Trạng từ và vị trí của trạng từ

2 2 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 10:21

Trạng từ và vị trí của Trạng từDấu hiệu nhận biết trạng từTrạng từ có thể nhận biết qua HẬU TỐ ly.Ví dụ: Perfectly differently carefullyXác định vị trí của trạng từKhi gặp câu hỏi về từ loại trong bài thi TOEIC, các bạn hãy quan sát vị trí trước và sau chỗ trống cần điền, từ loại để hoàn thành câu sẽ là trạng từ nếu :Sau chỗ trống là tính từ. It is a highly innovative design.Trước hoặc sau chỗ trống là động từ. Time went quickly. He accurately entered all the data.Sau chỗ trống là một trạng từ khác. He behaved extremely badly. Ngoài những vị trí phổ biến trên, trạng từ đứng đầu câu để bổ nghĩa cho cả câu. Các trạng từ loại này còn gọi là Trạng từ bổ nghĩa câu. Regrettably, we do not have the item you need right now.Lưu ý:Tính từ, danh từ và động từ không thể đứng vào vị trí của trạng từ She was (slight, slightly) surprised at the news. (Occasion, Occassionally), we fail to perform some tasks. He called (repeat, repeatedly) until he got a reply.Tránh nhầm lẫn trạng từ với một số tính từ có đuôi –ly: friendly, ugly, …Một số trạng từ giống với tính từ tương ứng của chúng: Hard ( ≠ hardly) far late ( ≠ lately)Early fast high ( ≠ highly)Ngoài ra, nếu bạn cần tham khảo thêm về trạng từ, mời bạn click chuột vào Trạng từ trong tiếng Anh. Trạng từ vị trí Trạng từ Dấu hiệu nhận biết trạng từ Trạng từ nhận biết qua HẬU TỐ -ly dụ: Perfectly differently carefully Xác định vị trí trạng từ Khi gặp câu hỏi từ loại thi TOEIC, bạn quan sát vị trí trước sau chỗ trống cần điền, từ loại để hoàn thành câu trạng từ : Sau chỗ trống tính từ   - It is a highly innovative design Trước sau chỗ trống động từ   - Time went quickly  - He accurately entered all the data Sau chỗ trống trạng từ khác   - He behaved extremely badly Ngồi vị trí phổ biến trên, trạng từ đứng đầu câu để bổ nghĩa cho câu Các trạng từ loại gọi Trạng từ bổ nghĩa câu - Regrettably, we not have the item you need right now Lưu ý:  Tính từ, danh từ động từ khơng thể đứng vào vị trí trạng từ   - She was (slight, slightly) surprised at the news - (Occasion, Occassionally), we fail to perform some tasks  - He called (repeat, repeatedly) until he got a reply Tránh nhầm lẫn trạng từ với số tính từ có –ly: friendly, ugly, …  Một số trạng từ giống với tính từ tương ứng chúng: Hard ( ≠ hardly) Early fast far late ( ≠ lately) high ( ≠ highly) Ngoài ra, bạn cần tham khảo thêm trạng từ, mời bạn click chuột vào Trạng từ tiếng Anh ... (repeat, repeatedly) until he got a reply Tránh nhầm lẫn trạng từ với số tính từ có –ly: friendly, ugly, …  Một số trạng từ giống với tính từ tương ứng chúng: Hard ( ≠ hardly) Early fast far late... fast far late ( ≠ lately) high ( ≠ highly) Ngoài ra, bạn cần tham khảo thêm trạng từ, mời bạn click chuột vào Trạng từ tiếng Anh
- Xem thêm -

Xem thêm: Trạng từ và vị trí của trạng từ, Trạng từ và vị trí của trạng từ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay