Tài liệu powerpoint chuyên gia PP

334 12 0
  • Loading ...
1/334 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 09:30

Đây là quyển sách mà mình đã tổng hợp từng nhiều nguồn khác nhau. Giá trị mà quyển sách này mang lại thì không thể định lượng bằng tiền bạc, nó vô giá. Đây là món quà của cuộc sống hào phóng dành tặng riêng cho Bạn. Chúc bạn vận dụng những bài học trong quyển sách và sớm thành công. Tự học PowerPoint 2010 Nội dung đầy đủ Hướng dẫn bước Vừa học vừa làm Mu ̣c lu ̣c Lời nói đầ u Chương Giới thiệu PowerPoint 2010 1 Các điể m mới PowerPoint 2010 Ribbon Ngăn File thay cho nút Office Hỗ trợ làm việc cộng tác Nhóm slide vào phần thuyết trình Trộn so sánh nội dung thuyết trình Hỗ trợ vừa soạn thảo vừa chạy thuyết trình hình Biên soạn thuyết trình lúc nơi Nhúng , hiệu chỉnh xem video thuyết trình Tích hợp sẵn tính chuyển sang định dạng PDF/XPS Chụp ảnh hình 10 Thêm nhiều hiệu ứng độc đáo cho hình ảnh 10 Xóa phần khơng cần thiết hình 10 Hỗ trợ tùy biến Ribbon 11 Nâng cấp SmartArt 12 Nhiều hiệu ứng chuyển slide 12 Sao chép hiệu ứng 12 Tăng tính di động cho thuyết trình 13 Broadcast thuyết trình 13 Biến trỏ chuột thành trỏ laser 14 Khởi động thoát Microsoft PowerPoint 2010 15 Khởi động PowerPoint 2010 15 Thoát PowerPoint 15 Tim ̀ hiể u các thành phầ n cửa sổ chương trình Microsoft PowerPoint 16 Thay đổ i kiể u hiể n thi ̣trong cửa sổ chương trình 19 Tùy biến lệnh truy cập nhanh 22 Phóng to/ thu nhỏ cửa sổ làm việc 23 Thanh thước ngang và ̣c 24 Các đường lưới 25 Đường trơ ̣ giúpkhi vẽ 26 10 Xem thuyết trình chế ̣ màu sắc khác 27 11 Xem thuyết trình nhiều cửa sổ 28 12 Sắ p xế p các cửa sổ 28 13 Chuyể n đổi qua la ̣i giữa các cửa sổ 29 14 Sử du ̣ng triǹ h trơ ̣ giúp 29 15 Hỏi đáp 31 Câu Hãy tùy biến lệnh truy cập nhanh (QAT)? 31 Câu Tạo ngăn lệnh Ribbon tên “Lệnh tui” hình sau: 34 Câu Xin cho biết cách di chuyển tùy biến Ribbon QAT sang Office máy tính khác? 37 Câu Cho biết cách thay đổi số tùy chỉnh chương trình PowerPoint? 38 Câu Làm ẩn thông báo trạng thái? 40 Chương Tạo thuyết trình 41 Tạo thuyết trình 42 Tạo thuyết trình rỗng 42 Tạo thuyết trình từ mẫu có sẵn 43 Tạo thuyết trình từ có sẵn 46 Tạo nhanh slide thuyết trình từ tập tin dàn 46 Lưu thuyết trình 47 Lưu thuyết trình lần 47 Lưu thuyết trình lần sau 48 Lưu thuyết trình định dạng khác 49 Chuyển thuyết trình sang định dạng video 52 Chuyể n PowerPoint sang đinh ̣ da ̣ng PDF và XPS 54 Tùy chọn lưu trữ 56 Bảo vệ thuyết trình mật mã 58 Thiết lập mật mã bảo vệ 58 Gỡ bỏ mật mã khỏi thuyết trình 61 Tăng cường độ an tồn cho PowerPoint với tính File Block Settings 62 Các thao tác với slide 63 Chèn slide 64 Sao chép slide 65 Thay đổi layout cho slide 66 Thay đổi vị trí slide 66 Xóa slide 67 Phục hồi slide thiết lập layout mặc định 68 Nhóm slide vào section 68 Đặt tên cho section 69 Xóa section 69 Mở đóng thuyết trình 70 Mở lại thuyết trình lưu đĩa 70 Đóng thuyết trình 72 Hỏi đáp 73 Câu Tạo thuyết trình từ tập tin Outline? 73 Câu Cho biết cách chép slide thuyết trình? 75 Chương Xây dựng nội dung thuyết trình 79 Tạo thuyết trình 80 Tạo slide tựa đề 82 Tạo slide chứa văn 84 Tạo slide có hai cột nội dung 85 Chèn hình vào slide 88 Chèn hình từ Clip Art vào slide 90 Chụp hình hình đưa vào slide 92 Chèn thêm Shape, WordArt Textbox vào slide 94 Chèn SmartArt vào slide 95 10 Nhúng âm vào slide 101 11 Nhúng đoạn phim vào slide 103 12 Chèn đoạn phim trực tuyến vào slide 106 13 Chèn bảng biểu vào slide 108 14 Chèn biểu đồ vào slide 111 15 Hỏi đáp 116 Câu Trình bày cách chèn bảng biểu từ Excel vào PowerPoint dạng liên kết? 116 Câu Cho biết cách tạo nhanh Photo Album từ sưu tập hình chương trình PowerPoint 2010? 118 Câu Thiết lập thuộc tính mặc định đường kẽ (outline) màu (fill) shape slide nào? 120 Câu Tạo công thức PowerPoint nào? 122 Chương Tuỳ biến, hiệu chỉnh thuyết trình 126 Sử dụng mẫu định dạng 127 Áp dụng theme có sẵn cho thuyết trình 127 Tùy biến Theme 129 Sử dụng hình màu làm cho slide 132 Dùng hình làm cho slide 133 Dùng màu làm cho slide 135 Tô slide kiểu Gradient 136 Xóa hình màu áp dụng cho slide 137 Làm việc với Slide Master 138 Sắp xếp định dạng placeholder slide master 139 Thêm xóa placeholder 140 Chèn xóa slide layout 141 Chèn xóa slide master 143 Áp dụng theme cho slide master 144 Thiết lập kích thước chiều hướng slide 145 Đóng cửa sổ slide master trở chế độ soạn thảo 146 Định dạng văn 147 Sao chép định dạng 148 Định dạng hình, SmartArt, Shape, WordArt, Video 150 Xoay 150 Cắt tỉa 152 Di chuyển 154 Thay đổi kích thước 155 Thêm thích cho đối tượng slide 156 Hiệu chỉnh hình ảnh 157 Thay đổi kiểu định dạng đường kẽ màu Shape 162 Thay đổi kiểu WordArt 165 Áp dụng kiểu định dạng hiệu ứng cho SmartArt 166 Cắt nén media 168 Định dạng bảng biểu 171 Thay đổi kiểu định dạng bảng 171 Thêm xóa dòng, cột bảng 172 Định dạng đồ thị 173 Cập nhật thông tin cho đồ thị 173 Tùy biến định dạng đồ thị 174 Tồ chức các slide thuyết trình 176 Hỏi đáp 178 Câu Cho biết cách áp dụng nhiều Theme khác thuyết trình? 178 Câu Cho biết cách chép nhanh tất hình có thuyết trình 180 Câu Hướng dẫn cách tạo watermarke cho slide? 183 Câu Xin cho biết cách tạo mẫu template? 188 Chương Làm việc với hiệu ứng, hoạt cảnh 193 Hiệu ứng cho văn 195 Các tùy chọn hiệu ứng nâng cao cho văn 198 Sao chép hiệu ứng 202 Sắp xếp trình tự thực thi hiệu ứng cho 203 Hiệu ứng cho hình ảnh, shape 204 Áp dụng hiệu ứng 204 Các tùy chọn hiệu ứng nâng cao cho hình ảnh 205 Hiệu ứng di chuyển đối tượng theo đường dựng sẵn 206 Hiệu ứng cho SmartArt 209 Áp dụng hiệu ứng cho SmartArt kiểu danh sách 209 Áp dụng hiệu ứng cho SmartArt kiểu Picture 210 Thiết lập hiệu ứng tùy chọn cho âm đoạn phim 211 Thêm xóa bookmark 211 Thiết lập tùy chọn cho âm 212 Thiết lập tùy chọn cho phim 215 Sử dụng trigger 217 Hiệu ứng cho bảng biểu 218 Hiệu ứng cho đồ thị 219 Xóa bỏ hiệu ứng đối tượng slide 221 10 Hiệu ứng chuyển slide 222 Áp dụng hiệu ứng chuyển slide 222 Xóa bỏ hiệu ứng chuyển slide 223 11 Tự động hố thuyết trình 224 12 Tạo siêu liên kết nút lệnh điều hướng thuyết trình 226 Liên kết đến slide khác thuyết trình 226 Liên kết đến slide khác thuyết trình 227 Liên kết đến địa thư điện tử 229 Ta ̣o liên kế t đế n điạ chỉ Web hoă ̣c máy chủ FTP 230 Ta ̣o liên kế t đế n tâ ̣p tin lưu điã hoă ̣c mạng nội 232 Liên kế t đế n mô ̣t ứng du ̣ng và ta ̣o mô ̣t tài liê ̣u mới 235 Thay đổi màu đoạn văn có siêu liên kết 236 Nhấn mạnh hyperlink với âm 237 Hiê ̣u chỉnh hoă ̣c xóa hyperlink 238 13 Hỏi đáp 240 Câu Trình bày cách thiết lập nhanh hiệu ứng cho tất slide? 240 Câu Trình bày cách tạo nhanh nút điều hướng cho tất slide thuyết trình? 241 Câu Có cách khơng cho hiệu đường gạch văn có hyperlink hay không? 244 Câu Muốn chèn Logo công ty vào tất Slide báo cáo có nhiều slide phải làm sao? 246 Câu Có cách cho nhạc phát từ đầu đến cuối thuyết trình hay khơng? 247 Chương Chuẩn bị thuyết trình 248 Tạo tiêu đề đầu chân trang 249 Tùy chỉnh Header & Footer Slide Master 252 Ghi nhận xét cho slide 253 Ghi cho slide 253 Làm việc với Comment 255 Chuyển định dạng thuyết trình 258 Lưu thuyết trình định dạng PowerPoint 2003 trở trước 258 Chuyển thuyết trình sang PDF/XPS 258 Chuyển thuyết trình sang video 259 Chuyể n Handout sang Word 260 In thuyết trình 261 In tài liệu dành cho diễn giả 261 In tài liệu dành cho khán giả 268 Đóng gói thuyết trình đĩa 273 Tùy biến nội dung cho buổi báo cáo 276 Ẩn/ hiê ̣ncác slide 276 Tùy biế n nô ̣i dung báo cáo 277 Thiết lập tuỳ chọn cho kiểu báo cáo 280 Thiết lập tùy chọn cho loại trình chiếu có người thuyết trình 280 Thiết lập tùy chọn cho loa ̣i báo cáo tương tác người xem và tự hành 281 Kiểm tra thuyết trình 284 Kiể m tra các thông tin cá nhân có bài thuyế t trình 284 Kiể m tra tính tương thić h về tiń h sử du ̣ng báo cáo giữa các phiên bản 284 Đánh dấ u hoàn thành vào bài báo cáo 286 Hỏi đáp 287 Câu Làm để in Notes Page mà khơng có hình thu nhỏ slide bên trên? 287 Câu Làm loại bỏ nhanh hiệu ứng hoạt cảnh trình chiếu thuyết trình? 289 Chương Trin ̀ h chiếu thuyết trình 290 Trình chiếu thuyết trình 291 Thiết lập tùy cho ̣n cho chế đô ̣ Slide Show 291 Trình chiếu thuyết trình 292 Trình chiếu thuyết trình thơng qua mạng internet đến người xem từ xa 293 Sử du ̣ng các nút điề u khiể n chế đô ̣ Slide Show 297 Di chuyển đế n mô ̣t slide xác đinh ̣ 297 Sử du ̣ng các tổ hơ ̣p phim ́ tắ t 298 Chuyể n đế n mô ̣t Custom Show 300 Ta ̣o chú giải trình chiếu thuyết trình 301 Các tùy cho ̣n trỏ 301 Sử dụng trỏ chuột Laser 301 Làm nở i nơ ̣i dung slide trình chiếu 302 Trình chiế u thuyết trình với nhiề u màn hiǹ h 304 Bâ ̣t tiń h hỗ trơ ̣ nhiề u màn hiǹ h 304 Trình chiếu thuyết trình với nhiều hình 305 Hỏi đáp 307 Câu Tập tin PowerPoint Show (PPSX) có cần chương trình PowerPoint PowerPoint Viewer để chạy hay khơng? Chúng ta hiệu chỉnh tập tin PPSX hay không? 307 Câu Làm để nhấp phải chuột lùi slide trước chế độ Slide Show? 307 Câu Có cách khố hiệu lệnh chuột bàn phím để điều khiển trình chiếu? 308 Câu Có thể nhập văn Slide Show không? 309 Câu Có cách không cho tựa đề slide không hiển thị có lệnh Go to Slide trình chiếu? 312 Phụ lục Cách tạo thuyết trình chuyên nghiệp 314 Mô ̣t bài trình diễn hiê ̣u quả 314 Kế hoa ̣ch phát triể n bài triǹ h diễn 314 Bước 1: Xác đinh ̣ đố i tươ ̣ng khán giả và mu ̣c tiêu bài triǹ h diễn 315 Bước 2: Lựa cho ̣n phương pháp báo cáo 316 Bước 3: Lựa cho ̣n phương pháp truyề n đa ̣t thông tin 316 Bước 4: Cho ̣n bô ̣ đinh ̣ da ̣ng phù hơ ̣p hoàn cảnh 317 Bước 5: Phát triể n nô ̣i dung 318 Bước 6: Ta ̣o các hình ảnh trực quan 318 Bước 7: Thêm các hiê ̣u ứng đa phương tiê ̣n 319 Bước 8: Ta ̣o các bản in phát cho khán giả và ghi chú cho slide 319 Bước 9: Kiểm tra lại bài báo cáo thử 319 Bước 10: Phát hành bài báo cáo 320 Bước 11: Tiế n đế n thành công và cải tiế n bài báo cáo 320 Giữ cho khán giả cảm thấ y thić h thú 321 Các kỹ thuâ ̣t diễn thuyế t 321 Các gơ ̣i ý về nô ̣i dung 321 Phụ lục Tài nguyên Internet 323 Template, Themes và Background 323 Add-Ins và tài liê ̣u tham khảo Error! Bookmark not defined Chương Trình chiếu thuyết trình Trong hộp thoại Set Up Show chọn Browsed at a kiosk (full screen) Hình 505 Tùy chọn Browsed at a kiosk (full screen) Khi người dùng di chuyển thuyết trình nút lệnh hyperlink ta thiết kế sẵn nhấn phím ESC để kết thúc Slide Show Nếu khơng muốn người xem khỏi thuyết trình ta gỡ bàn phím khỏi máy tính Câu Có thể nhập văn Slide Show không? Trả lời: Thêm văn vào slide trình chiếu báo cáo sử dụng Nhu cầu thường dùng trò chơi nhỏ xây dựng PowerPoint Để làm điều cần phải sử dụng tới Textbox Control Toolbox PowerPoint Các bước thực sau: Mở thuyết trình cần thêm Text Box Vào File, chọn Options, chọn ngăn Customize Ribbon cửa sổ PowerPoint Options Sau chọn ngăn Developer Main Tabs Ribbon Trang 309 Chương Trình chiếu thuyết trình Hình 506 Chọn cho thêm ngăn Developer Ribbon Khi Ribbon xuất thêm ngăn Developer Hình 507 Ngăn Developer Ribbon Vào slide cần thêm Textbox để nhập văn trình chiếu Ví dụ bạn chọn slide số Vào ngăn Developer, nhóm Controls, chọn nút Text Box vẽ hộp lên slide Trang 310 Chương Trình chiếu thuyết trình Hình 508 Hộp Text Box Control Toolbox Khi bạn chuyển sang chế độ Slide Show, bạn nhập văn hộp Text box Hình 509 Nhập văn trình chiếu Trang 311 Chương Trình chiếu thuyết trình Câu Có cách không cho tựa đề slide không hiển thị có lệnh Go to Slide trình chiếu? Trả lời: Chúng ta dùng mẹo nhỏ để làm ẩn tựa đề slide (title slide) hình chế độ Slide Show có tên lệnh Go to Slide Các bước thực sau: Chọn thuyết trình cần tùy biến Vào ngăn View, nhóm Master Views, chọn Slide Master để chuyển sang hình Slide Master View Bạn chọn slide master cửa sổ Slide Master View • Chọn placeholder Master title • Di chuyển placeholder hướng lên khỏi phạm vi slide Trang 312 Chương Trình chiếu thuyết trình Hình 510 Di chuyển Master title khỏi phạm vi slide master Khi chế độ Slide Show, tựa đề slide không nhìn thất hình nhấp phải chuột chọn lệnh Go to Slide thấy tựa đề slide nên việc di chuyển slide dễ dàng Hình 511 Lệnh Go to Slide nhìn thấy tựa đề slide Trang 313 Phụ lục Phụ lục Cách tạo thuyết trình chuyên nghiệp Phụ lục này tập hợp điểm cần lưu ý trình xây dựng một bài thuyết trình Mô ̣t bài trin ̀ h diễn hiêụ quả Mô ̣t bài trình diễn hiê ̣u quả thì phải thế nào: ▪ ▪ Đươ ̣c thiế t kế và đinh ̣ da ̣ng phù hơ ̣p với đố i tươ ̣ng khán giả và hoàn cảnh chung quanh Tâ ̣p trung cao đô ̣ vào chủ đề báo cáo, loa ̣i bỏ các phầ n không liên quan ▪ Sử du ̣nh các kiể u mẫu của PowerPoint cung cấ p sẵn mô ̣t cách phù hơ ̣p, chú ý về màu sắ c, kiể u font chữ nhằ m giúp nhấ n ma ̣nh nô ̣i dung báo cáo ▪ Mỗi slide nên chứa đựng mô ̣t lươ ̣ng thông tin vừa phải, không nên có các đoa ̣n văn bản quá dài ▪ Sử du ̣ng các ảnh vá minh ho ̣a sách báo có mu ̣c đích nhằ m truyề n tải thông tin tố t ta ̣o nên ấ n tươ ̣ng cho người xem mô ̣t cách trực quan ▪ Sử du ̣ng các đồ thi ̣ minh ho ̣a cho các số liê ̣u (tài chiń h) là đoa ̣n văn bản với các số ▪ Tâ ̣n du ̣ng các âm và đoa ̣n phim nhằ m ta ̣o nên sự thić h thú cho người xem, không ta ̣o nên sự lấ n át nô ̣i dung báo cáo ▪ Sử du ̣ng các hoa ̣t cảnh và hiê ̣u ứng chuyể n cảnh các tình huố ng phù hơ ̣p không ta ̣o làm giảm giá tri ̣của nô ̣i dung báo cáo ▪ Phát cho khán giả bản in của bài báo cáo Dành thời gian ở phầ n cuố i bài báo cáo cho viê ̣c đă ̣t và trả lời câu hỏi của khán giả, nhằ m giúp khán giả làm rõ các vấ n đề mà ho ̣ quan tâm ▪ Sau là các bước để phát triể n mô ̣t bài trình diễn có chấ t lươ ̣ng Kế hoa ̣ch phát triể n bài trin ̀ h diễn Nế u ba ̣n không có kế hoa ̣ch xây dựng mô ̣t bài triǹ h diễn từ đầ u, có thể ba ̣n sẽ mấ t nhiề u thời gian để làm làm la ̣i các slide Sau là các bước quá triǹ h xây dựng bài triǹ h diễn: Trang 314 Phụ lục Bước 1: Xác đinh ̣ đố i tươ ̣ng khán giả và mu ̣c tiêu bài trin ̀ h diễn Trước ba ̣n ta ̣o nên bài triǹ h diễn thì ba ̣n cầ n phải biế t về đố i tươ ̣ng khán giả của nó, đố i với những loa ̣i đố i tươ ̣ng khác phải có những loa ̣i báo cáo khác vì mỗi loa ̣i đố i tươ ̣ng sẽ có kiế n thức và kinh nghiê ̣m thực tế khác nhau.Ba ̣n hãy tự hỏi miǹ h các câu hỏi sau: ▪ Có người se ̃ tham gia buổ i báo cáo?Nế u lươ ̣ng người nghe đông thì màn hiǹ h và cở chữ cầ n phải thiế t kế cho mo ̣i người nhiǹ rõ ▪ Đô ̣ tuổ i trung bin ̣ phải cố gắ ng xác ̀ h của khán giả?Điề u này khó xác đinh đinh ̣ Nhìn chung nế u khán giả là trẻ tuổ i (trẻ em hay niên) thì bài báo cáo cầ n rõ ràng, sáng và thú vi.̣ Đố i với khán giả lớn tuổ i thì bài báo cầ n phải thực tế và thông tin báo cáo cầ n có cứ và trić h dẫn rõ ràng ▪ Vai trò của khán giả chủ đề báo cáo?Nế u ba ̣n báo cáo về mô ̣t sản phẩ m mới hoă ̣c mô ̣t ̣ thố ng mới, các nhà quản lý sẽ quan tâm đế n thông tin tổ ng thể đó các công nhân sẽ cầ n đế n các thông tin chi tiế t Nói chung, đố i với nhà quản lý cấ p càng cao thì ho ̣ chỉ cầ n các thông tin cầ n thiế t để quyế t đinh ̣ chứ không cầ n đế n các thông tin quá chi tiế t ▪ Khán giả đã biế t gi ̀ về chủ đề báo cáo? Nế uba ̣n báo cáo cho những người chưa hề biế t gì về chủ đề báo cáo thì ba ̣n cầ n phải cung cấ p các thông tin thâ ̣t bản và phải có các giải thić h (đinh ̣ nghiã ) về các thuâ ̣t ngữ mới.Trái la ̣i, đố i với khán giả là các chuyên gia chủ đề báo cáo thì ba ̣n cầ n đă ̣t nhiề u câu hỏi sau báo cáo và ba ̣n phải dự trù thêm vài slide dự phòng (đươ ̣c ẩ n) để trả lời các câu hỏi Khán giả có quan tâm đế n chủ đề này không?Nế u chủ đề cung cấ p các thông tin quan tro ̣ng liên quan đế n người nghe (thông tin về bảo hiể m, phúc lơ ̣i, ) thì người nghe sẽ thić h thú và chú tâm lắ ng nghe Ngươ ̣c la ̣i thì ba ̣n cầ n phải tim ̀ cách thuyế t phu ̣c và làm cho ho ̣ lắ ng nghe ▪ ▪ Khán giá có thành kiế n tiêu cực hoă ̣c tích cực đố i với chủ đề hay không?Hay ̃ nhớ rằ ng, ý nghi ̃ của khán giả đươ ̣c hình thành trước từ những kinh nghiê ̣m thành công hay thấ t ba ̣i thực tế của ho ̣ ▪ Khán giả có bâ ̣n rô ̣n hoă ̣c có viêc̣ gi ̀ gấ p hay không? Khán giảcó dành thời gian cả buổ i để nghe ba ̣n báo cáo hoă ̣c phải trở la ̣i công viê ̣c thường ngày mô ̣t khoảng thời gian nào đó? Nế u bài báo cáo không cung cấ p thông tin hữu ić h nào ho ̣ sẽ cảm thấ y rấ t bực tức và không thể kiên nhẫn ngồ i cả buổ i để nghe ba ̣n nói có các viê ̣c gấ p cầ n phải giải quyế t.Do vâ ̣y, ba ̣n cầ n phải biế t về lich ̣ làm viê ̣c của khán giả và sự quan tâm của ho ̣ để có thể chuẩ n bi ̣chu đáo các thông tin báo cáo Điề u tiế p theo là ba ̣n muố n biế t kế t quả của sau bài báo cáo sẽ thế nào Mă ̣c dũ ba ̣n muố n đa ̣t đươ ̣c nhiề u kế t quả ba ̣n cầ n phải xác đinh ̣ mô ̣t mu ̣c tiêu chiń h cho bài báo cáo Sau đâu là các mu ̣c tiêu ba ̣n cầ n xem xét: ▪ ▪ Khán giả nghi ̃ tố t về chủ đề báo cáo:Mô ̣t vài báo cáo thiế t kế cho các buổ i ho ̣p và đươ ̣c thiế t kế để làm thay đổ i ý nghi ̃ và quan điể m của khán giả Các báo cáo này thông thường mở đầ u là sự chào đón của nhóm báo cáo và kế t thúc là mô ̣t vài me ̣o hay nào đó Khán giả hiể u thông suố t Đôi ba ̣n cầ n phải truyề n đa ̣t thông tin cho mô ̣t nhóm người và cầ n phải thiế t kế bài thuyế t trình cho mo ̣i người hiể u thông suố t thông tin cầ n truyể n đa ̣t Trang 315 Phụ lục ▪ Các khán giá có các quyế t đinh là loa ̣i báo cáo thường dùng nghiên cứu ̣ riêng biêt.Đây ̣ tiế p thi,̣ ba ̣n cầ n thu thâ ̣p thông tin từ phía khán giả mỗi người cầ n có câu trả lời riêng của miǹ h sau nghe bài báo cáo ▪ Khán giả quyế t đinh ̣ theo nhóm Đây là loa ̣i báo cáo mà ba ̣n cầ n thu thâ ̣p thông tin từ các nhóm người sau nghe báo cáo Bước 2: Lựa cho ̣n phương pháp báo cáo Có cách triǹ h bày báo cáo cho khán giả và ba ̣n cầ n lựa cho ̣n cách triǹ h bày phù hơ ̣p: speakerled, self-running, và user-interactive vàvới mỗi cách ba ̣n sẽ có thêm các lựa cho ̣n Trước bắ t đầ u ta ̣o bài báo cáo PowerPoint, ba ̣n cầ n biế t phương pháp mà ba ̣n sẽ áp du ̣ng vì nó sẽ ta ̣o nên các slide với nô ̣i dung rấ t khác biê ̣t • Báo cáo có người diễn thuyế t (Speaker-Led): Đây là loa ̣i báo cáo truyề n thố ng: ba ̣n đứng trước khán giả (hoă ̣c thông qua cầ u truyề n hiǹ h) và diễn thuyế t Các slide ba ̣n ta ̣o bài trình diễn trở thành tài liê ̣u tham khảo cho ba ̣n Thông tin cung cấ p cho khán giả chủ yế u là ba ̣n nói, các slide và bản in chỉ là tài liê ̣u tham khảo Với loa ̣i báo cáo này, các slide chỉ chứa các thông tin chiń h và ba ̣n có thể diễn giải thêm quá triǹ h diễn thuyế t Đôi ba ̣n cầ n gửi trước cho khán giả các bản in của bài báo cáo, và trường hơ ̣p này thì ba ̣n cầ n phải chuẩ n bi ̣kỹ nô ̣i dung báo cáo • Báo cáo tự chạy (Self-Running): Loa ̣i báo cáo tự cha ̣y này ba ̣n cầ n chuẩ n bi ̣ tấ t cả các thông tin triǹ h bày Nhiǹ chung, loa ̣i báo cào này dùng để báo cáo cho các cá nhân hoă ̣c mô ̣t nhóm nhỏ khán giả Do loa ̣i báo cáo này không có diễn giả nên nó cầ n phải cung cấ p đầ y đủ thông tin và tính như: âm thanh, đoa ̣n phim, các hiê ̣n ứng hấ p dẫn và gio ̣ng thuyế t minh Lưu ý ba ̣n cầ n thiế t lâ ̣p thời gian chuyể n tiế p giữa các hiê ̣u ứng, hoa ̣t cảnh và các slide phù hơ ̣p và cầ n phải kiể m tra la ̣i nhiề u lầ n trước triǹ h chiế u cho khán giả • Báo cáo tương tác (User-interactive): Giớ ng báo cáo tự cha ̣y ở người xem có thể điề u khiể n tới lui nô ̣i dung bài Loa ̣i báo cáo này thường áp du ̣ng cho mô ̣t người xem ta ̣i mô ̣t thời điể m và thường phát hành Internet, Intranet hoă ̣c CD Bước 3: Lựa cho ̣n phương pháp truyề n đa ̣t thông tin PowerPoint cung cấ p nhiề u lựa cho ̣n để truyề n đa ̣t thông tin.Dưới là mô ̣t số lựa cho ̣n: ▪ Máy tính trin ̀ h chiế u báo cáo bằ ng chương trin ̀ h PowerPoint Phương pháp này có thể dùng cho speaker-led, self-running, hoă ̣c user-interactive ▪ Máy tính trin ̀ h chiế u báo cáo thông qua trang Web Ba ̣n có thể lưu bài triǹ h diễn dưới đinh ̣ da ̣ng Web và phát hành Internet Ba ̣n có thể dùng phương pháp này cho các kiể u báo cáo speaker-led, self-running, hoă ̣c user-interactive mà không cầ n thêm phầ n mề m đă ̣c biê ̣t nào ngoài mô ̣t triǹ h duyê ̣t Web Tuy nhiên, phương pháp này làm mấ t mô ̣t số hiê ̣u ứng chuyể n slide và các hoa ̣t cảnh Phương pháp này dùng chủ yế u cho kiể u báo cáo self-running hoă ̣c user-interactive ▪ Máy tính trin ̀ h chiế u báo cáo lưu Ba ̣n có thể ta ̣o CD chứa tâ ̣p tin triǹ h chiế u và tiê ̣n ích PowerPoint Viewer Bài trình diễn sẽ tự đô ̣ng triǹ h chiế u ba ̣n chèn CD vào đầ u đo ̣c của máy tiń h Phương pháp này phù hơ ̣p cho kiể u báo cáo self-running hoă ̣c userinteractive Trang 316 Phụ lục ▪ Phim chiế u máy Overhead Ba ̣n có thể ta ̣o các phim chiế u máy overhead Trong quá trình báo cáo, ba ̣n lầ n lươ ̣t đă ̣t chúng máy chiế u overhead ▪ Các phim chiế u 35mm Phương pháp này tố n kém phim chiế u cho máy overhead đô ̣ phân giải của hiǹ h ảnh cao và chấ t lươ ̣ng hiǹ h tố t hơn.Các slide đươ ̣c cuố n bên mô ̣t vòng tròn và ba ̣n không cầ n thay chúng bằ ng tay Tấ t nhiên, phương pháp này cũng làm mấ t các hiê ̣u ứng đă ̣c biê ̣t hoa ̣t cảnh, âm thanh, giố ng dùng phim chiế u cho máy chiế u overhead ▪ Giấ y Nế u không có sẵn máy chiế u, đó ba ̣n phải dùng đế n phương cách cuố i cùng là in bài báo cáo giấ y và phát cho khán giả Bước 4: Cho ̣n bô ̣ đinh ̣ da ̣ng phù hơ ̣p hoàn cảnh PowerPoint cung cấ p rấ t nhiề u bô ̣ đinh ̣ da ̣ng để đảm bảo ba ̣n tìm thấ y kiể u phù hơ ̣p cho tình huố ng báo cáo của ba ̣n Mô ̣t bô ̣ đinh ̣ da ̣ng (theme) là tâ ̣p hơ ̣p của các thiế t lâ ̣p về hiǹ h nề n, font chữ, màu sắ c và các hiê ̣u ứng hiǹ h ảnh PowerPoint 2007 có rấ t nhiề u bô ̣ đinh ̣ da ̣ng dựng sẵn cho ba ̣n dùng hoă ̣c ba ̣n có thể ta ̣o bô ̣ đinh ̣ da ̣ng mới và lưu thành mô ̣t tâ ̣p tin riêng biê ̣t.Mô ̣t mẫu thiế t kế (template) là mô ̣t tâ ̣p tin PowerPoint đầ y đủ các thành phầ n mà ba ̣n có thể ta ̣o bài báo cáo mới từ chúng Mô ̣t mẫu thiế t kế có thể mo ̣i thứ mà mô ̣t báo cáo yêu cầ u, bao gồ m các slide Mô ̣t template có thể có nhiề u theme nằ m slide master của template Khi ba ̣n ta ̣o mô ̣t bài báo cáo mới dựa mô ̣t template, thì bài báo cáo đó sẽ thừa hưởng tấ t cả các theme và các slide mẫu có template đó Theme nào đươ ̣c sử du ̣ng là tố t nhấ t? Màu nào là tố t nhấ t? Tấ t cả điề u đó tùy thuô ̣c vào tiǹ h huố ng và hoàn cảnh trình bày báo cáo của ba ̣n Sau là mô ̣t vài gơ ̣i ý: Máy chiế u Overhead (Overhead projector) Sử du ̣ng máy chiế u thông thường không người dùng lựa cho ̣n mà hoàn cảnh thực tế Máy chiế u cho chấ t lươ ̣ng hiǹ h chiế u thấ p và ba ̣n cầ n lưu ý đế n điề u kiê ̣n ánh sáng phòng vì nó có thể làm cho hiǹ h chiế u rấ t mờ nha ̣t Sau là mô ̣t vài me ̣o nhỏ ba ̣n soa ̣n thảo slide dùng cho máy chiế u overhead: ▪ Font chữ:Tiêu đề dùng font chữ in đâ ̣m là Arial Black nhằ m giúp chiế u lên sẽ it́ bi ̣ méo mó Đố i với các đoa ̣n văn bản thì dùng các font chữ rõ ràng và dễ đo ̣c Arial hoă ̣c Times New Roman ▪ Màu chữ:Màu đen là sự lựa cho ̣n tố t nhấ t, tránh các màu nha ̣t xanh nha ̣t vì rấ t dễ bi ̣ mờ nha ̣t chiế u máy overhead dưới ánh sáng ma ̣nh ▪ Màu nề n:Tránh màu nề n tố i, vì nề n màu tố i sẽ làm khán giả mấ t tâ ̣p trung vào nô ̣i dung triǹ h bày Ba ̣n nên sử du ̣ng nề n màu trắ ng dùng phim chiế u máy và đă ̣c biê ̣t là ba ̣n có thể viế t chữ thêm vào phim chiế u nề n màu trắ ng ▪ Nô ̣i dung:Càng đơn giản càng tố t Phim ́ chiế u overhead chỉ thić h hơ ̣p cho nô ̣i dung văn bản, tránh dùng nhiề u hình ảnh Máy chiế u slide 35mm (Slide projector) Dưới là mô ̣t vài gơ ̣i ý về đinh ̣ da ̣ng dùng slide 35mm: ▪ Font chữ: Dùng font chữ dễ đo ̣c Arial và Times New Roman cho phầ n nô ̣i dung Trang 317 Phụ lục ▪ Màu chữ:Dùng màu chữ cho tương phản với màu nề n là dùng màu chữ sáng đố i với nề n màu tố i Riêng thì thích dùng chữ màu vàng (yellow) nề n màu xanh nước biể n (navy blue) ▪ Màu nề n: Dùng màu tố i không nên dùng màu đen Màu nề n sáng sẽ làm màn ảnh quá chói Màu xanh thẫm (dark blue), xanh lá (green) và màu tía (purple) là các màu nên dùng Tránh dùng nề n là các hiǹ h ve,̃ đổ bóng và clipart ▪ Nô ̣i dung:Có thể dùng bấ t cứ loa ̣i văn bản hoă ̣c hiǹ h ảnh phải ở chế đô ̣ tiñ h Trin ̀ h chiế u báo cáo máy tính Đây là phương pháp lý tưởng nhấ t triǹ h chiế u báo cáo, ba ̣n có thể chiế u báo cáo màn hình vi tính, màn hình TV hoă ̣c sử du ̣ng máy LCD projector để phóng hình lên màn ảnh rô ̣ng Dưới là mô ̣t vài gơ ̣i ý về đinh ̣ da ̣ng: ▪ Font chữ:Các hình ảnh và chữ máy tính thường rõ ràng và sắ c nét, vì thế ba ̣n có thể dùng tấ t cả các font chữ.Tuy nhiên, ba ̣n nên thử nghiê ̣m trước báo cáo máy tính để kiể m tra đô ̣ rõ nét của các font chữ Nế u ba ̣n báo cáo cho rấ t nhiề u người nghe và màn hình thì la ̣i nhỏ, đó nên cho các font chữ kích thước to ▪ Màu chữ: Dùng màu chữ cho tương phản với màu nề n Nế u dùng màu chữ sáng thì dùng màu nề n tố i và ngươ ̣c la ̣i ▪ Màu nề n:Màu nề n xanh thẫm, xanh lá cây, màu tiá đề u đươ ̣c Ba ̣n có thể dùng nề n là gradients, shading, patterns, pictures, và các nề n đă ̣c biê ̣t đề u tố t ▪ Nô ̣i dung:Ba ̣n có thể dùng tấ t cả các kiể u chữ và hiê ̣u ứng cho phầ n nô ̣i dung: hiǹ h ảnh, hoa ̣t cảnh, hiê ̣u ứng chuyể n slide, âm và đoa ̣n phim Bước 5: Phát triể n nô ̣i dung Nô ̣i dung báo cáo bao gồ m văn bản, đồ thi ̣hoặc chương trình Excel, … Khi báo cáo, bạn nên cung cấp đầy đủ thông tin mà khán giả cần chư không nên cung cấp nhiều thông tin dư thừa không cần thiết Sau vài gợi : ▪ Bạn cần kiểm tra lại kỹ nội dung trước gửi cho khán giả nhằm đảm bảo khơng có nội dung dư thừa ▪ Không nên cố công ghi nội dung thật chi tiết cho slide, thay vào slide nên chứa điểm cần trình bày diễn thuyết nói rõ ▪ Nên dùng SmartArt thay cho gạch đầu dòng nhằm giúp thơng tin slide dễ nhớ dễ hiểu ▪ Cung cấp in chi tiết cho khán giả đầu buổi thuyết trình nhằm giúp khán giả tập trung nghe thuyết trình khỏi tốn cơng ghi chép ▪ Tóm tắt nội dung trình diễn slide cuối Bước 6: Ta ̣o các hin ̀ h ảnh trực quan Sau hoàn tất nội dung, bạn nên xem xét đưa vào slide số hình ảnh minh họa trực quan nhằm tạo ấn tượng mạnh khán giả.Ngồi hình ảnh, bạn nên tận dụng tính tương Trang 318 Phụ lục phản màu sắc chữ, màu slide nhằm làm bật nội dung quan trọng WordArt tốt việc làm hình ảnh hóa đoạn văn ngắn nhằm mục đích nhấn mạnh Bước 7: Thêm các hiêụ ứng đa phương tiêṇ Thêm hiệu ứng đa phương tiện vào slide thông thường làm tăng hiệu thích thú khán giả thuyết trình Bạn sử dụng đoạn phim, flash, âm thanh, nhạc, hiệu ứng cho đồ thị, văn bản, hiệu ứng chuyển tiếp slide, hiệu ứng đổi màu,… cho thuyết trình Bạn khơng nên áp dụng kiểu hiệu ứng cho tất slide slide điều dễ gây nhàm chán cho khán giả, thay vào áp dụng linh hoạt nhiều loại hiệu ứng cho trình diễn Bước 8: Ta ̣o các bản in phát cho khán giả và ghi chú cho slide Bước thích hợp phương pháp báo cáo có người diễn thuyết (speaker-led) Bạn nên phát in nội dung báo cáo (handout) cho khán giả để họ dễ theo dõi suốt q trình nghe báo cáo Các handout in trắng đen màu PowerPoint cung cấp sẵn nhiều tùy chọn cho việc in ấn handout Ngoài ra, người báo cáo nên chuẩn bị sẵn cho in handout đặc biệt chứa ghi cho slide thuyết trình (notes pages) Bước 9: Kiểm tra lại bài báo cáo thử Bạn nên báo cáo thử xem lại thuyết trình trước trình chiếu thực trước khán giả Đối với phương pháp báo cáo(speaker-led, self-running, user-interactive) có vài lưu :riêng Báo cáo có người diễn thuyết trước khán giả (Speaker-led) Kiểm tra lại tất slide trình diễn nhằm đảm bảo nội dung đầy đủ, xác, trình tự Bạn phải xếp lại ẩn bớt slide cho mục đích dự phòng (dự đoán trước câu hỏi khán giả chuẩn bị sẵn slide chứa số liệu trả lời câu hỏi) Kiểm tra lại nút điều kiển slide, chiếu thử toàn slide chế độ Slide Show nhằm kiểm tra hiệu ứng thành phần slide slide xem có hợp lý hay khơng? Ơn la ̣i các phim ́ tắ t thông du ̣ng quá trình báo cáo máy tiń h bằ ng PowerPoint Báo cáo tư ̣ cha ̣y (self-running) Với phương pháp báo cáo speaker-led, ba ̣n còn có hô ̣i khắ c phu ̣c các lỗi (về nô ̣i sung, hiê ̣u ứng,…) phát sinh quá triǹ h báo cáo Với phương pháp báo cáo self-running ba ̣n sẽ không có hô ̣i giải thić h vì bài báo cáo sẽ đươ ̣c trình chiế u mô ̣t cách tự đô ̣ng Do vâ ̣y, ba ̣n cầ n phải dành nhiề u thời gian để kiể m tra thâ ̣t kỹ tấ t cả nô ̣i dung cũng các hiê ̣u ứng,… trước công bố Mô ̣t điể m đă ̣c biê ̣t quan tro ̣ng đố i với loa ̣i báo cáo này chiń h là viê ̣c thiế t lâ ̣p thời gian (timing) Ba ̣n phải thiế t lâ ̣p thời gian chờ hơ ̣p lý cho khán giả có đủ thời gian đo ̣c hế t các nô ̣i dung mà ba ̣n cung cấ p slide và lưu ý thời gian chờ cũng không nên quá dài sẽ làm khán giả chán nản Trang 319 Phụ lục PowerPoint cung cấ p tiń h Rehearse Timings nhằ m giúp cho ba ̣n giải quyế t khó khăn vừa nêu Tiń h này sẽ ghi la ̣i thời gian ba ̣n dừng la ̣i ở mỗi slide và thông báo kế t quả cho ba ̣n, nế u ba ̣n đồ ng ý nó sẽ áp du ̣ng thời gian dừng ở mỗi slide này cho bài triǹ h diễn của ba ̣n (vào ngăn Slide Show Ribbon và cho ̣n Rehearse Timings) Báo cáo tương tác (User-Interactive) Với loa ̣i báo cáo này, ba ̣n thiế t kế t các nút lê ̣nh để người dùng di chuyể n xuyên suố t bài trình diễn các slide và vì thế vấ n đề thời gian không còn quan tro ̣ng nữa Vấ n đề quan tro ̣ng ở chiń h là đô ̣ chiń h xác của các liên kế t bài triǹ h diễn Khi muố n phát hành bài triǹ h diễn lên Internet, ba ̣n có thể để bài trình diễn dưới đinh ̣ da ̣ng PowerPoint nhằ m đảm bảo người xem thấ y đươ ̣c hế t tấ t cả cảc tính và hiê ̣u ứng mà ba ̣n đã thiế t lâ ̣p Tuy nhiên không phải tấ t cả người dùng đề u có cài sẵn phầ n mề m, nên có mô ̣t cách khác mà ba ̣n có thể xem xét chiń h là lưu bài triǹ h diễn dưới đinh ̣ da ̣ng HTML Khi ở đinh ̣ da ̣ng HTML, mô ̣t số tiń h của bài triǹ h diễn sẽ bi ̣ mấ t (mô ̣t số hiê ̣u ứng, hoa ̣t cảnh,…) sẽ đảm bảo mo ̣i máy tính đề u có thể xem đươ ̣c nô ̣i dung miễn là máy có cài mô ̣t trình duyê ̣t web nào đó Bước 10: Phát hành bài báo cáo Các phương pháp báo cáo user-interactive hoă ̣c self-running presentation mang la ̣i it́ hiê ̣u quả so với phương pháp speaker-led Các phương pháp này đơn giản chỉ là viê ̣c phát hành đế n người xem nên rấ t dễ gây chán nản cho người xem Phương pháp báo cáo speaker-led sẽ rấ t hiê ̣u quả nế u đươ ̣c chuẩ n bi ky ̣ ̃ về nô ̣i dung và người báo cáo đã luyê ̣n tâ ̣p chu đáo Bước này ba ̣n chỉ cầ n bố trí các viê ̣c còn la ̣i là thiế t lâ ̣p các chỗ ngồ i ta ̣i phòng ho ̣p và cố gắ ng làm quen với viê ̣c đứng trước đám đông Bước 11: Tiế n đế n thành công và cải tiế n bài báo cáo Tấ t cả các bước chuẩ n bi ̣ nế u đươ ̣c thực hiê ̣n cẩ n thâ ̣n thì chắ c chắ n buổ i báo cáo của ba ̣n sẽ thành công tố t đe ̣p Nhằ m chuẩ n bi ̣tố t cho các buổ i báo cáo khác tương la ̣i, ba ̣n nên tự hỏi và trả lời các câu hỏi sau: ▪ ▪ Các màu sắ c và thiế t kế của các slide có hơ ̣p lý hay không? Tấ t cả mo ̣i người có dễ dàng đo ̣c nô ̣i dung slide hay không? ▪ Khán giả nhiǹ ba ̣n, nhiǹ màn hiǹ h hay nhiǹ bản in (handout) nhiề u hơn? Điề u đó có giố ng mong ̣i của ba ̣n hay không? ▪ Khán giả có ghi chú la ̣i ba ̣n trình bày báo cáo hay không? Nế u có, ba ̣n có gửi cho khán giả bản in (handout) với các đường kẽ dành cho viê ̣c ghi chú bên ca ̣nh hay không? ▪ Thời gian báo cáo có hơp̣ lý hay không? Có điể m nào bày báo cáo làm người nghe chán nản hoă ̣c thích thú hay không? ▪ ▪ Có slide nào ba ̣n dự đinh ̣ thêm vào báo cáo đã không làm hay không? Có slide nào ba ̣n tiń h bỏ qua đã chuẩ n bi ̣quá kỹ hay không? ▪ Các ghi chú cho slide mà ba ̣n chuẩ n bi ̣có đủ đáp ứng hay không? Trang 320 Phụ lục ▪ Các hoa ̣t cảnh và hiê ̣u ứng thêm vào có làm bài báo cáo hấ p dẫn hay làm người nghe mấ t tâ ̣p trung? ▪ Chấ t lươ ̣ng các âm và đoa ̣n phim có đa ̣t hay không? Chúng có hữu ích hay không? Giữ cho khán giả cảm thấ y thích thú Sau số bước nhằm giúp người diễn thuyết tạo nên lôi làm cho báo cáo thành công Các kỹ thuâ ̣t diễn thuyế t ▪ Dáng đứng chắn, không tới lui Việc tới lui làm người nghe đảo mắt nhìn theo bạn làm họ tập trung Tuy nhiên bạn nên dùng tay phần thể để minh họa cho nói chuyện ▪ Dùng cử để hỗ trợ giọng nói bạn.Nếu bạn nói đến ba điểm việc dùng ngón tay để minh họa điểm Nếu bạn nói đến liên kết việc với bạn dùng hai tay nắm lại với để minh họa ▪ Đừng học thuộc lòng diễn thuyết Nếu đặt câu hỏi cắt ngang thuyết trình bạn bạn dễ quên nói tới đâu ▪ Ngược lại, phải thuyết trình không nên đọc từ ghi bạn Các ghi thường chứa từ khóa số liệu, bạn cần diễn thuyết từ từ khóa khơng phải đơn giản đọc chúng ▪ Không diễn thuyết mà mắt dán vào tờ ghi Dùng mắt để nhìn cử tọa trước bạn bắt đầu nói ▪ Chọn lọc vài người vị trí khác khán phòng dùng mắt giao tiếp trực tiếp với họ Trình bày điểm báo cáo với người bạn nhìn họ nhớ cười với họ ▪ Đừng ngại tạm dừng diễn thuyết Nói chậm dừng lát để nhìn vào ghi phương pháp diễn thuyết hay báo cáo cách hấp tấp ▪ Khơng nhìn chằm chằm đọc slide Tập trung bạn vàocử tọa hạn chế nhiều tốt việc đọc ghi diễn thuyết Bạn phải làm cho cử tọa thấy lời bạn nói xuất phát từ suy nghĩ bạn ▪ Nhấn mạnh động từ thuyết trình Các gơ ̣i ý về nô ̣i dung ▪ ▪ ▪ Nế u khán giả không bâ ̣n rô ̣n thì ba ̣n sẽ không bi ̣ dồ n ép về thời gian báo cáo, đó ba ̣n có thể bắ t đầ u bài báo cáo với mô ̣t câu chuyê ̣n vui Nên cuố n hút khán giả vào các bài tâ ̣p/ tiǹ h huố ng bài báo cáo nhằ m làm tăng khả hiể u về chủ đề triǹ h bày Hỏi các câu hỏi để kiể m tra xem khán giả có hiể u những gì ba ̣n trình bày hay không và tă ̣ng mô ̣t món quà nhỏ cho người có câu trả lời đúng Không có thứ gì hấ p dẫn khán giả tham gia vào chủ đề triǹ h bày là các phầ n thưởng, mă ̣c dù chúng có giá tri ̣ thấ p móc khóa, khăn tay,… Trang 321 Phụ lục ▪ Nên chia phầ n trình bày thành hai hoă ̣c vài buổ i và nên có phầ n đă ̣t câu hỏi và trả lời câu hỏi ở mỗi buổ i, và giữa các buổ i thì có giờ giải lao ngắ n Trong suốt phần hỏi trả lời tắt máy chiếu (slide projector, overhead, LCD projector hình máy tính) để giúp người nghe tập trung vào câu hỏi diễn giả Nếu khơng thể tắt máy chiếu bạn tạo thêm slide đơn giản với tựa đề “Hỏi đáp” chiếu slide suốt trình Trang 322 Phụ lục Phụ lục Tài nguyên Internet Template, Themes và Background Mô ̣t số điạ chỉ cho phép tải PowerPoint Template, Theme và Background • http://office.microsoft.com • http://powerbacks.com • http://www.presentationhelper.co.uk • http://www.poweredtemplates.com • http://www.ppted.com • http://www.indezine.com • www.powerpointbackgrounds.com/ • www.powerfinish.com/ • www.graphicsland.com/powerpoint-templates.htm • www.powerpointtemplatespro.com/ • www.abetterpresentation.com/ • www.slidesdirect.com/ • www.zapitmedia.com • www.digitaljuice.com • http://www.echosvoice.com Trang 323 ... đáp 307 Câu Tập tin PowerPoint Show (PPSX) có cần chương trình PowerPoint PowerPoint Viewer để chạy hay khơng? Chúng ta hiệu chỉnh tập tin PPSX hay khơng? 307 Câu Làm... trọng vào thực hành nên bạn phải cố gắng hoàn thành phần tài liệu Khi đọc xong tài liệu bạn nắm tay công cụ biên soạn trình diễn thuyết trình chuyên nghiệp giới Hy vo ̣ng tài liê ̣u này sẽ giúp... Microsoft Office Nhấp chuột lên Microsoft Office PowerPoint 2010 Hình 23 Giao diện chương trình PowerPoint 2007 Thốt PowerPoint Thốt chương trình PowerPoint đơn giản, bạn làm theo cách sau : •
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu powerpoint chuyên gia PP, Tài liệu powerpoint chuyên gia PP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay