2015 KT6 huong dan sua GLV theo TT 200

3 18 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2019, 22:42

Huong dan sua GLVCác yêu cầu chung về xây dựng bộ GLV: 1) Các bước của GLV:XâydựngGLVfullđầyđủcácbướctheochươngtrìnhkiểmtoánáp dụng cho tất cả các Doanh nghiệp sử dụng Thông tư 200 (DNNN;CTCP;TNHH,Niêm yết, Đại chúng). 2) Chương trình kiểm toán: Sẽ cóthêm01cộttrongsheetChươngtrìnhkiểmtoánlà“Bước bắt buộc phải thực hiện ngay tại khách hàng” (Bước không thể thiếu) đối với từngphần hành. GLVsẽđượctíchhợpchứcnăngkhihideunhidebướcnàotrênChươngtrìnhkiểm toán thì các sheet làm việc tương ứng sẽ tựđộnghideunhidetheođểtránhcácGLVquá rườm rà, nhiều bước có thể hoàn thiện sau. 3) Tham chiếu: Tham chiếu hoặc số thứ tự có thể nhảy tự động trên cơ sở tùy chỉnh của người dùng từ việc Hide hoặc Unhide từ sheet Chương trình kiểm toán; 4) Tự động hóasốliệu:Cácsheetcóthểlinksốliệuvớinhau,đảmbảonguyêntắcthôngtin chỉ điền duy nhất 1 lần và liên kết tại toàn bộ các chỗ có liên quan. 5) Tuyệt đối hạn chế việcnhiềutàikhoảntrêncùng1giấytờlàmviệcđểhỗtrợtốtnhấtcho việc phân công công việc. 6) Đảm bảo giấy tờ làm việc được thiết kế dễ dùng và dễ học cho cả trợ lý cấp thấp nhất. 2 hác mà moi người nhận định tương đồng cần trao đổi để thống + X7: Thủ tục kiểm tra số dư Hiện chương trình kiểm tốn xây dựng bước công việc theo thứ tự : Thu thập biên đối chiếu đơn vị đến Thủ tục thay (Thủ tục thay ưu tien theo TT Gửi thư xác nhận độc lập KTV -> Kiểm tra phát sinh sau niên độ -> Kiểm tra hình thành số dư…) khơng theo bước công việc thực tế thực Kiểm tốn viên (bước cơng việc Gửi thư xác nhận độc lập phải thực sau đến thủ tục thay khác), thứ tự bước cơng việc đánh tham chiếu sau: X7.1: Chọn mẫu gửi thư xác nhận tổng hợp kết X7.2: Tổng hợp phát sinh công nợ theo đối tượng đối chiếu với BB đối chiếu công nợ thu thập khách hàng X7.3: Kiểm tra toán sau niên độ X7.4: Kiểm ttra chứng từ chứng minh số dư công nợ Cuối thực lập bảng tổng hợp số dư kiểm tra (bao gồm số dư thực gửi thư xác nhận kiểm tra thủ tục thay thế) X7.5: Phân loại công nợ theo thời hạn phải toán: Ngắn hạn/Dài hạn X7.6: Đánh giá số dư công nợ ngoại tệ thời điểm cuối kỳ (nếu có) + X8: Thủ tục kiểm tra số phát sinh: X8.1: Kiểm tra chi tiết nghiệp vụ bất thường thơng qua thủ tục phân tích bước X6.2 X8.2: Kiêm tra chi tiết rủi ro cụ thể nêu biểu rủi ro 4.06 X8.3: Chọn mẫu kiểm tra chi tiết: GLV cần thiết kế phương thức chọn mẫu theo HLB AASC quy định: kiểm tra toàn phần tử trọng yếu/risk fatcor, phần tử lại chọn mẫu theo risk factor (hiện AASC chưa quy định risk factor nên phòng tính = 1) X8.4: Kiểm tra nghiệp vụ phát sinh ngoại tệ (nếu có) X8.5: Kiểm tra cut – off X8.6: Kiểm tra tính đầy đủ khoản mục (Kiểm tra số dư Có công nợ phải số dư Nợ công nợ phải trả) + X9: Các bước công việc khác: Tùy biến theo tài khoản thiết kế bước công việc khác cho phù hợp Trên ví dụ GLV khoản công nợ, tương tự GLV phần hành khác cần quán với việc đánh tham chiếu bước cơng việc có nội dung tương đồng TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN NẾU PHÁT SINH CÁC VẤN ĐỀ VƯỚNG MẮC MỌI NGƯỜI THẢO LUẬN NGAY VỚI NHAU NHÉ; ... X8.3: Chọn mẫu kiểm tra chi tiết: GLV cần thiết kế phương thức chọn mẫu theo HLB AASC quy định: kiểm tra toàn phần tử trọng yếu/risk fatcor, phần tử lại chọn mẫu theo risk factor (hiện AASC chưa... phải trả) + X9: Các bước công việc khác: Tùy biến theo tài khoản thiết kế bước cơng việc khác cho phù hợp Trên ví dụ GLV khoản công nợ, tương tự GLV phần hành khác cần quán với việc đánh tham chiếu... hợp kết X7.2: Tổng hợp phát sinh công nợ theo đối tượng đối chiếu với BB đối chiếu công nợ thu thập khách hàng X7.3: Kiểm tra toán sau niên độ X7.4: Kiểm ttra chứng từ chứng minh số dư công nợ
- Xem thêm -

Xem thêm: 2015 KT6 huong dan sua GLV theo TT 200, 2015 KT6 huong dan sua GLV theo TT 200

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay