Tính từ và vị trí của tính từ

2 7 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 10:19

Tính từ và Vị trí của Tính từTrong bài thi TOEIC, nhận biết được đâu là tính từ cũng như xác định được vị trí mà tính từ hay đứng là rất quan trọng để ta chọn được đáp án đúng.Dấu hiệu nhận biết tính từĐể nhận biết tính từ, chúng ta cần lưu ý các HẬU TỐ sau :Hậu tốVí dụHậu tốVí dụiveactivealmusicalousfamousfulbeautifulableibleavailable, possibleentantdependent, importanticrealisticlesscarelessywealthyinginterestinglyfrriendlyedexcited Lưu ý: Bạn cần cẩn thận với các từ có hậu tố ive và –al. Các từ này có thể không phảikhông chỉ là tính từ. Bạn tìm hiểu phần này Hậu tố ive –al.Xác định vị trí của tính từKhi gặp câu hỏi về từ loại trong bài thi TOEIC, các bạn hãy quan sát vị trí trước và sau chỗ trống cần điền, từ loại để hoàn thành câu sẽ là tính từ nếu:Sau chỗ trống là danh từ. Hes an excellent president.Trước chỗ trống là các động từ nối nhứ be, become, look, seem….. The plan seems feasible.Trước chỗ trống là trạng từ chỉ mức độ, trước trạng từ chỉ mức độ là động từ nối. The seminar was so informative.Lưu ý: Động từ và trạng từ không thể đứng vào vị trí của tính từ: She is (popularly, popular) in our country. Mr.A made an (inform, informative) lecture.Ngoài ra, nếu bạn cần tham khảo thêm về tính từ, mời bạn click chuột vào Tính từ trong tiếng Anh. Tính từ Vị trí Tính từ Trong thi TOEIC, nhận biết đâu tính từ xác định vị trítính từ hay đứng quan trọng để ta chọn đáp án Dấu hiệu nhận biết tính từ Để nhận biết tính từ, cần lưu ý HẬU TỐ sau : Hậu tố dụ Hậu tố dụ -ive active -al musical -ous famous -ful beautiful -able/-ible available, possible -ent/-ant dependent, important -ic realistic -less careless -y wealthy -ing interesting -ly frriendly -ed excited Lưu ý: Bạn cần cẩn thận với từ có hậu tố -ive –al Các từ khơng phải/khơng tính từ Bạn tìm hiểu phần Hậu tố -ive & –al Xác định vị trí tính từ Khi gặp câu hỏi từ loại thi TOEIC, bạn quan sát vị trí trước sau chỗ trống cần điền, từ loại để hoàn thành câu tính từ nếu:  Sau chỗ trống danh từ  - He's an excellent president  Trước chỗ trống động từ nối nhứ be, become, look, seem…  - The plan seems feasible  Trước chỗ trống trạng từ mức độ, trước trạng từ mức độ động từ nối  - The seminar was so informative Lưu ý: Động từ trạng từ khơng thể đứng vào vị trí tính từ: - She is (popularly, popular) in our country - Mr.A made an (inform, informative) lecture Ngoài ra, bạn cần tham khảo thêm tính từ, mời bạn click chuột vào Tính từ tiếng Anh ... Trước chỗ trống trạng từ mức độ, trước trạng từ mức độ động từ nối  - The seminar was so informative Lưu ý: Động từ trạng từ khơng thể đứng vào vị trí tính từ: - She is (popularly, popular)... Mr.A made an (inform, informative) lecture Ngoài ra, bạn cần tham khảo thêm tính từ, mời bạn click chuột vào Tính từ tiếng Anh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính từ và vị trí của tính từ, Tính từ và vị trí của tính từ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay