Các nghị quyết của đảng của đại biểu toàn quốc ban chính tri trung ương có phải là nguồn luật hành chính hay không

1 6 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 09:57

Các nghị quyết của Đảng (của đại biểu toàn quốc ban chính tri trung ương) có phải là nguồn luật hành chính hay không ? Tại sao ?Các nghị quyết của đảng không phải là các văn bản của cơ quan nhà Nhà nướcban hành, không chứa các quy định pháp luật hành chính. Các văn bản đó tuy không phải là nguồn của văn bản luật hành chính nhưng nó là cơ sở, căn cứ để nhà nước có thể hoá thành quy phạm pháp luật hành chính. Do vây nghị quyết của Đảng không phải là nguồn của luật hành chínhCác nghị quyết của Đảng (của đại biểu toàn quốc ban chính tri trung ương) có phải là nguồn luật hành chính hay không ? Tại sao ?Các nghị quyết của đảng không phải là các văn bản của cơ quan nhà Nhà nướcban hành, không chứa các quy định pháp luật hành chính. Các văn bản đó tuy không phải là nguồn của văn bản luật hành chính nhưng nó là cơ sở, căn cứ để nhà nước có thể hoá thành quy phạm pháp luật hành chính. Do vây nghị quyết của Đảng không phải là nguồn của luật hành chính Các nghị quyết của Đảng của đại biểu tồn quốc ban chính tri trung ương có phải là nguồn luật hành chính hay  khơng ? Tại sao ? Các nghị quyết của đảng khơng phải là các văn bản của cơ quan nhà Nhà nướcban hành, khơng chứa các quy định  pháp luật hành chính. Các văn bản đó tuy khơng phải là nguồn của văn bản luật hành chính nhưng nó là cơ sở, căn  cứ để nhà nước có thể hố thành quy phạm pháp luật hành chính. Do vây nghị quyết của Đảng khơng phải là nguồn  của luật hành chính
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nghị quyết của đảng của đại biểu toàn quốc ban chính tri trung ương có phải là nguồn luật hành chính hay không, Các nghị quyết của đảng của đại biểu toàn quốc ban chính tri trung ương có phải là nguồn luật hành chính hay không

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay