Tổ chức kế toán quản trị tại các doanh nghiệp sản xuất giấy – nghiên cứu tại tổng công ty giấy việt nam và các doanh nghiệp liên kết

36 11 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 05:55

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI BÙI TIẾN DŨNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT GIẤY NGHIÊN CỨU TẠI TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM CÁC DOANH NGHIỆP LIÊN KẾT CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN MÃ SỐ: 62.34.03.01 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI, NĂM 2018 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Bùi Tiến Dũng (2016), “Kế toán quản trị doanh nghiệp Việt Nam thời kỳ hội nhập quốc tế”, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS PHẠM ĐỨC HIẾU Thái Bính Dương, số 476, tr 17-19 Phạm Đức Hiếu, Bùi Tiến Dũng (2016), “Áp dụng kế toán quản trị DNSX Việt Nam: Nghiên cứu thực nghiệm Hà Nội, Vĩnh Phúc Phú Thọ”, Tạp chí Khoa học Thương mại, số Phản biện 1: 98, tr 31 40 Hieu Pham, Dung Bui (2017), ‘Management Accounting Phản biện 2: Practices in Vietnam Manufacturing Companies: An Empirical Study Phản biện 3: in Hanoi, Vinh Phuc and Phu Tho’, Proceedings The Third International Conference on Accounting and Finance (ICOAF2017), Da Nang Publishing House, p 245-254 Luận án bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án cấp Trường họp Trường Đại học Thương mại Vào hồi: ngày tháng năm 2018 Bùi Tiến Dũng, Phạm Đức Hiếu (2017), “Nghiên cứu mức độ áp dụng kế toán quản trị DNSX ngành giấy Việt nam”, Tạp chí Cơng thương, số 11, tr 380 387 Bùi Tiến Dũng, Phạm Đức Hiếu (2017), “Các nhân tố ảnh hưởng tới tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp: Khảo sát trường hợp doanh nghiệp sản xuất Giấy Việt Nam (2017), Tạp chí Kế tốn & Kiểm tốn, số 12, trang 18 22; 48 Có thể tìm hiểu luận án - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Thư viện Đại học Thương mại 24 24 phục vụ lập dự toán SXKD; tổ chức KTQT cho mục tiêu kiểm sốt chi phí giá thành sản phẩm; tổ chức KTQT phục vụ đánh giá thành hoạt động DN; tổ chức KTQT hỗ trợ cho việc định; tổ chức KTQT hỗ trợ quản trị chiến lược CHƯƠNG 1.1 Tính cấp thiết đề tài Thứ hai, nghiên cứu tổ chức KTQT DN mối quan hệ với nhân tố ảnh hưởng (trong DN) theo cách tiếp cận lý thuyết đại quản trị: lý thuyết ngẫu nhiên lý thuyết trình đổi Trong năm gần Tổng công ty Giấy Việt Nam (Vinapaco) DN liên kết TCT có bước phát triển mạnh mẽ, góp phần không nhỏ vào công phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội đặc biệt giáo dục Thứ ba, nghiên cứu tổ chức KTQT mối quan hệ với hiệu hoạt động DN nhận thức nhà quản trị vai trò tổ chức KTQT Sản xuất giấy ngành có nhiều đặc thù quy trình cơng nghệ sản xuất, sản phẩm phải qua nhiều cơng đoạn hồn thành Các sản phẩm ngành sản xuất giấy có ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống xã hội Tuy nhiên, so với mức trung bình giới mức tiêu thụ giấy bình quân đầu người Việt Nam thấp, ngành giấy Việt nam nhiều hội để phát triển Thứ tư, khảo sát làm rõ thực trạng tổ chức KTQT TCT Giấy Việt Nam DN liên kết phương diện định tính với nghiên cứu chun sâu điển hình phương diện định lượng với điều tra số lớn Việc kết hợp hai phương pháp nghiên cứu giúp cho luận án đảm bảo hai yêu cầu vừa chuyên sâu vừa có khả khái quát hóa sở kiểm định thống suy diễn Thứ năm, dựa kết nghiên cứu luận án đề xuất khuyến nghị có tính tham khảo giúp TCT Giấy Việt Nam DN liên kết nghiên cứu để triển khai thực tế thời gian tới Thứ sáu, kết nghiên cứu luận án đồng thời gợi mở hướng nghiên cứu tương lai, với hàm ý cho quan quản lý, cho DN cho sở đào tạo kế toán để thúc đẩy phát triển KTQT DN Việt nam thời gian tới GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Trong bối cảnh Việt Nam ngày hội nhập sâu, rộng vào kinh tế khu vực giới thông qua việc ký kết hiệp định thương mại song phương đa phương, đem lại nhiều hội khơng thách thức cho DN Việt Nam nói chung DNSX giấy Việt Nam nói riêng có TCT Giấy Việt Nam DN liên kết Để tồn phát triển bền vững, DN cần phải đưa định quản lý điều hành đơn vị cách đắn, kịp thời Kế tốn quản trị (KTQT) cơng cụ quan trọng cung cấp thơng tin kịp thời, hữu ích cho việc định nhà quản trị Để KTQT thực trở thành công cụ quản lý hữu hiệu, cần phải tổ chức KTQT khoa học, hợp lý phù hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất, đặc điểm tổ chức phân cấp quản lý, đặc điểm quy trình cơng nghệ u cầu quản lý đơn vị Trên thực tế tổ chức KTQT TCT Giấy Việt Nam DN liên kết có nhiều đổi mới, phần đáp ứng yêu cầu nhà quản trị Tuy nhiên, việc tổ chức triển khai ứng dụng KTQT 23 giai đoạn sơ khai chưa đầy đủ Do vậy, tổ chức kế toán quản trị TCT Giấy Việt Nam DN liên kết cần phải bổ sung hoàn thiện cho phù hợp với yêu cầu quản trị DN để thích ứng với kinh tế thị trường phù hợp với bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế khu vực Với lý nêu, tác giả chọn đề tài “Tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp sản xuất giấy Nghiên cứu Tổng công ty Giấy Việt Nam doanh nghiệp liên kết” đề tài nghiên cứu luận án 1.2 Tổng quan nghiên cứuliên quan đến đề tài 23 N g h i ê n c ứ u t r o n g n c Các nghiên cứu nước gồm có: Các luận án nghiên cứu tổ chức KTQT thực trước năm 2006 từ 2006 đến nay, thời điểm Việt Nam trình tham gia vào tổ chức thương mại giới có đời Thông tư 53/2006/TT-BTC hướng dẫn áp dụng KTQT DN, tiếp đến báo khoa học tài liệu giáo trình sách tham khảo chuyên khảo Từ việc nghiên cứu, phân tích nghiên cứu nước luận án rút số nhân xét: (1) Có thiếu hụt đáng kể nghiên cứu tổ chức KTQT Việt Nam kể từ Thông tư 53/2006/TT-BTC hướng dẫn áp dụng KTQT doanh nghiệp Bộ Tài ban hành ngày 12 tháng n ă m 0 (2) Các nghiên cứu tổ chức KTQT trước Thông tư 53/2006/TT-BTC tác giả Phạm Văn Dược, Giang Thị Xuyến, Lưu Thị Hằng Nga, có đóng góp định cho lý luận thực tiễn tổ chức KTQT giai đoạn đầu, bối cảnh nghiên cứu nên để lại ‘khoảng trống’ cần phải có nghiên cứu bổ sung, ví dụ chưa đề cập đến vận dụng đánh giá mức độ vận dụng kỹ thuật KTQT tổ chức KTQT DN, TCT Giấy Việt Nam DN liên kết cần đổi mới, đại hóa cơng nghệ sản xuất; cơng nghệ buộc nhà quản lý phải thay đổi cách thức quản trị, đặt nhu cầu thông tin mức độ cao kết tác động tới nội dung thuộc tổ chức KTQT DN, đòi hỏi KTQT phải có đổi để thỏa mãn nhu cầu thông tin đa dạng nhà quản lý - Về phía sở đào tạo Các sở đào tạo quản trị kinh doanh kế tốn đóng vai trò quan trọng việc truyền bá kiến thức mới, bám sát thực tiễn để gia tăng khả ứng dụng triển khai Do đó, vấn đề đổi giáo trình, tài liệu học tập theo hướng đại, tiếp cận với phát triển KTQT 23 nước khu vực giới cấp thiết 5.4 Hạn chế hướng nghiên cứu tương lai đề tài Nghiên cứu giới hạn đối tượng khảo sát TCT Giấy Việt Nam DN liên kết với TCT (bao gồm công ty cổ phần công ty TNHH thành viên Nhà nước làm chủ sở hữu) nên chưa thể đại diện cho toàn ngành giấy Việt nam, nơi có tham gia loại hình cơng ty khác công ty TNHH, công ty liên doanh, DN tư nhân nên kết nghiên cứu có hạn chế định Trong tương lai tác giả tiến hành mở rộng phạm vi nghiên cứu tổ chức KTQT DNSX giấy Việt Nam để có nhìn tồn diện sâu sắc tổ chức KTQT ngành sản xuất giấy nhằm giúp ngành giấy phát triển bền vững bối cảnh hội nhập quốc tế KẾT LUẬ N Với mục tiêu xác định, luận án đạt kết sau: Thứ nhất, hệ thống hóa sở lý luận xây dựng khung lý thuyết (mơ hình) nghiên cứu tổ chức KTQT DN theo cách tiếp cận nội dung: Tổ chức máy KTQT; tổ chức KTQT 22 22 định phí Các nhận diện phân loại giúp ích nhiều cho DN 5.2.4 Về tổ chức kế toán quản trị phục vụ đánh giá thành doanh nghiệp TCT Giấy Việt Nam DN liên kết cần triển khai áp dụng đa dạng tiêu đo lường thành hoạt động DN phương diện tài phí tài chính, phương diện phi tài việc sử dụng công cụ thẻ điểm cân (BSC) 5.2.5 Về tổ chức kế toán quản trị hỗ trợ việc định Các DN vận dụng kỹ thuật mơ hình kiểm sốt hàng tồn kho, phân tích thơng tin thích hợp, thơng tin khơng thích hợp, đặc biệt kỹ thuật phân tích điểm hòa vốn theo mơ hình CVP nhằm hỗ trợ cho việc định ngắn hạn Để hỗ trợ cho việc định dài hạn DN sử dụng số cơng cụ thời gian hồn vốn đầu tư, tỷ suất sinh lợi kế toán,… đặc biệt hai công cụ giá (NPV) tỷ suất sinh lời nội (IRR) 5.2.6 Về tổ chức kế toán quản trị hỗ trợ cho quản trị chiến lược Để giúp DN thực công tác quản trị chiến lược, KTQT cần có gắn kết với chiến lược kinh doanh DN, đồng thời cần tổ chức áp dụng số kỹ thuật chi phí mục tiêu, phân tích chuỗi giá trị, chi phí theo vòng đời sản phẩm, phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội nguy (SWOT) 5.3 Điều kiện thực - Về phía Nhà nước Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh đầu tư, tạo động lực cho kinh tế thị trường phát triển, từ thúc đẩy cải cách quản trị DN kết thúc đẩy KTQT - Về phía doanh nghiệp khái qt hóa kết nghiên cứu hạn chế tiếp cận theo phương pháp định tính chủ yếu (3) Bối cảnh nghiên cứu nay, so với năm đầu kỷ 21 (2006 trước) có nhiều thay đổi Việt Nam hội nhập sâu rộng vào thương mại giới khu vực; bên cạnh nhận thức nhà quản lý DN, người làm kế tốn vai trò, chức KTQT trình độ cao Nhu cầu thơng tin nhà quản trị bối cảnh thị trường nhiều biến động trở nên đa dạng hơn, đòi hỏi KTQT phải có thay đổi có tính ‘căn bản’ khâu tổ chức, đặc biệt việc áp dụng kỹ thuật mới, đại xử lý, phân tích thơng tin Do đó, cần có nghiên 22 cứu bổ sung chủ đề tổ chức KTQT DN, nhằm so sánh, đối chiếu với nghiên cứu đề tài tác giả thực trước để rút phát phát triển KTQT DN Việt Nam, so sánh đối chiếu với mơ hình phát triển KTQT giới để có khuyến nghị phù hợp với DN quan hoạch định sách nhằm thúc đẩy phát triển KTQT Việt Nam (4) Các nghiên cứu tổ chức KTQT Việt Nam chưa thực làm bật có hệ thống vấn đề tổ chức KTQT gắn với chức quản trị, giúp nhà quản trị thực tốt chức trình điều hành DN (5) Tổ chức KTQT DN chịu ảnh hưởng nhiều nhân tố bên bên DN, mối quan hệ tổ chức KTQT tác động đến hiệu hoạt động DN không nhiều nghiên cứu làm rõ ngoại trừ nghiên cứu Đoàn Ngọc Phi Anh (2016) Bên cạnh nhận thức nhà quản trị vai trò tổ chức KTQT chưa nhiều tác giả quan tâm bàn luận (6) Bản thân ngành sản xuất giấy Việt Nam chưa có nghiên cứu chuyên sâu tổ chức KTQT, TCT Giấy Việt Nam DN liên kết 18 T R O N G D O A N H N G H I Ệ P 2.1 Tổng quan kế toán quản trị doanh nghiệp 2.1.1 Nguồn gốc phát triển kế toán quản trị 17 - Mơ hình phát triển KTQT IFAC (1998) M h ì n h p h t tr i ể n K T Q T c ủ a N i s h i m u r a ( 0 ) 17 2.1.2 Định nghĩa kế toán quản trị 2.1.3 Kế toán quản trị với chức quản trị doanh nghiệp 2.2 Khái niệm chức tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp 2.2.1 Khái niệm tổ chức kế tốn quản trị doanh nghiệp Thơng qua nghiên cứu khái niệm tổ chức KTQT nước theo tác giả luận án “Tổ chức KTQT DN tổ chức máy tổ chức vận dụng phương pháp kế toán quản trị nhằm hỗ trợ cho nhà quản trị doanh nghiệp thực hay hoàn thành chức họ về: Lập dự toán sản xuất kinh doanh;kiểm soát chi phí, giá thành; đánh giá thành hoạt động; định ngắn hạn, dài hạn; quản trị chiến lược” 2.2.2 Bản chất chức tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp 2.2.2.1 Bản chất tổ chức kế toán quản trị 2.2.2.2 Chức tổ chức kế toán quản trị 2.2.2.3 Quan điểm tiếp cận tổ chức kế toán quản trị luận án Dựa sở tổng kết nghiên cứu tiền nhiệm tổ chức KTQT, quan điểm tiếp cận tổ chức KTQT luận án, theo công thức chung tổ chức cơng tác kế tốn vận dụng cho tổ chức KTQT DN Vì thế, tổ chức KTQT bao gồm: Tổ chức máy KTQT; tổ chức KTQT phục vụ lập dự toán SXKD; tổ chức KTQT cho mục tiêu kiểm sốt chi phí giá thành; tổ chức KTQT phục vụ đánh giá thành hoạt động DN; tổ chức KTQT hỗ trợ cho việc định tổ chức KTQT hỗ trợ quản trị chiến lược Trong đó, nội dung cụ thể tổ chức KTQT lại tổ chức theo Ở phần này, luận án sử dụng hệ số tương quan Kendall’s tau_b nhằm kiểm định giả thuyết (H1, H2, H3, H4, H5) tác động nhân tố (Mức độ cạnh tranh thị trường, quy mô DN, công nghệ kỹ thuật sản xuất, tham gia nhà quản lý trình độ nhân viên kế tốn) tới tổ chức KTQT TCT Giấy Việt Nam DN liên kết Kết nghiên cứu cho thấy có tương đồng khác biệt so với nghiên cứu trước đó, đặc biệt nghiên cứu KTQT DN Việt Nam, nước khu vực Đông Nam Á nước 17 giới Kết kiểm định giả thuyết nghiên cứu tổng hợp bảng 4.1 Bảng 4.1: Kết nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức KTQT TCT Giấy Việt Nam DN liên kết M ức Hệ th Kế to Hệ Hệ th ốn Kế to Cô Hệ th Kế to Hệ th Hệ th ốn Kế to Hệ th Kế to Hệ th G M K i ố ết ả i q H H 11H N B gư T B hu T Côá H T 1- hu H T 1- hu H T hu H T 2hu H 2- T 2- hu H T 2- hu H T 2- hu HN H gư T 3hu H T 33- hu B B Cô ng Cô ng Cô ng Cô ng Cô ng Cô ng Cô ngB 16 16 công ty Giấy Việt Nam doanh nghiệp liên kết M ô t ả m ẫ u đ i ề u t r a 4.3.2 Thực trạng mức độ áp dụng kỹ thuật kế toán quản trị tổ chức kế tốn quản trị Tổng cơng ty Giấy Việt Nam doanh nghiệp liên kết Để đánh giá mức độ áp dụng kỹ thuật KTQT tổ chức KTQT TCT Giấy Việt Nam DN liên kết, luận án sử dụng cơng cụ thống mơ tả (Mean: trung bình cộng, Std Deviation: độ lệch tiêu chuẩn) để xem xét kỹ thuật sử dụng nhiều nhất, kỹ thuật sử dụng nội dung tổ chức KTQT (tổ chức hệ thống dự toán SXKD, tổ chức KTQT chi phí giá thành, tổ chức đánh giá thành hoạt động, tổ chức thông tin KTQT hỗ trợ định tổ chức KTQT hỗ trợ quản trị chiến lược) Trên sở luận án tiến hành so sánh, đối chiếu với mơ hình phát triển KTQT IFAC (1998) Nishimura (2003) đề xuất Kết nghiên cứu cho thấy, DN khảo sát vận dụng kỹ thuật KTQT phổ biến giai đoạn thứ giai đoạn thứ điều cho thấy DN khảo sát đạt đến phát triển gần đầy đủ giai đoạn giai đoạn ‘truyền thống’ tiến trình phát triển KTQT, ngoại trừ có dự toán linh hoạt giá thành phân bổ hợp lý định phí sản xuất sử dụng hạn chế Kết nghiên cứu cho thấy điều đáng mừng số kỹ thuật giai đoạn KTQT DN quan tâm áp dụng Tuy nhiên, điểm đáng lưu ý dường ứng dụng định lượng giai đoạn KTQT bị DN mẫu khảo sát bỏ qua xu hướng chuyển sang áp dụng kỹ thuật giai đoạn cao (giai đoạn 4), điều mức độ hội nhập ngày sâu kinh tế Việt Nam tạo điều kiện cho DN khảo sát tiếp cận ứng dụng công cụ quản trị đại vào DN 4.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới tổ chức kế toán quản trị Tổng công ty Giấy Việt Nam doanh nghiệp liên kết 16 chức thông tin gồm: Tổ chức thu thập thông tin; tổ chức phân tích thơng tin, tổ chức cung cấp thơng tin 2.3 Nội dung tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp 2.3.1 Tổ chức máy kế toán quản trị - Mơ hình tách biệt - Mơ hình kết hợp - Mơ hình hỗn hợp 2.3.2 Tổ chức kế toán quản trị phục vụ lập dự toán sản xuất kinh doanh - Tổ chức thu thập thông tin thiết lập sở lập dự toán - Tổ chức lập dự toán thành phần - Tổ chức cung cấp thơng tin 2.3.3 Tổ chức kế tốn quản trị cho mục tiêu kiểm sốt chi phí giá thành - Tổ chức thu thập thông tin - Tổ chức phân tích thơng tin - Tổ chức cung cấp thơng tin chi phí giá thành 3.3.4 Tổ chức kế toán quản trị phục vụ cho đánh giá thành quản hoạt động doanh nghiệp - Tổ chức thu thập thông tin sở liệu - Tổ chức phân tích thơng tin đánh giá thành hoạt động - Tổ chức cung cấp thông tin đánh giá thành cho nhà quản trị góc độ tài phi tài 2.3.5 Tổ chức kế toán quản trị hỗ trợ cho việc định - Tổ chức thu thập thông tin 10 15 10 - Tổ chức phân tích thơng tin - Tổ chức cung cấp thông tin hỗ trợ tốt cho việc định nhà quản trị ngắn hạn dài hạn 2.3.6 Tổ chức kế toán quản trị hỗ trợ quản trị chiến lược - Tổ chức thu thập thơng tin - Tổ chức phân tích thơng tin - Tổ chức cung cấp thông tin 2.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp 2.4.1 Cơ sở lý thuyết Có nhiều lý thuyết sử dụng để lý giải phát triển áp dụng (tổ chức) KTQT DN nghiên cứu tác giả: Ahmad (2012), Doan 15 Ngoc Phi Anh (2012), Alnamri (1993),… lý thuyết sử dụng phổ biến lý thuyết ngẫu nhiên (Contingency theory) lý thuyết trình đổi (Diffusion of inovation theory) 2.4.2 Các nghiên cứu thực nghiệm nhân tố ảnh hưởng tới tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp Các nghiên cứu thực nghiệm nhân tố ảnh hưởng tới tổ chức KTQT DN tác giả chủ yếu tập trung làm sáng tỏ mối quan hệ (ảnh hưởng) nhân tố bên nhân tố bên chủ yếu, đến tổ chức KTQT DN 2.4.3 Giả thuyết nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp Dựa tổng kết lý thuyết nghiên cứu tiền nhiệm, Luận án đưa nhân tố ngẫu nhiên (Mức độ cạnh tranh thị trường, quy mô DN, công nghệ kỹ thuật sản xuất, tham gia nhà quản trị trình độ nhân viên kế toán) để xem xét tác động dụng phương pháp thống mô tả (Mean: trung bình cộng, Std Deviation: độ lệch tiêu chuẩn, mode) Tiếp tác giả tiến hành kiểm định phi tham số (Nonparametric test) để xác định hệ số tương quan Kendall’s tau_b nhằm kiểm định giả thuyết tác động nhân tố tới tổ chức KTQT mối quan hệ tổ chức KTQT tới hiệu hoạt động TCT Giấy Việt Nam DN liên kết 3.6 Các giả thuyết phát triển từ mô hình nghiên cứu Đối với giả thuyết H1, H2, H3, H4, H5, giả thuyết tác giả lại xây dựng chi tiết thành giả thuyết thành phần, tổng cộng có 10 25 giả thuyết thành phần Đối với giả thuyết H6 tác giả xây dựng chi tiết thành giả thuyết thành phần doanh kết CHƯ ƠNG K Ế T Q U Ả N G H I Ê N C Ứ U 4.1 Tổng quan Tổng công ty Giấy Việt Nam doanh nghiệp liên kết 4.2 Kết nghiên cứu định tính thực trạng tổ chức kế toán quản trị Tổng công ty Giấy Việt Nam 15 nghiệp liên Ở nội dung luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính chuyên sâu, thực nghiên cứu điển hình Tại TCT Giấy Việt Nam Cơng ty Cổ phần Giấy Việt Trì kết hợp với bảng hỏi vấn chuyên sâu DN khảo sát để tìm hiểu mơ tả thực trạng tổ chức KTQT DN theo nội dung: Tổ chức máy KTQT; tổ chức KTQT phục vụ lập dự toán SXKD; tổ chức KTQT phục vụ cho mục tiêu kiểm sốt chi phí tổ chức KTQT hỗ trợ đánh giá thành quả; tổ chức KTQT hỗ trợ cho việc định; tổ chức KTQT hỗ trợ quản trị chiến lược 4.3 Kết nghiên cứu định lượng tổ chức kế toán quản trị nhân tố ảnh hưởng tới tổ chức kế toán quản trị Tổng 14 11 14 thành viên công ty cổ phần, phân bố miền Bắc, Trung Nam, quy trình sản xuất khép kín nhiều giai đoạn giai đoạn cuối sản xuất giấy thành phẩm, DN mẫu có cơng nghệ sản xuất đại, sản lượng sản xuất chiếm 30% giá trị sản lượng ngành giấy nên đảm bảo tính đại diện, điển hình cho tổng thể C c h t h ứ c đ i ề u 11 t r a Bảng hỏi điều tra gửi đến DN, DN gần quen biết từ mối quan hệ nhân tác giả đến trực tiếp DN vấn hoàn thiện phiếu điều tra Đối với DN xa tác giả gửi qua mạng internet từ công cụ Google Drive, email vấn điện thoại Phiếu khảo sát phát bao gồm cứng mềm Để đảm bảo tiến độ, tác giả lập danh sách đối tượng vấn, thời hạn hẹn trả lời tác giả liên hệ lại tiếp tục thu thập thông tin T h a n g t đ o v m ứ c đ ộ đ ộ t i n Độ tin cậy thang đo: Độ tin cậy thang đo đánh giá thông qua hệ số Cronbach alpha Kết đánh giá độ tin cậy thang đo bảng hỏi điều tra cho thấy thước đo phù hợp tin cậy tất hệ số Cronbach alpha khoảng từ 0,790 đến 0,948 c ậ y c ủ a t h a n g đ o Thang đo: Để phục vụ nghiên cứu luận án sử dụng thang đo L i k e r P h n g p h 14 p 11 nhân tố đến nội dung tổ chức KTQT DN áp dụng cụ thể vào TCT Giấy Việt Nam DN liên kết Vì thế, Luận án xây dựng giả thuyết sau: x l ý d ữ l i ệ u Các phiếu khảo sát thu thập kiểm tra lại để loại bỏ phiếu không hợp lệ, phiếu đạt yêu cầu đánh số theo thứ tự nhập vào phần SPSS 20, với lần độc lập để phục vụ cho công tác kiểm tra Bảng hỏi điều tra xử lý phần mềm SPSS 20, sử Giả thuyết (H1): Mức độ cạnh tranh thị trường có tác động thuận chiều đến nội dung thuộc tổ chức KTQT TCT Giấy Việt Nam DN liên kết Giả thuyết (H2): Mức độ phức tạp công nghệ kỹ thuật sản xuất có tác động thuận chiều đến nội dung thuộc tổ chức KTQT TCT Giấy Việt Nam DN liên kết Giả thuyết (H3): Quy mô DN tác động thuận chiều tới nội dung thuộc tổ chức KTQT TCT Giấy Việt Nam DN liên kết Giả thuyết (H4): Sự tham gia nhà quản trị có tác động thuận chiều tới nội dung thuộc tổ chức KTQT TCT Giấy Việt Nam DN liên kết Giả thuyết (H5): Trình độ nhân viên kế tốn có ảnh hưởng thuận chiều tới nội dụng tổ chức KTQT TCT Giấy Việt Nam DN liên kết 2.5 Quan hệ tổ chức kế toán quản trị với hiệu hoạt động doanh nghiệp Có nhiều tác giả nghiên cứu mối quan hệ tổ chức KTQT với hiệu hoạt động DN như: Ahmad (2012), Đoàn Ngọc Phi Anh (2016), Duh cộng (2009) Để xem xét mối quan hệ tổ chức KTQT với hiệu hoạt động DN, luận án xây dựng giả thuyết sau: Giả thuyết (H6): Tổ chức KTQT có ảnh hưởng đáng kể thuận chiều đến hiệu hoạt động TCT Giấy Việt Nam DN liên kết 12 13 12 13 2.6 Mơ hình nghiên cứu đề tài Mơ hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức KTQT TCT Giấy Việt Nam DN liên kết, ảnh hưởng tổ chức KTQT đến hiệu hoạt động DN hình 2.1 đây: Mức độ cạnh tranh thị trường Công nghệ kỹ thuật sản xuất Qui mô DN Tổ chức KTQT Vinapaco DN liên kết Hiệu hoạt động DN Sự tham gia người quản lý Trình độ nhân viên kế toán KTQT ảnh hưởng tổ chức KTQT tới hiệu hoạt động TCT Giấy Việt Nam DN liên kết 3.2 Xây dựng bảng hỏi 3.2.1 Bảng hỏi vấn sâu Bảng hỏi vấn sâu để tìm hiểu đặc thù đối tượng khảo sát, làm rõ nội dung tổ chức KTQT thực đối tượng khảo sát, xác định nhân tố ảnh hưởng tới tổ chức KTQT DN, hiệu hoạt động vai trò KTQT DN để phục vụ cho xây dựng bảng hỏi điều tra 3.2.2 Bảng hỏi điều tra Bảng hỏi gồm 18 câu hỏi, câu hỏi câu hỏi phân loại Từ câu 5-18 câu hỏi đánh giá mức độ áp dụng KTQT, nhân tố ảnh hưởng tới tổ chức KTQT, đánh giá hiệu hoạt động DN đánh giá vai trò KTQT TCT Giấy Việt Nam DN liên kết 3.3 Mẫu khảo sát 3.3.1 Tổng thể khung chọn mẫu Hình 2.1: Mơ hình nghiên cứu CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Phương pháp nghiên cứu luận án Phương pháp nghiên cứu luận án sử dụng phương pháp kết hợp nghiên cứu định tính nghiên cứu định lượng Đối với nghiên cứu định tính, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu tình nghiên cứu điển hình (case study) TCT Giấy Việt Nam Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì Đối với nghiên cứu định lượng, tác giả sử dụng bảng hỏi điều tra xử lý liệu phầm mềm SPSS để kiểm định giả thuyết nhân tố ảnh hưởng tới tổ chức Để phục vụ cho nghiên cứu tác giả xác định tổng thể khung chọn mẫu loại hình DN sản xuất giấy, cụ thể 68 DN phân bố miền Bắc Trung Nam với quy trình sản xuất kép kín thực công đoạn sản xuất Trong trình thực đề tài nghiên cứu dựa khả tiếp cận nguồn số liệu, hợp tác từ phía DN dựa mối quan hệ cá nhân, tác giả tiếp cận TCT Giấy Việt Nam DN liên kết với TCT để tiến hành nghiên cứu 3.3.2 Chọn mẫu đối tượng Mẫu nghiên cứu đề tài TCT Giấy Việt Nam DN liên kết với TCT, với DN, có loại hình sở hữu cơng ty TNHH ... chọn đề tài Tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp sản xuất giấy Nghiên cứu Tổng công ty Giấy Việt Nam doanh nghiệp liên kết đề tài nghiên cứu luận án 1.2 Tổng quan nghiên cứu có liên quan đến... Định nghĩa kế toán quản trị 2.1.3 Kế toán quản trị với chức quản trị doanh nghiệp 2.2 Khái niệm chức tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp 2.2.1 Khái niệm tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp Thông... doanh nghiệp 2.2.2.1 Bản chất tổ chức kế toán quản trị 2.2.2.2 Chức tổ chức kế toán quản trị 2.2.2.3 Quan điểm tiếp cận tổ chức kế toán quản trị luận án Dựa sở tổng kết nghiên cứu tiền nhiệm tổ chức
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức kế toán quản trị tại các doanh nghiệp sản xuất giấy – nghiên cứu tại tổng công ty giấy việt nam và các doanh nghiệp liên kết , Tổ chức kế toán quản trị tại các doanh nghiệp sản xuất giấy – nghiên cứu tại tổng công ty giấy việt nam và các doanh nghiệp liên kết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay