Danh từ không đếm được

2 8 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 10:24

Danh từ không đếm đượcTrong bài thi TOEIC, các bạn hay gặp câu hỏi liên quan đến danh từ, đặc biệt là các danh từ không đếm được. Để giải quyết được các câu hỏi này, chúng ta cần ghi nhớ các danh từ không đếm được điển hình và nắm rõ cách sử dụng của chúng.Bảng dưới liệt kê các danh từ không đếm được thường gặp trong các bài thi TOEIC:Danh từ không đếm đượcÝ nghĩaaccessSự đi vào, sự cho vào, sự truy cậpadvertisingNgành quảng cáoadviceLời khuyênbaggageluggageHành lýclothingQuần áocorrespondenceThư tín, quan hệ thư từequipmentTrang thiết bịevidenceChứng cớ, bằng chứngfurnitureĐồ nội thấthousingNhà ởinformationThông tinmachineryMáy mócmailBưu chínhmerchandiseHàng hóanewsTin tứcseatingChỗ ngồistaffNhân viênstationeryVăn phòng phẩm Ngoài ra, nếu bạn cần tham khảo thêm về danh từ không đếm được, mời bạn click chuột vào Danh từ đếm được và danh từ không đếm được.Bài tập luyện thi Part 5 TOEICỨng với mỗi bài đọc trong loạt bài Part 5 TOEIC này, mình sẽ cung cấp một bài tập áp dụng giúp bạn ôn luyện luôn phần vừa đọc, từ đó giúp bạn nắm vững hơn phần đã được hướng dẫn.Để làm bài tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC.Các bài bí kíp luyện thi TOEIC khác: Danh từ không đếm Trong thi TOEIC, bạn hay gặp câu hỏi liên quan đến danh từ, đặc biệt danh từ không đếm Để giải câu hỏi này, cần ghi nhớ danh từ khơng đếm điển hình nắm rõ cách sử dụng chúng Bảng liệt kê danh từ không đếm thường gặp thi TOEIC: Danh từ không đếm Ý nghĩa access Sự vào, cho vào, truy cập advertising Ngành quảng cáo advice Lời khuyên baggage/luggage Hành lý clothing Quần áo correspondence Thư tín, quan hệ thư từ equipment Trang thiết bị evidence Chứng cớ, chứng furniture Đồ nội thất housing Nhà information Thông tin machinery Máy móc mail Bưu merchandise Hàng hóa news Tin tức seating Chỗ ngồi staff Nhân viên stationery Văn phòng phẩm Ngồi ra, bạn cần tham khảo thêm danh từ không đếm được, mời bạn click chuột vào Danh từ đếm danh từ không đếm Bài tập luyện thi Part TOEIC Ứng với đọc loạt Part TOEIC này, cung cấp tập áp dụng giúp bạn ơn luyện ln phần vừa đọc, từ giúp bạn nắm vững phần hướng dẫn Để làm tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC Các bí kíp luyện thi TOEIC khác: ... stationery Văn phòng phẩm Ngồi ra, bạn cần tham khảo thêm danh từ không đếm được, mời bạn click chuột vào Danh từ đếm danh từ không đếm Bài tập luyện thi Part TOEIC Ứng với đọc loạt Part TOEIC... Part TOEIC Ứng với đọc loạt Part TOEIC này, cung cấp tập áp dụng giúp bạn ôn luyện phần vừa đọc, từ giúp bạn nắm vững phần hướng dẫn Để làm tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi
- Xem thêm -

Xem thêm: Danh từ không đếm được, Danh từ không đếm được

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay