Nguyên tắc phụ thuộc hai chiều đối với cơ quan hành chính nhà nước

1 19 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 10:01

Nguyên tắc phụ thuộc hai chiều đối với cơ quan hành chính nhà nướcSai nguyên tắc này chỉ áp dụng đối với cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương không áp dụng đối với cơ quan hành chính nhà nước ở trung ương.
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyên tắc phụ thuộc hai chiều đối với cơ quan hành chính nhà nước, Nguyên tắc phụ thuộc hai chiều đối với cơ quan hành chính nhà nước

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay