Từ có hậu tố ive và al

3 8 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 10:25

Từ có hậu tố ive alThông thường hậu tố ive và –al là những dấu hiệu đặc trưng để nhận biết tính từ. Tuy nhiên, từ vựng và ngữ pháp trong bài thi TOEIC phức tạp hơn bạn tưởng rất nhiều.Ví dụ đuôi alBảng dưới đây liệt kê một số ví dụ minh họa cho từ có hậu tố là al. Từ có hậu tố là al có thể là danh từ, tính từ và động từ.Danh từTính từĐộng từappraisalSự đánh giáapprovalSự chấp thuận, phê chuẩnarrivalSự đếncapitalThủ đô, vốnLiên quan đến tính mạng (hình phạt)collateralVật thế chấpchemicalChất hóa họcLiên quan đến hóa họccriminalTội phạmCó tộidenialSự từ chối, phủ nhậndisposalSự vứt bỏ, thanh lýfestivalNgày hộigeneralĐại tướng (hàm cao nhất trong quân đội)Chung chungjournalTạp chí, báomanualSổ tay hướng dẫnLàm bằng taymaterialVật liệu, chất liệumemorialTượng đàiĐể tưởng nhớpotentialTiềm năngCó tiềm năngprofessionalChuyên giaChuyên nghiệprefusalSự từ chốiremovalSự dời đi, sự tháo rasignalDấu hiệuQuan trọngBáo hiệusurvivalSự sống sóttrialSự thử, sự xử án, thử tháchThửVí dụ đuôi iveBảng dưới đây liệt kê một số ví dụ minh họa cho từ có hậu tố là ive. Một số trường hợp chúng là danh từ, một số trường hợp là tính từ, và một số trường hợp vừa là tính từ, vừa là danh từ.Ví dụ đuôi iveDanh từTính từadditiveChất phụ giaadhesiveChất dínhBám chắcadjectiveTính từcollectiveTập thểMang tính tập thểcooperativeĐối tácMang tính hợp tácincentiveĐộng cơ, sự khích lệinitiativeSáng kiếnobjectiveMục tiêuoffensiveSự tấn côngKhó chịu, mang tính tấn côngperspectiveViễn cảnhpositiveĐiểm tích cực, kết quả dương tínhpreservativeChất bảo quảnĐể bảo quảnprogressiveNgười tiến bộTiến bộrelativeHọ hàngCó liên quanrepresentativeNgười đại diệnTiêu biểu Từ hậu tố ive al Thơng thường hậu tố -ive –al dấu hiệu đặc trưng để nhận biết tính từ Tuy nhiên, từ vựng ngữ pháp thi TOEIC phức tạp bạn tưởng nhiều Ví dụ -al Bảng liệt kê số ví dụ minh họa cho từ hậu tố -al Từ hậu tố -al danh từ, tính từ động từ Danh từ Tính từ appraisal Sự đánh giá approval Sự chấp thuận, phê chuẩn arrival Sự đến capital Thủ đơ, vốn collateral Vật chấp chemical Chất hóa học Liên quan đến hóa học criminal Tội phạm tội denial Sự từ chối, phủ nhận disposal Sự vứt bỏ, lý festival Ngày hội general Đại tướng (hàm cao quân đội) journal Tạp chí, báo Liên quan đến tính mạng (hình phạt) Chung chung Động từ manual Sổ tay hướng dẫn Làm tay material Vật liệu, chất liệu memorial Tượng đài Để tưởng nhớ potential Tiềm tiềm professiona l Chuyên gia Chuyên nghiệp refusal Sự từ chối removal Sự dời đi, tháo signal Dấu hiệu survival Sự sống sót trial Sự thử, xử án, thử thách Quan trọng Báo hiệu Thử Ví dụ -ive Bảng liệt kê số ví dụ minh họa cho từ hậu tố -ive Một số trường hợp chúng danh từ, số trường hợp tính từ, số trường hợp vừa tính từ, vừa danh từ Ví dụ -ive Danh từ additive Chất phụ gia adhesive Chất dính adjective Tính từ Tính từ Bám collective Tập thể Mang tính tập thể cooperative Đối tác Mang tính hợp tác incentive Động cơ, khích lệ initiative Sáng kiến objective Mục tiêu offensive Sự cơng perspective Viễn cảnh positive Điểm tích cực, kết dương tính preservative Chất bảo quản Để bảo quản progressive Người tiến Tiến relative Họ hàng liên quan representative Người đại diện Tiêu biểu Khó chịu, mang tính cơng ... hợp tính từ, số trường hợp vừa tính từ, vừa danh từ Ví dụ -ive Danh từ additive Chất phụ gia adhesive Chất dính adjective Tính từ Tính từ Bám collective Tập thể Mang tính tập thể cooperative Đối... tháo signal Dấu hiệu survival Sự sống sót trial Sự thử, xử án, thử thách Quan trọng Báo hiệu Thử Ví dụ -ive Bảng liệt kê số ví dụ minh họa cho từ có hậu tố -ive Một số trường hợp chúng danh từ, số...manual Sổ tay hướng dẫn Làm tay material Vật liệu, chất liệu memorial Tượng đài Để tưởng nhớ potential Tiềm Có tiềm professiona l Chuyên gia Chuyên nghiệp refusal Sự từ chối removal Sự dời
- Xem thêm -

Xem thêm: Từ có hậu tố ive và al, Từ có hậu tố ive và al

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay