BASIC COLORS (Các màu cơ bản)

32 22 2
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 09:46

Tài liệu được biên soạn giúp trẻ học và tập viết các từ về các màu cơ bản trong tiếng Anh. Tài liệu được biên soạn tạo sự hứng thú cho trẻ. Tài liệu có thể sử dụng trên lớp hoặc ở nhà. ........................................... Cơng ty TNHH DV Giáo Dục Cơng Dân Tồn Cầu ­ Khu đơ thị  Mỹ Đình 1 (Gần các trường liên cấp Lê Q Đơn, Đồn Thị  Điểm, trường Quốc tế Việt Úc ) cung cấp dịch vụ chăm sóc, giáo dục học sinh Tiểu học, THCS sau giờ học � Học sinh sinh hoạt tại trung tâm từ 16h30 đến 21h30 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần hoặc ở nội trú tại trung tâm.� 10 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
- Xem thêm -

Xem thêm: BASIC COLORS (Các màu cơ bản), BASIC COLORS (Các màu cơ bản)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay