Tổng hợp tài liệu ôn thi của các môn học dành cho sinh viên ngành luật

5 8 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 09:38

Tổng hợp tài liệu ôn thi của các môn học dành cho sinh viên ngành LuậtShare Tùy chọn Xem bài viết cuối Go to first unreadChủ đề trước Chủ đề kế tiếp Offline duythinh3110gmail.com 1 Đã gửi : 07112018 lúc 10:32:05(UTC)duythinh3110gmail.comDanh hiệu: Gạo cộiNhóm: Registered Gia nhập: 15062017(UTC)Bài viết: 915Cảm ơn: 460 lầnĐược cảm ơn: 422 lần trong 255 bài viếtDưới dây là một số đề thi, câu hỏi và tài liệu ôn thi của các môn học ngành luật mà mình tổng hợp được, hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn học thật tốt trong quá trình học luật.1. Luật Hành chính de cuong lhc.docx (65kb) đã được dowbload 185 lần.2. Luật Hình sự Nhan dinh Luat Hinh su.docx (15kb) đã được dowbload 238 lần. Nhan dinh Luat Hinh su 2.docx (13kb) đã được dowbload 205 lần.3. Luật Ngân hàng luat ngan hang.docx (14kb) đã được dowbload 130 lần.4. Luật Thuế Cau hoi va bai tap luat thue.docx (154kb) đã được dowbload 105 lần. nhan dinh mon luat thue.docx (14kb) đã được dowbload 85 lần.5. Tố tụng dân sự Nhan dinh Luat TTDS.docx (15kb) đã được dowbload 203 lần.6. Công pháp quốc tế cong_phap_quoc_te.docx (27kb) đã được dowbload 156 lần. cong phap quoc te 2.docx (24kb) đã được dowbload 113 lần.7. Luật Thương mại De kiem tra luat thuong mai.docx (15kb) đã được dowbload 174 lần. De thi luat thuong mai new.docx (21kb) đã được dowbload 151 lần. Nhan dinh Luat thuong mai co dap an.docx (41kb) đã được dowbload 176 lần.8. Chủ nghĩa Mác lê De cuong Triet (Sua).doc (585kb) đã được dowbload 113 lần. Trac nghiem chu nghia mac.docx (21kb) đã được dowbload 48 lần.9. Luật Đất đai 35 cau trac nghiem luat dat dai.docx (22kb) đã được dowbload 117 lần. ON TAP LUAT DAT DAI.docx (48kb) đã được dowbload 103 lần.10. Tố tụng hình sự BT LTTHS.docx (161kb) đã được dowbload 191 lần.11. Luật Lao động BO DE THI CO DAP AN 2015 luat Lao dong.doc (166kb) đã được dowbload 136 lần. De thi tham khao Luat lao dong.docx (52kb) đã được dowbload 102 lần. Nhan dinh luat lao dong co dap an.docx (33kb) đã được dowbload 98 lần. Nhan dinh mon Luat lao dong co dap an.docx (136kb) đã được dowbload 100 lần.12. Luật Kinh doanh bảo hiểm nhan dinh va bai tap luat kinh doanh bao hiem.docx (18kb) đã được dowbload 51 lần.Sửa bởi người viết 13122018 lúc 07:51:14(UTC) | Lý do: Chưa rõ Chuyển lên trênRetweet thanks 9 người cảm ơn duythinh3110gmail.com cho bài viết.nguyenlengocphuong123gmail.com 0911 07:50, kimchung99 0911 17:15, heophuthuy 1011 01:23, HuongGiangNguyen 2411 02:02, ngoduypytn14091998gmail.com 0612 02:19, khanhdanhquoc 1312 01:32, doanthanhlpsgmail.com 1312 02:54, takyrt1yahoo.com.vn 1612 23:54, Phuongthao99 1812 09:07Wanna join the discussion? Login to your LawNet forum accountor Register a new forum account. Chuyển lên trên Offline duythinh3110gmail.com 2 Đã gửi : 07112018 lúc 10:41:00(UTC)duythinh3110gmail.comDanh hiệu: Gạo cộiNhóm: Registered Gia nhập: 15062017(UTC)Bài viết: 915Cảm ơn: 460 lầnĐược cảm ơn: 422 lần trong 255 bài viết13. Luật Môi trường Nhan dinh Luat Moi truong.docx (18kb) đã được dowbload 71 lần.14. Luật Doanh nghiệp On tap LDN.docx (18kb) đã được dowbload 116 lần.15. Hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng De thi mau Phap luat hop dong.docx (77kb) đã được dowbload 84 lần. De thi mon Boi thuong thiet hai ngoai hop dong.docx (61kb) đã được dowbload 56 lần. Nhan dinh boi thuong thiet hai ngoai hop dong co dap an.doc (217kb) đã được dowbload 65 lần. Tom tat kien thuc mon Boi thuong thiet hai ngoai hop dong.docx (65kb) đã được dowbload 64 lần.16. Tâm lý học nhan dinh tam ly hoc.docx (27kb) đã được dowbload 52 lần.17. Xây dựng văn bản pháp luật xay_dung_van_ban.docx (15kb) đã được dowbload 80 lần.18. Logic học Logic hoc trac nghiem 1.docx (20kb) đã được dowbload 44 lần. Logic hoc trac nghiem 1 dap an.docx (30kb) đã được dowbload 34 lần. Logic hoc trac nghiem 2.docx (20kb) đã được dowbload 32 lần. Logic hoc trac nghiem 2 dap an.docx (34kb) đã được dowbload 35 lần.19. Lịch sử Nhà nước llich_su_nha_nuoc_va_phap_luat.docx (18kb) đã được dowbload 81 lần.20. Xã hội học de thi xhh.docx (14kb) đã được dowbload 29 lần. Nhan dinh Xa Hoi Hoc.docx (49kb) đã được dowbload 30 lần.21. Luật So sánh luat_so_sanh.docx (20kb) đã được dowbload 78 lần.22. Tư tưởng Hồ Chí Minh tai lieu tu tuong.docx (52kb) đã được dowbload 60 lần. Tổng hợp tài liệu ôn thi môn học dành cho sinh viên ngành Luật Share Tùy chọn Chủ đề trướcChủ đề duythinh3110@g mail.com #1 Đã gửi : 07/11/2018 lúc 10:32:05(UTC) Dưới dây số đề thi, câu hỏi tài liệu ôn thi mơn học ngành luậttổng hợp được, hi vọng giúp ích cho bạn học thật tốt q trình học luật Danh hiệu: Gạo cội Nhóm: Registered Gia nhập: 15-062017(UTC) Bài viết: 915 Cảm ơn: 460 lần Được cảm ơn: 422 lần 255 viết Luật Hành de cuong lhc.docx (65kb) dowbload 185 lần Luật Hình Nhan dinh Luat Hinh su.docx (15kb) dowbload 238 lần Nhan dinh Luat Hinh su 2.docx (13kb) dowbload 205 lần 3 Luật Ngân hàng luat ngan hang.docx (14kb) dowbload 130 lần Luật Thuế Cau hoi va bai tap luat thue.docx (154kb) dowbload 105 lần nhan dinh mon luat thue.docx (14kb) dowbload 85 lần Tố tụng dân Nhan dinh Luat TTDS.docx (15kb) dowbload 203 lần Công pháp quốc tế cong_phap_quoc_te.docx (27kb) dowbload 156 lần cong phap quoc te 2.docx (24kb) dowbload 113 lần Luật Thương mại De kiem tra luat thuong mai.docx (15kb) dowbload 174 lần De thi luat thuong mai new.docx (21kb) dowbload 151 lần Nhan dinh Luat thuong mai - co dap an.docx (41kb) dowbload 176 lần Chủ nghĩa Mác lê De cuong Triet (Sua).doc (585kb) dowbload 113 lần Trac nghiem chu nghia mac.docx (21kb) dowbload 48 lần Luật Đất đai 35 cau trac nghiem luat dat dai.docx (22kb) dowbload 117 lần ON TAP LUAT DAT DAI.docx (48kb) dowbload 103 lần 10 Tố tụng hình BT LTTHS.docx (161kb) dowbload 191 lần 11 Luật Lao động BO DE THI CO DAP AN 2015 luat Lao dong.doc (166kb) dowbload 136 lần De thi tham khao - Luat lao dong.docx (52kb) dowbload 102 lần Nhan dinh luat lao dong - co dap an.docx (33kb) dowbload 98 lần Nhan dinh mon Luat lao dong - co dap an.docx (136kb) dowbload 100 lần 12 Luật Kinh doanh bảo hiểm nhan dinh va bai tap luat kinh doanh bao hiem.docx (18kb) dowbload 51 lần Sửa người viết 13/12/2018 lúc 07:51:14(UTC) | Lý do: Chưa rõ Retweet người cảm ơn duythinh3110@gmail.c om cho viết nguyenlengocphuong123@gmail.com 09/11 07:50, kimchung99 09/11 17:15, heophuthuy 10/11 01:23, HuongGiangNguyen 24/11 02:02, ngoduypytn14091998@gmail.com 06/12 02:19, khanhdanhquoc 13/12 01:32, doanthanhlps@gmail.com 13/12 02:54, takyrt1@yahoo.com.vn16/12 23:54, Phuongthao99 18/12 09:07 Wanna join the discussion?! Login to your LawNet forum accountor Register a new forum account duythinh3110@gmail.c om #2 Đã gửi : 07/11/2018 lúc 10:41:00(UTC) 13 Luật Môi trường Nhan dinh Luat Moi truong.docx (18kb) dowbload 71 lần Danh hiệu: Gạo cội Nhóm: Registered Gia nhập: 15-062017(UTC) Bài viết: 915 Cảm ơn: 460 lần Được cảm ơn: 422 lần 255 viết 14 Luật Doanh nghiệp On tap LDN.docx (18kb) dowbload 116 lần 15 Hợp đồng bồi thường thiệt hại hợp đồng De thi mau - Phap luat hop dong.docx (77kb) dowbload 84 lần De thi mon Boi thuong thiet hai ngoai hop dong.docx (61kb) dowbload 56 lần Nhan dinh boi thuong thiet hai ngoai hop dong - co dap an.doc (217kb) dowbload 65 lần Tom tat kien thuc mon Boi thuong thiet hai ngoai hop dong.docx (65kb) dowbload 64 lần 16 Tâm lý học nhan dinh tam ly hoc.docx (27kb) dowbload 52 lần 17 Xây dựng văn pháp luật xay_dung_van_ban.docx (15kb) dowbload 80 lần 18 Logic học Logic hoc trac nghiem 1.docx (20kb) dowbload 44 lần Logic hoc trac nghiem - dap an.docx (30kb) dowbload 34 lần Logic hoc trac nghiem 2.docx (20kb) dowbload 32 lần Logic hoc trac nghiem - dap an.docx (34kb) dowbload 35 lần 19 Lịch sử Nhà nước llich_su_nha_nuoc_va_phap_luat.docx (18kb) dowbload 81 lần 20 Xã hội học de thi xhh.docx (14kb) dowbload 29 lần Nhan dinh Xa Hoi Hoc.docx (49kb) dowbload 30 lần 21 Luật So sánh luat_so_sanh.docx (20kb) dowbload 78 lần 22 Tư tưởng Hồ Chí Minh tai lieu tu tuong.docx (52kb) dowbload 60 lần ... viết 14 Luật Doanh nghiệp On tap LDN.docx (18kb) dowbload 116 lần 15 Hợp đồng bồi thường thi t hại hợp đồng De thi mau - Phap luat hop dong.docx (77kb) dowbload 84 lần De thi mon Boi thuong thiet... Công pháp quốc tế cong_phap_quoc_te.docx (27kb) dowbload 156 lần cong phap quoc te 2.docx (24kb) dowbload 113 lần Luật Thương mại De kiem tra luat thuong mai.docx (15kb) dowbload 174 lần De thi. .. dinh boi thuong thiet hai ngoai hop dong - co dap an.doc (217kb) dowbload 65 lần Tom tat kien thuc mon Boi thuong thiet hai ngoai hop dong.docx (65kb) dowbload 64 lần 16 Tâm lý học nhan dinh tam
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp tài liệu ôn thi của các môn học dành cho sinh viên ngành luật, Tổng hợp tài liệu ôn thi của các môn học dành cho sinh viên ngành luật

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay