Team work Làm việc nhóm hiệu quả

8 11 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 09:20

Đây là quyển sách mà mình đã tổng hợp từng nhiều nguồn khác nhau. Giá trị mà quyển sách này mang lại thì không thể định lượng bằng tiền bạc, nó vô giá. Đây là món quà của cuộc sống hào phóng dành tặng riêng cho Bạn. Chúc bạn vận dụng những bài học trong quyển sách và sớm thành công. Lm vic theo nhúm Confidential & Proprietary Copyright â 2008 The Nielsen Company Nhóm = cá nhân + cá nhân + cá nhân n • Mục tiêu chung • Tơi • Ai nói, nghe, phản biện? • Đóng góp vs trích • Rõ ràng từ đầu • Bạn sai rồi! • Lãnh đạo ơi! • Quyết định đi! Team Work! December 2, 2009 Page Confidential & Proprietary Copyright © 2008 The Nielsen Company #1 – Mục tiêu chung • Mục tiêu case study hơm nay:– Mỗi nhóm nghĩ slogan – Mỗi nhóm nghĩ slogan hay – Mỗi nhóm nghĩ slogan hay có ý nghĩa nhằm thi đua với nhóm khác giành chiến thắng • Khơng có mục tiêu chung / Mục tiêu chung không giống / Mục tiêu chung không thống thành viên:– Kết có sau 5s khơng đến kết cuối – Cơ hội chiến thắng mong manh – Nhóm mang tính chắp vá Team Work! December 2, 2009 Page Confidential & Proprietary Copyright © 2008 The Nielsen Company #2 – Tôi & • Ví dụ kinh điển “tơi” & Miss World • Làm để giảm “tơi”:– Nghiêm khắc với thân – Mỗi người sách – Giỏi & khiêm tốn vs giỏi & không khiêm tốn – Giỏi & cố gắng thể vs tự nhiên giỏi • Tuy nhiên:– Một lần khiêm tốn bốn lần tự cao – Biên giới “không tôi” nhu nhược – Người Việt Nam (Châu Á): cào bằng, sĩ diện vs sợ lòng • Chân thành, tích cực & luật #1 Team Work! December 2, 2009 Page Confidential & Proprietary Copyright © 2008 The Nielsen Company #3 – Ai nói, nghe, phản biện? #4 – Đóng góp vs Chỉ trích • người nói, … người nghe • người nói, … người nghe • Luật “Anh nói xong chưa?” – Chỉ nên nói người khác hồn tất phần họ – Đừng lập lại ý cách diễn giải khác – Đừng sợ người ta khơng hiểu • Mệnh đề A, nhiên mệnh đề B • Luật #1 Team Work! December 2, 2009 Page Confidential & Proprietary Copyright © 2008 The Nielsen Company #5 – Rõ ràng từ đầu #6 – Bạn tơi sai • Vai trò, nghĩa vụ quyền lợi • Luật chơi • Tính thỏa hiệp • Nguyên tắc rút lui • Quyết định cuối • Quy tắc “anh nói xong chưa?” • Sửa sai gián tiếp – Sửa sai – Sửa sai sai • Phương châm “Lời nói gió bay” & có sai chẳng hại Team Work! December 2, 2009 Page Confidential & Proprietary Copyright © 2008 The Nielsen Company #7 – Lãnh đạo #8 – Quyết định Team Work! December 2, 2009 Page Confidential & Proprietary Copyright © 2008 The Nielsen Company ... tiêu chung • Mục tiêu case study hơm nay:– Mỗi nhóm nghĩ slogan – Mỗi nhóm nghĩ slogan hay – Mỗi nhóm nghĩ slogan hay có ý nghĩa nhằm thi đua với nhóm khác giành chiến thắng • Khơng có mục tiêu... mong manh – Nhóm mang tính chắp vá Team Work! December 2, 2009 Page Confidential & Proprietary Copyright © 2008 The Nielsen Company #2 – Tơi & • Ví dụ kinh điển “tơi” & Miss World • Làm để giảm... nói gió bay” & có sai chẳng hại Team Work! December 2, 2009 Page Confidential & Proprietary Copyright © 2008 The Nielsen Company #7 – Lãnh đạo #8 – Quyết định Team Work! December 2, 2009 Page Confidential
- Xem thêm -

Xem thêm: Team work Làm việc nhóm hiệu quả, Team work Làm việc nhóm hiệu quả

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay