Danh từ và vị trí của danh từ

2 7 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 10:19

Danh từ và vị trí của Danh từTrong bài thi TOEIC, một trong những kỹ năng quan trọng là nhận biết được danh từ cũng như xác định được vị trí mà danh từ hay đứng, để từ đó chọn được đáp án đúng.Dấu hiệu nhận biết danh từĐể nhận biết danh từ, chúng ta cần lưu ý các HẬU TỐ sau :Hậu tốVí dụHậu tốVí dụnesswillingnessismcapitalismenceancedifference, importanceshiphoodmembership, childhoodionproduction, posessioneroristeeeerteacher, doctor,dentist, employee,volunteermentagreementthDepthitysecuritydomfreedom Xác định vị trí của danh từNgoài vị trí ở đầu câu với chức năng làm chủ ngữ, danh từ còn có thể đứng ở những vị trí khác nhau trong câu. Khi gặp câu hỏi về từ loại trong bài thi TOEIC, các bạn hãy quan sát vị trí trước và sau chỗ trống cần điền, từ loại để hoàn thành câu sẽ là danh từ nếu:Trước chỗ trống là mạo từ: We need to hire an employee.Trước chỗ trống là động từ thường (danh từ có chức năng làm tân ngữ): We ask all drivers to show consideration for cyclists and pedestrians as well as other drivers on the road.Trước chỗ trống là các loại tính từ: tính từ sở hữu, tính từ miêu tả … Janes assistant is very helpful. Shes a good secretary.Trước hoặc sau chỗ trống là giới từ: The problem has to be taken into consideration. The information on next weeks conference is on the bulletinTrước chỗ trống là enough. We dont have enough money to invest.Bạn cần chú ý: Động từ và tính từ không thể đứng vào vị trí của danh từ. We got a positive (respond, response) from customers. The (informative, information) about this program is helpful.Ngoài ra, nếu bạn cần tham khảo thêm về danh từ, mời bạn click chuột vào Danh từ trong tiếng Anh. Danh từ vị trí Danh từ Trong thi TOEIC, kỹ quan trọng nhận biết danh từ xác định vị trídanh từ hay đứng, để từ chọn đáp án Dấu hiệu nhận biết danh từ Để nhận biết danh từ, cần lưu ý HẬU TỐ sau : Hậu tố dụ Hậu tố dụ -ness willingness -ism capitalism -ence/-ance difference, importance -ship/-hood membership, childhood -ion production, posession -er/-or/-ist/-ee/-eer teacher, doctor,dentist, employee,volunteer -ment agreement -th Depth -ity security -dom freedom Xác định vị trí danh từ Ngồi vị trí đầu câu với chức làm chủ ngữ, danh từ đứng vị trí khác câu Khi gặp câu hỏi từ loại thi TOEIC, bạn quan sát vị trí trướcvà sau chỗ trống cần điền, từ loại để hoàn thành câu danh từ nếu: • Trước chỗ trống mạo từ: • - We need to hire an employee • Trước chỗ trống động từ thường (danh từ có chức làm tân ngữ): • • - We ask all drivers to show consideration for cyclists and pedestrians as well as other drivers on the road • • Trước chỗ trống loại tính từ: tính từ sở hữu, tính từ miêu tả … • - Jane's assistant is very helpful - She's a good secretary • Trước sau chỗ trống giới từ: • • - The problem has to be taken into consideration - The information on next week's conference is on the bulletin • Trước chỗ trống enough • - We don't have enough money to invest Bạn cần ý: Động từ tính từ khơng thể đứng vào vị trí danh từ - We got a positive (respond, response) from customers - The (informative, information) about this program is helpful Ngoài ra, bạn cần tham khảo thêm danh từ, mời bạn click chuột vào Danh từ tiếng Anh ... chỗ trống enough • - We don't have enough money to invest Bạn cần ý: Động từ tính từ khơng thể đứng vào vị trí danh từ - We got a positive (respond, response) from customers - The (informative,... information) about this program is helpful Ngoài ra, bạn cần tham khảo thêm danh từ, mời bạn click chuột vào Danh từ tiếng Anh ...• - Jane's assistant is very helpful - She's a good secretary • Trước sau chỗ trống giới từ: • • - The problem has to be taken into consideration - The information on next week's conference
- Xem thêm -

Xem thêm: Danh từ và vị trí của danh từ, Danh từ và vị trí của danh từ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay