Tinh trùng có được coi là di sản thừa kế không

3 12 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 09:36

Tinh trùng có được coi là di sản thừa kế không?Share Tùy chọn Xem bài viết cuối Go to first unreadChủ đề trước Chủ đề kế tiếp Offline hailibra 1 Đã gửi : 20122018 lúc 01:46:40(UTC)hailibraDanh hiệu: Kỳ cựuNhóm: Registered Gia nhập: 15122017(UTC)Bài viết: 331Cảm ơn: 81 lầnĐược cảm ơn: 84 lần trong 66 bài viếtĐây là câu hỏi được đặt ra tại trường hợp của người mẹ tại TP. HCM có người con (Anh B) đã qua đời, và người con trước khi mất đã gửi tinh trùng của mình tại Bệnh viện. Sau khi con mất, vì muốn có cháu nối dõi, người mẹ đã đến Bệnh viện để xin lại tinh trùng của con để đưa cho chị A (bạn gái của Anh B, đã tổ chức đám cưới nhưng chưa kịp đăng ký kết hôn thì B mất) để cấy. Nhưng Bệnh viện yêu cầu có văn bản pháp lý công nhận mẫu tinh trùng mà bệnh viện đang lưu giữ là tài sản mà người mẹ được thừa kế từ con trai đã qua đời của mình thì sẽ trả lại.Người mẹ đã đến Phòng Công chứng và nhận được câu trả lời rằng, mặc dù vấn đề này mang tính nhân đạo liên quan đến cuộc đời của cá nhân và gia đình, tuy nhiên đây cũng là vấn đề mới mà pháp luật chưa có quy định hướng dẫn nên cần có sự cân nhắc và bàn bạc của các cơ quan liên quan.Sau đó, người mẹ có đơn gửi bệnh viện xem xét ở một góc nhìn khác về pháp luật thừa kế để giải quyết. Cụ thể, sau khi tham khảo ý kiến luật sư, bà cho rằng với tư cách là mẹ ruột, là người thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất của anh B, bà được quyền yêu cầu Bệnh viện trao lại cho bà mẫu tinh trùng của con trai để bà “hưởng thừa kế” vì đây là di sản do con bà để lại.Theo quan điểm thứ nhất thì tại Khoản 1 Điều 105 Bộ luật Dân sự 2015 quy định “tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản”. Khái niệm vật được hiểu là đối tượng của thế giới vật chất, bao gồm động vật, thực vật và tồn tại ở mọi trạng thái (rắn, lỏng, khí). Vật tồn tại một cách khách quan mà con người có thể cảm nhận được bằng giác quan của mình. Nói dễ hiểu, vật là thứ mà con người có thể nhìn thấy được, nếm ngửi được, cầm nắm được, sờ mó được...Theo đó, tinh trùng thỏa mãn đủ các dấu hiệu của vật và được xác định là tài sản theo Khoản 1 Điều 105 Bộ luật Dân sự 2015. Và theo Điều 612 BLDS 2015, “Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác”. Tinh trùng là tài sản nên khi người để lại tinh trùng qua đời thì nó trở thành di sản.Tuy nhiên, theo luồng quan điểm thứ hai từ TS Nguyễn Phương Lan – Giảng viên chính Khoa Pháp luật Dân sự, Trường Đại học Luật Hà Nội có trao đổi rằng: Những bộ phận của cơ thể con người như tim, gan, phổi, thận... và kể cả tinh trùng đều không thể được coi là một loại hàng hóa hay tài sản để có thể trao đổi, chuyển nhượng vì đó là việc làm phi đạo đức.Và vì bộ phận cơ thể người không thể được coi là một loại hàng hóa, hay tài sản nên cũng không thể là tài sản thừa kế. Như vậy, có thể trả lời tinh trùng – một phần của cơ thể con người không phải là một loại tài sản nên không thể là đối tượng được thừa kế. Tinh trùng coi di sản thừa kế không? Chủ đề trướcChủ đề hailibr a Danh hiệu: Kỳ cựu Nhóm: Re gistered Gia nhập: 15-122017(UT C) Bài viết: 331 Cảm ơn: 81 lần Được cảm ơn: 84 lần 66 viết #1 Đã gửi : 20/12/2018 lúc 01:46:40(UTC) Đây câu hỏi đặt trường hợp người mẹ TP HCM người (Anh B) qua đời, người trước gửi tinh trùng Bệnh viện Sau mất, muốn cháu nối dõi, người mẹ đến Bệnh viện để xin lại tinh trùng để đưa cho chị A (bạn gái Anh B, tổ chức đám cưới chưa kịp đăng ký kết B mất) để cấy Nhưng Bệnh viện yêu cầu văn pháp lý công nhận mẫu tinh trùng mà bệnh viện lưu giữ tài sản mà người mẹ thừa kế từ trai qua đời trả lại Người mẹ đến Phòng Cơng chứng nhận câu trả lời rằng, vấn đề mang tính nhân đạo liên quan đến đời cá nhân gia đình, nhiên vấn đề mà pháp luật chưa quy định hướng dẫn nên cần cân nhắc bàn bạc quan liên quan Sau đó, người mẹ đơn gửi bệnh viện xem xét góc nhìn khác pháp luật thừa kế để giải Cụ thể, sau tham khảo ý kiến luật sư, bà cho với tư cách mẹ ruột, người thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ anh B, bà quyền yêu cầu Bệnh viện trao lại cho bà mẫu tinh trùng trai để bà “hưởng thừa kế” di sản bà để lại Theo quan điểm thứ Khoản Điều 105 Bộ luật Dân 2015 quy định “tài sản vật, tiền, giấy tờ giá quyền tài sản” Khái niệm vật hiểu đối tượng giới vật chất, bao gồm động vật, thực vật tồn trạng thái (rắn, lỏng, khí) Vật tồn cách khách quan mà người cảm nhận giác quan Nói dễ hiểu, vật thứ mà người nhìn thấy được, nếm ngửi được, cầm nắm được, sờ mó Theo đó, tinh trùng thỏa mãn đủ dấu hiệu vật xác định tài sản theo Khoản Điều 105 Bộ luật Dân 2015 Và theo Điều 612 BLDS 2015, “Di sản bao gồm tài sản riêng người chết, phần tài sản người chết tài sản chung với người khác” Tinh trùng tài sản nên người để lại tinh trùng qua đời trở thành di sản Tuy nhiên, theo luồng quan điểm thứ hai từ TS Nguyễn Phương Lan – Giảng viên Khoa Pháp luật Dân sự, Trường Đại học Luật Hà Nội trao đổi rằng: Những phận thể người tim, gan, phổi, thận kể tinh trùng coi loại hàng hóa hay tài sản để trao đổi, chuyển nhượng việc làm phi đạo đức Và phận thể người khơng thể coi loại hàng hóa, hay tài sản nên khơng thể tài sản thừa kế Như vậy, trả lời tinh trùng – phần thể người - loại tài sản nên đối tượng thừa kế ... thấy được, nếm ngửi được, cầm nắm được, sờ mó Theo đó, tinh trùng thỏa mãn đủ dấu hiệu vật xác định tài sản theo Khoản Điều 105 Bộ luật Dân 2015 Và theo Điều 612 BLDS 2015, Di sản bao gồm tài sản. .. gồm tài sản riêng người chết, phần tài sản người chết tài sản chung với người khác” Tinh trùng tài sản nên người để lại tinh trùng qua đời trở thành di sản Tuy nhiên, theo luồng quan điểm thứ... thể người khơng thể coi loại hàng hóa, hay tài sản nên tài sản thừa kế Như vậy, trả lời tinh trùng – phần thể người - loại tài sản nên đối tượng thừa kế
- Xem thêm -

Xem thêm: Tinh trùng có được coi là di sản thừa kế không, Tinh trùng có được coi là di sản thừa kế không

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay