Giáo án hóa học 11 bài 21 Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

3 12 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2019, 19:26

Giáo án hóa học 11 bài 21 Công thức phân tử hợp chất hữu cơ . Giáo án hóa học 11 bài 21 Công thức phân tử hợp chất hữu cơ . Giáo án hóa học 11 bài 21 Công thức phân tử hợp chất hữu cơ . Giáo án hóa học 11 bài 21 Công thức phân tử hợp chất hữu cơ Tuần 15 (Từ 3/12/2018 đến 8/12/2018) Ngày soạn: 28/11/2018 Ngày bắt đầu dạy: / /2018 Tiết 29 BÀI 21: CÔNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU A MỤC TIÊU Kiến thức Học sinh biết khái niệm ý nghĩa : Công thức đơn giản nhất, công thức phân tử Kỹ - Cách thiết lập công thức đơn giản từ kết phân tích nguyên tố - Cách tính phân tử khối cách thiết lập công thức phân tử Thái độ, tưởng - lòng u thích mơn - thái độ nghiêm túc học tập Định hướng phát triển lực - lực ngơn ngữ hóa học - lực phát giải vấn đề B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp trực quan - phương pháp đàm thoại - gợi mở - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: Giáo án, hệ thống câu hỏi liên quan Học sinh Xem trước C TIẾN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra s s Kiểm tra cũ HS chữa BT3, BT4 -SGK Dẫn vào Cũng giống chất vô cơ, hợp chất hữu cơng thức thể thành phần phân tử, thể mối quan hệ số lượng nguyên tố phân tử Chúng ta tìm hiểu loại công thức Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV – HS Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu cơng thức đơn giản I Công thức đơn giản Định nghĩa GV viết công thức phân tử số chất biết, yêu cầu HS tìm tỉ lệ số Công thức đơn giản cho biểu thị tỉ nguyên tử nguyên tố lệ tối giản số nguyên tử nguyên công thức, suy công thức đơn giản tố phân tử nhất HS nêu ý nghĩa công thức đơn Thiết lập công thức đơn giản giản nhất Gọi CTPT: CzHyOzNt x : y : z : t = n C : nH : nO : nN mC m H mO m N GV đưa cơng thức tính = 12 : : 16 : 14 %C %H %O % N = 12 : : 16 : 14 Ví dụ SGK: Thí dụ: Dưới hướng dẫn GV, HS lần Bước : Xác định thành phần định lượt giải tốn theo bước sau : tính chất A : C, H, O Bước : Đặt công thức phân tử A : CxHyOz Bước : Căn đầu tìm tỉ lệ 73,14 7, 24 19, 62 x : y : z = 12 : : 16 = : :1 Bước : Từ tỉ lệ tìm cơng thức đơn giản : C5H6O Hoạt động 2: Tìm hiểu cơng thức phân tử II Công thức phân tử Định nghĩa Công thức phân tử công thức biểu thị số lượng nguyên tố phân tử Quan hệ Công thức phân tử Công thức đơn giản GV dẫn ví dụ ban đầu để HS - Các hệ số CTPT số rút nhận xét nguyên lần hệ số CTĐGN - Đơi khi, CTPT CTĐGN - Nhiều hợp chất hữu khác (CTPT khác nhau) CTĐGN Thiết lập cơng thức phân tử a) Dựa vào thành phần phần trăm GV hướng dẫn HS quy trình làm khối lượng nguyên tố toán CxHyOzNt  xC + yH + zO + tN M(g) 12x 1y 16z 14t 100% %C %H %O %N y 12 x 16 z 14t Cách 1: mC = m H = mO = m N = M mA GV hướng dẫn HS quy trình vận dụng vào làm tốn ví dụ GV hướng dẫn HS quy trình làm tốn y 12 x Cách 2: %C = % H M 100% 16 z 14t = %O = % N = áp dụng quy tắc đường chéo, tìm x, y, z: M %C M %O M % H x = 12.100 ; y = 1.100 ; z = 16.100 Ví dụ: SGK GV hướng dẫn HS quy trình vận dụng vào làm tốn ví dụ GV cho số thí dụ yêu cầu HS áp dụng biểu thức để xác định phân tử khối GV hướng dẫn HS quy trình làm tốn GV hướng dẫn HS quy trình vận dụng vào làm tốn ví dụ b) Thơng qua CTĐGN CTĐGN: CaHbOc CTPT: (CaHbOc)n M = (12a + b + 16c)n => tìm n Ví dụ: SGK c) Tính trực lượng sản phẩm đốt cháy * Xác định khối lượng mol phân tử (BT1-SGK Tr.95) y z y  CxHyOz +(x+ )O2  xCO2 + H2O nA mol nCO2 nH2O => áp dụng quy tắc đường chéo, tìm x; y Thay giá trị x, y vào M M = 12.x + 1.y + 16z => tìm z Ví dụ: SGK Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố GV híng dÉn HS lµm BT3-SGK * Hướng dẫn nhà Làm BT SGK Rút kinh nghiệm, bổ sung sau dạy ... C5H6O Hoạt động 2: Tìm hiểu công thức phân tử II Công thức phân tử Định nghĩa Công thức phân tử công thức biểu thị số lượng nguyên tố phân tử Quan hệ Công thức phân tử Cơng thức đơn giản GV dẫn ví... giải toán theo bước sau : tính chất A : C, H, O Bước : Đặt công thức phân tử A : CxHyOz Bước : Căn đầu tìm tỉ lệ 73,14 7, 24 19, 62 x : y : z = 12 : : 16 = : :1 Bước : Từ tỉ lệ tìm cơng thức đơn... CTPT CTĐGN - Nhiều hợp chất hữu khác (CTPT khác nhau) có CTĐGN Thiết lập công thức phân tử a) Dựa vào thành phần phần trăm GV hướng dẫn HS quy trình làm khối lượng nguyên tố toán CxHyOzNt  xC
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 11 bài 21 Công thức phân tử hợp chất hữu cơ, Giáo án hóa học 11 bài 21 Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay