Cấu trúc bài thi TOEIC

3 8 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 10:16

Cấu trúc bài thi TOEICTOEIC là bài thi trắc nghiệm được tiến hành trong 120 phút, gồm 200 câu hỏi chia thành hai phần chính như sau:Phần nghe hiểu: Đánh giá trình độ nghe hiểu ngôn ngữ nói Tiếng Anh, gồm 100 câu hỏi với 4 phần được thực hiện đĩa CD trong thời gian khoảng 45 phút. Thí sinh sẽ nghe các câu miêu tả, câu hỏi, hội thoại và đoạn thông tin bằng tiếng Anh, sau đó lựa chọn câu trả lời dựa trên những nội dung đã nghe.Phần đọc hiểu: Đánh giá trình độ hiểu ngôn ngữ viết Tiếng Anh, gồm 100 câu hỏi với 3 phần được thực hiện trong thời gian 75 phút. Thí sinh sẽ đọc các thông tin trong đề thi và lựa chọn câu trả lời dựa vào nội dung đã đọc.Nghe hiểu100 câuMiêu tả tranh10 câuHỏi – Đáp30 câuHội thoại ngắn30 câu (10 đoạn hội thoại, mỗi đoạn có 3 câu hỏi)Đoạn thông tin ngắn30 câu (10 đoạn thông tin, mỗi đoạn có 3 câu hỏi)Đọc hiểu100 câuHoàn thành câu40 câuHoàn thành đoạn văn12 câuĐọc hiểuĐoạn đơn: 28 câu (710 đoạn văn, mỗi đoạn có 25 câu hỏi)Đoạn kép: 20 câu (4 đoạn kép, mỗi đoạn có 5 câu hỏi) Cấu trúc Part 5 bài thi TOEICPart 5 bài thi TOEIC gồm 40 câu hỏi, được đánh số từ 101 đến 140. Trong phần này, thí sinh sẽ phải tìm từ, cụm từ bị thiếu trong câu. Mỗi câu hỏi sẽ có 4 lựa chọn đáp án và bạn sẽ phải chọn một đáp án đúng nhất để hoàn thành câu. Sau đó tô đậm đáp án (A), (B), (C), hoặc (D) trong phiếu trả bàiKinh nghiệm làm Part 5 bài thi TOEICDưới đây là một số kinh nghiệm trong khi làm Part 5 bài thi TOEIC:Không nên lo lắng về từ bị sai chính tả vì đây không bao giờ là một trong những lựa chọn cho câu trả lời của bài thi TOEIC.Nhìn những từ ở trước và sau chỗ trống vì chúng có thể cho bạn những gợi ý để biết câu trả lời đúng là gì.Đọc cả câu trả lời và nắm được nghĩa của câu trước khi chọn đáp án.Bẫy trong Part 5 bài thi TOEICBạn cần chú ý một số bẫy trong Part 5 này. Việc ôn luyện nhiều sẽ giúp bạn nhận ra nhanh và chính xác xem đó là loại bẫy nào.Để ý đến những câu trả lời với từ có dạng sai: drove , drives, drivingCác từ có tiền tố và hậu tố giống nhau: return, retire, repairCác từ có cách sử dụng dễ gây nhầm lẫn: affecteffectextract extendlendborrowBài tập luyện thi Part 5 TOEICỨng với mỗi bài đọc trong loạt bài Part 5 TOEIC này, mình sẽ cung cấp một bài tập áp dụng giúp bạn ôn luyện luôn phần vừa đọc, từ đó giúp bạn nắm vững hơn phần đã được hướng dẫn.Để làm bài tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC.Các bài bí kíp luyện thi TOEIC khác:Cấu trúc đề thi TOEICBí kíp: Dễ trước Khó sauVị trí danh từVị trí tính từTính từ đuôi ly thường gặpVị trí trạng từVị trí động từTính từ và trạng từ giống nhauTính từ đuôi ing edDanh từ không đếm được Cấu trúc thi TOEIC TOEIC thi trắc nghiệm tiến hành 120 phút, gồm 200 câu hỏi chia thành hai phần sau:  Phần nghe hiểu: Đánh giá trình độ nghe hiểu ngơn ngữ nói Tiếng Anh, gồm 100 câu hỏi với phần thực đĩa CD thời gian khoảng 45 phút Thí sinh nghe câu miêu tả, câu hỏi, hội thoại đoạn thông tin tiếng Anh, sau lựa chọn câu trả lời dựa nội dung nghe  Phần đọc hiểu: Đánh giá trình độ hiểu ngơn ngữ viết Tiếng Anh, gồm 100 câu hỏi với phần thực thời gian 75 phút Thí sinh đọc thơng tin đề thi lựa chọn câu trả lời dựa vào nội dung đọc Nghe hiểu 100 câu Miêu tả tranh 10 câu Hỏi – Đáp 30 câu Hội thoại ngắn 30 câu (10 đoạn hội thoại, đoạn có câu hỏi) Đoạn thơng tin ngắn 30 câu (10 đoạn thơng tin, đoạn có câu hỏi) Đọc hiểu 100 câu Hoàn thành câu 40 câu Hoàn thành đoạn văn 12 câu Đọc hiểu Đoạn đơn: 28 câu (7-10 đoạn văn, đoạn có 2-5 câu hỏi) Đoạn kép: 20 câu (4 đoạn kép, đoạn có câu hỏi) Cấu trúc Part thi TOEIC Part thi TOEIC gồm 40 câu hỏi, đánh số từ 101 đến 140 Trong phần này, thí sinh phải tìm từ, cụm từ bị thiếu câu Mỗi câu hỏi có lựa chọn đáp án bạn phải chọn đáp án để hồn thành câu Sau tơ đậm đáp án (A), (B), (C), (D) phiếu trả Kinh nghiệm làm Part thi TOEIC Dưới số kinh nghiệm làm Part thi TOEIC:  Không nên lo lắng từ bị sai tả khơng lựa chọn cho câu trả lời thi TOEIC  Nhìn từ trước sau chỗ trống chúng cho bạn gợi ý để biết câu trả lời  Đọc câu trả lời nắm nghĩa câu trước chọn đáp án Bẫy Part thi TOEIC Bạn cần ý số bẫy Part Việc ôn luyện nhiều giúp bạn nhận nhanh xác xem loại bẫy  Để ý đến câu trả lời với từ có dạng sai:  drove , drives, driving  Các từ có tiền tố hậu tố giống nhau:  return, retire, repair  Các từ có cách sử dụng dễ gây nhầm lẫn:   affect/effect  extract/ extend lend/borrow Bài tập luyện thi Part TOEIC Ứng với đọc loạt Part TOEIC này, cung cấp tập áp dụng giúp bạn ôn luyện phần vừa đọc, từ giúp bạn nắm vững phần hướng dẫn Để làm tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC Các bí kíp luyện thi TOEIC khác:  Cấu trúc đề thi TOEIC  Bí kíp: Dễ trước - Khó sau  Vị trí danh từ  Vị trí tính từ  Tính từ -ly thường gặp  Vị trí trạng từ  Vị trí động từ  Tính từ trạng từ giống  Tính từ -ing & -ed  Danh từ không đếm ... phần hướng dẫn Để làm tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC Các bí kíp luyện thi TOEIC khác:  Cấu trúc đề thi TOEIC  Bí kíp: Dễ trước - Khó sau  Vị trí danh từ  Vị trí...Kinh nghiệm làm Part thi TOEIC Dưới số kinh nghiệm làm Part thi TOEIC:  Không nên lo lắng từ bị sai tả khơng lựa chọn cho câu trả lời thi TOEIC  Nhìn từ trước sau chỗ trống chúng... dụng dễ gây nhầm lẫn:   affect/effect  extract/ extend lend/borrow Bài tập luyện thi Part TOEIC Ứng với đọc loạt Part TOEIC này, cung cấp tập áp dụng giúp bạn ôn luyện phần vừa đọc, từ giúp
- Xem thêm -

Xem thêm: Cấu trúc bài thi TOEIC, Cấu trúc bài thi TOEIC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay