TUẦN 19 lớp 3 theo ĐH PTNL HS

28 36 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2019, 23:01

Giáo án tuần 21 ,lớp 3 dạy theo định hướng phát triể năng lực của học sinh. Giáo án có đủ các hoạt động : khởi động, hình thành kiến thức, luyện tậpthực hành,ứng dụng, sáng tạo.Có nêu roc các hifng thức hoại động. TUẦN 19 Thứ hai ngày 14 tháng năm 2019 BUỔI SÁNG TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN Hai Bà Trưng I MỤC TIÊU A/ Tập đọc - Biết ngắt nghỉ sau dấu câu, cụm từ, bước đầu biết đọc phù hợp với diễn biến truyện - Hiểu nội dung: Ca ngợi tinh thần bất khuất chống giặc ngoại xâm Hai Bà Trưng nhân dân ta (Trả lời câu hỏi SGK) *KNS:+ Đặt mục tiêu + Đảm nhận trách nhiệm + Kiên định + Giải vấn đề B/ Kể chuyện - Kể lại đoạn câu chuyện dựa theo tranh minh họa *KNS: + Lắng nghe tích cực + Tư sáng tạo • GDANQP: Nêu gương người mẹ Việt Nam anh dũng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc - Hình thành phát triển lực: NL giao tiếp, NL sáng tạo, NL giao tiếp hợp tác, NL thẩm mĩ, NL ngôn ngữ, II CHUẨN BỊ - GV:- Tranh ảnh minh họa truyện SGK - Bảng phụ viết sẵn đoạn để hướng dẫn luyện đọc - HS: SGK III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Hoạt động khởi động - Cho lớp hát bài: “Ngày mùa vui” -HS hát - Kiểm tra sách học sinh kì II - Giới thiệu -Lắng nghe Hoạt động hình thành kiến thức *Hoạt động 1: Luyện đọc a, GV đọc diễn cảm toàn b, GV HDHS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ: - Lớp theo dõi lắng nghe GV đọc * Đọc nối tiếp câu -HS đọc nối tiếp câu bài,gạch chân - Yêu cầu HS đọc nối tiếp câu từ khó - Yêu cầu HS luyện đọc từ khó theo nhóm -Luyện đọc từ khó theo nhóm đơi đơi + Luyện từ: Mê Linh, Luy Lâu, trẩy * Đọc nối tiếp đoạn quân - Bài chia làm đoạn? - đoạn - Yêu cầu HS đọc nối tiếp đoạn - Y/C HS đọc giải SGK * Luyện đọc đoạn nhóm - Yêu cầu luyện đọc theo nhóm -4 HS đọc nối tiếp đoạn + Luyện câu: - Không !// Ta mặc giáp phục thật đẹp / để dân chúng thấy thêm phấn khích,/ giặc trông thấy kinh hồn.//… - Luyện đọc đoạn theo nhóm - Các nhóm thi đọc - Đọc ĐT đoạn - Y/C HS đọc ĐT đoạn *Hoạt động 2: Tìm hiểu - HTTC: câu 1,2 (CN) , câu3,4 (N2) + Nêu tội ác giặc ngoại xâm - HS đọc toàn dân ta ? + Chúng thẳng tay chém giết dân lành, cướp hết ruộng nương, … Lòng dân ốn + Ở đoạn ta nên đọc ? hận ngút trời + Hai Bà Trưng có tài có chí lớn ntn? + Đọc với giọng chậm rãi, căm hờn… + Rất giỏi võ nghệ, ni chí giành lại non + Vì Hai Bà Trưng khởi nghĩa ? sơng + Vì Hai Bà yêu nước,thương dân, căm thù giặc giết hại ông Thi Sách gây + Tìm chi tiết nói lên khí qn bao tội ác với nhân dân ta khởi nghĩa ? + Hai Bà Trưng mặc giáp phục thật đẹp, + Kết khởi nghĩa ? bước lên bành voi oai phong, … + Kết thành trì giặc sụp đổ Tô Định trốn nước Đất nước bóng + Vì bao đời nhân dân ta tơn kính Hai qn thù Bà Trưng ? + Vì Hai Bà Trưng lành đạo ND giải phóng đất nước, vị anh hùng chống Hoạt động luyện tập , thực hành: *Luyện giặc lịch sử nước nhà đọc lại - Đọc diễn cảm đoạn - Mời em thi đọc lại đoạn văn - Lắng nghe giáo viên đọc mẫu - Mời 1HS đọc văn - em thi đọc lại đoạn - Nhận xét, tuyên dương em đọc hay - 1HS đọc văn *Kể chuyện - Lớp theo dõi nhận xét, bình chọn bạn - Yêu cầu HS quan sát tranh đọc hay SGK - Lớp quan sát tranh minh họa - Gọi 1HS kể mẫu đoạn - Mời em tiếp nối kể đoạn - em kể mẫu đoạn câu chuyện - Yêu cầu 1HS kể lại câu chuyện - HS kể - Nhận xét tuyên dương em kể hay - HS kể Hoạt động ứng dụng - Lớp theo dõi, bình chọn bạn kể hay + Câu chuyện giúp em hiểu điều ? + Dân tộc VN ta có truyền thống chống Hoạt động sáng tạo giặc ngoại xâm bất khuất từ bao đời -Em kể tên số anh hùng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc mà em biết? - HS nêu miệng -Để biết ơn người anh hùng em cần phải có thái độ nào? ………………………………………… TIẾNG ANH Unit 11: This is my family (Lesson 1) (GV chuyên soạn giảng) ……………………………………… TIẾNG ANH Unit 11: This is my family (Lesson 2) (GV chuyên soạn giảng) ……………………………………………………………………………………………… BUỔI CHIỀU TỐN Các số có bốn chữ số I MỤC TIÊU - Nhận biết số có bốn chữ số (trường hợp chữ số khác 0) - Bước đầu biết đọc, viết số có bốn chữ số nhận giá trị chữ số theo vị trí hàng - Bước đầu nhận thứ tự số nhóm số có bốn chữ số (trường hợp đơn giản) -Bài tập cần làm: Bài 1, 2, 3(a,b) * Hình thành phát triển NL : NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề toán học, NL tư lập luận tốn học II CHUẨN BỊ - GV,HS: có bìa, bìa có 100, 10, ô vuông III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Hoạt động khởi động -Cho HS chơi trò chơi: Đêm sáng - HS tham gia trò chơi - Giới thiệu -Lắng nghe Hoạt động hình thành kiến thức * Giới thiệu số có chữ số - Giáo viên ghi lên bảng số : 1423 - Yêu cầu HS lấy 10 bìa, - HS lấy bìa xếp thành bìa có 100 vng xếp thành nhóm nhóm theo hướng dẫn GV - GV đính lên bảng - Yêu cầu hS lấy tiếp bìa thế, xếp thành nhóm thứ - GV đính lên bảng - Yêu cầu HS lấy cột, cột có 10 vng, xếp thành nhóm thứ - Yêu cầu HS lấy tiếp vng, xếp thành nhóm thứ - Gọi HS nêu số vng nhóm - GV ghi bảng SGK - GV nêu : Số gồm nghìn , trăm , chục đơn vị viết là: 1423 ; đọc : "Một nghìn bốn trăm hai mươi ba" - Yêu cầu nhiều em vào số đọc số - Nêu: 1423 số có chữ số, kể từ trái sang phải : chữ số nghìn, chữ số trăm, chữ số chục, chữ số đơn vị - Chỉ chữ số số 1423 để HS nêu tên hàng 3.Hoạt động luyện tập ,thực hành - HTTC: 1,2 (CN), (L) Bài - Gọi HS nêu tập - Yêu cầu HS quan sát mẫu - câu a + Hàng nghìn có nghìn ? + Hàng trăm có trăm ? + Hàng chục có chục ? + Hàng đơn vi có đơn vị ? - Mời em lên bảng viết số - Gọi số em đọc số - Yêu cầu HS tự làm câu b sau gọi HS nêu miệng kết - Nhận xét đánh giá Bài - Gọi HS nêu tập - Yêu cầu lớp làm vào - Mời em lên bảng giải - Yêu cầu lớp đổi chéo KT - Giáo viên nhận xét đánh giá Bài - Gọi HS đọc yêu cầu - YCHS trả lời miệng - Gv nhận xét, kết luận - HS nêu số ô vuông nhóm - Nhắc lại cấu tạo số cách viết, cách đọc số có bốn chữ số - HS vào chữ số nêu lại (từ hàng nghìn đến đơn vị ngược lại -HS nêu miệng -1 HS đọc YCBT - Cả lớp quan sát mẫu + Có nghìn + có trăm + Có chục + Có đơn vị - em lên bảng viết số, lớp bổ sung: 4231 + " Bốn nghìn hai trăm ba mươi mốt" - Cả lớp tự làm bài, chéo để KT - em nêu miệng kết quả, lớp bổ sung - Một em đọc đề - Cả lớp làm vào - Một học sinh lên bảng làm - Đổi chéo để KT - Nhận xét chữa bảng - HS đọc đề - HS nối tiếp trả lời a) 1984; 1985 ; 1986; 1987; 1988; 1989 b) 2681; 2682 ; 2683; 2684 ; 2685 ; 2686 Bài tập chờ: HS làm câu lại - HS làm VBTT VBTT Hoạt động ứng dụng - em lên bảng viết số đọc số -Đọc số: 4567, 3689,4592,1468 Hoạt động sáng tạo: -Em viết số có chữ số nêu cách - HS thực nhà đọc - Dặn nhà học xem lại BT làm …………………………………………… ĐẠO ĐỨC Đoàn kết thiếu nhi quốc tế (tiết 1) I MỤC TIÊU - Bước đầu biết thiếu nhi giới anh em,bạn bè cần phải đoàn kết giúp đỡ lẫn không phân biệt dân tộc màu da ngơn ngữ - HS trẻ em có quyền tự kết giao lưu ban bè, quyền mặc trang phục, sử dụng tiếng nói , chữ viết dân tộc mình, đối xử bình đẳng *GDBVMT: Đồn kết với thiếu nhi Quốc tế hoạt động BVMT, làm cho môi trường thêm xanh, đẹp *KNS: + Kĩ trình bày suy nghĩ thiếu nhi quốc tế + Kĩ ứng xử gặp thiếu nhi quốc tế + Kĩ bình luận vấn đề liên quan đến quyền trẻ em * Hình thành phát triển NL: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề đào đức, NL tự nhận thức hành vi đạo đức, NL điều chỉnh, II CHUẨN BỊ -GV: Các hát , câu chuyện nói tình hữu nghị thiếu nhi VN với thiếu nhi giới, - HS : VBTĐĐ III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Khởi động -Cho HS hát bài: Lớp đoàn kết - HS hát - Giới thiệu - Lắng nghe Hoạt động hình thành kiến thức - HTTC: HĐ 1(N4), HĐ 2(L),HĐ3 (CN) Hoạt động 1: Phân tích thơng tin - Chia nhóm, phát cho nhóm - Các nhóm quan sát ảnh, thông tin tranh mẫu thông tin ngắn hoạt thảo luận N4 theo yêu cầu GV động hữu nghị thiếu nhi VN thiếu nhi quốc tế yêu cầu nhóm thảo luận nêu ý nghĩa nội dung hoạt động - Mời đại diện nhóm trình bày - Đại diện nhóm lên trình bày trước lớp - Cả lớp theo dõi nhận xét đến kết - GV nhận xét luận Hoạt động 2: Du lịch giới - Giới thiệu vài nét văn hóa, - Lắng nghe GV giới thiệuvề nước sống, học tập, mong ước trẻ em số giới khu vực nước TG khu vực: Lào, Thái Lan, Cam - pu - chia, Trung Quốc, + Em thấy trẻ em nước có điểm giống ? Những giống nói lên điều ? Hoạt động : Liên hệ thực tế - Yêu cầu thảo luận, liệt kê việc mà em làm để thể tình đoàn kết hữu nghị với thiếu nhi quốc tế - Mời đại diện nhóm trình bày + Đều u thương người, u hòa bình, - Các nhóm thảo luận theo yêu cầu giáo viên - Đại diện nhóm lên nêu việc làm để thể tình đồn kết Hoạt động ứng dụng với thiếu nhi giới -Em tìm thơ, hát, câu - HS TL nhóm chuyện nói tình hữu nghị thiếu nhi Việt Nam với thiếu nhi Quốc tế 4.Hoạt động sáng tạo Sưu tầm tranh, ảnh, truyện, báo - HS thực nhà hoạt động hữu nghị thiếu nhi VN thiếu nhi quốc tế TIẾNG ANH Unit 11: This is my family (Lesson 1) (GV chuyên soạn giảng) ……………………………………… TIẾNG ANH Unit 11: This is my family (Lesson 2) (GV chuyên soạn giảng) ……………………………………………………………………………………………… Thứ ba ngày 15 tháng năm 2019 CHÍNH TẢ Hai Bà Trưng I MỤC TIÊU - Nghe viết tả trình bày hình thức văn xi - Làm BT2 a, BT3a - Hình thành phát triển lực: NL tự chủ tự học, NL sáng tạo, NL giao tiếp hợp tác, NL thẩm mĩ, NL ngôn ngữ, II CHUẨN BỊ: - GV: + Bảng phụ viết lần nội dung BT 2a + Bảng lớpchia cột để HS thi làm BT3a - HS: tả, VBTTV III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Hoạt động khởi động - Cho lớp hát bài: Chú ếch - Cả lớp hát - Giới thiệu - Lớp lắng nghe giới thiệu Hoạt động hình thành kiến thức * Hướng dẫn viết tả - Đọc lần đoạn + Các chữ Hai chữ Bà Hai Bà Trưng viết ? + Tìm tên riêng tả Các tên riêng viết nào? + Tìm luyện tiếng khó - Đọc cho học sinh viết vào - Chấm, chữa Hoạt động luyện tập ,thực hành -HTTC: 2a(CN),bài 3(N3) Bài 2a( CN) - Nêu yêu cầu tập - Yêu cầu lớp làm vào tập - Mở bảng phụ chép sẵn tập - Gọi em lên bảng thi làm - Nhận xét, chốt lại lời giải - Mời – học sinh đọc lại kết Bài 3a - Gọi HS nêu yêu cầu tập - Mở bảng kẻ sẵn cột - Mời nhóm, nhóm em lên bảng thi tiếp sức: thi viết nhanh lên bảng ; em viết từ có tiếng bắt đầu l, n - GV với lớp nhận xét, tuyên dýõng nhóm thắng - Lắng nghe 3HS đọc lại + Chữ Hai Bà viết hoa, viết để tỏ lòng tơn kính + Các tên riêng: Tơ Định, Hai Bà Trưng - tên riêng người Viết hoa tất chữ đầu tiếng + lần lượt, sụp đổ, khởi nghĩa, lịch sử - Cả lớp nghe viết vào - Nghe tự sửa lỗi bút chì - 1HS đọc yêu cầu BT, lớp đọc thầm - Học sinh làm vào - em lên bảng thi làm bài, lớp nhận xét chữa bài: - em đọc lại kết quả: lành lặn, nao núng, lanh lảnh - 1HS nêu cầu BT - nhóm lên bảng thi làm - Cả lớp theo dõi bạn nhận xét, bình chọn nhóm làm + lạ, lao động, liên lạc, long đong, lênh đênh, + nón, nơng thơn, nóng nực, nương rẫy, nơi, nồi, - HS nêu miệng Hoạt động ứng dụng - Tìm thêm số từ bắt đầu l/ n Hoạt động sáng tạo -Về nhà tìm thêm đoạn văn thơ ngắn -HS nhà làm luyện viết cho đẹp thêm - Nhận xét đánh giá tiết học - Dặn nhà học xem trước ………………………………………………… TOÁN Luyện tập I MỤC TIÊU - Biết đọc, viết số có bốn chữ số (trường hợp chữ số khác 0) - Biết thứ tự số có bốn chữ số dãy số - Bước đầu làm quen với số tròn nghìn (từ 1000 đến 9000) * Bài tập cần làm: Bài 1, 2, 3(a,b), * Hình thành phát triển NL : NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề toán học, NL tư lập luận toán học II CHUẨN BỊ: - GV:Bảng phụ - HS : Bảng III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Hoạt động khởi động - Tổ chức cho HS chơi TC “Bắn tên” - Lớp trưởng cho bạn chơi trò chơi: Bắn - Nhận xét đánh giá tên.Yêu cầu bạn đọc số sau: - Giới thiệu 3176, 8245, 1678, 3915, 4783 Hoạt động luyện tập , thực hành -HTTC:bài1,2,3(CN), bài4(N2) Bài - Gọi HS nêu yêu cầu BT - HS đọc YCBT, HS làm vở, HS chữa - Yêu cầu học sinh làm vào Đọc số Viết số - Mời em lên chữa bảng lớp Chín nghìn bốn trăm sáu mươi 9460 - Giáo viên nhận xét đánh giá Bốn nghìn bảy trăm sáu mươi 4765 lăm Năm nghìn tám trăm hai mươi 5820 Bài - Gọi học sinh nêu yêu cầu - 1HS làm bảng Lớp làm - Yêu cầu HS tự làm vào Viết Đọc số - Gọi 1HS lên bảng làm 444 Bốn nghìn bốn trăm bốn mươi tư - Nhận xét làm học sinh 878 Tám nghìn bảy trăm tám mươi mốt Bài 715 Bảy nghìn trăm năm mươi - Gọi học sinh nêu yêu cầu lăm - Yêu cầu HS làm vào - Chấm số em, nhận xét chữa - 1HS đọc YCBT Bài - HS làm bảng Lớp làm - Gọi HS nêu yêu cầu a/ 8650, 8651, 8652…8656 - YCHSTLN2 viết vào b/ 3120 , 3121, 3122, …3126 - Chấm số em, nhận xét chữa - HS nêu yêu cầu Bài tập chờ: HS làm VBTT - HSTLN2 viết vào Hoạt động ứng dụng - 1HS lên bảng chữa - Viết số có chữ số, chữ số số giống - HS làm VBTT Hoạt động sáng tạo -Em tìm số lớn có chữ số -HS suy nghĩ, tự làm Số lớn có chữ số khác Số có chữ số liền trước số 9998 - HS nhà làm ………………………………………………… TẬP VIẾT Ôn chữ hoa N (tiếp theo) I MỤC TIÊU - Viết tương đối nhanh chữ hoa N(1 dòng chữ Nh), R, L(1 dòng); tên riêng Nhà Rồng(1 dòng) câu ứng dụng: Nhớ Sông Lô… nhớ sang Nhị Hà(1 lần) cỡ chữ nhỏ - Hình thành phát triển lực: NL tự chủ tự học, NL sáng tạo, NL giao tiếp hợp tác, NL thẩm mĩ, NL ngôn ngữ, II CHUẨN BỊ: - GV: Mẫu chữ viết hoa N (Nh), tên riêng Nhà Rồng câu ứng dụng - HS: tập viết, bảng III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Hoạt động khởi động - Cho lớp chơi trò chơi: Kiến cắn , ong - HS tham gia trò chơi đốt , đau bụng - Giới thiệu - Lắng nghe Hoạt động luyện tập , thực hành Hoạt động 1: Viết bảng a) Luyện viết chữ hoa : + Em tìm chữ hoa có bài? + N (Nh) R, L, C , H - Viết mẫu, kết hợp nhắc lại cách viết - Lớp theo dõi chữ - Yêu cầu HS viết bảng chữ Nh, R - Viết vào bảng con: Nh, R b) Viết từ ứng dụng - Yêu cầu HS đọc từ ứng dụng - Yêu cầu HS tập viết tự ứng dụng - 1HS đọc từ ứng dụng: Nhà Rồng bảng - Luyện viết từ ứng dụng vào bảng c) Luyện viết câu ứng dụng Nhớ sông Lô,nhớ phố Ràng - Yêu cầu 1HS đọc câu ứng dụng Nhớ từ Cao Lạng nhớ sang Nhị Hà + Nội dung câu thơ nói gì? + Ca ngợi địa danh gắn liền với chiến công quân dân ta - Yêu cầu HS luyện viết bảng - Luyện viết bảng con: Ràng, Nhị Hà Hoạt động Hướng dẫn viết vào - Nêu yêu cầu: + Viết chữ Nh dòng cỡ nhỏ, chữ R, L: dòng - Lớp viết vào theo hướng dẫn giáo + Viết tên riêng Nhà Rồng dòng cỡ nhỏ viên + Viết câu thơ lần - Nhắc nhớ tư ngồi viết, cách viết chữ câu ứng dụng mẫu - Chấm, chữa Hoạt động ứng dụng + Nêu qui trình viết chữ hoa N R? - HS nêu miệng 4.Hoạt động sáng tạo: - Về nhà viết lại theo kiểu chữ nghiêng - HS thực nhà cho đẹp - Chẩn bị sau …………………………………………… THỦ CÔNG Ôn tập chương - Cắt , dán chữ đơn giản I MỤC TIÊU - Biết cách kẻ cắt,dán số chữ đơn giản có nét thẳng, nét đối xứng - Kẻ, cắt, dán số chữ đơn giản có nét thẳng, nét đối xứng học -Hình thành phát triển lực: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo, NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ II CHUẨN BỊ - GV: Mẫu chữ học chương II - HS: Giấy thủ công, bút chì, kéo thủ cơng, hồ dán III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động - Cho lớp hát bài: Vào lớp - Cả lớp hát - Kiểm tra dụng cụ học tập học sinh - Các tổ trưởng báo cáo chuẩn bị - Giáo viên nhận xét đánh giá tổ viên tổ - Giới thiệu Hoạt động luyện tập – thực hành - Nêu yêu cầu: Em cắt dán chữ chữ học chương II + Em học cắt, dán chữ ? + Đã học cắt chữ: I, T, H, U, V, E - Cho HS quan sát lại mẫu chữ - Quan sát lại mẫu chữ học học - Yêu cầu lớp làm kiểm tra - Cả lớp làm KT - Hướng dẫn gợi ý cho học sinh yếu - Cho HS trưng bày sản phẩm - Trưng bày sản phẩm - Nhận xét đánh giá sản phẩm HS -HS đánh giá Hoạt động ứng dụng - HS thực cắt chữ - HS thực lớp giấy màu khác Hoạt động sáng tạo - Về cắt chữ dán thành - HS thực nhà hiệu , từ có nghĩa - Nhận xét đánh giá tiết học ……………………………………………… -GV kẻ bảng phụ SGK ,YCHS tự viết - HS viết số bảng con, HS lên viết bảng số nêu cách đọc số mẫu lớp nêu cách đọc số Hoạt động luyện tập , thực hành -HTTC: (CN), ,3 (L) Bài - Gọi học sinh nêu yêu cầu tập - Một em nêu yêu cầu tập - Yêu cầu HS tự làm - Cả lớp làm - Mời HS nêu miệng kết - 3HS nêu miệng kết - Nhận xét chữa + 3690 : Ba nghìn sáu trăm chín mươi + 6504 : Sáu nghìn năm trăm linh bốn + 5005: Năm nghìn khơng trăm linh năm Bài - Gọi học sinh nêu yêu cầu tập - Một em nêu yêu cầu - Chia lớp làm nhóm - nhóm thi đua làm - Giáo viên nhận xét đánh giá a/ 5616 , 5617 , 5618 , 5619, 5620, 5251 b/ 8009 , 8010 , 8011, 8012, 8013, 8014 Bài c/ 6000, 6001, 6002, 6003, 6004, 6005 - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Một học sinh đọc đề - Gọi HS nêu cách làm - Cả lớp thực vào - Chấm số em, nhận xét chữa - Hai em lên bảng thi đua điền nhanh, điền - KL: a đếm thêm 1000 số thích hợp vào trống để b đếm thêm 100 dãy số sau đọc số có dãy c đếm thêm 10 số Bài tập chờ: HS làm VBTT - HS làm VBTT Hoạt động ứng dụng + Đọc số sau: 6017 ; 5105 ; 3250 - HS nêu miệng a Viết số từ 6610 đến 6620 b Viết số từ 9990 đến 9999 Hoạt động sáng tạo -Viết thêm số vào chỗ chấm - HS thực nhà a 1001,2001,3001… b 4260,4360,4460… c 5720,5730,5740… …………………………………………… TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI Vệ sinh môi trường (tiếp theo) I MỤC TIÊU - Nêu tác hại người gia súc phóng uế bừa bãi Thực đại tiểu tiện nơi quy định -KNS : GDHS có ý thức đại tiểu tiện nơi quy định Biết nên khơng nên làm để bảo vệ MT Phê phán hành vi không nhằm đảm bảo VSMT - Hình thành PTNL: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo, NL nhận thức môi trường II CHUẨN BỊ: - GV: Các hình trang 70 71 SGK - HS: SGK, VBTTNXH III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC Hoạt động dạy Hoạt động khởi động - Cho HS chơi trò chơi: Bắn tên - Nội dung: + Bạn làm để giữ vệ sinh nơi công cộng? - GV nhận xét Hoạt động hình thành kiến thức - HTTC: HĐ1(N2), HĐ 2( N4) Hoạt động 1: Tác hại việc phóng uế bừa bãi - Yêu cầu HS quan sát hình/ 70 71, TLN2 - 1HS chia sẻ nói nhận xét quan sát thấy hình - Yêu cầu thảo luận theo gợi ý : + Nêu tác hại việc người gia súc phóng uế bừa bãi ? + Chúng ta cần làm để tránh tượng trên? - Yêu cầu lớp nhận xét bổ sung - KL: Phân nước tiểu chất cặn bã, chúng có mùi thối chứa nhiều mầm bệnh, khơng nên phóng uế bừa bãi Hoạt động 2: Giới thiệu số nhà tiêu hợp vệ sinh - Chia nhóm 4, u cầu quan sát hình trang 71, trao đổi theo gợi ý: + Hãy cho biết tên loại nhà -tiêu hình ? + Ở địa phương em thường sử dụng loại nhà tiêu ? + Bạn người gia đình cần làm để giữ cho nhà tiêu ln ? + Cần làm để phân vật nuôi không làm ô nhiễm môi trường ? - KL: Dùng nhà tiêu hợp VS Hoạt động ứng dụng - Khi vệ sinh trường , em cần làm để giữ nhà vệ sinh ln sẽ? - Dặn nhà xem trước Hoạt động học -HS tham gia trò chơi -HS lắng nghe -HSTLN2: Quan sát tranh hình trang 70 + Tranh vẽ người gia súc thả rơng phóng uế bừa bãi gây nhiễm mơi trường - Các nhóm thảo luận - Lần lượt đại diện nhóm lên vào tranh trình bày trước lớp ô nhiễm tác hại rác thải sức khỏe người - Lớp nhận xét bình chọn nhóm - HSTLN4 chia sẻ trước lớp - Các nhóm quan sát hình trang 71 nêu tên loại nhà tiêu có hình sách giáo khoa qua liên hệ với loại nhà tiêu sử dụng nơi em - Lần lượt đại diện lên trình bày trước lớp - Lớp lắng nghe nhận xét bổ sung có - HS nêu miệng ……………………………………………………………………………………………… … BUỔI CHIỀU MĨ THUẬT Chủ đề 8: Trái bốn mùa (Tiết 1) (GV chuyên soạn giảng) LUYỆN TỪ VÀ CÂU Nhân hóa Ơn cách đặt trả lời câu hỏi: Khi nào? I MỤC TIÊU - Nhận biết tượng nhân hóa, cách nhân hóa (BT1, BT2) - Ôn tập cách đặt trả lời câu hỏi Khi nào? Tìm phận câu trả lời cho câu hỏi Khi nào? Trả lời câu hỏi Khi nào? (BT3, BT4) - Hình thành phát triển lực: NL tự chủ tự học, NL sáng tạo, NL giao tiếp hợp tác, NL thẩm mĩ, NL ngôn ngữ, II CHUẨN BỊ: - GV: Bảng lớp viết nội dung BT 3, câu hỏi BT - HS: SGK, VBTTV III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động - Cho lớp hát bài: Lớp đoàn kết - Giới thiệu Hoạt động hình thành kiến thức - Lắng nghe Hoạt động 1: Nhân hóa Bài - Gọi HS đọc yêu cầu BT - HS đọc yêu cầu, lớp đọc thầm -Yêu cầu HS làm - 2HS lên bảng làm bài, lớp làm - Mời em lên bảng làm Con đom Tính nết Hoạt động - Giáo viên chốt lại lời giải đómđược đom đom đóm - KL: Con đom đóm nhân hóa gọi đóm Anh Bài - Yêu cầu HS đọc tập - Mời HS đọc lại thơ Anh Đom Đóm - Mời em lên bảng làm vào tờ phiếu lớn - Theo dõi nhận xét làm HS Chuyên cần Lên đèn , gác - Một em đọc tập 2, lớp đọc thầm - 1HS đọc thơ Anh Đom Đóm - em lên bảng thi làm bài, lớp nhận xét bổ sung - Yêu cầu HS làm vào VBT Tên vật Cò Bợ Gọi Được tả … Chị Ru … Vạc Thím Lặng tơm lẽ mò Hoạt động 2: Ơn cách đặt trả lời câu hỏi: Khi nào? Bài - 1HS đọc yêu cầu BT - Yêu cầu học sinh đọc tập + Tìm phận trả lời cho câu hỏi “Khi nào” + Bài yêu cầu làm gì? - Lớp độc lập suy nghĩ làm vào nháp - 3HS lên thi làm bảng - Mời em lên bảng thi thi làm bài: gạch a/…khi trời tối chân phận trả lời câu hỏi Khi ? b/ Tối mai … - Nhận xét chốt lại lời giải c/ …trong học kì I Hoạt động ứng dụng + Được gọi nhân hóa + Gọi tả vật, đồ vật, cối từ ngữ vốn để gọi tả người gọi ? - HS nêu miệng - Em sử dụng biện pháp nhân hóa để gọi mặt trời, gió ,mưa Hoạt động sáng tạo - HS thực nhà + Về viết câu văn có sử dụng biện pháp nhân hóa - Dặn nhà học xem trước ………………………………………………… KĨ NĂNG SỐNG Tiết 37: Chế tạo thuốc bảo vệ ………………………………………………… KĨ NĂNG SỐNG Tiết 38: Sơ chế số loại củ ……………………………………………………………………………………………… … Thứ năm ngày 17 tháng năm 2019 THỂ DỤC Rèn luyện kĩ vận động Trò chơi: Thỏ nhảy I MỤC TIÊU - Biết cách theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hơng, kiễng gót, vượt chướng ngại vật thấp, chuyển hướng phải, trái cách - Biết cách chơi tham gia chơi trò chơi - Hình thành phát triển lực : NL tự chủ tự nhận thức học, NL giải vấn đề, NL vận động , NL điều chỉnh hành vi thân II CHUẨN BỊ: - GV : Chuẩn bị còi, dụng cụ kẻ sẵn vạch cho trò chơi: “Thỏ nhảy” vạch chuẩn bị cho tập chuyển hướng phải, trái - HS : Trang phục gọn gàng III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động -GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cau -Lớp tập hợp hàng dọc, điểm số báo cáo hoc -Đứng chỗ vỗ tay hát -Lớp trưởng hơ, lớp thực -Trò chơi “Bịt mặt bắt dê” -Giậm chân chỗ, đếm to theo nhịp Hoạt động luyện tập, thực hành Hoạt động 1: Ôn tập RLTTCB +GV cho HS ôn lại động tác theo - Cả lớp tập luyện HD vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông, cán lớp Tập theo đội hình hàng dọc, kiểng gót, vượt chướng ngại vật, theo dòng nước chảy em cách em 2m chuyển hướng phải, trái + GV cho HS ơn luyện theo tổ + Tập luyện theo tổ, tổ trưởng điều khiển khu vực qui định GV ý bao quát lớp tổ tập luyện tập Hoạt động 2: Trò chơi “Thỏ nhảy”: -GV nêu tên trò chơi, giải thích hướng -Lắng nghe GV giới thiệu -HS nhảy thử theo HD GV dẫn cách chơi +GV làm mẫu, cho cac em nhảy bật thử + HS chơi thử, sau chơi thức -HS chơi theo cách hai chân Hoạt động ứng dụng -Hát - Đứng chỗ vổ tay, hát -Nhắc lại ND học - GV HS hệ thống học - Đi thành vòng tròn xung quanh sân tập hít -HS thực thở sâu - GV nhận xét học - GV giao tập nhà : Ôn luyện tập -HS thực nhà RLTTCB tập chơi trò chơi “Thỏ nhảy” CHÍNH TẢ Trần Bình Trọng I MỤC TIÊU - Nghe viết tả trình bày hình thức văn xi - Làm BT2 a * GDAN-QP: Ca ngợi lòng dũng cảm , mưu trí , sáng tạo tuổi trẻ Việt Nam chiến đấu chống giặc ngoại xâm - Hình thành phát triển lực: NL tự chủ tự học, NL sáng tạo, NL giao tiếp hợp tác, NL thẩm mĩ, NL ngôn ngữ, II CHUẨN BỊ: - GV: tờ phiếu khổ to để viết nội dung tập 2a - HS: tả, sgk, bảng III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Hoạt động khởi động - Tổ chức cho HS chơi trò chơi: “Ai nhanh, đúng” - GV chia lớp thành đội, đội gồm em - GV đọc từ (thời tiết, thương tiếc, bàn tiệc, xiết tay., ) Đội viết nhanh, đúng, đội giành chiến thắng - GV nhận xét, tuyên dương đội chiến thắng - Giới thiệu Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động 1: Hướng dẫn nghe- viết - Đọc lần tả Trần Bình Trọng - Gọi 2HS đọc giải + Khi giặc dụ dỗ đầu hàng Trần Bình Trọng nói ? + Em hiểu câu nói TBT ? + Những từ tả hay viết sai từ cần viết hoa ? + Câu đặt dấu ngoặc kép sau dấu hai chấm ? - Yêu cầu viết tiếng khó Hoạt động 2: Đọc cho học sinh viết đoạn văn vào * Chấm, chữa Hoạt động luyện tập – thực hành Bài 2a (CN) - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn văn - Yêu cầu lớp làm vào VBT - Mời 2HS lên bảng thi điền - Nhận xét chốt lại lời giải đúng, bình chọn em thắng - Gọi HS đọc lại toàn đoạn văn - Lắng nghe - HS nghe GV phổ biến luật chơi - HS chơi nối tiếp -Lớp lắng nghe giáo viên giới thiệu - 2HS đọc lại Cả lớp đọc thầm theo - em đọc giải + Ơng nói “ Ta làm ma ma nước Nam không thèm làm vương đất Bắc“ + TBT yêu nước, chết nước mình, khơng thèm sống làm tay sai cho giặc, phản bội Tổ quốc + Chữ đầu câu, đầu đoạn, tên riêng + Câu nói TBT trả lời quân giặc + sa và, dụ dỗ , tước vương … - Nghe - viết vào - Dò sốt lỗi bút chì - Cả lớp đọc thầm đoạn văn - Tự làm vào VBT - em lên bảng thi làm nhanh, - Cả lớp nhận xét, bình chọn bạn thắng - em đọc lại đoạn văn + là, liên lạc, nhiều lần, luồn sâu, nắm Hoạt động ứng dụng tình hình, có lần, ném lựu đạn - Em nêu số gương anh dũng hi - HS nêu miệng sinh phụ nữ Việt Nam qua thời kì TỰ NHIÊN XÃ HỘI Vệ sinh môi trường (tiếp theo) I.MỤC TIÊU - Nêu tầm quan trọng việc xử lí nước thải hợp vệ sinh đời sống người động vật, thực vật - Hình thành PTNL: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo, NL nhận thức môi trường II CHUẨN BỊ: - GV: Các hình trang 72 73 sách giáo khoa - HS: SGK III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động - Cho HS chơi trò: Muỗi đốt, muỗi đốt -HS tham gia trò chơi - Giới thiệu -Lắng nghe 2.Hoạt động hình thành kiến thức -HTTC: HĐ 1(N2) , HĐ 2(N4) Hoạt động 1: Tác hại nước thải môi trường xung quanh - Yêu cầu HSTLN2 qs hình trang 72 - HS thảo luận theo nhóm đơi TLCH 73 SGK + Hãy mơ tả em thấy hình? + Các bạn HS bơi sơng Một phụ nữ rửa rau, vo gạo, nước sông Trên bờ bác nông dân đổ rác thải xuông sông Ống cống xả nước bẩn xuống sông + Theo em nước thải đổ có + Khơng hợp vệ sinh Vì nước thải hợp lí khơng? Tại sao? có chứa nhiều vi khuẩn chất độc hại, dễ gây bệnh truyền nhiễm cho người + Hãy nêu tác hại nước thải + Làm ô nhiễm đất, nước; Truyền bệnh, sinh vật sức khoẻ người? làm ảnh hưởng đến sk sinh vật người; Làm cho sv sông không sống - GV kết luận Hoạt động 2: Xử lí nước thải - YCHSTLN4 theo gợi ý: - HS trả lời + Ở gia đình em nước thải chảy vào đâu ? - Các nhóm tiến hành thảo luận theo gợi + Theo em cách xử lý hợp lý ý chưa ? Nên xử lý hợp VS, khơng ảnh hưởng đến mơi trường xung quanh ? - Yc qs hình 3, trang 73 SGK TLCH: + Hệ thống cống rãnh hình hợp vệ + Hãy cho biết hệ thống cống sinh Vì nước thải đổ ống cống có hợp vệ sinh hình ? nắp đậy xung quanh + Nước thải chảy qua đường ống + Nêu biện pháp xử lí nước thải? kín, khơng hở bên ngồi; Nếu nước thải đổ sông, ao, hồ cần phải xử lí hết chất độc hại - GV kết luận - 1HS đọc - Gọi HS đọc mục Bạn cần biết Hoạt động ứng dụng - HS nêu miệng - Ở địa phương em sử dụng biện pháp xử lí nước thải hợp vệ sinh? -HS nêu miệng - Còn số bất cập vấn đề nước thải địa phương em? Em có ý kiến vấn đề đó? - Nhận xét học, tuyên dương - Xem trước TOÁN Các số có bốn chữ số (tiếp theo) I MỤC TIÊU - Biết cấu tạo thập phân số có bốn chữ số - Biết viết số có bốn chữ số thành tổng nghìn, trăm, chục, đơn vị ngược lại *Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2(cột 1, câu a, b), Bài * Hình thành phát triển NL : NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề toán học, NL tư lập luận toán học II CHUẨN BỊ: - GV: Bảng phụ ghi ND 1,2 - HS: bảng III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi dộng + Cho HS chơi trò chơi: Bắn tên: Đọc số : - HS tham gia chơi 1075 ; 3108 ; 6740 - Nhận xét - Giới thiệu - Lắng nghe Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động Hướng dẫn HS viết số có chữ số thành tổng nghìn , trăm , chục , đơn vị - Giáo viên viết lên bảng số : 5247 - HS đọc + Năm nghìn hai trăm bốn mươi bảy + Số 5247 gồm nghìn, trăm, -5 nghìn, trăm , chục đơn vị chục đơn vị ? + Viết số 5247 thành tổng nghìn, trăm , + Ta viết: 5247 = 5000 + 200 + 40 + chục, đơn vị - GV chữa bảng lớp - Tương tự, hướng dẫn HS viết tiếp số: 9683; 3095 ; Hoạt động luyện tập ,thực hành -HTTC: 1,2 (CN),bài 3(L) Bài - Gọi HS nêu yêu cầu tập mẫu + Viết thành tổng số sau theo mẫu - Yêu cầu tự làm vào - Nhận xét, tuyên dương Bài - Gọi HS nêu yêu cầu mẫu - Yêu cầu lớp làm vào - Cho HS đổi chéo để KT - Nhận xét đánh giá Bài - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập - Yêu cầu lớp thực vào bảng - Mời em lên thi đua viết số đọc lại - GV lớp nhận xét chữa - 2HS làm bảng, lớp làm 1952 = 1000 + 900 + 50 +2 6845 = 6000 + 800 + 40 + 5757 = 5000 +700 + 50 +7 4700 = 4000 + 700 + + + Viết tổng sau thành số có chữ số: a/ 4000 + 500 + 60 + = 4567 3000 + 600 + 30 + = 3632 b/ 9000 + 10 + = 9015 4000 + 400 + = 4404 + Viết đọc số sau: - Cả lớp thực vào bảng - 2HS lên bảng lên bảng thi a/ Tám nghìn, năm trăm ,năm chục năm đơn vị : 8555: Tám nghìn năm trăm năm mươi lăm b/ Tám nghìn, năm trăm, năm chục : 8550 – Tám nghìn năm trăm năm mươi - HS làm Bài tập chờ: (cột 2), 4 Hoạt động ứng dụng + Viết thành tổng: 4508; 3025, 4005 - HS làm bảng - Lưu ý: Nếu tổng có số hạng bỏ SH Hoạt động sáng tạo -Viết số gồm : -HS làm bảng a bốn nghìn, ba trăm, năm chục, bảy đơn vị b hai nghìn, hai trăm, hai chục, hai đơn vị - Về tự nghĩ số có bốn chữ số viết - HS thực nhà thành tổng ……………………………………………………………………………………………… …… Thứ sáu ngày 18 tháng năm 2019 TẬP LÀM VĂN Nghe – kể: Chàng trai làng Phù Ủng I MỤC TIÊU - Nghe- kể lại câu chuyện Chàng trai làng Phù Ủng - Viết lại câu trả lời cho câu hỏi b c *KNS: + Lắng nghe tích cực + Thể tự tin + Quản lí thời gian - Hình thành phát triển lực: NL tự chủ tự học, NL sáng tạo, NL giao tiếp hợp tác, NL thẩm mĩ, NL ngôn ngữ, II CHUẨN BỊ: - GV:+ Tranh minh họa truyện kể sách giáo khoa + Bảng lớp chép sẵn gợi ý kể chuyện - HS: Vở TLV III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động - Cho lớp hát bài: Vào lớp - Cả lớp hát - Giới thiệu - Lắng nghe Hoạt động hình thành kiến thức - HTTC: 1(L,N3), (CN) Bài 1: Hướng dẫn nghe , kể chuyện - Gọi học sinh đọc tập - em đọc lại đề tập làm văn - Giới thiệu ông Phạm Ngũ Lão - Yêu cầu HS quan sát tranh minh họa đọc - Đọc thầm câu hỏi gợi ý quan sát câu hỏi gợi ý viết sẵn bảng tranh - GV kể chuyện lần 1: - Lắng nghe giáo viên kể chuyện + Trong truyện có nhân vật ? + Trong chuyện có chàng trai làng phù - Giới thiệu Trần Hưng Đạo Ủng , Trần Hưng Đạo người lính - GV kể lại lần - HS lắng nghe + Chàng trai ngồi bên vệ đường làm ? + Chàng trai ngồi bên đường đan sọt + Vì qn lính đâm giáo vào đùi chàng + Chàng trai mê đan sọt không trai ? nhìn dời khỏi chỗ ngồi + Vì Trần Hưng Đạo đưa chàng trai + Vì Trần Hưng Đạo mến chàng trai giàu kinh ? lòng yêu nước có tài - Giáo viên kể lại câu chuyện lần - Lớp theo dõi giáo viên kể lần - Yêu cầu HS tập kể: - HS tập kể chuyện theo nhóm + HS tập kể theo nhóm - nhóm thi kể toàn câu chuyện trước + Mời đại diện nhóm thi kể lại câu chuyện lớp trước lớp - nhóm thi kể chuyện theo vai + Mời nhóm kể chuyện phân vai - Cả lớp theo dõi, bình chọn bạn nhóm - Nhận xét, tun dương cá nhân, nhóm kể kể chuyện hay chuyện hay Bài - Gọi học sinh đọc yêu cầu + Viết lại câu TL cho câu hỏi b c - Yêu cầu lớp viết vào - Cả lớp tự làm - Mời số em tiếp nối thi đọc - - em thi đọc viết trước viết trước lớp lớp - Theo dõi nhận xét - Lớp theo dõi nhận xét bình chọn bạn làm tốt Hoạt động ứng dụng - HS nêu ý kiến - Qua câu chuyện , em học tập điều Phạm Ngũ Lão( Trần Quốc Tuấn)? - Dặn nhà tập kể lại câu chuyện GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ăn, uống hợp vệ sinh I.MỤC TIÊU: - GDHS có ý thức ăn, uống hợp vệ sinh.Từ biết ăn, uống hợp vệ sinh để nâng cao sức khỏe - Hình thành phát triển lực: NL tự chủ tự học, NL sáng tạo, NL giao tiếp hợp tác, NL thẩm mĩ, NL ngôn ngữ, II CHUẨN BỊ : -GV + HS: Tranh ảnh ăn, uống hợp vệ sinh III.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động : -Quản ca cho lớp hát Thật đáng chê - Cả lớp hát - GV giới thiệu Hoạt động hình thành kiến thức mới: Hoạt động 1.Giới thiệu số tranh sưu tầm - GV HS nhận xét hành vi thực - QS nêu ý kiến ăn hợp vệ sinh bạn tranh - Thảo luận nhóm đơi nêu ý kiến - Trước ăn hoa em phải làm ? - Rửa tay xà phòng trước ăn… - Hằng ngày trước ăn em thường làm ? - Không ăn thức ăn ôi thiu, không rõ nguồn - Rửa tay hợp vệ sinh ? gốc… - Không nên ăn thức ăn nào? - Cần ăn thức ăn để đảm bảo vệ sinh ? - QS nêu ý kiến - Nhận xét ,liên hệ giáo dục Hoạt động 2: GV HS nhận xét - Thảo luận nhóm đơi nêu ý kiến : uống hành vi thực uống hợp vệ sinh nước đun sôi, nước lọc … bạn tranh - Không uống nước lã , nước không rõ -Khi sử dụng nguồn nước cần nguồn gốc… phải làm ? - Cần uống hợp vệ sinh ? - Khơng nên uống nước nào? - Cần làm để bảo vệ nguồn nước? - HS thực ngày - Nhận xét ,liên hệ giáo dục Hoạt động ứng dụng: - Hằng ngày thực ăn, uống hợp vệ sinh nhắc nhở người thân thực TOÁN Số 10 000 – Luyện tập I MỤC TIÊU - Biết số 10 000 (mười nghìn vạn) - Biết số tròn nghìn, tròn trăm, tròn chục thứ tự số có bốn chữ số *Bài tập cần làm: Bài 1, 2, 3, 4, * Hình thành phát triển NL : NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề toán học, NL tư lập luận toán học II CHUẨN BỊ: - GV:10 bìa viết số 1000 - HS: 10 bìa viết số 1000, bảng III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Hoạt động khởi động - Cho HS chơi trò chơi: Ai nhanh, - HS nghe phổ biến luật chơi tham gia chơi - Lớp theo dõi, nhận xét + Viết số sau thành tổng nghìn, trăm, chục, đơn vị: 6006 ; 4700 ; 9010 ; 7508 - Nhận xét - Giới thiệu Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động Giới thiệu số 10 000 - YC HS lấy bìa ghi 1000 - HS lấy + Mỗi bìa có số ? + Có nghìn + bìa có tất ? + Có nghìn, viết 8000 - u cầu HS lấy thêm xếp thêm vào +Tám nghìn, thêm nghìn + nghìn nghìn? - Cho HS thêm vào nhóm + nghìn thêm nghìn nghìn ? + 10 nghìn - Ghi số 10 000 lên bảng, giới thiệu: Số 10 000 đọc : "Mười nghìn" hay - Nhắc lại cách viết cách đọc số "Một vạn" 10 000 - Gọi vài em vào số 10 000 đọc lại - HS đọc + Số 10 000 số có chữ số ? Gồm + Số 10 000 số có chữ số , gồm chữ số ? số bốn chữ số Hoạt động luyện tập , thực hành - HTTC: 1,2,3 (CN), (L) , (N2) Bài - Gọi học sinh nêu tập - Yêu cầu tự đếm thêm viết vào - HS viết bảng lớp - Gọi HS đọc số - Giáo viên nhận xét đánh giá Bài - Gọi học sinh nêu tập - Yêu cầu học sinh làm vào - Gọi 2HS viết số bảng lớp - Giáo viên nhận xét đánh giá Bài - Gọi học sinh đọc - Yêu cầu nhắc lại số tròn chục - Yêu cầu lớp thực vào - Giáo viên nhận xét đánh giá Bài - Gọi học sinh nêu tập - YCHS viết bảng co , HS viết bảng lớp - Yêu cầu lớp theo dõi đổi chéo - Giáo viên nhận xét đánh giá Bài - Gọi học sinh đọc - YCHSTLN2 tìm số liền trước liền sau - Yêu cầu lớp thực vào - Giáo viên nhận xét đánh giá - Một em nêu đề - Cả lớp thực làm vào - 000, 000, 000, 10 000 - 2HS đọc số, lớp bổ sung Một nghìn , hai nghìn, ba nghìn, bốn nghìn , năm nghìn, sáu nghìn, bảy nghìn, tám nghìn , chín nghìn, mười nghìn ( vạn - Một em đọc đề - HS làm bảng, lớp làm 9300 , 9400 , 9500 , 9600 , 9700 , 98000 , 9900 - Đổi chéo để kết hợp tự sửa - Một học sinh đọc đề - Cả lớp làm vào - Một bạn lên viết bảng số tròn chục từ : 9940 , 9950, 9960, 9970 ,9980, 9990 - Một em đọc đề - Cả lớp thực viết số vào bảng - Một học sinh lên bảng làm 9995 , 9996 , 9997 , 9998 , 9999, 10 000 + Viết số liền trước liền sau số sau: - HSTLN2 , sau làm VD 664 , 2665 , 2666 2001 , 2002 , 2003 9998 , 9999 , 10 000 Bài tập chờ: - HS làm Hoạt động ứng dụng Bài 1: Viết số tròn nghìn từ 1000 đến - HS thực giấy nháp 10000 Bài 2:Viết số tròn chục từ 9900 đến 10000 Hoạt động sáng tạo a Số liền sau số 1000 là: -HS làm b Số liền trước số 9999 là: - Dặn nhà học làm tập ……………………………………………… SINH HOẠT Kiểm điểm nề nếp tuần 19 KÍ DUYỆT ... quả, lớp bổ sung - Một em đọc đề - Cả lớp làm vào - Một học sinh lên bảng làm - Đổi chéo để KT - Nhận xét chữa bảng - HS đọc đề - HS nối tiếp trả lời a) 198 4; 198 5 ; 198 6; 198 7; 198 8; 198 9 b)... - Yêu cầu HS làm vào - Chấm số em, nhận xét chữa - 1HS đọc YCBT Bài - HS làm bảng Lớp làm - Gọi HS nêu yêu cầu a/ 8650, 8651, 8652…8656 - YCHSTLN2 viết vào b/ 31 20 , 31 21, 31 22, 31 26 - Chấm... Lớp theo dõi giáo viên kể lần - Yêu cầu HS tập kể: - HS tập kể chuyện theo nhóm + HS tập kể theo nhóm - nhóm thi kể tồn câu chuyện trước + Mời đại diện nhóm thi kể lại câu chuyện lớp trước lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: TUẦN 19 lớp 3 theo ĐH PTNL HS, TUẦN 19 lớp 3 theo ĐH PTNL HS

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay