Phương pháp đo lường trong cty BIG c

36 23 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 01:27

BÀI TIỂU LUẬN Bài tiểu luận gồm có phần: 1.LỜI MỞ ĐẦU - Đề tài và lí chọn đề tài - Phương pháp nghiên cứu - Mục đích nghiên cứu - Nội dung nghiên cứu - Kết cấu 2.CHƯƠNG : CƠ SỞ LÍ LUẬN - Khái niệm - Vai trò và đặc điểm - Nội dung 3.CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG - Giới thiệu tổ chức nghiên cứu - Thực trạng - Đánh giá 4.CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP - Mục tiêu của giải pháp - Nội dung của giải pháp - Kết luận - Tài liệu tham khảo 1.MỞ ĐẦU 1.1.Đề tài: phương pháp đo lường dùng cho cơng tác kiểm tra Trong quá trình phát triển của một doanh nghiệp, không thể không nhắc đến chức kiểm tra quản trị Đây là mợt quá trình hết sức cần thiết, khơng thể thiếu doanh nghiệp Sau tiến hành các chức hoạch định, tở chức, lãnh đạo mơ hình hoạt đợng của doanh nghiệp chưa hoàn hảo Do vậy nhà quản trị cần phải đo lường thực hiện các kế hoạch thực tế nhằm phát hiện các sai lệch và đề các biện pháp điều chỉnh để thực hiện các mục tiêu kế hoạch đề Phương pháp đo lường dùng cho công tác kiểm tra là cách để nhà quản trị biết họ có đạt mục tiêu của tổ chức đề hay không, lý tại đạt hoặc không đạt Phương pháp đo lường dùng cho công tác kiểm tra quản trị của các doanh nghiệp tại Việt Nam không phải là mới mẻ không ít hiểu sâu về vấn đề này, chính vậy em xin nghiên cứu đề tài các phương pháp đo lường dùng cho công tác kiểm tra 1.2.Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu định tính: sử dụng nghiên cứu định tính thông qua phương pháp thảo luận nhóm hoặc phóng vấn để xây dựng bài phỏng vấn Thu thập thông tin và tài liệu 1.3.Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu giúp trau rồi kiến thức cho người nghiên cứu ngoài việc nghiên cứu còn giúp cho mọi người hiểu vấn đề nghiên cứu 1.4.Nội dung nghiên cứu Chức kiểm tra nói chung và các phương pháp đo lường dùng cho công tác kiểm tra nói riêng là rất quan trọng và cần thiết quá trình hoạt đợng kinh doanh Như thực tế, thuật ngữ kiểm tra thường làm cho ta khơng thoải mái nó dường liên quan đến quyền tự của cá nhân Vào thời đại mà tính hợp pháp của quyền lực bị đặt nhiều câu hỏi và xu thế hướng tới quyền tự sáng tạo cho các cá nhân đẩy mạnh Mặc dù vậy, kiểm tra là cần thiết đối với mọi hệ thống Kiểm tra phải tùy thuộc vào tình huống, hoàn cảnh, giai đoạn… mà áp dụng các phương pháp và mức độ kiểm tra phù hợp Nếu kiểm tra quá mức có hại đối với doanh nghiệp – với các cá nhân nó tạo bầu không khí căng thẳng, thiếu tin tưởng lẫn tập thể, hạn chế và thậm chí làm triệt tiêu khả sáng tạo của người Nhưng nếu kiểm tra lỏng lẻo, doanh nghiệp sẻ rơi vào tình trạng rối loạn Vì vậy các nhà quản trị và các doanh nghiệp cần phải sử dụng linh hoạt các phương pháp đo lường công tác kiểm tra nhằm góp phần khắc phục nhũng khó khăn mà các doanh nghiệp gặp phải 2.CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN 2.1.Khái niệm kiểm tra Có nhiều quan niệm khác về kiểm tra quản lý: Harold koontz : kiểm tra là đo lường và chấn chỉnh hoạt động các bộ phận cấp dưới để tin các mục tiêu và kế hoạch thực hiện mục tiêu đó hoàn thành Robert Mockler: Kiểm tra quản trị là một nỗ lực có hệ thoosngnhawfm thiết lập tiêu chuẩn, hệ thống phản hồi thông tin, nhằm so sánh kết quả thực hiện với định mức đề ra, và về đảm bảo nguồn lực và sử dụng có hiệu quả nhất, để đạt mục tiêu của tổ chức Kenneth A.Merchant: kiểm tra bao gồm tất cả các hoạt động mà các nhà quản trị thực hiện nhầm đảm bảo chắn các kết quả thực tế kế quả dự kiến kế hoạch Từ quan niệm về kiểm tra trình bày, có thể kế thừa và tổng hợp để đưa định nghĩa về kiểm tra sau: Kiểm tra là một tiến trình đo lường kết quả thực hiện so sánh với điều hoạch định, đồng thời sữa chữa và chấn chỉnh sai lầm để đảm bảo công việc đạt mục tiêu kế hoạch hoặc các quyết định đặt để đạt các mục tiêu đề Khi triển khai một kế hoạch, cần phải kiểm tra để dự đoán tiến độ để phát hiện sự chệch hướng khỏi kế hoạch và đề biện pháp khắc phục Trong nhiều trường hợp, kiểm tra vừa tạo điều kiện đề mục tiêu mới hình thành kế hoạch mới, cải thiện cấu tổ chức nhân sự và thay đổi kỹ thuật điều khiển Những công cụ kiểm tra quản trị là tỷ lệ, tiêu chuẩn, số thống kê và các sự kiện bản khác, có thể biểu diễn các loại hình đờ thị, biểu bảng nhằm làm nổi bật kiện mà các nhà quản trị quan tâm Tóm lại, kiểm tra là chức của mọi nhà quản trị, từ nhà quản trị cấp cao đến các nhà quản trị cấp sở doanh nghiệp Mặc dù quy mô của đối tượng kiểm tra và tầm quan trọng của sự kiểm tra thay đổi tùy theo cấp bậc của nhà quản trị, tất cả nhà quản trị đềucó trách nhiệm thực hiện các mục tiêu đề ra, đó chức kiểm tra là chức bản đối với mọi nhà quản trị 2.2.Chức kiểm tra Chức kiểm tra bao gồm việc đo lường và điều chỉnh việc thực hiện kế hoạch nhằm đảm bảo các mục tiêu của tổ chức đặt kế hoạch hoàn thành.Trong quá trình thực hiện kế hoạch thường xảy vấn đề phát sinh ngoài dự kiến khiến tổ chức chệch hướng khỏi kế hoạch hoặc hoàn thành kế hoạch khơng tiến đợ.Vì vậy nhà quản lý phải thực hiện chức kiểm tra để dự đoán và phát hiện trục trặc có thể xảy và đưa biện pháp khắc phục đưa tổ chức hoàn thành mục tiêu của kế hoạch đề Kiểm tra là chức bản của nhà quản trị , từ nhà quản trị cấp cao đến nhà quản trị cấp sở 2.3.Vai trò của chức kiểm tra Chức kiểm tra giúp cho các nhà quản trị đảm bảo cho kế hoạch thực hiện với hiệu quả cao thông qua việc xác định lại các nguồn lực của tổ chức để từ đó sử dụng hiệu quả nguồn lực này Kiểm tra giúp các nhà quản trị đánh giá mức độ thực hiện kế hoạch,tìm kiếm nguyên nhân và biện pháp khắc phục Kiểm tra giúp các nhà quản trị kịp thời quyết định cần thiết để đảm bảo thực thi quyền lực quản trị và hoàn thành các mục tiêu đề Ngoài chức kiểm tra còn giúp tổ chức theo sát và ứng phó với sư thay đổi của môi trường 2.3.Phân loại kiểm tra Có loại hình kiểm tra: kiểm tra lường trước, kiểm tra thựchiện (kiểm tra đồng thời) và kiểm tra sau thực hiện (kiểm tra phản hồi) Kiểm tra lường trước: thực hiện trước hoạt động xảy ra, tức là ngăn chặn các vấn đề có thể xảy nhằm tránh sai lầm từ đầu thông qua thông tin từ bên và bên ngoài doanh nghiệp để đối chiếu với kế hoạch Kiểm tra lường trước là hình thức kiểm tra ít tốn chi phí hiệu quả cao Càng lên cao, bậc cao kiểm tra lường trước càng quan trọng Kiểm tra thực hiện: là trực tiếp theo dõi các diễn biến quá trình thực hiện kế hoặc nhằm giảm trở ngại khó khăn thực hiện đảm bảo kế hoạch tiến độ Kiểm tra sau thực hiện: là đo lường kế quả thực tế đạt so với kế hoạch ban đầu nhằm đánh giá lại toàn bộ kế hoạch thực hiện và rút kinh nghiệm cho kế hoạch sau tốn nhiều thời gian Kiểm tra lường trước dự đoán các vấn đề có thể phát sinh để tìm cách ngăn ngừa trước Kiểm tra đồng thời điều chỉnh sai sót xuất hiện Kiểm tra phản hồi đánh giá lại toàn bộ kế hoạch thực hiện và đề biện pháp điều chỉnh tương lai 2.4.Mục đích của kiểm tra Kiểm tra nhằm mục đích bảo đẳm kết quả các hoạt động của doanh nghiệp phù hợp với mục tiêu của tổ chức, bao gồm các chức sau: Kiểm tra để đảm bảo kết quả đạt phù hợp với mục tiêu của tổ chức Kiểm tra để bảo đảm các nguồn lực sử dụng một cách hữu hiệu Kiểm tra làm sáng tỏ và đề kết quả mong muốn chính xác theo thứ tự quan trọng Xác định và dự đoán biến động và chiều hướng đơn giản hóa các vấn đề ủy quyền, huy, quyền hành và trách nhiệm Giúp nhà quản trị phác thảo các tiêu chuẩn tường trình, báo cáo rõ ràng,cụ thể, loại bớt quan trọng hay khơng cần thiết Thông qua việc kiểm tra, nhà quản trị có thể phổ biến dẫn cần thiết một cách liên tục để cải tiến việc hoàn thành công việc, tiết kiệm thời gian, công sức của mọi người 2.5.Quy trình kiểm tra Bước 1: Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn kiểm tra Tiêu chuẩn kiểm tra là các tiêu dùng làm sở để so sánh kết quả hoạt động với mục tiêu đề ra.Có loại tiêu chuẩn: Định lượng Định tính Bước 2: Đo lường và đánh giá kết quả Đo lường kết quả phải đánh giá hoạt động , khẳng định thành tích, phát hiện sai lệch để có biện pháp khắc phục Đo lường phải đủ tin cậy Kết quả đo lường phải đảm bảo tính thời gian, không lỗi thời, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác Bước 3: Tiến hành các hoạt động điều chỉnh Điều chỉnh mục tiêu Điều chỉnh các chương trình, kế hoạch, hoạt đợng Tiến hành các hoạt động dự phòng 2.6.Các nguyên tắc kiểm tra Tất cả các nhà quản trị đều muốn có một chế kiểm tra thích hợp và hữu hiệu để giúp họ việc trì các hoạt động tổ chức diễn theo kế hoạnh và đạt mục tiêu đề Vì tổ chức đều có mục tiêu hoạt động, công việc, và người cụ thể riêng biệt, các biện pháp và công cụ kiểm tra của xí nghiệp đều phải xây dựng theo yêu cầu riêng Giáo sư Koontz và O'Donnell liệt kê nguyên tắc mà các nhà quản trị phải tuân theo xây dựng chế kiểm tra Đó là các nguyên tắc: Kiểm tra phải thiết kế cứ kế hoạch hoạt động của tổ chức và cứ theo cấp bậc của đối tượng kiểm tra Cơ sở để tiến hành kiểm tra thường là dựa vào kế hoạch Do vậy, nó phải thiết kế theo kế hoạch hoạt động tổ chức Mặt khác, kiểm tra còn cần thiết kế cứ theo cấp bậc của đối tượng kiểm tra Ví dụ công tác kiểm tra các hoạt động và nội dung hoạt động của phó giám đốc tài chánh khác với công tác kiểm tra thành quả của một cửa hàng trưởng Sự kiểm tra hoạt động bán hàng khác với sự kiểm tra bộ phận tài chánh Một doanh nghiệp nhỏ đòi hỏi cách thức kiểm tra khác với sự kiểm tra các xí nghiệp lớn Công việc kiểm tra phải thiết kế theo đặc điểm cá nhân các nhà quản trị Điều này giúp nhà quản trị nắm xảy ra, việc quan trọng là thơng tin thu thập quá trình kiểm tra phải nhà quản trị thông hiểu Những thông tin hay cách diễn đạt thông tin kiểm tra mà nhà quản trị khơng hiểu được, họ không thể sử dụng, và đó sự kiểm tra không còn ý nghĩa Sự k iểm tra phải thực hiện điểm trọng yếu Khi xác định rõ mục đích của sự kiểm tra, cần phải xác định nên kiểm tra đâu? Trên thực tế các nhà quản trị phải lựa chọn và xác định phạm vi cần kiểm tra Nếu không xác định chính xác khu vực trọng điểm, kiểm tra một khu vực quá rộng, làm tốn thời gian, lãng phí về vật chất việc kiểm tra không đạt hiệu quả cao Tuy nhiên, nếu đơn thuần dựa vào chỗ khác biệt chưa đủ Mợt số sai lệch so với tiêu chuẩn có ý nghĩa tương đối nhỏ, và một số khác có tầm quan trọng lớn Chẳng hạn, nhà quản trị cần phải lưu tâm nếu chi phí về lao động doanh nghiệp tăng 5% so với kế hoạch không đáng quan tâm nếu chi phí về tiền điện thoại tăng 20% so với mức dự trù Hậu quả là việc kiểm tra, nhà quản trị nên quan tâm đến yếu tố có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động của doanh nghiệp, và yếu tố đó gọi là các điểm trọng yếu doanh nghiệp Kiểm tra phải khách quan Quá trình quản trị dĩ nhiên là bao gồm nhiều yếu tố chủ quan của nhà quản trị, việc xem xét các bộ phận cấp dưới có làm tốt cơng việc hay khơng, khơng phải là sự phán đoán chủ quan Nếu thực hiện kiểm tra với định kiến có sẵn không cho nhận xét và đánh giá mức về đối tượng kiểm tra, kết quả kiểm tra bị sai lệch và làm cho tở chức gặp phải tởn thất lớn Vì vậy, kiểm tra cần phải thực hiện với thái độ khách quan quá trình thực hiện nó Đây là một yêu cầu rất cần thiết để đảm bảo kết quả và các kết luận kiểm tra chính xác Hệ thống kiểm tra phải phù hợp với bầu không khí của doanh nghiệp Để cho việc kiểm tra có hiệu quả cao cần xây dựng mợt qui trình và các nguyên tắc kiểm tra phù hợp với nét văn hóa của doanh nghiệp Nếu doanh nghiệp phong cách lãnh đạo dân chủ, nhân viên độc lập công việc, phát huy sự sáng tạo của việc kiểm tra không nên thiết lập một cách trực tiếp và quá chặt chẽ Ngược lại, nếu các nhân viên cấp dưới quen làm việc với các nhà quản trị có phong cách độc đoán, thường xuyên đạo chặt chẽ, chi tiết và nhân viên cấp dưới có tính ỷ lại, không có khả linh hoạt khơng thể áp dụng cách kiểm tra, đó nhấn mạnh đến sự tự giác hay tự điều chỉnh của người Việc kiểm tra cần phải tiết kiệm và bảo đảm tính hiệu kinh tế Mặc dù nguyên tắc này là đơn giản thường khó thực hành Thông thường các nhà quản trị tốn rất nhiều cho công tác kiểm tra, kết quả thu hoạch việc kiểm tra lại không tương xứng Việc kiểm tra phải đưa đến hành động Việc kiểm tra coi là đắn nếu sai lệch so với kế hoạch tiến hành điều chỉnh, thông qua việc làm lại kế hoạch, xếp lại tổ chức; điều động và đào tạo lại nhân viên, hoặc thay đổi phong cách lãnh đạo Nếu tiến hành kiểm tra, nhận cái sai lệch mà không thực hiện việc điều chỉnh, việc kiểm tra là hoàn toàn vô ích Kiểm tra là chức quản trị rất quan trọng, có liên quan mật thiết với các chức hoạch định, tổ chức nhân sự Về bản, kiểm tra là một hệ thống phản hồi, là bước sau cùng của tiến trình quản trị Với quan niệm quản trị học hiện đại, vai trò của kiểm tra bao trùm toàn bợ tiến trình này Bảy nguyên tắc quản trị của giáo sư Koontz và O’Donnell Theo giáo sư Koontz và O'Donnell liệt kê nguyên tắc mà các nhà quản trị phải tuân theo xây dựng chế kiểm tra Đó là: Kiểm tra phải thiết kế cứ kế hoạch hoạt động của tổ chức và cứ theo cấp bậc của đối tượng kiểm tra Cơ sở để tiến hành kiểm tra thường là dựa vào kế hoạch Do vậy, nó phải thiết kế theo kế hoạch hoạt động tổ chức Mặt khác, kiểm tra còn cần thiết kế cứ theo cấp bậc của đối tượng kiểm tra Ví dụ công tác kiểm tra các hoạt động và nội dung hoạt động của phó giám đốc tài chánh khác với công tác kiểm tra thành quả của một cửa hàng trưởng Sự kiểm tra hoạt động bán hàng khác với sự kiểm tra bộ phận tài Trong đó, có giấy chứng nhận sở đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm Sở Y tế Lạng Sơn cấp Tuy nhiên, cấp giấy xác nhận hợp quy cho sở Lưu Mai Hương, Sở Y tế Lạng Sơn dựa công văn đề nghị của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Lạng Sơn Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn không đủ nguồn lực để kiểm tra Ngoài ra, cấp giấy rời trách nhiệm kiểm tra bị bỏ lửng…Và hệ quả là nấm không rõ nguồn gốc đội lốt hàng sản xuất tại Việt Nam ngang nhiên bày bán các siêu thị lớn Ngay sau có thông tin sản phẩm nấm của sở Lưu Mai Hương không rõ nguồn gốc xuất xứ, Big C và Fivimart tạm ngừng bán các loại nấm nhập từ sở này 3.2.Mục tiêu kiểm tra của siêu thị Big C Hệ thống siêu thị Big C sử dụng linh hoạt biện pháp và quy trình kiểm tra để hoàn thành mục tiêu an toàn thực phẩm với sứ mệnh quan trọng là bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng.Từ đó siêu thị Big C đặt mục tiêu sau: Đảm bảo tất cả các sản phẩm bày bán siêu thị phảm đảm bảo an toàn thực phẩm và phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam Áp dụng các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm vào quy trình hoạt đợng Tở chức các khóa huấn luyện cho nhân viên siêu thị Big C Kiểm soát chặt chẽ các nhà máy sản xuất và nơi cung cấp hàng hóa với sự hỗ trợ của đối tác là công ty hàng đầu việc kiểm tra, thẩm định, kiểm nghiệm, và chứng nhận Siêu thị Big C đặt các yêu cầu cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng đối với nhiều loại mặt hàng khác Thực phẩm tươi sống: nhà cung cấp phải đạt các yêu cầu về chất lượng, đóng gói, bảo quản, vận chuyển Hàng công nghiệp: tất cả các sản phẩm đều phải có hồ sơ công bố chất lượng, các yêu cầu về nhãn mác và điều kiện bảo quản, vận chuyển Hàng hóa-mỹ phẩm: sản phẩm đều phải có hồ sơ công bố chất lượng (chỉ tiêu chất lượng, an toàn…), đáp ứng các yêu cầu về nhãn mác Bên cạnh đó, các nguồn hàng mới nếu muốn có mặt tại Big C phải tuân thủ các điều kiện như: Có giấy chứng nhận sở đủ điều kiện ATVSTP, giấy đăng ký nhãn hiệu, kết quả kiểm nghiệm sản phẩm định kỳ, hồ sơ liên quan đến sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, hồ sơ kiểm nghiệm, kiểm dịch, các xe chuyên dụng vận chuyển hàng hóa quy định Để đạt mục tiêu đề hệ thống siêu thị big C có quy trình kiểm tra sau: Quản lý đầu vào để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa tại Big C Hàng hóa siêu thị có đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm hay không và các siêu thị áp dụng hình thức nào để kiểm soát chất lượng hàng hóa là vấn đề nhiều người tiêu dùng quan tâm Lựa chọn nguồn hàng và giám sát chất lượng Hằng tháng, Big C tiêu thụ khối lượng lớn rau củ quả và hải sản Vì vậy, Big C đặc biệt trọng đến khâu lựa chọn nhà cung cấp các mặt hàng này Theo đó, Big C quan tâm và ưu tiên cho các sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao, có chứng nhận của Bộ Y tế về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, có chứng ISO hoặc HACCP (là hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn để đảm bảo ATTP và trì tiêu chuẩn vệ sinh) 3.4.Công tác kiểm tra và phương pháp đo lường của Big C Các tập đoàn bán lẻ các siêu thị đòi hỏi khắt khe: các loại thịt phải có chứng nhận kiểm dịch, rau củ quả, trái không dư thừa lượng thuốc bảo vệ thực vật, thủy sản không dư lượng kháng sinh, thực phẩm chế biến đặc sản phải đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm Chính vậy, Big C khơng ngoại trừ đưa đòi hỏi khắt khe đó Bên cạnh đó, các nguồn hàng mới có mặt tại Big C phải tuân thủ các điều kiện như: Có giaasyddawng ký nhãn hiệu, kết quả kiểm nghiệm sản phẩm định kỳ giấy chứng nhận sở đủ điều kiệnATVSTP, hồ sơ liên quan đến sản phẩm, truy suất nguồn gốc , hồ sơ kiểm nghiệm, xe chuyên vận chuyển hàng hóa Để đạt hiệu quả mục tiêu đề hệ thống Siêu thị Big C có quy trình kiểm tra sau: Quản lý đầu vào để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa siêu thị có đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm hay khơng và các siêu thị áp dụng hình thức nào để kiểm soát chất lượng hàng hóa là vấn đề nhiều người tiêu dùng quan tâm Lựa chọn nguồn hàng và giám sát chất lượng Hằng tháng, Big C tiêu thụ khối lượng lớn rau củ quả và hải sản Vì vậy, Big C đặc biệt trọng đến khâu lựa chọn nhà cung cấp các mặt hàng này Big C sử dụng các phương pháp đo lường dùng cho công tác kiểm tra như: Đo lường việc thực hiện,điều chỉnh sai lệch đo lường thành quả hoàn thành và đo lường rủi ro Big C quan tâm và ưu tiên cho các sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao, có chứng nhận của Bộ Y tế về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, có chứng ISO hoặc HACCP (là hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn để đảm bảo ATTP và trì tiêu chuẩn vệ sinh) Riêng về mặt hàng rau củ quả, Big C ưu tiên chọn hàng của hợp tác xã có chứng nhận VietGAP, GlobalGAP(Global good Agricultural Practice - Thực hành nơng nghiệp tốt toàn cầu) về quy trình sản xuất rau an toàn, ký hợp đồng bao tiêu nông sản và tiến hành ứng vốn cho các hợp tác xã này để đầu tư nâng cao kỹ thuật, trang thiết bị giống và phân bón Đối với việc nhập hàng hóa các mặt hàng mới nhập về nhân viên quản lý phụ trách tin học lưu trữ các thông tin của hàng vào hệ thống quản lý Các thông tin bao gồm: mã vạch, gía bán, ngày sản xuất, hạn sử dụng, số lượng nhập, đơn vị tính Mỗi mặt đánh một mã vạch, thực hiện theo quy tắc: Bộ mã bán hàng: là bộ mã mang tính cách pháp lý siêu thị (bên bán) và người dung (bên mua) Mỗi mặt hàng kinh doanh đều có một mã số riêng để phân biệt với hàng khác Một mã bán hàng có độ dài 13 ký tự theo cấu trúc của hệ thống mã vạch barcode quốc tế đối với mặt hàng có in sẵn mã vạch của nhà sản xuất Nếu một mặt hàng nào không có săn mã vạch hay nếu có mã vạch mà mã vạch mà mã vạch không có khả tin cậy mặt hàng đó dung mã nội bộ của siêu thị làm mã bán hàng và mã này có chiều dài ký tự Quản lý công việc bán hàng: Quản lý công việc bán hàng tại Big C Ưu đãi đối với khách hàng thân thiết Khi một khách hàng chưa là khách hàng thân thiết của siêu thị đến mua hàng, nếu tổng giá trị hàng hóa một lần mua từ 50.000đ trở lên sau tính tiền khách hàng có thể đăng ký chương trình khách hàng thân thiết của siêu thị với nhân viên quản lý Nhân viên quản lý lưu trữ lại các thông tin của khách hàng và cấp cho các khách hàng này thẻ khách hàng thân thiết với số điểm thưởng tương ứng với giá trị hóa đơn Những đợt mua hàng tiếp theo có giá trị 50.000đ , trước toán hóa đơn, khách hàng cần đưa thẻ khách hàng thân thiết cho nhân viên bán hàng, hệ thống tự động tính toán và cập nhật điểm thưởng của khách hàng Khi khách hàng thân thiết có số điểm 30 điểm của siêu thị các đợt mua hàng sau đó, họ giảm giá 5% tổng giá trị hàng họ mua Tuy nhiên, cuối năm hệ thống phải tự động xóa khách hàng này khỏi danh sách khách hàng thân thiết của siêu thị Tính tiền hóa đơn Tính tiền hóa đơn là việc của nhân viên bán hàng tại các quầy tính tiền Những nghiệp vụ chính yếu Nghiệp vụ bán hàng: Xuất hiện : Có khách hàng đến mua hàng Cách thực hiện : TÍnh tiền cho khách , lập hóa đơn và cập nhật vào CSDL Chịu trách nhiệm : Tổ thu ngân Nghiệp vụ quản lý kiểm kê: Xuất hiện : Kiểm tra tình trạng hàng hóa và số lượng tồn quầy Cách thực hiện: Kiểm tra số lượng tại kho và hàng trưng bày tại quầy Chịu trách nhiệm: Tổ mặt hàng Nghiệp vụ quản lý nhập hàng Xuất hiện: Khi nhập hàng hóa từ nhà cung cấp Cách thực hiện: lập phiếu nhập , lưu thông tin hàng hóa vào sở liệu Chịu trách nhiệm: tổ quản lý Nghiệp vụ quản lý xuất hàng Xuất hiện: xuất hàng hóa từ kho vào quầy trưng bày Cách thực hiện: Lập phiếu xuất hàng và cập nhật CSDL Chịu trách nhiệm: Tổ quản lý Nghiệp vụ thống kê tổng hợp: Xuất hiện: Lập và gửi báo cáo tổng hợp cho ban giám đốc hợp tác xã Cách thực hiện: Tổng hợp các báo cáo tổ tin học lập Chịu trách nhiệm: tổ văn phòng Ban giám đốc có nhu cầu thống kê tình hình mua bán tại siêu thị với tiêu chí khác Nhưng hiện ngày tại ban giám đốc nhận báo cáo về doanh thu Chương trình quản lý khách hàng xây dựng ngôn ngữ Access, đó liệu bán hàng ngày càng lớn Quản lý đầu để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa tại Big C Định kỳ gởi sản phẩm đến các phòng thí nghiệm độc lập nhằm kiểm tra sự phù hợp của sản phẩm so với các tiêu chuẩn công bố Đánh giá thường xuyên các môi trường sản xuất thực phẩm nguồn nước, không khí, các bề mặt tiếp xúc thực phẩm Ngoài ra, với vai trò là nhà phân phối bán lẻ, nằm khâu cuối cùng chuỗi cung ứng đưa hàng hóa đến tay người tiêu dùng, ngoài việc tuân thủ triệt để các quy định về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của nhà nước công tác thu mua, Big C còn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động nhập hàng tại các siêu thị, tổ chức công tác kiểm tra định kỳ việc tơn trọng các qui trình chất lượng tại các sở sản xuất và kinh doanh của nhà cung cấp không ngừng nâng cao lực của đội ngũ Quản lý chất lượng thông qua công tác đào tạo các công ty đào tạo chuyên nghiệp thực hiện Nội dung kiểm tra bao gồm kiểm tra nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm, các quy chế về ghi nhãn, chất lượng hàng hóa đối với các mặt hàng thực phẩm kinh doanh tại siêu thị Qua đó, thấy rõ hệ thống siêu thị big C áp dụng quy trình kiểm tra xác định đối tượng kiểm tra, đề các tiêu chuẩn kiểm tra, định lượng kết quả đạt sau đó so sánh kết quả với tiêu chuẩn kiểm tra, làm rõ sai lệch và có biện pháp khắc phục để đạt mục tiêu đề Cuối cùng là việc phân tích, đánh giá định kỳ các cấp, các bộ phận, các đơn vị chức đưa các mặt yếu kém, các vấn đề vướng mắc còn tồn động để bộ phận quản lý tìm hướng giải quyết 3.5 Đánh giá 3.5.1 Những ưu điểm của việc áp dụng các phương pháp đo lường công tác kiểm tra của siêu thị Big C Nhờ việc thực hiện các phương pháp đo lường mà Big C đạt thành tựu sau: Thành tựu mà hệ thống Big C đạt quá trình 15 năm hoạt đợng tại Việt Nam Sau 15 năm hoạt động tại Việt Nam, nhờ sự thành công có sẵn của tập đoàn Casino và kinh nghiệm quản lý của tập của tập đoàn,nắm bắt tốt thị trường nước Big C nhanh chóng chiếm lòng tin của khách hàng Trở thành hệ thống siêu thị hàng đầu nước Đặc biệt, Big C còn đầu công tác kiểm soát với các nhà cung cấp để cải thiện chất lượng sản phẩm thu mua rau củ quả Đà Lạt, phát triển gam thịt sạch, phát triển gam rau an toàn Hiện nay, Big C thiết lập mạng lưới hộ nông dân là nhà cung cấp ổn định và cách thức làm việc chuyên nghiệp, xây dựng và vận hành hiệu quả các trạm trung chuyển, tạo hệ thống hậu cần ổn định Từ một siêu thị đơn lẻ Đồng Nai khai trương năm 1998, đến Big C phát triển thành hệ thống của lên 29 siêu thị bao phủ thị trường khắp cả nước trải dọc theo chữ S của đất nước Và gần nhất ngày 15 tháng 11 năm 2014 Big C khai trương siêu thị thứ 29 tại Nha Trang, có tổng vốn đầu tư 20 triệu USD với tổng diện tích sử dụng 30.000m2, xây dựng theo tiêu chuẩn cơng trình xanh Riêng khu siêu thị tự chọn rộng gần 5.000m2 kinh doanh 28.000 mặt hàng với chủng loại hàng hóa phong phú thực phẩm khô, thực phẩm tươi sống, hàng dệt may, điện máy, gia dụng đó, chiếm 95% là hàng sản xuất tại Việt Nam Big C Nha Trang sử dụng gần 500 lao động, đó, 80% là người địa phương Tổng vốn đầu tư của tất cả các siêu thị thuộc hệ thống Big C vào khoảng 250 triệu USD Thuộc top 1000 doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất cả nước năm 2012 với doanh thu 6000 tỷ đồng Tốc độ tăng doanh thu năm đạt 25% Là thương hiệu Việt yêu thích nhất nhiều năm liền mới nhất năm 2012 Big C vinh dự nhận giải thưởng “Thương hiệu Việt yêu thích nhất năm 2012” và giải thưởng “Thương hiệu vàng” Là phân phối bán lẻ tiêu dùng tốt nhất tại Việt Nam Big C của phần nào khắc phục nhũng sai sót công tác kiểm tra an toàn thực phẩm nhờ phương pháp điều chỉnh sai lệch và đo lường rủi ro 3.5.2 Những nhược điểm(hạn chế) của siêu thị Big C Ngoài thành tựu nêu việc áp dụng các phương pháp đo lường dùng cho công tác kiểm tra của siêu thị Big C gặp không ít khó khăn, hạn chế sau: Hệ thống siêu thị Big C đánh giá là hệ thống bán lẻ hàng đầu Việt Nam với chất lượng hàng hóa kiểm soát chặt chẽ, nhiên thời gian gần siêu thị này gặp không ít vụ việc ảnh hưởng đến uy tín ảnh hưởng đáng kể Đó là: Tại siêu thị dùng phần mềm quản lí hàng hóa để quản lí 200.000 mặt hàng kinh doanh Trung bình ngày bợ phận bán hàng xử lý 10.000 mẫu tin nên tốc độ truy xuất liệu không còn nhanh trước, hiện tại và tương lai không thể đáp ứng nhu cầu cho siêu thị Ngoài các vấn đề thay đổi đơn vị tính và xử lý số lượng lẻ đối với một số mặt hàng như: vải vóc, rau quả, thực phẩm tươi sống tại siêu thị chưa giải quyết ổn thỏa Big C bán thịt lợn nghi nhiễm bệnh lợn gạo Vụ việc khách hàng mua phải thịt heo nghi nhiễm bệnh lợn gạo tại Big C Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh ngày 10/3 vừa qua khiến người tiêu dùng vô cùng hoang mang Giải thích về số sản phẩm thịt heo trên, bà Dương Thị Quỳnh Trang (Giám đốc đối ngoại hệ thống siêu thị Big C) khẳng định lô hàng này có giấy chứng nhận kiểm dịch thú y quan thú y Đồng Nai cung cấp Nấm không rõ nguồn gốc bán tại Big C Vào ngày 20/2/2014, việc siêu thị Big C và Fivimart bán nấm không rõ nguồn gốc mang nhãn hiệu nấm Lưu Mai Hương làm khách hàng lo lắng Hai siêu thị cho biết có nhập nấm của sở Lưu Mai Hương sau sở này nộp đủ hồ sơ mua bán hàng hóa và các giấy tờ về chất lượng tem nhãn Trong đó, có giấy chứng nhận sở đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm Sở Y tế Lạng Sơn cấp Tuy nhiên, cấp giấy xác nhận hợp quy cho sở Lưu Mai Hương, Sở Y tế Lạng Sơn dựa công văn đề nghị của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Lạng Sơn Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn không đủ nguồn lực để kiểm tra Táo thối, sữa chua, nước cam ép quá hạn… BigC xin lỗi khách hàng Tại Thanh Hóa, siêu thị Big C mới khách hàng phản ánh mua phải sữa chua và bánh ngọt vòng dừa quá hạn sử dụng khoảng nửa tháng Theo đó, sản phẩm sữa chua có ngày sản xuất 18/12/2013 và hạn sử dụng 31/1/2014, quá hạn sử dụng gần nửa tháng Còn bánh ngọt vòng dừa có ngày sản xuất 30/1/2013 và hạn sử dụng 30/1/2014, quá hạn sử dụng nửa tháng Vào ngày 16/1/2014, một thành viên diễn đàn Voz chia sẻ bức xúc về việc mua phải sản phẩm nước cam ép Teppy quá hạn Big C Thăng Long, Hà Nội Khi mang về nhà, khách hàng mới phát hiện chai nước ngọt hết hạn từ ngày 02/01/2014 bán vào ngày 16/1 Khi khách hàng này gọi tới Big C phản ánh siêu thị khơng thừa nhận, từ chối đởi sản phẩm và xin lỗi khách hàng Vào ngày 25/5/2013, khách hàng mua táo đỏ nhập từ Mỹ, trọng lượng 0,584 kg với giá toán là 23.302 đồng theo chương trình khuyến tại siêu thị BigC the Garden (Mỹ Đình, Hà Nợi) phát hiện cả ba quả táo đều thối rữa bên trongKhi khách hàng phản ánh, phía đại diện siêu thị BigC the Gaden xin lỗi, đồng thời xin hoàn trả lại số tiền mà khách hàng mua số táo nói Phản ánh với VnExpress.net, chị Hường Đồng Nai kể, ngày 12/2 (tức mùng Tết), chị mua sắm tại một siêu thị lớn của tỉnh, đó có chọn hũ tôm chua kiệu với giá niêm yết 150.000 đồng kg 10 ngày sau, vơ tình xem lại hóa đơn, chị phát hiện bị tính nhầm tới 60.000 đồng, trọng lượng của hũ tôm chua có 0,46 kg phải trả tới 138.000 đồng lẽ mất gần 70.000 đồng Ngay lập tức, chị cầm tờ hóa đơn đến siêu thị phản ánh về sai sót Lấy lý thời điểm khiếu nại quá xa qua 10 ngày và chị khơng cung cấp tem gói hàng nên nhân viên không chịu giải quyết "Tuy số tiền bị nhầm lẫn không nhiều nếu có hướng giải quyết nào đó tích cực để khách không thiệt thòi tốt chối bỏ trách nhiệm vô lý vậy", chị Hường bức xúc Khi vụ việc chuyển tới ban lãnh đạo, vị Phó tổng cho biết siêu thị nhận lỗi và trả lại khoản tính nhầm cho chị Hường Ông khẳng định là lỗi của hệ thống, phần mềm máy tính mà nhân viên sơ sót không kiểm tra kỹ lúc toán cho khách Đây là sai sót việc áp dụng các phương pháp đo lường kiểm tra mà các nhà quản lý siêu thị Big C gặp phải 3.5.3 Bài học Việc nghiên cứu các phương pháp đo lường rút nhiều bài học cho bản thân.Từ việc bán táo và một số thực phẩm bẩn Big C nhận lỗi và xem nó một bài học để từ đó cố gắng không phạm phải sai lầm.Từ đó ta có thể rút cho bản thân bài học lấy sự thất bại làm bài học để tiếp tục cố gắng.Thất bại có thể nhiều nguyên nhân trước hết phải “tiên trách kỷ, hậu trách nhân” Về mặt chủ quan, đó là thái độ dám nhận sai lầm, khuyết điểm và xem thất bại chính là hợi để nhìn lại bản thân, để rút tỉa kinh nghiệm Phải đánh giá sai thực lực của mình? Hay tự ái, hoặc tự cao mà khơng tranh thủ sự ̉m trợ của người xung quanh để đến nỗi bị thất bại thê thảm? Ít nhất, lòng tự kiêu, sự háo thắng hạn chế bớt giúp ta hoàn thiện nhân cách Thực ra, thất bại không là sự kết thúc theo nghĩa đen của nó mà là hội để bắt đầu lại mọi thứ một cách có logic Khi gặp khó khăn, thất bại mà ngã lòng thất bại hoàn toàn, mất hết ý chí Vì vậy, sau thất bại phải mạnh dạn đối diện với nó, biến nó thành bài học cho bản thân “trong cái khó ló cái khôn” và tránh thất bại việc tương tự Nhờ đó, ý chí càng thêm vững vàng, kinh nghiệm của ta dày dặn hơn, hội thành công ý muốn tương lai càng nhiều Không đứng lên từ sự thất bại mà ta còn rề tính quyết đoán và nắm bắt hội Chúng ta thường hy vọng rất nhiều rồi trông mong có chỗ gỡ gạc mà bù đắp cho sự thất bại xảy ra, giống kẻ chơi bạc liều lĩnh lấy hết số tiền làm vốn liếng sinh sống, để đặt một ván bài cuối cùng Điều đó hoàn toàn khác với sự quyết đoán mà là sự mạo hiểm, manh động dễ dẫn đến kết quả xấu Không có chuẩn bị là chuẩn bị cho sự thất bại Chúng ta phải biết học hỏi, nhìn xa trơng rợng, nắm bắt hợi để thực hiện công việc, tránh phân vân, lưỡng lự để hội tuột khỏi tầm tay và lại rơi vào hối tiếc Đôi thành công dựa một chút liều lĩnh Điều đó không có nghĩa là để bản thân sống sự may rủi mà là sống lựa chọn thấu đáo sự sáng suốt của chính Song song với việc thực hành bài học rút từ việc thất bại đau đớn trên, cầu nguyện với Đức Phật, thành tâm quỳ dưới chân Ngài Việc lạy Phật, sám hối vừa giúp xoa dịu vết thương của bạn vừa giảm bản ngã bên bạn, đồng thời bạn cảm thấy dường tiếp thêm sức mạnh, sự gan dạ để vượt qua chông gai, thử thách hành trình gian khở phía trước Từ việc nghiên cứu đề tài các phương pháp đo lường dùng cho công tác kiểm tra còn rèn tính kiên trì,nhẫn nại 4.CHƯƠNG GIẢI PHÁP 4.1.Mục tiêu của giải pháp Mục tiêu giải pháp nhằm khắc phục hạn chế khó khăn mà siêu thị Big C gặp phải nhằm đưa Big C không ngừng phát triển 4.2.Các giải pháp Việt Nam Nhằm chấn chỉnh bất cập quy định về kiểm tra, giám sát của quan quản lý đối với các doanh nghiệp, các tra tiến hành kiểm tra đối với các doanh nghiệp việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu, cách thức quản lý Ngoài ra, phía doanh nghiệp còn hạn chế về hiểu biết pháp luật tra, không ít doanh nghiệp có hiện tượng vi phạm pháp luật, nhất là doanh nghiệp nào có sai phạm nghiêm trọng lại càng sợ tra, kiểm tra và đó không có phản ứng lại đối với việc làm sai trái, hành vi tiêu cực của cán bộ thanh, kiểm tra Ví dụ như: Ngày 15/3/2013, người tiêu dùng tại Hà Nội phát hiện khay nho xanh tại siêu thị Big C The Garden (Mỹ Đình, Hà Nợi) dán cờ Trung Quốc, còn ngoài vỏ hộp đựng lại niêm yết giá có dòng chữ ghi “Made in Viet Nam” Không có nho giả mà Big C Huế Nhiều độc giả là khách hàng của Big C bày tỏ quan điểm về chất lượng hàng hóa tại hệ thống siêu thị này, đại diện các quan chức lên tiếng về vụ việc "Big C Huế bán hàng hết đát?" VTC News đăng tải Sau VTC News đăng tải bài viết "Big C Huế bán hàng hết đát?" đa phần đợc giả đều bày tỏ quan điểm đờng tình với nợi dung mà bài báo đăng tải Nhiều đợc giả bình ḷn còn kể lại mua phải sản phẩm chất lượng tại Big C, đó có Big C Huế “Cách tháng, mua sữa bịch TH true milk loại lít, về mở bịch đông sữa chua, nởi bọt, chua lè Mình đem cả bịch lên đổi, nhân viên bán hàng nói đởi bịch mở Tức quá doạ báo đơn vị kiểm định chất lượng thế là lập tức đổi cả bịch”, độc giả có tên facebook “Lê Tuyết Mai” bình luận Do đó, để khắc phục tồn tại công tác tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, giảm tần suất tra, cần thực hiện một số giải pháp sau: Kiểm tra phải khách quan, chính xác, dựa tiêu chuẩn rõ ràng Kiểm tra phải phù hợp với các đặc điểm, hình thức của doanh nghiệp Tăng cường việc kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kiểm tra Việc kiểm tra phải đảm bảo tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp thông qua việc phát hiện, đánh giá và xử lý nhanh các vấn đề phát sinh, giảm phiền hà cho doanh nghiệp Thủ trưởng các quan, đơn vị cần rà soát lực lượng cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra để xác định khả chuyên môn tiến hành kiểm tra doanh nghiệp Xử lý nghiêm trường hợp lợi dụng nhiệm vụ giao để nhũng nhiễu, vòi vĩnh doanh nghiệp; cố ý làm trái quy định, quy trình cơng tác để vụ lợi Các quan chức cao cần tuyên truyền cho các doanh nghiệp nắm rõ các quy định của pháp ḷt về kiểm tra cơng tác kiểm tra của các cấp, các ngành phải tuân thủ các quy định của pháp luật về kiểm tra và các cấp, các ngành phê duyệt kế hoạch từ trước đó; tiến hành kiểm tra phải có quyết định của người có thẩm quyền Các doanh nghiệp cần nắm rõ các quy định này để có phản ánh và kịp thời với quan chức Với sô siêu thị bán lẻ tầm cỡ BigC, lượng khách qua lại ngày đông, đặc biệt vào dịp ci tuần, ngày lễ ngăn gửi đồ Siêu thị không đủ đáp ứng nhu cầu Việc gửi nhận đồ khách vào ngày gặp phải nhiều khó khăn, phải chờ đợi lâu Khơng khách hàng phải chịu thái độ phục vụ khiếm nhã, cáu kỉnh nhân viên gửi đồ BigC Những nhân viên tỏ khơng có hiểu biết trách nhiệm nghề nghiệp phục vụ với thái độ ban ơn cho khách hàng Thậm chí tác trách, đùn đẩy trách nhiệm khu gửi đồ, nhìu khách hàng đến BigC với mục đích mua sắm khơng lần tận mắt chứng kiến thái độ phục vụ khiếm nhã nhân viên gửi đồ Phải nhà quản lý Siêu thị BigC chưa thực ý tới công tác tuyển dụng đào tạo nhân viên thái độ phục vụ khách hàng? hay họ chưa truyền tải nội dung công việc chiến lược kinh doanh cho nhân viên? hay lỗi nhận thức yếu nhân viên siêu thị? Theo phản ánh của chị Huyền (Hà Đông), trưa ngày 7/11, chị đến Siêu thị Big C Thăng Long (Hà Nội) mua hàng “tích trữ” phòng chống bão lũ Trong số hàng chị Huyền mua có hai loại sản phẩm là bát inox xoắn trẻ (theo tờ rơi quảng cáo là mua chiếc với tổng giá 35.800 đồng, tặng thêm chiếc) và khăn mặt có giá ghi kệ là 12.500 đồng/chiếc Nhưng về nhà, xem hóa đơn chị Huyền mới biết chiếc bát mua bị “đợi” giá lên 107.400 đờng, giá khăn mặt “đội” lên 19.000 đồng/chiếc Sau Dân trí phản ánh lại trường hợp của chị Huyền đến Phó Tổng Giám đốc Big C Thăng Long, ông Nguyễn Thái Dũng cho biết: Big C gửi lời xin lỗi đến chị Huyền về sự cố và thống nhất phương án bồi thường cho khách hàng Theo ông Dũng, về giá chiếc khăn mặt 12.000 đồng thành 19.000 đồng là cọc khăn siêu thị đặt cạnh nhau, nên có thể người khách hàng trước xem rồi đặt nhầm chỗ khiến chị Huyền mua nhầm sản phẩm Về giải thích này của đại diện Big C, chị Hùn cho khơng lấy nhầm sản phẩm “Tôi lấy chiếc khăn mặt giá 12.000 đồng dưới chỗ giá tiền niêm yết Giờ Big C nói vậy khó, chiếc khăn bày bán không ghi mã vạch và ghi giá bán lên đó” Riêng về chiếc bát inox xoắn, theo lý giải của ông Dũng, đó là lỗi của nhân viên thu ngân không nắm chương trình khún của siêu thị nên khơng phân biệt giá 35.800 đồng là của cả sản phẩm (gồm chiếc khuyến mãi) mà nhập vào máy tính giá chiếc 35.800 đồng Thành ra, tổng của chiếc bát đó chị Huyền phải trả 107.400 đồng Trước lời giải thích về sự nhầm lẫn giá chiếc bát inox, chị Huyền bày tỏ: “Big C nói nhân viên thu ngân không nắm các chương trình khún của siêu thị có vẻ khơng thút phục người tiêu dùng Tôi không quá quan trọng khoản tiền bị hụt đó điều muốn nói là, không phải Big C sai mà khâu quản lý nhân viên thu ngân của siêu thị này chưa chặt chẽ Sau đại diện Big C điện thoại đến xin lỗi về sự cố nhầm lẫn, góp ý với họ Dù sao, để xảy sự cố này, người đầu tiên chịu thiệt là khách hàng, còn siêu thị bị mất uy tín” Ông Dũng cho biết thêm, trường hợp khách hàng nhầm lẫn về mã sản phẩm các mẫu hàng đặt cạnh xảy khá nhiều tại Big C Còn với trường hợp tính nhầm tiền lỗi của nhân viên thu ngân, Big C sẵn sàng hoàn trả số tiền chênh với khoản tiền mua sản phẩm của khách hàng Có thể nói rằng, trường hợp tính nhầm tiền, nhầm sản phẩm xảy khá thường xuyên tại các siêu thị, các trung tâm mua sắm, các chợ… để bảo vệ lợi ích của mình, người dân nên xem kỹ giá tiền hóa đơn trước toán, tránh thiệt hại và chuốc lấy bực bội về Vì ngồi việc kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nhà quản lý cần kiểm tra đào tạocác nhân viên thực chức trách tránh phạm sai lầ Các nhà quản lý nên có đãi ngộ để nhân viên thực tơt cơng việc, tạo khơng khí làm việc hăng say cho nhân viên Hơn nhà quản lý cần thực tơt vai trò quản lý phải đề mục tiêu, chiến lược, sử dụng linh hoạt kỹ phương pháp đo lường công tác kiểm tra 4.3.KẾT LUẬN Kiểm tra và các phương pháp đo lường dùng công tác kiểm tra là chức quan trọng khơng thể thiếu bất kì doanh nghiệp nào Có thể nói, nó có tầm quan trọng rất lớn việc phát triển của doanh nghiệp Kiểm tra giúp doanh nghiệp đánh giá các tiêu chuẩn đề ra, mục tiêu mà các doanh nghiệp đạt hay chưa đạt Đồng thời, kiểm tra giúp các doanh nghiệp nhận biết sai lệch, nguyên nhân dẫn đến sai lệch quá trình hoạt đợng từ lúc bắt đầu đến kết thúc quá trình hoạt động đó Từ đó, các doanh nghiệp khắc phục nguyên nhân đó và đưa các biện pháp hay chính sách phù hợp cho công ty Chính vậy, kiểm tra áp dụng hầu hết công tác quản lý của các doanh nghiệp Ở nước ta, chức kiểm tra này cần thiết và quan trọng hết Tài liệu tham khảo: Giáo trình Quản trị học, Internet:https://voer.edu.vn/c/kiem-tra-trong-quan-tri/28562d8b/91fdd200 ... đo lường thư c hiện ca c kế hoạch thư c tế nhằm phát hiện ca c sai lệch và đề ca c biện pháp điều chỉnh để thư c hiện ca c mu c tiêu kế hoạch đề Phương pháp đo lường dùng cho... giá 3.5.1 Những ưu điểm của viê c áp dụng ca c phương pháp đo lường c ng ta c kiểm tra của siêu thị Big C Nhờ viê c thư c hiện ca c phương pháp đo lường mà Big C đạt thành tựu sau:... ca c sai phạm quản lý vốn của Nhà nươ c tại ca c doanh nghiệp này trở nên phổ biến 2.9 ca c phương pháp đo lường dùng cho c ng ta c kiểm tra Đo lường viê c th c hiện: Nếu các
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp đo lường trong cty BIG c , Phương pháp đo lường trong cty BIG c

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay