Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại việt nam

185 16 0
  • Loading ...
1/185 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 05:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HÀ HỒNG HẠNH NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỬ DỤNG DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán phân tích Mã số: 62340301 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦN MẠNH DŨNG TS TÔ VĂN NHẬT Hà Nội - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi đọc hiểu hành vi vi phạm trung thực học thuật Tôi cam kết danh dự cá nhân nghiên cứu tự thực không vi phạm yêu cầu trung thực học thuật Hà Nội, tháng 08 năm 2018 Tác giả luận án Hà Hồng Hạnh LỜI CẢM ƠN Trải qua bốn năm học tập nghiên cứu nghiêm túc, luận án kết chuỗi thời gian học hỏi nỗ lực thân tác giả với hỗ trợ, động viên giúp đỡ lớn từ phía gia đình, bạn bè đồng nghiệp Lời tác giả xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, Viện Đào tạo sau đại học, Viện Kế toán – Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế quốc dân luôn tạo điều kiện tốt để nghiên cứu sinh hồn thành q trình học tập nghiên cứu Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến hai thầy giáo hướng dẫn: PGS.TS Trần Mạnh Dũng TS Tô Văn Nhật, ln nhiệt tình bảo, động viên hướng dẫn q trình nghiên cứu hồn thành luận án Tác giả xin cảm ơn thầy cô giáo đồng nghiệp Viện Kế toán – Kiểm toán Trường Đại học Kinh tế quốc dân đóng góp nhiều lời khuyên quý báu chân thành để tác giả hoàn thành luận án Tác giả xin gửi lời cảm ơn tới bạn bè cơng tác lĩnh vực kế tốn, kiểm tốn, tài quý doanh nghiệp giúp đỡ nhiều trình xây dựng bảng hỏi thực khảo sát Sau cùng, tác giả muốn dành lời cảm ơn tới cha mẹ gia đình nhỏ ln đồng hành, động viên nguồn động lực lớn để tác giả hoàn thành luận án Hà Nội, tháng 08 năm 2018 Tác giả luận án Hà Hồng Hạnh MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC BIỂU ĐỒ DANH MỤC SƠ ĐỒ CHƯƠNG GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Tổng quan nghiên cứu 1.2.1 Nghiên cứu quốc tế yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng dịch vụ kiểm toán BCTC DNNVV 1.2.2 Nghiên cứu nước yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng dịch vụ kiểm toán BCTC DNNVV 10 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 14 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 15 1.5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 15 1.5.1 Đối tượng nghiên cứu 15 1.5.2 Phạm vi nghiên cứu 16 1.6 Phương pháp nghiên cứu 16 1.7 Đóng góp đề tài 17 1.8 Kết cấu đề tài 18 KẾT LUẬN CHƯƠNG 19 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỬ DỤNG DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BCTC CỦA CÁC DNNVV 20 2.1 Lý luận chung doanh nghiệp nhỏ vừa 20 2.1.1 Khái niệm tiêu chí phân loại DNNVV 20 2.1.2 Đặc điểm DNNVV Việt Nam ảnh hưởng tới sử dụng dịch vụ kiểm toán BCTC 25 2.2 Lý luận kiểm toán báo cáo tài dịch vụ kiểm tốn báo cáo tài 30 2.2.1 Khái niệm kiểm tốn báo cáo tài 30 2.2.2 Mục tiêu kiểm toán báo cáo tài 33 2.2.3 Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài 34 2.2.4 Cơ sở lý thuyết liên quan kiểm toán báo cáo tài 36 2.3 Cơ sở lý thuyết giải thích yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng dịch vụ kiểm tốn báo cáo tài DNNVV 42 2.3.1 Lý thuyết đại diện 42 2.3.2 Lý thuyết hành vi hợp lý 46 2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng dịch vụ kiểm toán BCTC DNNVV 49 KẾT LUẬN CHƯƠNG 57 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 58 3.1 Quy trình nghiên cứu 58 3.2 Phương pháp nghiên cứu định tính 59 3.2.1 Thiết kế bảng câu hỏi khảo sát 59 3.2.2 Phỏng vấn sâu 64 3.3 Nghiên cứu định lượng sơ 65 3.3.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo 65 3.3.2 Diễn đạt mã hóa lại thang đo 67 3.4 Nghiên cứu định lượng thức 69 3.4.1 Mẫu lựa chọn 69 3.4.2 Thu thập liệu 69 3.4.3 Thông tin mẫu 70 3.4.4 Xử lý liệu 74 KẾT LUẬN CHƯƠNG 77 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 78 4.1 Khái quát DNNVV Việt Nam 78 4.1.1 Hoạt động DNNVV Việt Nam 78 4.1.2 Cơ cấu DNNVV Việt Nam 84 4.2 Thực trạng nhu cầu sử dụng lực cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC DNNVV Việt Nam 85 4.2.1 Nhu cầu sử dụng dịch vụ kiểm toán BCTC DNNVV Việt Nam 86 4.2.2 Năng lực cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC cho DNNVV Việt Nam 89 4.3 Kết nghiên cứu 91 4.3.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo 92 4.3.2 Xây dựng ma trận tương quan 94 4.3.3 Phân tích nhân tố khám phá 96 Kiểm định KMO kiểm định Barlett 96 4.3.4 Kiểm định giả thiết thiết lập mơ hình nghiên cứu 98 4.4 Phân tích yếu tố tác động đến sử dụng dịch vụ kiểm toán BCTC DNNVV 100 4.4.1 Tác động nhận thức lợi ích kiểm toán 101 4.4.2 Tác động bên liên quan 101 4.4.3 Tác động chuẩn mực chủ quan 102 4.4.4 Tác động giới thiệu 102 4.4.5 Tác động giá phí kiểm tốn 102 4.4.6 Tác động quy mô 102 4.4.7 Mức độ ảnh hưởng yếu tố đến sử dụng dịch vụ kiểm toán BCTC DNNVV 103 4.5 Phân tích khác biệt sử dụng dịch vụ kiểm toán BCTC DNNVV 105 4.6 Dự báo mô hình hồi quy logistic 107 KẾT LUẬN CHƯƠNG 108 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ 109 5.1 Tóm tắt nội dung nghiên cứu 109 5.2 Khuyến nghị DNNVV tăng cường sử dụng dịch vụ kiểm toán BCTC 110 5.2.1 Tác động tới yếu tố nhận thức lợi ích kiểm tốn chủ/ người điều hành doanh nghiệp 110 5.2.2 Tác động tới yếu tố quy mô doanh nghiệp 112 5.2.3 Tác động tới yếu tố giá phí kiểm tốn 113 5.2.4 Tác động tới yếu tố bên liên quan 114 5.3 Một số khuyến nghị cơng ty kiểm tốn độc lập 115 5.3.1 Tác động tới yếu tố nhận thức lợi ích kiểm tốn chủ/ người điều hành doanh nghiệp 115 5.3.2 Tác động tới yếu tố giá phí kiểm tốn 116 5.3.3 Hoàn thiện tổ chức kiểm tốn báo cáo tài DNNVV 118 5.3.4 Đa dạng hóa dịch vụ kiểm tốn BCTC dịch vụ chun mơn khác cho DNNVV 120 5.4 Một số khuyến nghị quan Nhà nước 121 5.4.1 Hoàn thiện khung pháp lý phát triển dịch vụ kiểm toán BCTC 121 5.4.2 Cải thiện phương thức hỗ trợ DNNVV thông qua phát triển thị trường dịch vụ kiểm toán BCTC 123 5.4.3 Tiếp tục thực triệt để việc cải thiện môi trường kinh doanh 124 5.4.4 Các kiến nghị quan, trung tâm xúc tiến hỗ trợ DNNVV 125 5.5 Một số khuyến nghị trường đại học sở đào tạo 125 5.6 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 126 KẾT LUẬN CHƯƠNG 127 KẾT LUẬN 128 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TT Chữ viết tắt Ý nghĩa AEC Cộng đồng kinh tế ASEAN APEC Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á Thái - Bình Dương BCTC Báo cáo tài DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa HOSE Sở Giao dịch chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh HNX Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội HTKSNB Hệ thống kiểm soát nội KTĐL Kiểm toán độc lập KTV Kiểm toán viên 10 NYSE Sở Giao dịch chứng khoán New York 11 SPSS Phần mềm thống kê kinh tế 12 TSCĐ Tài sản cố định 13 TRA Lý thuyết hành vi hợp lý 14 VCCI Phòng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam 15 WTO Tổ chức Thương mại giới DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Xếp loại DNNVV số quốc gia khu vực 22 Bảng 2.2: Phân loại DNNVV Việt Nam theo ngành nghề hoạt động 24 Bảng 2.3: Sự tương thích phân loại doanh nghiệp theo tiêu chí lao động theo tiêu chí vốn năm 2016 26 Bảng 2.4: Phân bổ DN theo quy mơ hình thức sở hữu năm 2016 27 Bảng 3.1: Thang đo Sử dụng dịch vụ kiểm toán BCTC 60 Bảng 3.2: Thang đo nhận thức lợi ích kiểm tốn 60 Bảng 3.3: Thang đo bên liên quan đến DNNVV 61 Bảng 3.4: Thang đo chuẩn mực chủ quan 62 Bảng 3.5: Thang đo giới thiệu 62 Bảng 3.6: Thang đo giá phí kiểm tốn 63 Bảng 3.7: Thang đo quy mô doanh nghiệp 63 Bảng 3.8: Kết đánh giá sơ thang đo Cronbach Alpha 66 Bảng 3.9: Thang đo hiệu chỉnh mã hóa lại 67 Bảng 4.1: Lý DNNVV Không sử dụng dịch vụ kiểm toán BCTC 88 Bảng 4.2 : Lý DNNVV Có sử dụng dịch vụ kiểm toán BCTC 89 Bảng 4.3 Kết đánh giá độ tin cậy thang đo thông qua khảo sát thức 92 Bảng 4.4: Tương quan biến – Correlation Matrix 95 Bảng 4.5: Kết kiểm định KMO kiểm định Barlett 96 Bảng 4.6: Kết phân tích nhân tố EFA 97 Bảng 4.7: Kết kiểm định độ phù hợp mô hình hồi quy Logistic 98 Bảng 4.8: Kết kiểm định độ phù hợp tổng quát mơ hình Omnibus Tests of Model Coefficients 98 Bảng 4.9: Kết kiểm định ý nghĩa hệ số mơ hình 99 Bảng 4.10: Kết kiểm định mức độ xác mơ hình 100 Bảng 4.11: Kết kiểm định ý nghĩa hệ số mơ hình 101 Bảng 4.12: Tổng hợp biến có ý nghĩa thống kê 103 Bảng 4.13: Kết phân tích sử dụng dịch vụ kiểm tốn BCTC DNNVV theo lĩnh vực hoạt động 106 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1: Vị trí địa lý doanh nghiệp mẫu nghiên cứu 71 Biểu đồ 3.2: Mô tả quy mô theo tổng tài sản lao động mẫu nghiên cứu 72 Biểu đồ 3.3: Mơ tả giới tính, cấp chức vụ đối tượng hỏi mẫu nghiên cứu 73 Biểu đồ 4.1: Tỷ lệ DN kinh doanh thua lỗ theo quy mô DN giai đoạn 2010 - 2016 79 Biểu đồ 4.2: Những khó khăn lớn tăng trưởng DNNVV Việt Nam 80 Biểu đồ 4.3 Thu nhập bình quân người lao động theo quy mô DN giai đoạn 2008 – 2016 81 Biểu đồ 4.4 Chỉ số tốn DN theo quy mơ giai đoạn 2008 – 2016 82 Biểu đồ 4.5 Chỉ số khả trả lãi vay DN theo quy mô giai đoạn 20010 – 2016.82 Biểu đồ 4.6 Hiệu suất sinh lợi tài sản – ROA DN phân theo quy mô giai đoạn 2008 - 2016 83 Biểu đồ 4.7 Hiệu suất sinh lợi tài sản – ROE DN phân theo quy mô giai đoạn 2008 - 2016 84 Biểu đồ 4.8: Cơ cấu DNNVV Việt Nam theo lĩnh vực hoạt động 85 Biểu đồ 4.9: Biểu đồ sử dụng dịch vụ phát triển kinh doanh DNNVV Việt Nam 87 Biểu đồ 4.10: Biểu đồ mức độ sử dụng dịch vụ phát triển kinh doanh DNNVV Việt Nam 87 Biểu đồ 4.11 Top 10 Cơng ty KTĐL có doanh thu lớn 2016 90 Quan điểm Ông/ Bà nhận định GIÁ PHÍ KIỂM TỐN: (thuộc biến Giá Phí) Rất Khá Đồng đồng đồng ý Khá Không không đồng đồng ý ý ý ý Giá phí dịch vụ kiểm tốn hợp lý Sử dụng dịch vụ kiểm toán mang lại lợi ích 5 Giá phí dịch vụ kiểm tốn phù hợp với khả Cơng ty tơi cho cơng ty chi phí bỏ Sử dụng dịch vụ kiểm tốn giúp cơng ty tiết kiệm chi phí Phụ lụ số Số DNNVV hoạt động thời điểm 31/12/2015 phân theo quy mô vốn, quy mơ lao động loại hình doanh nghiệp Tiêu thức Tổng số Phân theo quy mô vốn Từ 10 đến 50 tỷ đồng Phân theo quy mô lao động Từ 50 đến 200 tỷ đồng Từ 10 đến 49 người Từ 50 đến 199 người Từ 200 đến 299 người Tổng số doanh nghiệp Tổng số Doanh nghiệp nhà nước Doanh nghiệp nhà nước Tư nhân Công ty hợp danh Công ty TNHH Công ty CP có vốn NN Cơng ty CP khơng có vốn NN Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi 442485 129955 27294 105708 23995 3046 2835 635 781 570 1033 283 427710 125868 23826 101650 20133 2074 47741 7900 1042 9106 1325 65 591 43 110 287786 84847 13235 65013 11022 1063 1416 379 461 384 537 141 90176 32699 9081 27037 7244 804 11940 3452 2687 3488 2829 689 Cơ cấu (%) Tổng số 100 100 100 100 100 100 Doanh nghiệp nhà nước 0,64 0,49 2,86 0,54 4,31 9,29 Tiêu thức Doanh nghiệp nhà nước Tư nhân Công ty hợp danh Công ty TNHH Công ty CP có vốn NN Cơng ty CP khơng có vốn NN Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Tổng số Phân theo quy mô vốn Từ 10 đến 50 tỷ đồng Phân theo quy mô lao động Từ 50 đến 200 tỷ đồng Từ 10 đến 49 người Từ 50 đến 199 người Từ 200 đến 299 người 96,66 96,85 87,30 96,16 83,90 68,09 10,79 6,08 3,82 8,61 5,52 2,13 0,13 0,03 0,03 0,10 0,02 0,03 65,04 65,29 48,49 61,50 45,93 34,90 0,32 0,29 1,69 0,36 2,24 4,63 20,38 25,16 1,69 25,58 30,19 26,40 2,70 2,66 9,84 3,30 11,79 22,62 Nguồn: Tổng cục thống kê (2017) Phụ lục số Số DNNVV hoạt động thời điểm 31/12/2015 phân theo quy mô vốn, theo quy mô lao động phân theo ngành kinh tế Phân theo quy mô vốn Tiêu thức Tổng số Từ 10 đến 50 tỷ đồng Phân theo quy mô lao động Từ 50 đến 200 tỷ đồng Từ 10 đến 49 người Từ 50 đến 199 người Từ 200 đến 299 người Tổng số doanh nghiệp Tổng số 442485 129955 27294 105708 23995 3046 Nông nghiệp, lâm nghiệp thủy sản 3846 775 239 1267 509 42 Khai khoáng 2510 956 350 1045 257 27 67490 18222 5975 21471 8384 1479 Sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng, nước điều hòa khơng khí 1205 171 62 358 90 13 Cung cấp nước; hoạt động quản lý xử lý rác thải, nước thải 1497 355 162 360 153 55 61264 25745 6029 19951 5972 620 173517 59463 8836 31770 3443 244 Vận tải, kho bãi 26449 6258 916 7972 1209 140 Dịch vụ lưu trú ăn uống 16457 2826 508 4073 757 85 Thông tin truyền thông 9820 1495 146 1920 385 385 Hoạt động tài chính, ngân hàng bảo hiểm 2169 193 351 396 116 21 Công nghiệp chế biến, chế tạo Xây dựng Bán buôn bán lẻ, sửa chữa tơ, mơ tơ, xe máy xe có động khác Phân theo quy mô vốn Tiêu thức Hoạt động kinh doanh bất động sản Tổng số Từ 10 đến 50 tỷ đồng Phân theo quy mô lao động Từ 50 đến 200 tỷ đồng Từ 10 đến 49 người Từ 50 đến 199 người Từ 200 đến 299 người 8979 3238 2624 1700 449 33 Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ 38339 6956 453 8019 915 52 Hoạt động hành dịch vụ hỗ trợ 16017 2169 255 3012 798 126 Giáo dục đào tạo 5724 374 102 1133 235 26 Y tế hoạt động trợ giúp xã hội 1471 338 192 491 176 17 Nghệ thuật vui chơi giải trí 2465 259 66 337 110 16 Hoạt động dịch vụ khác 3266 162 28 433 37 Nguồn: Tổng cục thống kế (2017) Phụ lục số Crosstabs Tổng quan khác biệt biến phụ thuộc theo lĩnh vực hoạt động Phụ lục số Case Processing Summary Cases Valid N BCTC nam truoc co kiem toan ko * Lĩnh vực hoạt động Missing Percent N 16 100,0% Percent 0,0% Total N Percent 16 100,0% BCTC nam truoc co kiem toan ko * Lĩnh vực hoạt động Crosstabulation Lĩnh vực hoạt động Nông lâm Công nghiệp nghiệp, Thương thủy sản xây dựng mại dịch vụ Total BCTC nam Không Count 4 truoc co % within BCTC nam truoc 11,1% 44,4% 44,4% 100,0% kiem toan ko co kiem toan ko Có Total % within Lĩnh vực hoạt động % of Total Count 33,3% 66,7% 57,1% 56,3% 6,3% 25,0% 25,0% 56,3% % within BCTC nam truoc co kiem toan ko % within Lĩnh vực hoạt động % of Total Count 28,6% 28,6% 42,9% 100,0% 66,7% 33,3% 42,9% 43,8% 12,5% 12,5% 18,8% 43,8% 16 18,8% 37,5% 43,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 18,8% 37,5% 43,8% 100,0% % within BCTC nam truoc co kiem toan ko % within Lĩnh vực hoạt động % of Total Phụ lục số Kiểm định mức độ giải thích biến quan sát nhân tố Initial Eigenvalues Component Total 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 4.915 3.707 2.932 2.702 1.390 1.055 0.903 0.814 0.682 0.609 0.562 0.523 0.502 0.472 0.401 0.354 0.318 0.287 0.254 0.225 0.204 0.185 % of Variance 21.909 18.451 15.525 10.698 4.493 3.024 2.769 2.359 2.100 1.987 1.931 1.876 1.765 1.723 1.689 1.642 1.603 1.576 1.497 1.428 1.316 0.649 Cumulative % 21.909 40.360 55.885 66.583 71.076 74.100 74.869 77.228 79.328 81.315 83.246 85.122 86.887 88.610 90.299 91.941 93.544 95.110 96.607 98.035 99.351 100 Extraction Sums of Squared Loadings % of Cumulative Total Variance % 4.915 21.909 21.909 3.707 18.451 40.360 2.932 15.525 55.885 2.702 10.698 66.583 1.390 4.493 71.076 055 3.024 74.100 0.903 2.769 74.869 0.814 2.359 77.228 0.682 2.100 79.328 0.609 1.987 81.315 0.562 1.931 83.246 0.523 1.876 85.122 0.502 1.765 86.887 0.472 1.723 88.610 0.401 1.689 90.299 0.354 1.642 91.941 0.318 1.603 93.544 0.287 1.576 95.110 0.254 1.497 96.607 0.225 1.428 98.035 0.204 1.316 99.351 0.185 0.649 100 Nguồn: Kết từ phân tích tác giả sử dụng phần mềm SPSS Phụ lục số Danh sách điều tra sơ 16 DNNVV tự nguyện sử dụng dịch vụ kiểm toán BCTC kiểm toán độc lập thực Tên cơng ty Cơng ty Thiên Minh Hòa Bình Cơng ty Thiên Minh Yatch Hoạt động - Nhà hàng dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; - Nuôi trồng thủy sản biển; - Nuôi trồng thủy sản nội địa; - Vận tải hành khách đường khác; - Điều hành tua du lịch (Lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế); - Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; - Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ; - Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa; - Bán bn, bán lẻ thuốc lá, rượu, bia, - Vận tải hành khách đường thủy nội địa, đường bộ, đường sắt đường hàng không - Các dịch vụ khách sạn dịch vụ khác cho khách du lịch - Các dịch vụ cho thuê ô tô, tàu hỏa, tàu thủy xe đạp - Dich vụ ăn uống cho khách du lịch - Hoạt động quản lý tư vấn - Bán buôn sản phẩm thuốc lá, bia rượu, thực phẩm - Tổ chức tour du lịch, hoạt động đại lý du lịch, kinh doanh lữ hành dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá tổ chức tour du lịch Công ty Thiên Minh VAO Công ty - Đầu tư kinh doanh du lịch phân phối sản phẩm du lịch Đông Dương Thiên Minh IDC - Cung cấp dịch vụ vận chuyển chuyến bộ, Công ty đường không, đường thủy đường sắt TM Transport - Dịch vụ khách sạn dịch vụ khác cho khách du lịch (không bao gồm karaoke quán bar) - Dịch vụ cho thuê: ô tô, tàu hỏa, tàu thuyền xe đạp; - Các dịch vụ Thực phẩm cho khách du lịch (không bao gồm karaoke quán bar) Công ty - Cung cấp dich vụ tư vấn , quản lý điều hành Mục đích kiểm tốn Các cơng ty thuộc tập đồn Thiên Minh công ty TNHH Việt Nam, Mục đích thực kiểm tốn BCTC theo u cầu Hội đồng quản trị để hợp báo cáo tập đồn, Tên cơng ty Jetwings Cơng ty Đống Đa Tourist Công ty Vianova Công ty VILAF Hanoi Branch Công ty TNHH Luật Quốc tế BMVN Công ty Cổ phần Đào tạo Cơng nghệ STEC Hoạt động Mục đích kiểm tốn - Kinh doanh vận tải khách du lịch, hành khách theo hợp đồng theo tuyến cố định; - Kinh doanh lưu trú du lịch; - Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống; - Cho thuê văn phòng làm việc; - Kinh doanh lữ hành quốc tế, nội địa; - Kinh doanh dịch vụ du lịch, khu vui chơi giải trí, khu thăm quan nghỉ mát; - Kinh doanh rượu thuốc lá; - Kinh doanh dịch vụ tắm mát xa, dịch vụ tăng cường sức khỏe, - Phát triển sản xuất phần mềm giải pháp - Cung cấp dịch vụ lập trình cho việc lập kế hoạch, thiết kế, xây dựng, cải tạo quản lý lĩnh vực quy hoạch Mục đích thực kiểm tốn BCTC để huy động vốn nhà đầu tư khách sạn Mục đích thực kiểm tốn BCTC để Ban quản trị chia lợi nhuận - Cung cấp dịch vụ pháp lý lĩnh vực tố tụng, tư Mục đích thực vấn pháp luật, đại diện tố tụng cho khách hàng kiểm toán dịch vụ pháp lý khác BCTC để hợp BCTC để Ban quản trị chia lợi nhuận - Tham gia tố tụng, đại diện tố tụng, tư vấn Về mặt pháp lý pháp luật, dịch vụ quyền tác giả, dịch vụ đại diện sở công ty hữu công nghiệp dịch vụ pháp lý khác TNHH thành viên Việt Nam thành viên mạng lưới công ty luật giới, Báo cáo kiểm toán để phục vụ cho mục đích báo cáo hoạt động - Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn hoạt Huy động vốn động khác liên quan đến máy vi tính nhà đầu tư Tên cơng ty Hoạt động Cơng ty - In ấn xuất sách truyện - Thiết kế sản phẩm in ấn, sách truyện, tạp chí TNHH Văn hóa tờ rơi Truyền thơng Trí Việt Cơng ty – Sản xuất, kinh doanh, khai thác thiết bị Cổ phần lượng Quốc tế – Sản xuất mua bán máy lọc nước tinh khiết RO, Toàn Mỹ – Kinh doanh vật tư, thiết bị, máy móc phục vụ ngành lượng mới, điện, thông tin liên lạc, viễn thông ngành công nghiệp khác – Tư vấn đầu tư, xây dựng, lắp đặt cơng trình tiết kiệm lượng, hiệu lượng, cơng trình sử dụng lượng mới, lượng sạch, lượng tái tạo, hệ thống viễn thông, thông tin liên lạc cơng trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường; – Tư vấn chuyển giao công nghệ lượng mới, lượng sạch, lượng tái tạo bảo vệ môi trường; – Đào tạo huấn luyện công nghệ tiết kiệm lượng, hiệu lượng, lượng sạch, lượng tái tạo, bảo vệ môi trường; – Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành, bảo trì sản phẩm, hàng hóa Công ty kinh doanh; Công ty - Tổng thầu xây dựng dự án bệnh viện khu dân cư, nhà riêng lẻ Cổ phần xây dựng - Chủ đầu tư kinh doanh dự án bệnh viện khu dân cư nhà riêng lẻ Việt Phú - Tư vấn triển khai thực thủ tục pháp lý An đầu tư dự án bệnh viện, khu dân cư Công ty - Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép Cổ phần - Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da giả da cửa hàng chuyên doanh May Việt - Bán lẻ vải, len, sợi, khâu hàng dệt khác Bắc cửa hàng chuyên doanh - Sản xuất thảm, chăn đệm Công Ty - Xuất, nhập đồ thủ công mỹ nghệ, đá mỹ nghệ, hàng tiêu dùng, oto xe máy, Cổ Phần Đầu Tư - Tư vấn môi giới cho nhà đầu tư nước, Xuất Đầu tư xây dựng trung tâm thương mại, văn phòng Nhập Mục đích kiểm tốn Chuyển đổi mơ hình hoạt động tham gia vào mạng lưới nhà xuất quốc tế Tham gia đấu thầu dự án có vốn đầu tư nước Tham gia đấu thầu dự án có vốn đầu tư nước ngồi Vay vốn ngân hàng phục vụ nhu cầu quản trị nội Hội đồng quản trị yêu cầu Huy động vốn ngân hàng nhà đầu tư để thực cho dự án xây Tên công ty Khẩu Artex Hoạt động cho thuê hộ chung cư cao cấp Mục đích kiểm tốn dựng chung cư cao cấp Phụ lục số Kết kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm tốn năm 2016 STT TÊN CƠNG TY XẾP LOẠI Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn DCPA Chất lượng dịch vụ kiểm toán đạt u cầu Cơng ty TNHH Kiểm tốn Định giá Hồng Hà Chất lượng dịch vụ kiểm toán đạt yêu cầu Công ty TNHH Hãng Kiểm toán Định giá ATC Chất lượng dịch vụ kiểm tốn đạt u cầu Cơng ty TNHH Tư vấn Đầu tư, Tài chính, Kế tốn, Thuế - Kiểm tốn COM.PT Chất lượng dịch vụ kiểm tốn đạt u cầu Cơng ty TNHH Kiểm toán AVICO Chất lượng dịch vụ kiểm tốn đạt u cầu Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn Thủ Đơ Chất lượng dịch vụ kiểm tốn khơng đạt u cầu Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn Asean Chất lượng dịch vụ kiểm toán đạt u cầu Cơng ty TNHH Kiểm tốn Trường Thành Chất lượng dịch vụ kiểm tốn khơng đạt u cầu Cơng ty TNHH Kiểm tốn Kế tốn Biên Hòa Chất lượng dịch vụ kiểm tốn đạt u cầu Cơng ty TNHH Kiểm toán Việt Nhất Chất lượng dịch vụ kiểm tốn đạt u cầu Cơng ty TNHH Kiểm tốn Sao Việt Chất lượng dịch vụ kiểm toán đạt yêu cầu Cơng ty TNHH Kiểm tốn I.T.O Chất lượng dịch vụ kiểm tốn đạt u cầu Cơng ty TNHH Kiểm tốn Việt Mỹ Chất lượng dịch vụ kiểm tốn khơng đạt yêu cầu 10 11 12 13 14 Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn Tín Việt AICA Chất lượng dịch vụ kiểm toán đạt yêu cầu 15 Cơng ty TNHH Kiểm tốn E - Jung Chất lượng dịch vụ kiểm toán đạt yêu cầu ... luận kiểm toán báo cáo tài dịch vụ kiểm tốn báo cáo tài 30 2.2.1 Khái niệm kiểm tốn báo cáo tài 30 2.2.2 Mục tiêu kiểm toán báo cáo tài 33 2.2.3 Dịch vụ kiểm tốn báo cáo. .. Nghiên cứu quốc tế yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng dịch vụ kiểm toán BCTC DNNVV 1.2.2 Nghiên cứu nước yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng dịch vụ kiểm toán BCTC DNNVV 10 1.3 Mục tiêu nghiên. .. vấn đề liên quan đến yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng dịch vụ kiểm toán BCTC DNNVV Cụ thể khái qt hóa nhóm yếu tố kiểm chứng mức độ ảnh hưởng nhóm yếu tố đến việc sử dụng dịch vụ kiểm toán BCTC Tuy
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại việt nam , Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay