giáo án chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của la phông ten

12 48 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2019, 22:26

I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT Qua việc so sánh hình tượng con cừu và con chó sói trong thơ ngụ ngôn của LaPhôngTen với những dòng viết về hai con vật ấy của nhà kho học BuyPhông, hiểu được đặc trưng của những sáng tác nghệ thuậtII. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC KĨ NĂNG1 KiÕn thøc: Đặc trưng của sáng tác nghệ thuật là yếu tố tưởng tượng và dấu ấn cá nhân của tác giả Cách lập luận của tác giả2. KÜ n¨ng: Đọc hiểu một văn bản dịch về nghị luận văn chương. Nhận ra và phân tích đựoc các yếu tố của lập luận( luận điểm.luận cứ, luận chứng trong văn bản) Th¸i ®é: Häc sinh cã th¸i ®é nghiªm tóc khi häc vµ ph©n tÝch luËn ®iÓm, luËn chøng trong bµi v¨n nghÞ luËn.3 năng lực cần hình thành: tự học, giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề sáng tạo, ngôn ngữ, thẩm mĩIII. CHUẨN BỊ HS soạn bài theo câu hỏi của SGK GV lên kế hoạch dạy học ph­¬ng ph¸p: vÊn ®¸p, thuyÕt tr×nh, rÌn luyÖn thao mÉuIV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. ¤n ®Þnh tæ chøc: 2.KiÓm tra bµi cò: ?KiÓm tra viÖc ®äc bµi th¬ “Chã sãi vµ chiªn con” cña hs ë nhµ ?Bµi th¬ viÕt vÒ ®iÒu g×? cã nh÷ng nh©n vËt nµo?kÕt thóc ra sao?........................................................................................................................................3Bµi míi: HĐ CỦA GV VÀ HSNỘI DUNG CẦN ĐẠTHình thành và phát triển năng lực A.HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNGEm đã được đọc những câu chuyện ngụ ngôn nào của L. Ten? Có những hình tượng con vật nào?? dưới con mắt của nhà văn và nhà khoa học, hình ảnh con vật hiện ra như thế nào? H. Đã chỉ rõ sự khá biệt bằng bài nghiên cứu: Con thỏ và con rùa, Gà trống và Hồ ly, Sáo mượn lông Công, Lợn, Dê cái và Cừu, Lừa và con Chó con, Chuột nhắt, Mèo và Gà trống non, Truyện cô hàng sữa Năng lực tư duy, giao tiếp ngày dạy: 9c:21/1/2019 Tiết 114+ 115 Văn bản: CHÓ SÓI CỪU TRONG THƠ NGỤ NGƠN CỦA LA PHƠNGTEN Hi-Pơ-Lit-Ten I MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT - Qua việc so sánh hình tượng cừu chó sói thơ ngụ ngơn LaPhơng-Ten với dòng viết hai vật nhà kho học Buy-Phông, hiểu đặc trưng sáng tác nghệ thuật II TRỌNG TÂM KIẾN THỨC KĨ NĂNG 1- KiÕn thøc: Đặc trưng sáng tác nghệ thuật yếu tố tưởng tượng dấu ấn cá nhân tác giả - Cách lp lun ca tỏc gi Kĩ năng: - c- hiểu văn dịch nghị luận văn chương - Nhận phân tích đựoc yếu tố lập luận( luận điểm.luận cứ, luận chứng văn bn) - Thái độ: Học sinh có thái độ nghiêm túc học phân tích luận điểm, luận chứng văn nghị luận 3- nng lc cn hỡnh thành: tự học, giao tiếp, hợp tác, giải vấn đề sáng tạo, ngôn ngữ, thẩm mĩ III CHUẨN BỊ - HS soạn theo câu hỏi SGK - GV lờn k hoch dy hc - phơng pháp: vấn đáp, thuyết trình, rèn luyện thao mẫu IV HOT NG DY HC Ôn định tổ chức: 2.Kiểm tra cũ: ?Kiểm tra việc đọc thơ Chó sói chiên hs nhà ?Bài thơ viết điều gì? có nhân vật nào?kết thúc sao? 3-Bµi míi: Hình thành HĐ CỦA GV HS NỘI DUNG CẦN ĐẠT phát triển lực A.HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG -Em đọc câu chuyện ngụ Con thỏ rùa, Gà trống ngôn L Ten? Có hình Hồ ly, Sáo mượn lơng Cơng, tượng vật nào? Lợn, Dê Cừu, Lừa ? mắt nhà văn nhà Chó con, Chuột nhắt, Mèo khoa học, hình ảnh vật Gà trống non, Truyện cô nào? H Đã rõ biệt hàng sữa nghiên cứu: B HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI Hoạt động 1: Tìm hiểu chung văn I Tìm hiểu chung Tác giả HS đọc phần thích SGK tác Hi-pơ-lítTen (H.Ten) (1828giả 1893) - triết gia - sử gia- nhà - Nêu nét khái quát tác giả? nghiên cứu văn học Pháp, viện sĩ Viện Hàn lâm Pháp Tác phẩm - Cơng trình nghiên cứu tiếng ông: LaPhôngten thơ ngụ ngôn ông, 1853 - Nêu xuất xứ tác phẩm - Phương thức biểu đạt: Nghị luận( NL văn chương) -Văn viết theo phương thức nào? Phân biệt cho HS: - Nghị luận xã hội - Nghị luận văn chương bố cục: - Đọc văn - Bố cục: phần: + Phần (từ đầu đến “tốt bụng thế”): Hình tượng cừu Đọc,tìm hiểu từ khó, thơ La Phôngten GV đọc mẫu đoạn, sau gọi HS đọc + Phần (Còn lại): Hình tượng tiếp chó sói thơ La Phơngten Chú ý phân biệt giọng đọc: - Văn vản có bố cục phần? - Nghị luận theo trình tự bước: + Dưới ngòi bút La Phơngten + Dưới ngòi bút Buy- Cả phần tác giả triển khai mạch phông nghị luận theo trật tự nào? + Dưới ngòi bút La - Năng lực tư duy, giao tiếp - lực giao tiếp tiếng Việt -sử dụng ngôn ngữ, giao tiếp hợp tác, thẩm mĩ - Em rõ văn bản? Hoạt động Tìm hiểu văn HS đọc tồn văn - THẢO LUẬN NHÓM: Dưới mắt nhà khoa học, hai vật lên nào? HS thảo luận Gợi ý: - Buy-Phông viết lồi cừu nào? - Chó sói Buy- phơng miêu tả sao? - Khi viết lồi cừu chó sói, BuyPhơng vào đâu? Viết có hay khơng? Tại ơng khơng nói đến “sự thương thân” lồi cừu nỗi bất hạnh lồi chó sói? + Nhận xét nhà khoa học Buy-phơng lồi cừu chó sói: Bằng mắt nhà khoa học, cách khách quan, theo chất vật tượng, cựu ngu ngốc sợ sệt chí đần độn chúng khơng biết trốn tránh nguy hiểm, chó sói thù ghét kết bạn với đồng loại “tiếng rú rùng rợn mùi hôi gớm giếc, thật đáng ghét lúc sống có hại, lúc chết vơ dụng” + Lí Buy-phơng khơng muốn nói đến thương thân lồi vật: - Tình mẫu tử tình cảm chung lồi - Sự bất hạnh chó sói khơng phải đặc tính chung chúng - Buy-phông nhà khoa học công nhìn nhận Phơngten Tác giả nhờ La Phơngten tham gia mạch nghị luận ơng, văn nghị luận trở nên sinh động II Tìm hiểu văn Chó sói cừu mắt nhà khoa học -Cừu: Vì sợ hãi mà hay tụ tập thành bầy Tóm lại, lồi vật nhút nhát, đần độn - Chó sói: Thù ghét kết bạn kết bè… Nhiều chó sói tụ hội với nhằm để công vật to lớn, thật đáng ghét, lúc sống có hại, chết vơ dụng… ->Tóm lại,dưới mắt nhà khoa học, chó sói vật dữ, đáng ghét Đó - Nhà khoa học nhìn vật nhìn xác, lạnh lùng, khách quan để nêu lên đặc tính chúng - Khơng nhìn nhận từ gó độ tình cảm (Vì đặc trưng khoa học xác, chân thực, cụ thể) sự vật thiên tư khoa học dựa tập tính lồi vật, đời sống thực tế Chó sói cừu thơ ngụ ngơn La Phơngten a) Hình tượng cừu thơ La Phôngten HS đọc thơ La Phơngten, sau - Tác giả đặt cừu non thảo luận câu hỏi SGK vào hoàn cảnh đặc biệt: đối Câu Để xây dựng hình mặt với chó sói bên dòng suối tượng cừu Chó sói cừu non, nhà thơ La - Dựa vào nét tính cách đặc Phơng-ten lựa chọn khía cạnh trưng lồi cừu: nhút nhát chân thực lồi vật Khắc hoạ tính cách qua: này, đồng thời có sáng - Thái độ tạo gì? - Ngơn từ + Cách xây dựng hình tượng: Con cừu thơ - Đặc điểm vốn có lồi La Phông-ten khác với nhà khoa học Buy-phông cừu: hiền lành, nhút nhát, La Phơng-ten nhìn theo cách nhìn người nghệ sĩ, theo quan điểm thẩm mĩ nhân văn không hại ->Ý thức kẻ yếu nên nghệ thuật + Khía cạnh chân thực loài vật: Để xây nhún nhường tới mức nhút dựng hình tượng cừu nhà thơ La Phơng-ten nhát dựa đặc điểm vốn có lồi vật => La Phơngten viết lồi hiền lành, nhút nhát vẻ nhẫn nhục đáng cừu sinh động nhờ thương + Khía cạnh sáng tạo nhà thơ: Bằng trí có trí tưởng tượng phóng tưởng tưởng trái tim đầy tình thương u khống tình u thương người nghệ sĩ, nhà thơ nhân cách hố cừu lồi vật làm cho biết nói suy nghĩ - cách sáng tác phù hợp với người đặc biệt nhanh nhạy đối đặc điểm truyện ngụ ngơn đáp nhân hố cừu non có suy nghĩ, nói năng, hành động giống người, khác với cách viết Buyphông - Nhờ đâu mà La Phơngten viết vậy? b)Hình tượng chó sói Chó sói xuất kiếm cớ gây với cừu non bên dòng suối: - Lời nói sói thật vơ lý Đó lời lẽ kẻ gian ngoan, xảo trá, ỷ mạnh bắt nạt kẻ yếu => Chó sói nhân hố, trë thµnh vËt vừa đáng ghét vừa đáng thơng di ngũi bỳt phúng khoáng tác giả - Cách miêu tả La Phơngten cách miêu tả BuyPhơng lồi cừu có khác nhau? HS trả lời, nhận xét - Để xây dựng hình tượng chó sói, nhà thơ làm nào? - H- Ten nhận xét sói thơ LaPhơngten? - hs THẢO LUẬN: So sánh cách viết sói cừu tác giả BuyPhông La Phôngten khác biệt hai cách viết Buy-Phông La Phơngten nhằm -Buy phơng: + Đối tượng : lồi cừu lồi sói chung + Cách viết: Nêu lên đặc tính cách xác + Mục đích: Làm cho người đọc thấy rõ đặc trưng hai lồi cừu sói - La Phơngten + Đối tượng: Một cừu non, sói đói meo + Cách viết: Dựa số đặc tính lồi vật, đồng thời nhân hố lồi vật người + Mục đích : Xây dựng hình tượng nghệ thuật (Cừu non đáng thương, Sói độc ác, đáng ghét) Cùng viết đối tượng giống nhau, từ nêu bật đặc trưng sáng tác ngh thut:Ngời nghệ sĩ có cách nhìn nhận đánh giá thực sống lòng nhân hậu, bao dung, phóng khoáng, bừng trí tởng tợng phong phú.Với cách nhìn ấy, khác với nhà khoa học, ngời nghệ sĩ phản ánh đợc hài lịch ngu ngèc vµ mục đích gì? Từ rút nhận xột v c trng ca bi kịch độc ¸c, sáng tác nghệ thuật III Tổng kết HS thực Ghi nhí: SGK C HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - thảo luận: đặc trưng sáng tác nghệ thuật khác với nghiên cứu khoa học Câu Chó sói có mặt nhiều thơ ngụ ngơn La Phơngten Chứng minh hình tượng chó sói cụ thể Chó sói cừu non khơng hoàn toàn nhận xét Ten, mà phần xem đáng cười (hài kịch ngu ngốc), chủ yếu lại đáng ghét (bi kịch độc ác) + Chó sói bi kịch độc ác: Xây dựng hình tượng nhân vật chó sói La Phơng-ten dựa đặc tính vốn có lồi chó sói thường ăn tươi nuốt sống vật yếu đuối nó, tợn bạo Bởi chó sói thơ ngụ ngôn ông xuất “tên bạo chúa” cưu non nhỏ bé tội nghiệp Nó tìm cách để ăn thịt cừu đáng thương Qua lí lẽ mà đưa để bắt nạt cừu như: Làm đục nước việc, nói xấu ta năm ngối ta thấy hống hách xảo quyệt cuả + Chó sói bi kịch ngu ngốc: Chó sói muốn ăn thịt cừu non, tìm cách kiếm cớ, trớ trêu thay cớ mà nghĩ không hợp lí, ngu ngốc bị cừu non “lật tẩy” làm cho bề mặt (đứng nguồn làm đục nước nguồn, khơng thể biết nói xấu người ta chưa đời) D HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Hình tượng chó sói cừu tượng trưng cho loại người xã hội - Năng lực giao tiếp - Năng lực hợp tác, giải vấn đề - Năng lực tư - Năng lực giao tiếp, hợp tác, giải vấn đề E HOẠT ĐỘNG BỔ SUNG GV đặt câu hỏi đối Một số tác phẩm ngụ ngơn sánh: Ngòai hình tượng chó La Fontaine: Con ve sói cừu non thơ ngụ kiến, Con cá nhỏ người ngôn La Phông-ten, em đánh cá, Chó rừng chó giữ thấy hình tượng chó sói nhà, Lừa đội lốt sư tử, Con tác phẩm nghệ nhái muốn to bò, Chó thuật nào? HS nhớ rừng cò, Gà đẻ trứng lại hình tượng chó sói vàng, Hai thằng ăn trộm với phim họat hình: “Hãy đợi lừa, … đấy”, “Ba heo con”… - Gv bổ sung giá trị truyện ngụ ngôn kể chuyện loài vật để giáo dục người La Fontain La Fontain tác giả viết truyện ngụ ngôn tiếng giới Các câu chuyện lồi vật ơng ln có sức lơi mạnh mẽ bạn đọc, đặc biệt trẻ nhỏ khắp hành tinh Đọc truyện ngụ ngôn La Fontaine, em nhỏ đến với câu chuyện ngụ ngơn vơ thú vị, dí dỏm hấp dẫn Với cách thức chuyển tải nhẹ nhàng, hấp dẫn, gần gũi với trẻ thơ, Truyện ngụ ngôn La Fotaine trao cho em học bổ ích, qua giúp em ngày lớn khơn trưởng thành hơn! Qua hình ảnh lồi vật, ơng biến thơ ngụ ngôn ông thành thứ “hài kịch có trăm khác nhau” qua ơng mơ tả tất tình cảm, đam mê, hoàn cảnh ngành nghề người Xã hội lồi vật ngụ ngơn tượng trưng cho xã hội Pháp thời đại La Fontaine sống, với cung bậc, tầng lớp, mâu thuẫn bộc lộ chất xã hội đó: từ người thấp cổ bé họng đến vị quyền cao chức trọng Bổ sung Năng lực giải vấn đề, thẩm mĩ, giao tiếp + 4/Cđng cè - HDVN -HƯ thèng toµn bµi + GV dạên dò HS học chuẩn bò “Liên kết câu liên kết đọan văn” Ngày dạy:9C 21/1/2016 a i lt s t Khoỏc da sư tử vào người Lừa làm rụng rời, hoảng kinh Oai Lừa chẳng đáng trinh Mà xui thiên hạ giật sởn gai Chút tai rủi ló ngồi Khiến Lừa lộ tẩy, thòi lòi mưu gian Thế gậy phang Người chuyện, ngỡ ngàng, lạ thay Hùng sư oai vệ Gậy xua với cối xay, ngờ! Lắm ông tiếng gò Ngẫm theo chuyện trò Lừa thơi Ngựa, xe, gia tướng ngồi Khốc cho vế vai anh hùng Sư tử người săn Một anh đại khuếch Tính thích săn chơi Mất chó săn vào hạng chó nòi Nghi bị lọt bụng ngài sư tử Gặp chăn chiên, hăm hở Bảo: "Chú làm ơn mách hộ hay Nhà thằng ăn cướp Để đến trả thù vố" Chú chăn chiên đáp: "Đằng kia, núi Mỗi tháng tơi cống cừu to Mới yên thân lại tự Trên đồng cỏ, chăn dắt" Hai người mải chuyện trò chưa dứt Sư tử lù lù đâu tới nơi Anh hùng rơm tháo lui Kêu: "Trời hỡi! Chỉ dùm chỗ trốn Hoạ thoát khỏi nguy khốn!" Chỉ chạm trán với nguy nan Mới rõ anh hùng, tỏ gan Kẻ bơ bơ tìm mạo hiểm Thấy nguy chuồn thẳng, hết huênh hoang Sư tử, sói cáo Vua sư tử già cốc đế Hết bị đau xương Rõ ràng ý muốn quốc vương Muôn dân nỗ lực tìm phương thuốc thần Ngăn chặn tuổi già lấn tới Ai bảo không tội dối vua Lồi có danh sư Đều phải tiến cử không trừ Ngự y hàng dài Nhiều loài dâng nộp thuốc hay Sân rồng cáo chẳng vãng lai Nằm nhà không muốn giây chuyện người Sói vào cung đem lời sầm tấu Rỉ tai vua nói xấu bạn Những muốn hun khói gia hình Sư tử triệu cáo tới trình diện Chàng đành phải đến nơi biết chuyện sói gây Tâu quốc vương - Cáo ta nói Xin Ngài đừng bắt tội oan thần Đã chậm trễ đến vấn an Sức khoẻ ngài ngự, lo toan việc cầu Thần mong góp phần đáng kể Được nâng cao sức khoẻ rồng Nên lâu ruổi rong Sưu tầm thuốc quý có mn lồi Thần gặp ngài hiền triết Các chuyên gia hiểu biết vấn đề Thần nói cho họ nghe Sức khoẻ bệ hạ nhìn tương lai Họ trí Ngài thiếu Thiếu nhiệt suy yếu tuổi già Cần sói đem lột da Tấm da bốc khói, da nóng già Đem trùm lên da bệ hạ Bí mật phép lạ hồi xuân Quan sói bậc trung thần Hiến da làm áo góp phần n Vua khối lệnh lột liền chỗ Da sói đem phủ lên người Còn chế biến xong xi Dâng lên ngài ngự ngon xơi bữa chiều Cận thần lui tới triều Gần vua có đặt điều hại nhân hoạ gấp bốn lần hạnh phúc Nói xấu người thu chi đâu quan nghề trước sau Không tha thứ cho điều ... số tác phẩm ngụ ngơn sánh: Ngòai hình tượng chó La Fontaine: Con ve sói cừu non thơ ngụ kiến, Con cá nhỏ người ngôn La Phông-ten, em đánh cá, Chó rừng chó giữ thấy hình tượng chó sói nhà, Lừa... lồi vật, đời sống thực tế Chó sói cừu thơ ngụ ngơn La Phơngten a) Hình tượng cừu thơ La Phôngten HS đọc thơ La Phơngten, sau - Tác giả đặt cừu non thảo luận câu hỏi SGK vào hoàn cảnh đặc biệt:... độc ác) + Chó sói bi kịch độc ác: Xây dựng hình tượng nhân vật chó sói La Phơng-ten dựa đặc tính vốn có lồi chó sói thường ăn tươi nuốt sống vật yếu đuối nó, tợn bạo Bởi chó sói thơ ngụ ngôn ông
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của la phông ten, giáo án chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của la phông ten

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay