Phân biệt WHO và WHOEVER trong tiếng anh

1 1 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 10:31

Phân biệt WHO và WHOEVER trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi Part 5 TOEIC: Phân biệt Who WhoeverTrong các đại từ có thể được dùng để chỉ người thì đại từ WHO và WHOEVER thường gây nhiều nhầm lẫn và bối rối nhất nhiều bạn khi làm các bài thi TOEIC.Phân dưới đây giúp bạn phân biệt cách sử dụng của hai từ này.Đại từ quan hệ WHOWHO là đại từ quan hệ, được dùng để chỉ người. WHO đứng sau danh từ chỉ người để làm chủ ngữ hoặc tân ngữ cho động từ đứng sau nó.Ví dụ: I dont know who gave you the gift but I got the receipt fromthat person. Nicole is a girl who likes to read.Đại từ WHOEVERWHOEVER là đại từ, được dùng khi bạn không biết về người mà mình định nói tới, hoặc khi đối tượng được nhắc tới là không xác định.Ví dụ: Just get the receipt from whoever gave you the gift. Whoever uprooted that tree ought to be ashamed of themselves. Phân biệt WHO WHOEVER tiếng Anh Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi Part TOEIC: Phân biệt Who & Whoever Trong đại từ dùng để người đại từ WHO WHOEVER thường gây nhiều nhầm lẫn bối rối nhiều bạn làm thi TOEIC Phân giúp bạn phân biệt cách sử dụng hai từ Đại từ quan hệ WHO WHO đại từ quan hệ, dùng để người WHO đứng sau danh từ người để làm chủ ngữ tân ngữ cho động từ đứng sau Ví dụ: - I don't know who gave you the gift but I got the receipt from that person - Nicole is a girl who likes to read Đại từ WHOEVER WHOEVER đại từ, dùng bạn người mà định nói tới, đối tượng nhắc tới khơng xác định Ví dụ: - Just get the receipt from whoever gave you the gift - Whoever uprooted that tree ought to be ashamed of themselves
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân biệt WHO và WHOEVER trong tiếng anh, Phân biệt WHO và WHOEVER trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay