Tính từ đuôi LY thường gặp trong bài thi TOEIC

2 5 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 10:20

Tính từ đuôi LY thường gặp trong bài thi TOEICNhư chúng ta đã biết, trạng từ thường kết thúc bằng đuôi –ly. Tuy nhiên trong tiếng Anh có một số trường hợp ngoại lệ khi từ tận cùng bằng –ly lại là tính từ.Chương này chúng ta cùng liệt kê lại một số tính từ đuôi ly thường gặp trong các bài thi TOEIC.Bảng dưới liệt kê các tính từ đuôi ly và ý nghĩa tương ứng của chúng:Tính từÝ nghĩaBrotherlyNhư anh emChillySe lạnhCostlyĐắt đỏCowardlyNhút nhát, hèn nhátDailyweeklymonthlyHằng ngàytuầnthángDeadlyLàm chết ngườiEarlySớmElderlyGià lớn tuổiFriendlyThân thiệnLonelyCô đơn, cô độcLivelySống độngLikelyUnlikelyCó thể xảy rakhông có khả năng xảy raManlyNam tínhHomelyGiản dịMasterlyBậc thầy, tài tìnhHolyLinh thiêngTimelyKịp thời đúng lúcScholarlyUyên bácSmellyBốc mùiOrderlyDisorderlyNgăn nắplộn xộnMiserlyKeo kiệtHeavenlyĐẹp đẽ, tuyệt vờiJollyVui nhộnGoodlyCó duyênUglyXấu Tính từ LY thường gặp thi TOEIC Như biết, trạng từ thường kết thúc –ly Tuy nhiên tiếng Anh có số trường hợp ngoại lệ từ tận –ly lại tính từ Chương liệt kê lại số tính từ -ly thường gặp thi TOEIC Bảng liệt kê tính từ -ly ý nghĩa tương ứng chúng: Tính từ Ý nghĩa Brotherly Như anh em Chilly Se lạnh Costly Đắt đỏ Cowardly Nhút nhát, hèn nhát Daily/weekly/monthly Hằng ngày/tuần/tháng Deadly Làm chết người Early Sớm Elderly Già lớn tuổi Friendly Thân thiện Lonely Cô đơn, độc Lively Sống động Likely/Unlikely Có thể xảy ra/khơng có khả xảy Manly Nam tính Homely Giản dị Masterly Bậc thầy, tài tình Holy Linh thiêng Timely Kịp thời lúc Scholarly Uyên bác Smelly Bốc mùi Orderly/Disorderly Ngăn nắp/lộn xộn Miserly Keo kiệt Heavenly Đẹp đẽ, tuyệt vời Jolly Vui nhộn Goodly Có duyên Ugly Xấu ...Homely Giản dị Masterly Bậc thầy, tài tình Holy Linh thi ng Timely Kịp thời lúc Scholarly Uyên bác Smelly Bốc mùi Orderly/Disorderly Ngăn nắp/lộn xộn Miserly Keo kiệt Heavenly Đẹp đẽ,... Orderly/Disorderly Ngăn nắp/lộn xộn Miserly Keo kiệt Heavenly Đẹp đẽ, tuyệt vời Jolly Vui nhộn Goodly Có duyên Ugly Xấu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính từ đuôi LY thường gặp trong bài thi TOEIC, Tính từ đuôi LY thường gặp trong bài thi TOEIC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay