TUẦN 21 giáo án lớp 3

32 17 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2019, 22:48

Giáo án tuần 21 ,lớp 3 dạy theo định hướng phát triể năng lực của học sinh. Giáo án có đủ các hoạt động : khởi động, hình thành kiến thức, luyện tậpthực hành,ứng dụng, sáng tạo.Có nêu roc các hifng thức hoại động. TUẦN 21 BUỔI SÁNG Thứ hai ngày 28 tháng năm 2019 TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN Ông tổ nghề thêu I MỤC TIÊU A.Tập đọc - Biết ngắt nghỉ sau dấu câu, cụm từ - Hiểu ND: Ca ngợi Trần Quốc Khái thông minh, ham học hỏi, giàu trí sáng tạo (Trả lời CH SGK ) B.Kể chuyện: - Kể lại đoạn câu chuyện dựa theo tranh minh họa *KNS: + Lắng nghe tích cực + Tư sáng tạo GDANQP:Kể thêm gương dũng cảm yêu nước thiếu niên Việt Nam mà HS biết -Hình thành phát triển lực: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo, NL văn học NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ II CHUẨN BỊ: -GV :Tranh minh họa học SGK Bảng phụ viết đoạn văn cần hướng dẫn luyện đọc - HS : SGK III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động - Cho lớp chơi trò chơi Bắn tên -HS tham gia chơi - ND gọi HS dọc nối tiếp Chú bên Bác Hồ - Giới thiệu -Lắng nghe Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động 1: luyện đọc - Đọc diễn cảm toàn - Yêu cầu HS đọc nối tiếp câu - Lớp theo dõi lắng nghe GV đọc - Yêu cầu HS luyện đọc tiếng từ khó - Đọc nối tiếp câu + Luyện từ: Bao lâu, triều đình, nhà Lê - Yêu cầu HS đọc nối tiếp đoạn - HS đọc nối tiếp đoạn - Y/C HS đọc giải SGK + Luyện câu: - Hồi nhỏ, / cậu bé Trần Quốc Khái ham học.// Cậu học đốn củi, / lúc kéo vó tơm.// Tối đến, / nhà khơng có đèn, / cậu bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng,/ lấy ánh sáng đọc sách.// Chẳng bao lâu, / Khái đỗ tiến sĩ, / làm quan to triều đình nhà Lê - Yêu cầu luyện đọc theo nhóm - Luyện đọc nhóm - Các nhóm thi đọc - Y/C HS đọc đồng - HS đọc ĐT Hoạt động 2: tìm hiểu - Nêu hình thức : Câu 1,2 ( C) câu 3,4(N 2) Câu 1.Hồi nhỏ, Trần Quốc Khái ham học -Học đốn củi, học lúc kéo vó tơm nào? Tối đến, nhà nghèo khơng có đèn cậu bắt đom đóm để lấy ánh sáng đọc sách -Nhờ chăm học tập, Trần Quốc Khái -Ông đỗ tiến sĩ, trở thành vị quan to thành đạt nào? triều đình Câu 2.Vua Trung Quốc nghĩ cách để -Để thử tài sứ thần Việt Nam, vua Trung thử tài sứ thần Việt Nam? quốc sai dựng lầu cao, mời ông lên chơi, cất thang để xem ông làm cách xuống - Ở lầu cao Trần Quốc Khái làm để a.Để sống: Trần Quốc Khái thấy có sống ? hai tượng phật có ba chữ trướng “phật lòng” ơng hiểu ý bẻ tay tượng để ăn (pho tượng nặn bột chè lam) từ ngày bữa ơng ung dung bẻ tượng mà ăn Câu3.Trần Quốc Khái làm để khơng bỏ b.Khơng bỏ phí thời gian: Ơng mày mò phí thời gian? quan sát hai lọng trướng thêu -Ơng làm để xuống đất bình an vơ sự? nhờ mà ơng nhập tâm cách thêu làm lọng c Để xuống đất bình an: Ơng nhìn dơi x cánh chao chao lại bay, ông liền ôm lọng nhảy xuống Câu4.Vì Trần Quốc Khái suy tôn - Trần Quốc Khái suy tôn ơng tổ ơng tổ nghề thêu? nghề thêu ông truyền dạy cho dân nghề thêu nghề làm lọng khiến cho nghề lan rộng khắp nơi -Câu chuyện nói lên điều gì? -HS phát biểu: Ca ngợi Trần Quốc Khái thông minh, ham học hỏi, giàu trí sáng Hoạt động 3: luyện đọc lại tạo - Đọc diễn cảm đoạn - Lắng nghe giáo viên đọc mẫu - Mời em thi đọc lại đoạn văn - em thi đọc lại đoạn - Mời 1HS đọc văn - 1HS đọc văn - Nhận xét, tuyên dương em đọc hay - Lớp theo dõi nhận xét, bình chọn bạn B.Kể chuyện đọc hay - Yêu cầu HS quan sát tranh - Lớp quan sát tranh minh họa SGK - em kể mẫu đoạn câu chuyện - Gọi 1HS kể mẫu đoạn - HS kể - Mời em tiếp nối kể đoạn - HS kể - Yêu cầu 1HS kể lại câu chuyện - Lớp theo dõi, bình chọn bạn kể hay - Nhận xét tuyên dương em kể hay Hoạt động ứng dụng + Câu chuyện giúp em hiểu điều ? - HS trả lời theo ý hiểu: Nếu ham học hỏi, - Về nhà kể lại câu chuyện cho người thân ta học nhiều điều bổ ích Ta cần biết ơn người có cơng với dân, với nghe nước 4.Hoạt động sáng tạo -Về nhà em tìm hiểu thêm gương dũng cảm yêu nước thiếu niên Việt Nam -HS nhà tìm hiểu thêm mà em biết - GV nhận xét tiết học -Chuẩn bị bài: Bàn tay cô giáo ……………………………………… TIẾNG ANH U nit 12.This is my house (Lessson 2) TIẾNG ANH U nit 12.This is my house (Lessson 3) BUỔI CHIỀU TOÁN Luyện tập I MỤC TIÊU - Biết cộng nhẩm số tròn trăm, tròn nghìn có đến bốn chữ số giải tốn hai phép tính -Bài tập cần làm: Bài 1, 2, 3, Hình thành PTNL: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo, NL tư lập luận toán học, NL giải vấn đề toán học II.CHUẨN BỊ - Vẽ sẵn hình tập vào bảng phụ III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động -Cho HS chơi trò chơi: Bắn tên -2 HS tham gia trò chơi: - ND đặt tính tính1356 + 2567, 4068 + 3954 -Lắng nghe - GV nhận xét - Giới thiệu Hoạt động luyện tập, thực hành -HTHĐ: Bài 1,2,3 (C ), 4(N2) Bài 1: HS đọc yêu cầu Gọi HS đọc yêu cầu Tính nhẩm Bài tập yêu cầu gì? HS nhẩm tiếp nối nêu kết 5000+ 1000= 6000 5000+ 4000= 9000 Gọi HS làm mẫu 6000+ 2000= 8000 8000 + 2000=10000 4000 + 3000 = 7000 Yêu cầu HS nhẩm tiếp nối nêu kết Gọi HS nhận xét nêu cách cộng số có tròn nghìn Bài 2: - Gọi HS đọc yêu cầu Gv hướng dẫn mẫu 6000 + 500 = 6500 u cầu HS nhẩm nhóm đơi - báo cáo kết GV theo dõi sửa – nhận xét Bài 3: - Gọi HS đọc yêu cầu -Yêu cầu 1HS lên bảng lớp + lớp làm bảng - HS đọc yêu cầu HS nhẩm theo nhóm đơi- báo cáo kết 2000 +400 = 2400 300 + 4000 = 4300 9000 + 900 = 9900 600 + 5000 = 5600 7000 + 800 = 7800 HS đọc yêu cầu - 1HS lên bảng lớp+ lớp làm bảng + a) 2541 4238 6779 + 5348 936 6284 + b) 4827 2634 7461 + 805 6475 7280 Gọi HS nhận xét Y/c HS nêu cách cộng số có chữ số ta thực theo thứ tựnào? Hoạt động 2: Áp dụng giải tốn có lời văn Bài 4: Gọi HS đọc yêu cầu -1 HS đọc yêu cầu Bài tốn cho biết gì? - Buổi sáng bán 432l dầu Buổi chiều bán gấp đơi Bài tốn hỏi gì? -GV vẽ tóm tắt sơ đồ tốn yêu cầu HS - Cả hai buổi cửa hàng bán lít dầu? giải tốn vào HS giải toán vào 432l Bài giải: Sáng ….l? Số lít dầu bán buổi chiều là: Chiều: 432 x = 864 (l) Số lít dầu bán hai buổi là: -Bài toán thuộc dạng nào? 432 + 864 = 1296 (l) GV nhận xét Đáp số: 1296 l *Bài tập chờ:HS làm VBTT -Hs thực Hoạt động ứng dụng - Nêu cách cộng chữ số có nhiều chữ số -2 HS nêu Bài 1: Tính nhẩm: -HS cá nhân 2000 +4000 + 500,3000 + 5000 + 700 5000 + 4000 +999 - Về nhà luyện tập thêm cộng chữ số có nhiều chữ số 4.Hoạt động sáng tạo Một người buổi sáng bán 9700 kg gạo, buổi chiều bán nhiều buổi sáng 300kg gạo Hỏi ngày bán ki lô gam gạo? -HS nhà làm -Nhận xét học - Chuẩn bị bài: Trừ số phạm vi 10000 ĐẠO ĐỨC Ôn tập I MỤC TIÊU -Củng cố lại kiến thức học nội dung: chia sẻ vui buồn bạn, tích cực tham gia việc trường, việc lớp, quan tâm giúp đỡ hàng xóm láng giềng, biết ơn thương binh, liệt sĩ, đoàn kết với thiếu nhi quốc tế -HS biết ứng xử nhận xét hành vi với chuẩn mực đạo đức học -Giúp học sinh có hành vi ứng xử * Hình thành phát triển: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề đào đức, NL tự nhận thức hành vi đạo đức, NL điều chỉnh hành vi đạo đức II CHUẨN BỊ: - HS:Vở tập đạo đức GV- Vở BT ĐĐ - Giấy khổ to, phiều tập, tranh ảnh,… III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động -Cho HS hát bài: Lớp đoàn kết -HS hát - Giới thiệu Hoạt động luyện tập ,thực hành - Lắng nghe - Nêu hình thức: HĐ 1(N 2), HĐ2( C) Hoạt động 1: Ứng xử em Yêu cầu nhóm thảo luận N2và TLCH sau: + Khi bạn có chuyện vui, em làm gì? HĐ nhóm -Chia thành nhóm, + Khi bạn có chuyện buồn,em làm gì? thảo luận trả lời câu hỏi + Em làm việc để chia sẻ vui buồn bạn? - Mời đại diện nhóm trình bày + Vì phải tích cực tham gia - Gv nhận xét, bổ sung, chốt lại nội việc trường, việc lớp? dung ôn tập, chuyển ý sang hoạt động + Các em tham gia việc trường, lớp? + Vì em phải quan tâm giúp đỡ hàng xóm, láng giềng? + Em làm việc để giúp đỡ hàng xóm, láng giềng? + Thương binh, liệt sĩ người nào? + Để tỏ lòng biết ơn thương binh, liệt sĩ, em phải làm gì? Hoạt động 2:Xử lí tình - u cầu nhóm thảo luậnN4, đóng vai để xử lí tình + Có cụ già muốn sang đường, đường đồn, em làm gì? + Lan phải trông em để bố mẹ làm, hôm sau có kiểm tra, Lan khơng làm nên bị điểm kém, Lan buồn Thấy HĐ nhóm em làm gì? -Thảo luận, đóng vai trả lời câu hỏi + Em mượn bạn truyện,nhưng không may bị em bé xé Em làm gì? 3.Hoạt động ứng dụng -Gọi hs nêu phần ghi nhớ ôn tập - Nhận xét tiết học -Hs nêu TIẾNG ANH U nit 12.This is my house (Lessson 2) TIẾNG ANH U nit 12.This is my house (Lessson 3) Thứ ba ngày 29 tháng năm 2019 CHÍNH TẢ Ơng tổ nghề thêu I MỤC TIÊU - Nghe - viết CT; trình bày hình thức văn xi - GDANQP:Kể thêm gương dũng cảm yêu nước thiếu niên Việt Nam mà HS biết -Hình thành phát triển lực: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo, NL văn học NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ II.CHUẨN BỊ GV: Bảng viết sẵn BT tả HS: tả III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠYHỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động - Cho lớp chơi trò chơi: Alibaba - Giới thiệu Hoạt động hình thành kiến thức * Luyện viết tả GV đọc đoạn viết lần - Cả lớp tham gia chơi - Lớp lắng nghe giới thiệu - Theo dõi GV đọc HS đọc lại, lớp đọc thầm - Vì Trần Quốc Khái suy tơn -Trần Quốc Khái suy tôn ông tổ ông tổ nghề thêu? nghề thêu ông truyền dạy cho dân nghề thêu nghề làm lọng khiến cho nghề lan rộng khắp nơi -Đoạn văn có câu? -4 câu -Trong đoạn văn có chữ phải -Những chữ đầu câu tên riêng phải viết viết hoa? Vì sao? hoa - Yêu cầu HS tìm từ khó viết - HS tìm từ khó: Trần Quốc Khái, vỏ trứng, tiến sĩ, - GV đọc cho HS viết từ khó - HS lên bảng viết + HS lớp viết vào bảng - GV đọc đoạn viết lần - Nhắc nhở tư ngồi viết - GV đọc cho HS viết vào -HS nghe viết vào * GV đọc cho HSsốt lỗi: -HS tự dò soát lỗi -GV nhận xét Hoạt động luyện tập-Thực hành - Nêu hình thức: 2a( C) Bài 2a -Gọi HS đọc yêu cầu (chọn câu a) - HS đọc yêu cầu -GV nhắc lại yêu cầu tập, sau yêu -HS quan sát tranh SGK, sau làm cầu HS tự làm cá nhân - Cho HS trình bày làm -Một số HS trình bày làm (thi đua) - Nhận xét chốt lại lời giải - Đọc lời giải làm vào -chăm - trở thành - triều đình trước thử thách - xử trí - làm cho - kính trọng - nhanh trí - truyền lại - cho nhân 3.Hoạt động ứng dụng dân -Tìm thê từ có âm đầu ch/tr luyện - HS thực theo y/C viết 4.Hoạt động sáng tạo -Về nhà em luyện viết nói -HS nhà làm gương dũng cảm yêu nước thiếu niên Việt Nam mà em biết (khoảng 5-7 câu) TOÁN Phép trừ số phạm vi 10 000 I MỤC TIÊU - Biết trừ số phạm vi 10 000 (bao gồm đặt tính tính đúng) - Biết giải tốn có lời văn (có phép trừ số phạm vi 10 000) * Bài tập cần làm: Bài 1, 2b, 3, Hình thành PTNL: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo, NL tư lập luận toán học, NL giải vấn đề toán học II CHUẨN BỊ GV : Bảng phụ HS : bảng con, SGK, Vở ô li III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động - Yêu cầu lớp trưởng lên cho bạn khởi - Lớp trưởng cho bạn chơi trò chơi: Bắn động bắn tên tên Yêu cầu bạn đọc số sau: 3176, 8245, 7509, 8765, 9999 - Nhận xét - Giới thiệu Hoạt động hình thành kiến thức * Y/C thực hiên phép trừ 8652 – 3917 HS đọc lại: Nhà máy có 8652 sản phẩm, GV nêu toán: xuất 3917 sản phẩm Hỏi nhà máy lại sản phẩm? -GV hỏi: Để biết nhà máy lại - Chúng ta thực phép trừ 8652 – 3917 sản phẩm làm nào? * Đặt tính tính: 8652 – 3917 -GV yêu cầu HS dựa vào cách thực - HS lên bảng làm bài, lớp làm vào bảng phép trừ số có đến ba chữ số để đặt tính 8652 thực phép tính − 3917 -GV hỏi: Khi tính 8652 – 3917 đặt 4735 tính nào? - Chúng ta đặt tính cho chữ số hàng thẳng cột với nhau, hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị, hàng chục thẳng hàng chục, …… -Chúng ta bặt đầu thực phép tình từ đâu -Thực phép tính hàng đơn vị (từ phải sang trái) đến đâu? -Vậy 8652 – 3917 = 4735 -Muốn thực tính trừ số có bốn chữ số *Nêu qui tắc tính: -GV hỏi: Muốn thực tính trừ số có với ta làm sau: +Đặt tính bốn chữ số với ta làm nào? -Thực tính trừ từ phải sang trái (từ hàng đơn vị) Hoạt động luyện tập – thực hành -HTHĐ: Bài 1,2,4( C ), Bài (N2) Bài 1: −Gọi HS đọc yêu cầu −Bài tập yêu cầu làm gì? −Yêu cầu HS tự làm - GV sửa – nhận xét −HS đọc yêu cầu −Tính -2 HS làm tập bảng HS lớp làm bảng − 6385 2927 3458 − 7563 − 4908 2655 8090 − 7131 0959 3561 924 2637 Bài −Gọi HS đọc yêu cầu −HS đọc yêu cầu −Bài tập yêu cầu làm gì? -Bài tập yêu cầu đặt tính tính -Yêu cầu HS nêu lại cách thực tính trừ -1 HS nêu, lớp theo dõi nhận xét số có đến chữ số -2HS làm tập bảng HS lớp làm (HS khiếu làm thêm 2a) vào nháp - GV sửa – nhận xét 9996 2340 5482 8695 − b) 6669 3327 − 512 a) 1828 − 1956 3526 − 2772 5923 Bài 3: −HS đọc yêu cầu tập −Gọi HS đọc yêu cầu tập −Cửa hàng có 4283m vải;đã bán 1635m vải −Bài tốn cho biết gì? −Cửa hàng lại mét vải? −Bài tốn hỏi gì? −Ta thực phép tính trừ 4238 – 1635 -Muốn biết cửa hàng lại mét −HS giải toán vào + em giải vào vải ta làm nào? bảng phụ -Yêu cầu HS giải toán vào Bài giải: - GV nhận xét Số mét vải cửa hàng lại là: Bài 4: −Gọi HS đọc yêu cầu −Bài tập yêu cầu gì? −Thế trung điểm đoạn thẳng? −Yêu cầu HS tự làm GV theo dõi nhận xét 4283 – 1635 = 2648 (m) Đáp số: 2648 m vải - HS đọc yêu cầu - Vẽ đoạn thẳng AB dài 8cm xác định trung điểm O đoạn thẳng - Chia : 2= HS tự làm tập nêu cách thực A O * Bài tập chờ: HS làm VBTT HS làm cá nhân 4.Hoạt động ứng dụng - Nêu cách thực phép trừ phạm vi- HS nêu – HS khác nhận xét 10 000 - Bài 1:Đặt tính tính: 7546 – 2345 6489 – 3569 -HS làm cá nhân 9673 -6135 5.Hoạt động sáng tạo B − − Một nhà máy buổi sáng sản xuất 3596 -HS nhà làm sản phẩm, buổi chiều sản xuất buổi sáng 1020 sản phẩm.Hỏi hai buổi sản xuất sản phẩm? TẬP VIẾT Ôn chữ hoa O, Ô, Ơ I MỤC TIÊU Viết tương đối nhanh chữ hoa Ơ (1 dòng ) , L , Q (1 dòng ) viết tên riêng : Lãn Ơng (1 dòng) câu ứng dụng : Ổi Quảng B say lòng người (1 lần ) chữ cỡ nhỏ Rèn tính cẩn thận , rèn chữ viết đẹp, giữ -Giáo duc MT: Qua câu ca dao em biết thêm nhiều sản vật quý tiếng, Làm cho ta thêm yêu quê hương đất nước -Hình thành phát triển lực: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo, NL văn học NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ II CHUẨN BỊ: GV: Mẫu chữ viết hoa O, Ô, Ơ tên riêng Lãn Ôngvà câu ứng dụng HS: tập viết III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động - Cho lớp hát Bài hát trồng - HS hát - Giới thiệu - Lắng nghe Hoạt động luyện tập – thực hành Hoạt động 1: Luyện viết bảng a) Luyện viết chữ hoa : + Em tìm chữ hoa có bài? + Có chữ hoa: L, Ơ, Q, B, H , T, Đ - Viết mẫu, kết hợp nhắc lại cách viết chữ - Lớp theo dõi - Yêu cầu HS viết bảng chữ Ô, L, Q - Viết vào bảng con: Ô, L, Q b) Viết từ ứng dụng - Yêu cầu HS đọc từ ứng dụng - 1HS đọc từ ứng dụng: Lãn Ông - Yêu cầu HS tập viết tự ứng dụng - Luyện viết từ ứng dụng vào bảng bảng -Giải thích:Đó Hải thượng Lãn ơng Lê Hữu Trác (1720 – 1792) lương y tiếng, sống vào cuối đời nhà Lê Hiện nay, Hiện phố cổ thủ đô Hà Nội mang tên Lãn Ông c) Luyện viết câu ứng dụng - Yêu cầu 1HS đọc câu ứng dụng trứng? Hoạt động sáng tạo - Hãy đặt đề tốn giải phép -HS nhà đặt tính có dạng trừ số có chữ số GV nhận xét -Nhận xét học …………………………………………… TỰ NHIÊN – XÃ HỘI Thân I MỤC TIÊU Phân biệt loại thân theo cách mọc (thân đứng, thân leo, thân bò) theo cấu tạo (thân gỗ, thân thảo) - HS yêu quý thiên nhiên - GDKNS: Kĩ tìm kiếm xử lí thơng tin; Tìm kiếm, phân tích, tổng hợp thơng tin GDMT: Cây xanh cần thiết sống người, cần chăm sóc bảo vệ cây, để mơi trường sống ngày đẹp Hình thành PTNL: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo, NL nhận thức môi trường xã hội, NL vận dụng kiến thức vào thực tiễn ứng xử phù hợp với xã hội II.CHUẨN BỊ GV:- Các ảnh 1, 2, 3, 4, 5, 6, trang 78, 79 SGK - Phiếu quan sát cho nhóm HS: SGK,VBT III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động - Cho HS chơi trò chơi: Bắn tên để trả lời -HS tham gia trò chơi câu hỏi sau: + Kể tên phận thường có cây? -Các phận: Rễ, Thân, Lá, Hoa Quả + Cây xanh có điểm giống/ khác nhau? - GV nhận xét - Giới thiệu -Lắng nghe Hoạt động hình thành kiến thức -HTHĐ: HĐ 1(N4), HĐ (L) Hoạt động 1: Tìm hiểu loại thân -GV chia nhóm giao nhiệm vụ cho HS thảo HĐ nhóm luận nhóm: Nhóm + 2: Tranh ; +Yêu cầu nhóm quan sát tranh trang 78, Nhóm + 4: Tranh ; 79 SGK cho biết: Nhóm + 6: Tranh 5,6; +Đại diện nhóm báo cáo kết thảo - Hình chụp gì? luận nhóm khác bổ sung, nhận xét, - Cây có thân mọc nào? (thân mọc câu trả lời là: đứng, thân leo hay thân bò)? Tranh 1: Cây nhãn có thân mọc đứng, thân - Thân to khoẻ, cứng hay nhỏ, mềm, yếu? -GV tổ chức làm việc lớp +Sau phút yêu cầu nhóm đại diện báo cáo kết thảo luận GV ghi lại kết thảo luận vào bảng phụ Sau hỏi: to khoẻ, cứng Tranh 2: Cây bí đỏ có thân bò, thân nhỏ, mềm yếu Tranh 3: Cây dưa chuột có thân leo, thân nhỏ, mềm yếu Tranh 4: Cây rau muống có thân bò, thân nhỏ, mềm yếu Tranh 5: Cây lúa có thân mọc đứng, nhỏ, mềm yếu Tranh 6: Cây su hào, thân mọc đứng, thân mềm Tranh 7: Cây gỗ rừng có thân mọc đứng, thân to khoẻ, cứng -Thân có cách mọc? Đó -Thân có cách mọc Đó thân mọc cách nào? Cho ví dụ loại đứng nhãn, lúa, gỗ; thân leo như: dưa chuột; thân bò bí ngơ, rau muống +GV nêu: Những thân to khoẻ, cứng +HS nghe GV giảng, sau trả lại câu hỏi: gọi thân gỗ, thân nhỏ, yếu, mềm gọi thân thảo + Thân lúa mọc nào, thân gỗ - Thân lúa mọc đứng, thân thảo hay thân thảo + Thân su hào mọc nào? Thân - Thân su hào mọc đứng phình to có đặc biệt? thành củ + Khẳng định: Củ su hào thân -HS lắng nghe Thân su hào loại thân biến dạng thành củ, gọi thân củ + Kết luận: Các thường có thân mọc đứng, số có thân leo, thân bò Thân có loại thân gỗ, có loại thân thảo Cây su hào có thân phình to thành củ, gọi thân củ Hoạt động 2: Trò chơi: Em làm chuyên gia nông nghiệp (BINGO) - GV tổ chức hướng dẫn cách chơi: chia -Nhóm trưởng phát phiếu nhóm - GV:Gắn lên bảng bảng câm, chuẩn bị -HS gắn theo yêu cầu - Phát cho nhóm phiếu rời phiếu viết tên -Các nhóm nhận xét nhóm bạn - Hai nhóm xép hàng dọc theo kiểu trò chơi tiếp sức -Nhận xét đưa kết luận, tuyên dương nhóm phân loại thân Hoạt động ứng dụng + Thân có cách mọc? HS trả lời + Có loại thân? + Thân củ su hào loại thân gì? GDMT: Cây xanh cần thiết sống người, cần chăm sóc bảo vệ cây, để mơi trường sống ngày đẹp Hoạt động sáng tạo - Em vẽ số loại đố bạn -VN thực xem loại thân gì? - Về nhà tiếp tục sưu tầm hai để sau học: Thân (tt) -Nhận xét tiết học ………………………………………………………………………………………… BUỔI CHIỀU MĨ THUẬT Trái bốn mùa( Tiết 3) LUYỆN TỪ VÀ CÂU Nhân hóa Ôn cách đặt trả lời câu hỏi: Ở đâu ? I MỤC TIÊU - Nắm cách nhân hóa ( BT2) - Tìm phận câu trả lời cho câu hỏi Ở đâu ? ( BT3) - Trả lời câu hỏi thời gian, địa điểm tập đọc học ( BT4a / b a / c ) *HS khiếu làm tồn BT4 Hình thành phát triển lực: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo, NL văn học NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ II.CHUẨN BỊ: GV: Bảng lớp viết nội dung BT 3, câu hỏi BT HS: SGK III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động - Cho lớp hát bài: Lớp đoàn kết - Lắng nghe - Giới thiệu Hoạt động hình thành kiến thức - Nêu hình thức : Bài 1(L),bài 2( N2), Bài 3,4(C) Bài 1: -GV đọc thơ Ông trời bật lửa HS đọc lại -GV nhận xét Bài 2: - Gọi HS đọc yêu cầu -1 HS đọc yêu cầu - Bài tập yêu cầu gì? - Tìm vật nhân hoá -Cho HS làm bài thơ rõ chúng nhân hoá cách nào? -Cho HS làm bảng phụ trình bày -HS làm cá nhân -GV nhận xét chốt lời giải -Các nhóm lên bảng thi theo hình thức tiếp -Gọi HS nêu sức Trong thơ có vật nhân hố là: mặt trời, mây, trăng sao, đất, mưa, sấm -Các vật gọi ông, chị (chị mây, ông mặt trời, ông sấm) -Các vật tả từ ngữ: bật lửa (ông trời bật lửa), kéo đến (chỉ mây kéo đến), trốn (trăng trốn), nóng lòng chờ đợi, uống nước (đất nóng lòng…), xuống (mưa xuống…) vỗ tay - Qua tập em thấy có cách nhân cười hố vật -Tác giả nói với mưa thân mật nói với người bạn “Xuống nào, mưa ơi!” -Có cách nhân hoá +Gọi vật từ dùng để gọi người: Ông, chị +Tả vật từ dùng để tả người: bật lửa, kéo đến, trốn, nóng lòng,… +Nói với vật thân mật nói với Bài 3: người: gọi mưa gọi bạn -Gọi HS đọc yêu cầu - HS đọc yêu cầu - Bài tập yêu cầu gì? - Tìm phận câu trả lời cho câu hỏi “Ở -Yêu cầu HS làm vào VBT (2 HS lên đâu?” làm bảng phụ) -HS phát biểu nhiều ý kiến -GV nhận xét chốt lời giải Câu a: Trần Quốc Khái quê huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây Câu b: Ông học nghề thêu Trung Quốc lần sứ Câu c: Để tưởng nhớ công lao Trần Quốc Khái, nhân dân lập đền thờ ơng Hoạt động 2: Ơn cách đặt trả lời câu quê hương ông hỏi: Ở đâu? Bài -Gọi HS đọc yêu cầu - HS đọc yêu cầu BT -Bài tập yêu cầu gì? - Đọc lại tập đọc “ Ở lại với chiến khu” TLCH + Câu chuyện diễn -Câu chuyện diễn chiến khu vào thời đâu? kì kháng chiến chống Pháp + Trên chiến khu, chiến sĩ nhỏ tuổi sống -Các chiến sĩ nhỏ tuổi sống lán đâu? Dành cho HS khiếu + Vì lo cho chiến sĩ nhỏ tuổi, trung đoàn -Trung đoàn trưởng khuyên họ sống với trưởng khuyên họ đâu? gia đình -GV nhận xét Hoạt động ứng dụng -Có cách nhân hố? Đó cách nào? -Có cách nhân hố: Gọi vật từ dùng để gọi người Tả vật từ dùng để tả người Nói với vật thân mật nói với Hoạt động sáng tạo người - Hãy đặt câu nói vật có sử -VN thực dụng phép nhân hóa - Dặn nhà học xem trước KĨ NĂNG SỐNG Bảo quản thịt ,cá ,trứng, sữa KĨ NĂNG SỐNG Lên thực đơn cho bữa ăn ngày Thứ năm ngày 31 tháng năm 2019 THỂ DỤC Nhảy dây kiểu chụm hai chân Trò chơi: “ Lò cò tiếp sức” I MỤC TIÊU - Bước đầu biết cách thực nhảy dây kiểu chụm hai chân biết cách so dây, chao dây, quay dây - Chơi trò chơi"Lò cò tiếp sức" YC biết cách chơi tham gia chơi - Hình thành phát triển lực : NL tự chủ tự nhận thức học, NL giải vấn đề, NL vận động , NL điều chỉnh hành vi thân II.CHUẨN BỊ - GV: Sân tập, còi - HS: Trang phục III.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động - GV nhận lớp phổ biến nội dung tiết học - Lớp trưởng tập hợp, điểm số, báo cáo - Yêu cầu lớp làm động tác khởi động - HS chạy khởi động Hoạt động luyện tập, thực hành Hoạt động 1: Học nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân - hàng ngang + Trước tập cần cho HS khởi động kĩ khớp cổ chân, cổ tay, đầu gối, khớp vai, - HS khớp hông + GV nêu tên làm mẫu động tác, kết hợp giải thích cử động để HS nắm - HS luyện tập nhóm tâp luyện điều khiển tổ trưởng + Tại chỗ tập so dây, mô động tác trao dây, quay dây cho HS tập chụm hai chân bật nhảy khơng có dây, có dây - Chia thành nhóm tâp luyện điều khiển tổ trưởng -GV đến tùng tổ , sửa động tác sai cho HS - Y/C nhảy thi tổ Hoạt động 2: Trò chơi “Lò cò tiếp sức”: - Thi tổ -GV nêu tên trò chơi, giải thích hướng - HS tham gia trò chơi nhiệt tình, đảm bảo dẫn cách chơi an tồn, đồn kết +GV làm mẫu, cho em chơi 3.Hoạt động ứng dụng - HS tập, vỗ tay theo nhịp hát - Đứng chỗ vổ tay, hát -Thực hàng ngày - GV HS hệ thống học - Đi thành vòng tròn xung quanh sân tập hít thở sâu - HS ý lắng nghe - GV nhận xét học …………………………………… CHÍNH TẢ Bàn tay cô giáo I MỤC TIÊU - Nhớ - viết CT; trình bày khổ thơ, dòng thơ chữ - Làm BT(2) a / b Hình thành phát triển lực: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo, NL văn học NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ II CHUẨN BỊ: -GV: Viết sẵn nội dung tập tả bảng phụ, giấy khổ to Bút - HS: tả, sgk III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Khởi động - Tổ chức cho HS Viết đúng, viết đẹp - HS thi ND: trí thức, nhìn trăng, tia chớp, trêu chọc - GV nhận xét, tuyên dương - Giới thiệu -Lớp lắng nghe giáo viên giới thiệu Hoạt động hình thành kiến thức -GV đọc thơ lần -Theo dõi GV đọc, HS đọc thuộc lòng - Bài thơ nói lên điều gì? -Bài thơ ca ngợi bàn tay khéo léo giáo -Bài thơ có khổ? Mỗi khổ thơ có -Bài thơ có khổ (khổ thứ có dòng) dòng? -Mỗi dòng thơ có chữ -Mỗi dòng thơ có chữ? -Những chữ đầu dòng phải viết hoa -Những chữ thơ phải viết hoa? -Yêu cầu HS tìm từ khó, dễ lẫn viết - HS tìm từ khó: thoắt, mềm mại, toả, dập, dềnh, lượn, biếc, rì rào tả - GV đọc cho HS luyện viết từ vừa tìm -2 HS lên bảng viết, HS lớp viết vào bảng Nhắc nhở tư ngồi viết - HS nghe - Yêu cầu HS nhớ tự viết lại thơ -HS nhớ viết vào -GV đọc lại cho HS soát lỗi -Yêu cầu HS kiểm tra lỗi -HS dùng bút chì để sốt lỗi -GV nhận xét - Dò sốt lỗi bút chì Hoạt động luyện tập – thực hành Bài 2a.( C) -1 HS đọc yêu cầu SGK - Gọi HS đọc yêu cầu - Điền vào chỗ trống tr hay ch - Bài tập yêu cầu gì? -HS tự làm cá nhân - Yêu cầu HS tự làm -Gọi nhóm HS lên bảng thi làm tiếp -Chọn nhóm, nhóm em, em điền âm vào chỗ trống, em cuối sức nhóm đọc kết HS lên bảng làm, HS lớp cỗ vũ nhận xét -Đọc lại lời giải làm vào -Cho HS đọc kết làm trí thức – chun – trí óc – chữa bệnh – chế -GV nhận xét, chốt lại lời giải tạo – chân tay – trí thức – trí tuệ Hoạt động ứng dụng -Hs nối tiếp tìm -Tìm từ có âm đầu tr/ch Hoạt động sáng tạo -Về nhà tìm thêm đoạn văn, thơ nhắn -Về nhà luyện viết luyện viết thêm - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn nhà đọc lại BT2, ghi nhớ viết tả có PA tr/ch TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI Thân cây(Tiếp theo) I.MỤC TIÊU - Nêu chức thân đời sống thực vật ích lợi thân đời sống người -GDKNS: Kĩ tìm kiếm xử lí thơng tin; Tìm kiếm, phân tích, tổng hợp thơng tin -BVMT:Chúng ta phải chăm sóc, bắt sâu, khơng bẻ cành, bảo vệ rừng, trồng cây, trồng rừng -Hình thành PTNL: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo, NL nhận thức môi trường xã hội, NL vận dụng kiến thức vào thực tiễn ứng xử phù hợp với xã hội II CHUẨN BỊ: GV: Tranh ảnh sưu tầm lúa, bàng,……… HS: SGK III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động - Cho HS chơi trò: Băn tên -HS tham gia trò chơi -Kể tên số thân cứng, thân thảo? Nhận xét tuyên dương - Giới thiệu -Lắng nghe 2.Hoạt động hình thành kiến thức -HTHĐ: HĐ (N4), HĐ (N2) Hoạt động 1: Chức thân -HĐ nhóm 4: rau muống, rau mồng Phát -HS chia nhóm vào vị trí làm việc cho tơi, cốc nước màu cắm hoa hồng -Nhận đồ dùng học tập bạch, phiếu thảo luận nhóm -Đọc câu hỏi lắng nghe hướng dẫn -Yêu cầu HS quan sát tượng thực Em thấy có nhựa chảy hành lớp phân tích hình 1, 2, 3, Ngọn bị héo khơng có chất ni trang 80 để hồn thành phiếu sau: -Yêu cầu nhóm thảo luận Hoa hồng bạch có màu đỏ tím nhạt Do thân -Nhận xét tinh thần làm việc, kết làm vận chuyển nước có màu lên cánh hoa việc nhóm làm cánh hoa đổi màu -GV giảng: Khi bấm ta thấy có Thân có nhựa Thân vận chuyển nhựa chảy chúng tỏ thân có nhựa nhựa Nếu bị ngắt đứt héo khơng có nhựa ni sống Điều chứng -Lắng nghe GV giảng tỏ nhựa có chất dinh dưỡng để nuôi Bông hoa hồng bạch chuyển sang màu đỏ (tím) thân chuyển nước, chuyển nhựa lên hoa Vậy: Thân có chức vận chuyển nhựa từ rễ lên từ khắp -2 đến hS nhắc lại kết luận phận để nuôi Hoạt động 2: Ích lợi thân -HS thảo luận với nhau, ghi vào giấy: -Yêu cầu HS TL N2 quan sát hình số 1, 4, -Hình 1: Thân cho nhựa 5, 6, 7, cho biết hình thân cấy -Hình 4: Thân để làm đồ gỗ, đồ dùng dùng để làm gì? Sau ghi câu trả gia dụng lời vào giấy -Hình 5: Thân để làm gỗ, đồ mộc -Làm việc lớp: -Hình 6, 7: Thân để làm thức ăn cho -Yêu cầu HS nhóm báo cáo kết người thảo luận nhóm -Hình 8: Thân để làm thức ăn cho động -Hãy cho biết lợi ích thân vật -Thân dùng để làm thức ăn cho người, -GV mở rộng thêm: Một số loại thân động vật, làm đồ dùng gia đình, đề làm nhà dùng làm thuốc gừng, Thân cho nhựa tía tơ, hùynh, …Cây cao su cho nhựa (ta gọi mủ cao su) để làm cao su, sản xuât lốp xe máy, ô tô,… Nhiều loại thân như: lim, táu, ……là loại gỗ quí cần bảo vệ GDMT: Theo em, để bảo vệ thân ta -Chúng ta phải chăm sóc, bắt sâu, khơng bẻ cần làm gì? cành, bảo vệ rừng, trồng cây, trồng rừng Hoạt động ứng dụng - Gọi HS đọc mục Bạn cần biết -HS nêu Hoạt động sáng tạo - Tìm số thân gỗ, thân củ, thân leo - VN tìm chúng có chức gì, dùng làm gì? - Nhận xét học, tuyên dương - Xem trước TOÁN Luyện tập chung I MỤC TIÊU - Biết cộng, trừ (và nhẩm viết) số phạm vi 10 000 - Giải tốn hai phép tính tìm thành phần chưa biết phép cộng, phép trừ - Bài tập cần làm: Bài 1(cột 1, 2),3 ,4 Hình thành PTNL: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo, NL tư lập luận toán học, NL giải vấn đề toán học II.CHUẨN BỊ -GV: Bảng phụ -HS: SGK III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Hoạt động khởi dộng + Cho HS chơi trò chơi: Ai nhanh - HS tham gia chơi Tính : 4732 -1234 , 5857- 2107, 9535- 1805 - Nhận xét - Giới thiệu - Lắng nghe Hoạt động luyện tập thực hành - HTHĐ: Bài 1( TC), 2( L), 3,4 C) Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu HS đọc yêu cầu Bài tập u cầu gì? Tính nhẩm u cầu HS nối tiếp đọc phép tính -HS nối tiếp thực tính nhẩm, nêu nhẩm trước lớp kết - Các bạn khác lắng nghe , nhận xét a/ 5200+400=5600; 6300 + 500=6800; 5600 - 400=5200 ; 6800 - 500 =6300 8600 + 200 = 8800 ;8800 - 200 = 8600 - Gọi HS nhận xét b/4000+3000=7000 ;6000+ 4000=10000 7000-4000 = 3000 ;10000 - 6000=4000 7000–3000 =4000 ; 10000– 4000= 6000 9000 + 1000 = 10000 10000 - 9000 = 1000 Bài 2: 10000 - 1000 = 9000 Gọi HS đọc yêu cầu HS đọc yêu cầu Bài tập yêu cầu gì? - Đặt tính tính: - GV yêu cầu HS lên bảng làm + lớp -2 HS lên bảng làm + lớp làm bảng làm bảng con 6924 5718 8493 4380 -Yêu cầu HS nêu cách đặt tính thực + + − − tính 1536 636 3667 729 a) b) -GV theo dõi – sửa 8460 6354 4826 3651 Bài 3: -Gọi HS đọc đề bài.Y/C TL N2 -1 HS đọc yêu cầu toán - Gọi HS chia sẻ trước lớp -Cho biết trồng 948 cây, trồng -Bài toán cho biết gì? thêm phần ba số -Bài tốn hỏi gì? -Số trồng hai lần -Yêu cầu HS vẽ sơ đồ giải HS lên bảng giải toán, lớp làm vào Bài giải: Số trồng thêm là: 948 948 : = 316 (cây) Đã trồng : Số trồng tất cả: Thêm: cây? 948 + 316 = 1264 (cây) Đáp số: 1264 -Chấm bài, nhận xét cho HS − HS đọc yêu cầu Bài 4: − HS lên bảng thi đua làm + HS - Gọi HS đọc yêu cầu lớp làm vào nháp Bài tập yêu cầu gì? b x – 586 = 3705 -GV tổ chức cho HS lên bảng thi đua làm a.x+1909 = 2050 x = 2050–1909 x = 3705 + 586 + HS lớp làm vào nháp x = 141 x = 4291 c 8462 – x = 762 x = 8462 – 762 x = 7700 -GV sửa - Nhận xét * Bài tập chờ: Bài 5:(Cột dành cho HS khiếu) Yêu cầu hs lớp lấy hình tam giác mà chuẩn bị để trước mặt bàn, quan sát hình SGK mà xếp -Gọi HS lên bảng xếp - HS thực cá nhân -GV cho HS nhận xét Hoạt động ứng dụng -Nêu cách cộng trừ - HS nêu Bài 1: Tính 5648 – 2467 + 1000 3986 + 3498 + 2000 9812 – 7492 + 3000 Hoạt động sáng tạo Tấm vải thứ dài 963m , vải thứ hai dài 1/3 vải thứ Tấm vải thứ ba dài vải thứ 1876m.Hỏi ba dài mét? -Về nhà xem lại giải vào BT -Ơn lại tốn phép tính học -CBB:Tháng-Năm ……………………………………………………………………………………………… Thứ sáu ngày tháng năm 2019 TẬP LÀM VĂN Nói tri thức – Nghe kể: Nâng niu hạt giống I MỤC TIÊU - Biết nói người trí thức vẽ tranh công việc họ làm ( BT1) - Nghe - kể câu chuyện Nâng niu hạt giống (BT2) Hình thành phát triển lực: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo, NL văn học NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ II CHUẨN BỊ GV:- Tranh minh họa truyện kể sách giáo khoa - Bảng lớp chép sẵn gợi ý kể chuyện HS:SGK III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Khởi động - Cho lớp hát bài: Lớp - Cả lớp hát - Giới thiệu - Lắng nghe Hoạt động hình thành kiến thức HS đọc yêu cầu Hoạt động 1: Nói tri thức Quan sát nói rõ người trí thức Bài tranh ai? Họ làm -Gọi HS đọc yêu cầu gì? -Bài tập yêu cầu gì? -1 HS làm mẫu - Yêu cầu HS quan sát tranh trả lời +Người tranh bác sĩ (y sĩ) Bác sĩ … câu hỏi khám bệnh cho cậu bé vv… Cho HS làm theo nhóm -Các nhóm khác trao đổi thống ý kiến Hỏi: Em quan sát tranh nói cho tranh lớp nghe: Người tranh ai? Đang -Đại diện nhóm lên trình bày Lớp nhận làm gì? - u cầu HS nhóm thi đua trình bày -GV nhận xét chốt lời giải xét *Tranh 1: bác sĩ (y sĩ) khám bệnh *Tranh 2: kĩ sư trao đổi, bàn bạc trước mơ hình cầu *Tranh 3: giáo dạy học *Tranh 4: nhà nghiên cứu làm việc phòng thí nghiệm -1 HS đọc u cầu BT -Lắng nghe Hoạt động 2: Nghe kể: Nâng niu hạt giống Bài - Gọi HS đọc yêu cầu - Bài tập yêu cầu gì? -GV kể chuyện lần 1: chuyện “Nâng niu hạt giống” (Nội dung sách tham khảo) -Hỏi: Viện nghiên cứu nhận q gì? -Vì ơng Của khơng đem gieo mười hạt giống? -Ơng Của làm để bảo vệ giống lúa quý? - Nhận mười hạt giống -Vì đó, trời rét đậm, gieo, hạt giống nảy mầm chết rét -Ơng chia 10 hạt giống làm phần Năm hạt đem gieo, năm hạt ngâm nước ấm, gói vào khăn, tối tối ủ người để ấm thể làm thóc nảy mầm -Chỉ có hạt ơng Của ủ người giữ mầm xanh -Sau đợt rét, hạt giống nào? -GV kể chuyện lần 2: -Cho HS tập kể -Lắng nghe -Từng HS tập kể -Là người say mê khoa học Ông q hạt lúa giống Ơng nâng niu giữ gìn - Qua câu chuyện em thấy ơng Lương Định hạt Ơng đóng góp cho nước nhà nhiều Của người nào? cơng trình nghiên cứu giống lúa Hoạt động ứng dụng - Y/C hS viết điều em biết ông -HS làm cá nhân Lương Định Của - Nhận xét tiết học - Dặn nhà tập kể lại câu chuyện ……………………………………… GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ca hát mừng xuân I MỤC TIÊU: - Tổ chức cho HS ca hát để mừng Đảng ,mừng xuân *Hình thành phát triển lực: NL tự chủ, NL giải vấn đề , NL quan sát nhận biết, NL xử trí tình II CHUẨN BỊ: GV:- ND em chuẩn bị tiết mục văn nghệ - Tổ chức thi hái hoa tổ HS: hát III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động -Cho HS chơi trò chơi: máy bay đi, máy bay -HS tham gia trò chơi đến - Nhận xét - Giới thiệu -Lắng nghe Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động 1: Tổ chức thi văn nghệ - Lần lượt tổ lên hái hoa sau -Đại diện tổ lên hái hoa cử bạn tổ lên trình bày - Mỗi tiết mục hát hay nhận phần quà -HS thực yêu cầu Hoạt động Tổng kết thi : - Nhận xét chung tuyên dương cá nhân -HS nhận xét có tiết mục đặc sắc Hoạt động ứng dụng -Về nhà em hát cho người nghe -HS nhà thực - Liên hệ ,giáo dục - Nhận xét tiết học TOÁN Tháng – Năm I MỤC TIÊU - Biết đơn vị đo thời gian: tháng, năm - Biết năm có 12 tháng, biết tên gọi tháng năm, biết số ngày tháng, biết xem lịch - BT cần làm: Dạng 1,2( sử dụng tờ lịch năm học) Hình thành PTNL: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo, NL tư lập luận toán học, NL giải vấn đề toán học II.CHUẨN BỊ - GV:Tờ lịch năm 2018 -HS : SGK III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động - Cho HS hát: Cùng múa hát trăng - Cả lớp hát - Giới thiệu Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động 1: Các tháng năm: -GV treo tờ lịch năm 2018 yêu cầu -Một năm có 12 tháng, kể (từ –12) - Một năm có tháng tháng nào? -Yêu cầu HS lên bảng vào tờ lịch nêu tên 12 tháng năm - GV theo dõi hs nêu ghi tên tháng bảng Hoạt động 2: Giới thiệu số ngày tháng: -GV yêu cầu HS quan sát tiếp tờ lịch, tháng hỏi: - Tháng Một có ngày? -Những tháng lại có ngày? -Những tháng có 31 ngày? -Những tháng có 30 ngày? -Tháng Hai có ngày? -GV giảng thêm: Trong năm bình thường có 365 ngày tháng có 28 ngày, năm nhuận có 366 ngày tháng có 29 ngày Vậy tháng có 28 29 ngày - GV GT cho HS đếm cùi tay để nhớ số ngày tháng Hoạt động Luyện tập – thực hành Nêu hình hinh thức: Bài 1( N2), Bài 2( N2) Bài 1: - GV treo tờ lịch năm hành, yêu cầu cặp HS thực hành hỏi đáp theo câu hỏi SGK Có thể hỏi thêm câu hỏi như: +Tháng Hai năm có ngày? +Số ngày tháng khác có thay đổi khơng? -Chữa nhận xét HS Bài 2: - Cho HĐ N -Yêu cầu HS quan sát tờ lịch tháng năm 2018 trả lời câu hỏi -Y/c HS tìm thứ ngày tháng -Chữa nhận xét HS * Bài tập chờ:HS làm VBTT Hoạt động ứng dụng -Tháng Một có 31 ngày -Tháng có 28 ngày; tháng có 31 ngày, ……… -Tháng 1; 3; 5; 7; 8; 10; 12 -Tháng 4; 6; 9; 11 -Tháng có 28( 29) ngày - HS thực hành theo cặp, sau đến cặp HS thực hành trước lớp + Tháng có 31 ngày + Tháng có 31 ngày + Tháng có 30 ngày + Tháng có 31 ngày + Tháng 10 có 31 ngày + Tháng 11 có 30 ngày -HS lắng nghe sau tiến hành trả lời câu hỏi bài: Tìm xem ngày Chủ nhật tháng Tám ngày nào? ……… - Có 12 tháng tháng 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; Một năm có tháng 8; 9; 10;11; 12 tháng nào? -Tháng 1; 3; 5; 7; 8; 10; 12 Những tháng có 31 ngày? -Tháng 4; 6; 9; 11 Những tháng có 30 ngày? -Tháng có 28,(29) ngày Tháng có ngày? 5.Hoạt động sáng tạo a) Biết ngày 16 tháng thứ 4, hỏi ngày -HS nhà làm 23 tháng thứ mấy? b) Biết ngày chủ nhật tuần ngày 14, chủ nhật tuần tói ngày bao nhiêu? c)Một tháng có nhiều ngày chủ nhật? - Yêu cầu HS nhà luyện tập thêm cách xem ngày, tháng lịch -Nhận xét học, tuyên dương HS có tinh thần học tập tốt - GV nhận xét tiết học …………………………………… SINH HOẠT LỚP Kiểm điểm tuần 21 KÍ DUYỆT ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ... 1.Hoạt động khởi dộng + Cho HS chơi trò chơi: Ai nhanh - HS tham gia chơi Tính : 4732 -1234 , 5857- 210 7, 9535- 1805 - Nhận xét - Giới thiệu - Lắng nghe Hoạt động luyện tập thực hành - HTHĐ: Bài 1(
- Xem thêm -

Xem thêm: TUẦN 21 giáo án lớp 3, TUẦN 21 giáo án lớp 3, III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC, III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠYHỌC, Nhân hóa. Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi: Ở đâu ?

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay