văn 9 liên kết câu và liên kết đoạn văn

5 38 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2019, 22:31

Ngµy d¹y :9c:2512019Tiết 116 LIÊN KẾT CÂU VÀ LIÊN KẾT ĐOẠN VĂNI. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠTNâng cao nhận thức và kĩ năng sử dụng một số phép liên kết câu và liên kết đoạn vănII. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC KĨ NĂNG.1. Kiến thức: Liên kết nội dung và liên kết hình thức giữa các câu và các đoạn văn. Một số phép liên kết thường dùng trong việc tạo lập văn bản. 2. Kĩ năng: Nhận biết một số phép liên kết thường dùng trong việc tạo lập văn bản. Sử dụng một số phép liên kết câu, liên kết đoạn trong việc tạo lập văn bản 3năng lực : giao tiếp, hợp tác, tự chủ và tự học, sáng tạo, sử dụng ngôn ngữIII. CHUẨN BỊ HS soạn bài theo câu hỏi của SGK GV lên kế hoạch dạy họcIV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC1¤n ®Þnh tæ chøc:2KiÓm tra bµi cò:ThÕ nµo lµ thµnh phÇn t×nh th¸i, phô chó ?..........................................................................................................................................3Bµi míi: HĐ CỦA GV VÀ HSNỘI DUNG CẦN ĐẠTHình thành và phát triển năng lựcA.HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG GV viết một số Vd lên bảng? giữa 2 vế câu ghép, câu trong đoạn văn được liên kết với nhau bằng những từ ngữ nào HS trả lời. GV kết luận để dẫn dắt vào bàiNếu tôi học bài thì tôi đã không bị điểm kém. Tôi bị đau đầu. Và tôi còn bị ho nữa. Ngoài ra tôi cũng chẳng muốn ăn uống gì vì họng tôi đau rát quá. Năng lực tư duy, giao tiếp Ngày dạy :9c:25/1/2019 Tit 116 LIấN KT CU V LIấN KẾT ĐOẠN VĂN I MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT Nâng cao nhận thức kĩ sử dụng số phép liên kết câu liên kết đoạn văn II TRỌNG TÂM KIẾN THỨC KĨ NĂNG Kiến thức: Liên kết nội dung liên kết hình thức câu đoạn văn Một số phép liên kết thường dùng việc tạo lập văn Kĩ năng: Nhận biết số phép liên kết thường dùng việc tạo lập văn Sử dụng số phép liên kết câu, liên kết đoạn việc tạo lập văn 3-năng lực : giao tiếp, hợp tác, tự chủ tự học, sáng tạo, sử dụng ngôn ngữ III CHUẨN BỊ - HS soạn theo câu hỏi SGK - GV lên kế hoạch dạy học IV HOT NG DY HC 1-Ôn định tổ chức: 2-Kiểm tra cũ: Thế thành phần tình thái, phụ chó ? 3-Bµi míi: Hình HĐ CỦA GV HS NỘI DUNG CẦN ĐẠT thành phát triển lực A.HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG - GV viết số Vd lên bảng ? vế câu ghép, câu đoạn văn liên kết với từ ngữ - HS trả lời GV kết luận để dẫn dắt vào Nếu tơi học tơi không bị điểm - Tôi bị đau đầu tơi bị ho Ngồi tơi chẳng muốn ăn uống họng tơi đau rát q B HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI - Năng lực tư duy, giao tiếp Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm liên kết HS đọc đoạn văn SGK thảo luận, sau trả lời câu hỏi GV đưa đoạn văn lên máy chiếu để HS dễ dàng quan sát nhận diện liên kếtCâu hỏi thảo luận nhóm: Đoạn văn bàn vấn đề gì? Chủ đề có liên quan với chủ đề chung văn bản? Nội dung câu đoạn văn gì? -Những nội dung câu có quan hệ với chủ đề đoạn? -Nêu nhận xét trình tự xếp câu đoạn GV: gắn kết logic đoạn văn với văn bản, gắn kết logic câu với đoạn văn gọi liên kết nội dung Vậy liên kết nội dung? HS tìm ý liên kết nội dung phần Ghi nhớ I Khái niệm liên kết Liên kết nội dung a) Ví dụ Tác phẩm nghệ thuật xây dựng vật liệu mượn thực (1) Nhưng nghệ sĩ khơng ghi lại có mà muốn nói điều mẻ (2) Anh gửi vào tác phẩm thư, lời nhắn nhủ, anh muốn đem phần góp vào đời sống chung quanh (3) b) Nhận xét Chủ đề văn bản: bàn cách người nghệ sĩ phản ánh thực yếu tố góp thành chủ đề chung văn bản: “Tiếng nói văn nghệ” - Nội dung câu đoạn văn: Câu Tác phẩm văn nghệ phản ánh thực tại; Câu Khi phản ánh thực nghệ sĩ muốn nói lên điề mẻ Câu Những cách thức khác để thực đóng góp - Nội dung câu hướng vào chủ đề đoạn văn - Các câu đoạn văn xếp theo trình tự hợp lý: câu trước nêu vấn đề câu sau mở rộng, phát triển nghĩa câu trước c) Ghi nhớ Liên kết nội dung: - Các đoạn câu văn phải hướng - lực giao tiếp tiếng Việt -sử dụng ngôn ngữ, giao tiếp hợp tác, thẩm mĩ HS tiếp tục thảo luận câu hỏi 3: Mối quan hệ chặt chẽ nội dung câu đoạn văn thể biện pháp nào? Qua phép liên kết nào? GV: Như liên kết nội dung dùng từ ngữ để liên kết Đó liên kết hình thức Vậy có biện pháp liên kết hình thức nào? GV: Cách liên kết nội dung hình thức trên, người ta gọi liên kết HS tìm ý, trả lời câu hỏi gợi ý GV: - Thế liên kết vào chủ đề chung văn - Các câu văn phải phục vụ chủ đề câu - Các câu đoạn phải xếp theo trình tự hợp lý Liên kết hình thức a) Nhận xét Mối liên hệ câu đoạn văn thể ở: - Sự lặp lại từ: Tác phẩm(1) tác phẩm (3) - Sử dụng từ trườngliên tưởng: tác phẩm (1) - nghệ sĩ(2) -Sử dụng từ thay : nghệ sĩ (2) - anh (3) - Sử dụng quan hệ từ “nhưng” nối câu (1) với câu (2) - Sử dụng cụm từ đồng nghĩa : “Cái có (2)” -“ vật liệu mượn thực tại” b) ghi nhớ Các biện pháp liên kết hình thức: - Phép lặp từ ngữ - Từ trường liên tưởng - Phép - Phép nối - Dùng từ đồng nghĩa… Ghi nhớ: SGK C HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Hoạt động Luyện tập II Luyện tập HS làm tập SGK theo hướng Bài sgk: dẫn GV - Chủ đề: Khẳng định vị trí HS đọc đoạnvăn - nhóm thảo luận người Việt Nam quan câu hỏi SGK trọng hạn chế cần - Năng lực giao tiếp - Năng lực hợp - Chủ đề đoạn văn khắc phục tác, giải - Nội dung câu đoạn - Nội dung câu đoạn văn văn hướng vào chủ đề vấn đề đoạn: Câu 1: Cái mạnh người Việt Nam: Thông minh, nhạy bén với Câu 2: Bản chất trời phú (Cái mạnh ấy), thông minh sáng tạo yêu cầu hàng đầu Câu 3: Bên cạnh mạnh tồn yếu Câu 4: Thiếu hụt kiến thức Câu Biện pháp khắc phục lỗ hổng - Phân tích liên kết hình thức mơi thích ứng kinh tế câu đoạn văn sgk - Các câu liên kết phép liên kết: - Bản chất trời phú (chỉ thông minh, nhạy bén với mới) liên kết câu (2) với câu (1) - Từ Nhưng nối câu (3) với câu (2) Phân tích tính liên kết vb “ Bệnh lề - Từ nối câu (4) với (3) mề”? - Từ lỗ hổng lặp lại (4) câu (5) - Từ thông minh câu (5) lặp lại câu (1) Bài bổ trợ: Tính liên kết vb “ Bệnh lề Hoạt động 3: Hướng dẫn nhà mề” - Học chuẩn bị trước luyện tập a Liên kết nội dung: - Chủ đề: bệnh lề mề - Các đoạn văn có nội dung làm rõ chủ đề văn bản: + Đ1: Biểu bệnh lề mề + Đ2: Nguyên nhân… + Đ3: Tác hại … + Đ4: Giải pháp khắc phục bệnh lề mề - Các đoạn xếp hợp lí - Các từ ngữ liên kết đoạn: + Đ1-2: Những người lề mề ấy( phép thế) +Đ2-3: Bệnh lề mề( phép lặp) + Đ3-4: Bệnh lề mề ( Phép lặp) D HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG ?viết đoạn văn ngắn cảm nhận mẹ - HS viết đoạn văn khoảng 4-5 có sử dụng phép liên kết nội dung đoạn câu phân tích nội dung văn trình bày câu hình thc no/ E HOT NG B SUNG - Tìm đọc đoạn văn học tập cách triển khai chủ đề, liên kết đoạn văn s dng gnoon ng, gii vấn đề Tự học, thẩm mĩ 4/ Cñng cè - Đọc lại ghi nhớ 5/ HDVN: - Học bài; hoàn chỉnh tập vào - Đọc trả lời câu hỏi Luyện tập liên kết câu, liên kết đoạn văn ... liên quan với chủ đề chung văn bản? Nội dung câu đoạn văn gì? -Những nội dung câu có quan hệ với chủ đề đoạn? -Nêu nhận xét trình tự xếp câu đoạn GV: gắn kết logic đoạn văn với văn bản, gắn kết. .. văn với văn bản, gắn kết logic câu với đoạn văn gọi liên kết nội dung Vậy liên kết nội dung? HS tìm ý liên kết nội dung phần Ghi nhớ I Khái niệm liên kết Liên kết nội dung a) Ví dụ Tác phẩm nghệ... hướng vào chủ đề đoạn văn - Các câu đoạn văn xếp theo trình tự hợp lý: câu trước nêu vấn đề câu sau mở rộng, phát triển nghĩa câu trước c) Ghi nhớ Liên kết nội dung: - Các đoạn câu văn phải hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: văn 9 liên kết câu và liên kết đoạn văn, văn 9 liên kết câu và liên kết đoạn văn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay