Bằng đại học tại chức sẽ có giá trị như bằng đại học chính quy

4 7 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 09:38

Bằng đại học tại chức sẽ có giá trị như Bằng đại học chính quyShare Tùy chọn Xem bài viết cuối Go to first unreadChủ đề trước Chủ đề kế tiếp Offline hailibra 1 Đã gửi : 27112018 lúc 12:51:01(UTC)hailibraDanh hiệu: Kỳ cựuNhóm: Registered Gia nhập: 15122017(UTC)Bài viết: 331Cảm ơn: 81 lầnĐược cảm ơn: 84 lần trong 66 bài viếtĐây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Theo đó, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, các Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, với 84,12% tổng số đại biểu tán thành, Quốc hội đã nhất trí không phân biệt giá trị văn bằng đại học chính quy và tại chức.Cụ thể như sau:Tại Khoản 1, 2 Điều 4 Luật Giáo dục đại học 2012 quy định:“Giáo dục chính quy là hình thức đào tạo theo các khoá học tập trung toàn bộ thời gian tại cơ sở giáo dục đại học để thực hiện chương trình đào tạo một trình độ của giáo dục đại học.Giáo dục thường xuyên gồm vừa làm vừa học và đào tạo từ xa, là hình thức đào tạo theo các lớp học, khóa học tại cơ sở giáo dục đại học hoặc cơ sở liên kết đào tạo, phù hợp với yêu cầu của người học để thực hiện chương trình đào tạo ở trình độ cao đẳng, đại học.”Thay vào đó, Luật Giáo dục đại học sửa đổi không quy định cụ thể giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên nữa mà chỉ quy định: “Giáo dục đại học là giáo dục các trình độ sau trung học phổ thông và tương đương để được cấp bằng trong hệ thống giáo dục quốc dân.”Vậy có thể hiểu rằng, tại Luật giáo dục đại học sửa đổi chỉ quy định một loại bằng đại học sẽ cấp cho các các trình độ sau trung học phổ thông và tương đương. Có nghĩa là sẽ không phân biệt Bằng đại học chính quy và Bằng đại học tại chức.Việc bấm nút thông qua Luật giáo dục đại học sửa đổi đã gây ra một làn sóng phản ứng dữ dội từ phía người dân. Mặc dù Quốc hội đã thông qua quy định như trên nhưng trên thực tế xã hội vẫn còn những lo lắng, hoài nghi về việc tuyển sinh, đào tạo và chuẩn “đầu ra” giữa những người học ở các loại hình đào tạo văn bằng.Có thể thấy thực trạng học tại chức hiện nay chỉ là đi học cho có, qua loa, không chú trọng về kiến thức và mọi đối tượng đều có thể tiếp cận học đại học bằng hình thức tại chức, không phải học ngày học đêm để thi vào hệ chính quy. Cho thấy năng lực của học tại chức và năng lực của học chính quy là khác xa nhưng khi cả hai hoàn thành khóa học thì bằng tại chức hay bằng chính quy cũng chỉ là một mà không có sự phân biệt. Điều này phải chăng là không công bằng đối với các bạn sinh viên đang và sắp học đại học hệ chính quy.Tuy nhiên lại có một số quan điểm cho rằng không phân biệt bằng cấp để bắt buộc người học phải chú trọng đến quá trình học tập, tiếp thu kiến thức đã học được để áp dụng cho việc đi làm. Rằng các nhà tuyển dụng hiện nay không chú trọng đến bằng cấp mà chỉ quan trọng đến năng lực thực thế của mỗi người. Nên việc bằng tại chức hay bằng chính quy thì cũng như nhau, bằng chính quy mà không có năng lực thì cũng bỏ đi, còn bằng tại chức nhưng năng lực vượt trội thì rất đáng để nhà tuyển dụng tuyển dụng. Bằng đại học chức giá trị Bằng đại học quy Share Tùy chọn Chủ đề trướcChủ đề hailibra Danh hiệu: Kỳ cựu Nhóm: Regist ered Gia nhập: 15122017(UTC) Bài viết: 331 Cảm ơn: 81 lần Được cảm ơn: 84 lần 66 viết #1 Đã gửi : 27/11/2018 lúc 12:51:01(UTC) Đây nội dung đáng ý quy định Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Giáo dục đại học.Theo đó, kỳ họp thứ Quốc hội khóa XIV, Đại biểu Quốc hội biểu thông qua Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Giáo dục đại học, với 84,12% tổng số đại biểu tán thành, Quốc hội trí khơng phân biệt giá trị văn đại học quy chức Cụ thể sau: Tại Khoản 1, Điều Luật Giáo dục đại học 2012 quy định: “Giáo dục quy hình thức đào tạo theo khố học tập trung tồn thời gian sở giáo dục đại học để thực chương trình đào tạo trình độ giáo dục đại học Giáo dục thường xuyên gồm vừa làm vừa học đào tạo từ xa, hình thức đào tạo theo lớp học, khóa học sở giáo dục đại học sở liên kết đào tạo, phù hợp với yêu cầu người học để thực chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, đại học.” Thay vào đó, Luật Giáo dục đại học sửa đổi không quy định cụ thể giáo dục quy giáo dục thường xuyên mà quy định: “Giáo dục đại học giáo dục trình độ sau trung học phổ thơng tương đương để cấp hệ thống giáo dục quốc dân.” Vậy hiểu rằng, Luật giáo dục đại học sửa đổi quy định loại đại học cấp cho các trình độ sau trung học phổ thơng tương đương nghĩa khơng phân biệt Bằng đại học quy Bằng đại học chức Việc bấm nút thông qua Luật giáo dục đại học sửa đổi gây sóng phản ứng dội từ phía người dân Mặc dù Quốc hội thông qua quy định trên thực tế xã hội lo lắng, hoài nghi việc tuyển sinh, đào tạo chuẩn “đầu ra” người học loại hình đào tạo văn Có thể thấy thực trạng học chức học cho có, qua loa, khơng trọng kiến thức đối tượng tiếp cận học đại học hình thức chức, khơng phải học ngày học đêm để thi vào hệ quy Cho thấy lực học chức lực học quy khác xa hai hồn thành khóa học chức hay quy mà khơng phân biệt Điều phải khơng công bạn sinh viên học đại học hệ quy Tuy nhiên lại số quan điểm cho khơng phân biệt cấp để bắt buộc người học phải trọng đến trình học tập, tiếp thu kiến thức học để áp dụng cho việc làm Rằng nhà tuyển dụng không trọng đến cấp mà quan trọng đến lực thực người Nên việc chức hay quy nhau, quy mà khơng lực bỏ đi, chức lực vượt trội đáng để nhà tuyển dụng tuyển dụng ... hiểu rằng, Luật giáo dục đại học sửa đổi quy định loại đại học cấp cho các trình độ sau trung học phổ thơng tương đương Có nghĩa khơng phân biệt Bằng đại học quy Bằng đại học chức Việc bấm nút... Luật Giáo dục đại học sửa đổi khơng quy định cụ thể giáo dục quy giáo dục thường xuyên mà quy định: “Giáo dục đại học giáo dục trình độ sau trung học phổ thông tương đương để cấp hệ thống giáo... văn Có thể thấy thực trạng học chức học cho có, qua loa, không trọng kiến thức đối tượng tiếp cận học đại học hình thức chức, khơng phải học ngày học đêm để thi vào hệ quy Cho thấy lực học chức
- Xem thêm -

Xem thêm: Bằng đại học tại chức sẽ có giá trị như bằng đại học chính quy, Bằng đại học tại chức sẽ có giá trị như bằng đại học chính quy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay