Phân biệt tính từ đuôi ing và đuôi ed

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 10:23

Phân biệt tính từ ing edTrong bài thi TOEIC, các bạn rất hay gặp câu hỏi liên quan đến tính từ đuôi –ing hay –ed. Để làm được câu hỏi này, các bạn cần nắm chắc các đặc điểm sau:Tính từ đuôi –ing thể hiện tính chất, bản chất của đối tượng.Tính từ đuôi –ed thể hiện rằng đối tượng mà nó bổ nghĩa bị tác động.Ví dụ: The director was very (disappointing, disappointed) in the quality of his accommodations.Ngoài ra, nếu bạn cần tham khảo thêm về tính từ đuôi ing và tính từ đuôi ed, mời bạn click chuột vào Tính từ đuôi ing và ed trong tiếng Anh. Bài tập luyện thi Part 5 TOEICỨng với mỗi bài đọc trong loạt bài Part 5 TOEIC này, mình sẽ cung cấp một bài tập áp dụng giúp bạn ôn luyện luôn phần vừa đọc, từ đó giúp bạn nắm vững hơn phần đã được hướng dẫn.Để làm bài tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC.Các bài bí kíp luyện thi TOEIC khác:Cấu trúc đề thi TOEICBí kíp: Dễ trước Khó sauVị trí danh từVị trí tính từTính từ đuôi ly thường gặpVị trí trạng từVị trí động từTính từ và trạng từ giống nhauTính từ đuôi ing edDanh từ không đếm được Phân biệt tính từ ing ed Trong thi TOEIC, bạn hay gặp câu hỏi liên quan đến tính từ –ing hay –ed Để làm câu hỏi này, bạn cần nắm đặc điểm sau: • Tính từ –ing thể tính chất, chất đối tượng • Tính từ –ed thể đối tượng mà bổ nghĩa bị tác động Ví dụ: - The director was very (disappointing, disappointed) in the quality of his accommodations Ngồi ra, bạn cần tham khảo thêm tính từ -ing tính từ -ed, mời bạn click chuột vào Tính từ ing ed tiếng Anh Bài tập luyện thi Part TOEIC Ứng với đọc loạt Part TOEIC này, cung cấp tập áp dụng giúp bạn ơn luyện ln phần vừa đọc, từ giúp bạn nắm vững phần hướng dẫn Để làm tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC Các bí kíp luyện thi TOEIC khác: • Cấu trúc đề thi TOEIC • Bí kíp: Dễ trước - Khó sau • Vị trí danh từ • Vị trí tính từTính từ -ly thường gặp • Vị trí trạng từ • Vị trí động từTính từ trạng từ giống • Tính từ -ing & -ed • Danh từ không đếm
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân biệt tính từ đuôi ing và đuôi ed, Phân biệt tính từ đuôi ing và đuôi ed

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay