Phân tích nguyên tắc một vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần

1 8 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 10:04

Phân tích nguyên tắc một vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần”.Vi phạm hành chính là hành vi do cá nhân hay tổ chức thực hiện một cách vô ý hay cố ý, xâm phạm quy tắc quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm hình sự theo quy định của pháp luật phải bị sử phạt hành chính.‘Một người vi phạm hành chính chỉ bị sử phạt một lần’.Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính thì bị xử phạt từng hành vi vi phạm đều bi xử phạt .( Điều 3 phần 4 pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính )Một vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần. Một người thực hiện nhiều vi phạm hành chính thì bị xử phạt từng vi phạm, nhưng tổng hợp hình thức phạt chung không được vượt quá mức cao nhất của mắc xử phạt áp dụng đối với vi phạm nặng nhất.Ví dụ: Trần Q lái xe cơ giới mà không có bằng lái xe, đã lái xe đi vào khu vực có biển báo cấm.Khi A đã thực hiện 2 vi phạm hành chính:+ Đi vào khu vực đã có biển báo cấm (Điểm c khoản 1 điều 5 Nghị định 141HĐBT ngày 2541991 của HĐBT về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự .)+Lái xe cơ giới mà không có bằng lái (điểm c, khoản 2 điều 7 Nghị định trên) .Mức phạt tối đa đối với vi phạm thứ nhất là 50.000đ, vi phạm thứ 2 là 200.000đ. cho nên khi tổng hợp mắc phạt tjì mắc cao nhất có thể áp dụng đối với A là 200,000đ Phân tích nguyên tắc vi phạm hành bị xử phạt lần” Vi phạm hành hành vi cá nhân hay tổ chức thực cách vô ý hay cố ý, xâm phạm quy tắc quản lý nhà nước mà tội phạm hình theo quy định pháp luật phải bị sử phạt hành ‘Một người vi phạm hành bị sử phạt lần’ Một người thực nhiều hành vi vi phạm hành bị xử phạt hành vi vi phạm bi xử phạt ( Điều 3- phần 4- pháp lệnh xửvi phạm hành ) Một vi phạm hành bị xử phạt lần Một người thực nhiều vi phạm hành bị xử phạt vi phạm, tổng hợp hình thức phạt chung không vượt mức cao mắc xử phạt áp dụng vi phạm nặng dụ: Trần Q lái xe giới mà khơng có lái xe, lái xe vào khu vực có biển báo cấm.Khi A thực vi phạm hành chính: + Đi vào khu vực có biển báo cấm (Điểm c khoản điều Nghị định 141/HĐBT ngày 25/4/1991 HĐBT xử phạt hành lĩnh vực an ninh trật tự ) +Lái xe giới mà khơng có lái (điểm c, khoản điều Nghị định trên) Mức phạt tối đa vi phạm thứ 50.000đ, vi phạm thứ 200.000đ tổng hợp mắc phạt tjì mắc cao áp dụng A 200,000đ
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích nguyên tắc một vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần, Phân tích nguyên tắc một vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay