Cách sử dụng in và of trong so sánh nhất

1 6 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 10:27

Cách sử dụng in và of trong so sánh nhất Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi Part 5 TOEIC: Cách sử dụng IN OF trong so sánh nhấtTrong so sánh nhất:Giới từ IN được sử dụng với danh từ đếm được số ít để chỉ một nơi chốn (city, building, country, …), một tổ chức hoặc nhóm người (class, team, family, …). She is the best student in the class.Giới từ OF được dùng để chỉ khoảng thời gian hoặc dùng trước danh từ đếm được số nhiều chỉ một số lượng xác định người hoặc vật. She is the most beautiful of the three sisters.Mẫu câu: |+ tính từ ngắntrạng từ ngắn + est |S + V + the |+ most+ tính từ dàitrạng từ dài | + in + Danh từ đếm được số ít |+ least + tính từ dàitrạng từ dài | + of + Danh từ đếm được số nhiềuVí dụ: Mark is the tallest in his family. This pair of socks is the most expensive of four pairs. This pencil is the least expensive of all. Cách sử dụng in of so sánh Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi Part TOEIC: Cách sử dụng IN & OF so sánh Trong so sánh nhất: Giới từ IN sử dụng với danh từ đếm số để nơi chốn (city, building, country,  …), tổ chức nhóm người (class, team, family, …)  - She is the best student in the class Giới từ OF dùng để khoảng thời gian dùng trước danh từ đếm số nhiều  số lượng xác định người vật  - She is the most beautiful of the three sisters Mẫu câu: |+ tính từ ngắn/trạng từ ngắn + -est | S + V + the |+ most+ tính từ dài/trạng từ dài | + in + Danh từ đếm số |+ least + tính từ dài/trạng từ dài | + of + Danh từ đếm số nhiều Ví dụ: - Mark is the tallest in his family - This pair of socks is the most expensive of four pairs - This pencil is the least expensive of all
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách sử dụng in và of trong so sánh nhất, Cách sử dụng in và of trong so sánh nhất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay