Trạng từ quan hệ trong tiếng anh

2 8 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 10:30

Trạng từ quan hệ trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi Part 5 TOEIC: Lưu ý khi sử dụng Trạng từ quan hệBên cạnh các đại từ quan hệ (WHO, WHOM, WHICH, WHOSE, THAT), mệnh đề quan hệ còn có thể được bắt đầu bằng trạng từ quan hệ (WHEN, WHERE, WHY). Trạng từ quan hệ có thể được sử dụng thay cho một đại từ quan hệ và giới từ. Cách làm này sẽ làm cho câu dễ hiểu hơn.Chúng ta cùng tìm hiểu cách sử dụng cũng như cấu trúc của các trạng từ quan hệ này.Khác với đại từ quan hệ có thể là chủ ngữ hoặc tân ngữ, TRẠNG TỪ QUAN HỆ KHÔNG BAO GIỜ LÀM CHỦ NGỮ trong mệnh đề quan hệ, vì vậy sau chúng KHÔNG THỂ LÀ ĐỘNG TỪ.Trạng từ quan hệ WhenTrạng từ quan hệ When thay thế từ chỉ thời gian, thường thay cho từ then.Cú pháp:Danh từ (chỉ thời gian) + WHEN + S + Động từ ... Do you still remember the day? We first met on that day.> Do you still remember the day when we first met?> Do you still remember the day on which we first met? I dont know the time. She will come back then.> I dont know the time when she will come back.Trạng từ quan hệ WhyTrạng từ quan hệ Why mở đầu cho mệnh đề quan hệ chỉ lý do, thường thay cho cụm for the season, for that reason.Cú pháp:Danh từ (chỉ lý do) + WHY + S + Động từ ... I dont know the reason. You didnt go to school for that reason.> I dont know the reason why you didnt go to school.Trạng từ quan hệ WhereTrạng từ quan hệ Where thay thế từ chỉ nơi chốn, thường thay cho there.Cú pháp:Danh từ (chỉ nơi chốn) + Where + S + Động từ ...Trạng từ quan hệ Where có thể được thay thế bằng inonat which. The hotel wasnt very clean. We stayed that hotel.> The hotel where we stayed wasnt very clean.> The hotel at which we stayed wasnt very cleaen.Ngoài ra, nếu bạn cần tham khảo thêm về Trạng từ, mời bạn click chuột vào Trạng từ trong tiếng Anh. Trạng từ quan hệ tiếng Anh Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi Part TOEIC: Lưu ý sử dụng Trạng từ quan hệ Bên cạnh đại từ quan hệ (WHO, WHOM, WHICH, WHOSE, THAT), mệnh đề quan hệ bắt đầu trạng từ quan hệ (WHEN, WHERE, WHY) Trạng từ quan hệ sử dụng thay cho đại từ quan hệ giới từ Cách làm làm cho câu dễ hiểu Chúng ta tìm hiểu cách sử dụng cấu trúc trạng từ quan hệ Khác với đại từ quan hệ chủ ngữ tân ngữ, TRẠNG TỪ QUAN HỆ KHÔNG BAO GIỜ LÀM CHỦ NGỮ mệnh đề quan hệ, sau chúng KHƠNG THỂ LÀ ĐỘNG TỪ Trạng từ quan hệ When Trạng từ quan hệ When thay từ thời gian, thường thay cho từ then Cú pháp: Danh từ (chỉ thời gian) + WHEN + S + Động từ - Do you still remember the day? We first met on that day > Do you still remember the day when we first met? > Do you still remember the day on which we first met? - I don't know the time She will come back then > I don't know the time when she will come back Trạng từ quan hệ Why Trạng từ quan hệ Why mở đầu cho mệnh đề quan hệ lý do, thường thay cho cụm for the season, for that reason Cú pháp: Danh từ (chỉ lý do) + WHY + S + Động từ - I don't know the reason You didn't go to school for that reason > I don't know the reason why you didn't go to school Trạng từ quan hệ Where Trạng từ quan hệ Where thay từ nơi chốn, thường thay cho there Cú pháp: Danh từ (chỉ nơi chốn) + Where + S + Động từ Trạng từ quan hệ Where thay in/on/at which - The hotel wasn't very clean We stayed that hotel > The hotel where we stayed wasn't very clean > The hotel at which we stayed wasn't very cleaen Ngoài ra, bạn cần tham khảo thêm Trạng từ, mời bạn click chuột vào Trạng từ tiếng Anh ... school Trạng từ quan hệ Where Trạng từ quan hệ Where thay từ nơi chốn, thường thay cho there Cú pháp: Danh từ (chỉ nơi chốn) + Where + S + Động từ Trạng từ quan hệ Where thay in/on/at which - The...Danh từ (chỉ lý do) + WHY + S + Động từ - I don't know the reason You didn't go to school for that reason > I don't know the reason why you didn't go to school Trạng từ quan hệ Where Trạng từ. .. at which we stayed wasn't very cleaen Ngoài ra, bạn cần tham khảo thêm Trạng từ, mời bạn click chuột vào Trạng từ tiếng Anh
- Xem thêm -

Xem thêm: Trạng từ quan hệ trong tiếng anh, Trạng từ quan hệ trong tiếng anh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay