Phân tích tính quyền lực của văn bản quản lý hành chính nhà nước

1 8 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 10:13

Phân tích tính quyền lực của văn bản quản lý hành chính nhà nước”Văn bản quản lý hành chính nhà nước là văn bản dưới luật do các chủ thể quản lý hành chính nhà nước có thẩm quyền ban hành trên cơ sở để thi hành các văn bản của cơ quan quyền lực nhà nước để thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình dưới hình thức và thủ tục pháp luật quy định, có nội dung và mệnh lệnh pháp luật. Có hiệu lực bắt buộc thi hành đối với các đối tượng có liên quan và được đảm bảo và thực hiện bằng cưỡng chế nhà nước. Phân tích tính quyền lực văn quản hành nhà nước” Văn quản hành nhà nước văn luật chủ thể quản hành nhà nước có thẩm quyền ban hành sở để thi hành văn quan quyền lực nhà nước để thực chức nhiệm vụ hình thức thủ tục pháp luật quy định, có nội dung mệnh lệnh pháp luật Có hiệu lực bắt buộc thi hành đối tượng có liên quan đảm bảo thực cưỡng chế nhà nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tính quyền lực của văn bản quản lý hành chính nhà nước, Phân tích tính quyền lực của văn bản quản lý hành chính nhà nước

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay