Giáo án hóa học 11 bài 17 Silic và hợp chất của silic

4 9 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2019, 19:21

Giáo án hóa học 11 bài 17 Silic và hợp chất của silic . Giáo án hóa học 11 bài 17 Silic và hợp chất của silic Giáo án hóa học 11 bài 17 Silic và hợp chất của silic Giáo án hóa học 11 bài 17 Silic và hợp chất của silic . Tuần 12 (Từ 12/11/2018 đến 17/11/2018) Ngày soạn: 7/11/2018 Ngày bắt đầu dạy: / /2018 Tiết 24 BÀI 17: SILIC HỢP CHẤT CỦA SILIC A MỤC TIÊU Kiến thức - HS nêu tính chất vật lí tính chất hóa học silic hợp chất - HS nêu phương pháp điều chế ứng dụng đơn chất hợp chất silic Kỹ - Vận dụng kiến thức để giải thích tính chất ứng dụng silic hợp chất đời sống kỹ thuật - Rèn kỹ giải tập silic Thái độ, tư tưởng - Có lòng u thích mơn - Có thái độ nghiêm túc học tập Định hướng phát triển lực - lực ngôn ngữ hóa học - lực phát giải vấn đề B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp trực quan - phương pháp đàm thoại - gợi mở - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: Giáo án, hệ thống câu hỏi liên quan Học sinh Học cũ, làm BTVN Xem trước C TIẾN TRÌNH PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Nêu tính chất hóa học CO2 viết phương trình hóa học minh họa Dẫn vào Nguyên tố nhóm với cacbon silic Vậy silic hợp chất silic có đặc điểm giống khác đơn chất hợp chất cacbon? Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV - HS Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu silic A –SILIC GV y/c HS viết cấu hình electron silic (14Si) từ cho biết vị trí silic bảng tuần hoàn 2 2 HS lên bảng viết cấu hình trả lời 14Si: 1s 2s 2p 3s 3p Silic nằm 14, nhóm IVA, chu kỳ HS tham khảo SGK cho biết dạng thù hình Si, tính chất vật lý Si HS thảo luận tính chất Si sở tính chất C học HS viết phương trình hóa học I- Tính chất vật lý Silic có hai dạng thù hình: silic tinh thể silic vơ định hình Silic tinh thể có cấu trúc giống kim cương, màu xám, có ánh kim, dẫn điện Nhiệt độ nóng chảy 1420oC Nhiệt độ sơi2620oC Silic tinh thể có tính bán dẫn Silic vơ định hình chất bột màu nâu II- Tính chất hóa học Si có số oxi hóa -4; 0; +2 +4 Si vơ định hình có khả phản ứng cao Si tinh thể Tính khử a) Tác dụng với phi kim Silic tác dụng với F2 nhiệt độ thường, đun nóng Si tác dụng với phi kim khác Si + F2  SiF4 (silic tetraflorua) o t Si + O2 ��� SiO2 (silic dioxit) to HS nghiên cứu SGK cho biết : - tự nhiên Si tồn dạng ? đâu ? � SiC (silic cacbua) Si + C �� b) Tác dụng với hợp chất Silic tác dụng mạnh với dung dịch kiềm Si+2NaOH + H2O  Na2SiO3 + 2H2 Tính oxi hóa Tác dụng với kim loại Ở nhiệt độ cao Si tác dụng với kim loại Ca, Mg, Fe tạo hợp chất silixua 2Mg + Si  Mg2Si (magie silixua) III- Trạng thái thiên nhiên Si nguyên tố phổ biến thứ hai (sau oxi) vỏ trái đất Trong thiên nhiên Si chủ yếu tồn tạo SiO2 (cát) khoáng vật silicat aluminosilicat : cao lanh (Al2O3.2SiO2.2H2O) xecpentin (3MgO.2SiO2.2H2O) fenspat (Na2O.Al2O3.6SiO2) Silic có thể động vật, thực vật với lượng nhỏ IV Ưng dụng HS nghiên cưu SGK cho biết ứng Si siêu tinh khiết chất bán dẫn dùng dụng Silic kỹ thuật vô tuyến điện tử , pin mặt trời chế tạo từ Si Hợp kim ferosilic dùng để chế tạo thép chịu axit V Điều chế * Trong phòng thí nghiệm: HS nghiên cứu SGK cho biết cách Si điều chế cách đốt cháy điều chế Si hỗn hợp gồm bột Mg cát mịn HS viết phương trình hóa học SiO2 + Mg  Si + MgO * Trong cơng nghiệp: Dùng than cốc khử SiO2 lò điện nhiệt độ cao SiO2 + C  Si + CO Hoạt động 2: Tìm hiểu hợp chất silic B- HỢP CHẤT CỦA SILIC I- Silic đioxit (SiO2) 1) Tính chất vật lý HS quan sát mẫu vật cho biết tính chấtchất rắn dạng tinh thể không tan vật lý SiO2 nước Nhiệt độ nóng chảy 1713oC Nhiệt độ sơi 2590oC 2) Tính chất hóa học * Là oxit axit HS cho biết SiO2 có tính chất hóa học SiO2 khơng tan dung dịch kiểm ứng dụng thực tế mà tan chậm kiểm đặc nóng dễ tan kiểm nóng chảy muối cacbonat nóng chảy HS viết phương trình hóa học SiO2 + 2NaOH  Na2SiO3 + H2O SiO2 + Na2CO3  Na2SiO3 + CO2 * Tác dụng với axit flohidric SiO2 + HF  SiF4 + H2O => ứng dụng: dung dịch HF dùng để khắc chữ lên thủy tinh II Axit silicic (H2SiO3) Axit silicic chất kết tủa dạng keo, khơng tan nước, đun nóng dễ bị nước H2SiO3  SiO2 + H2O Khi sấy khô axit silicic bị phần nước tạo thành silicagen, dùng để hút ẩm hấp phụ nhiều chất GV: Axit silicic có tính axit yếu, yếu vả axit cacbonic nên bị CO2 đẩy khỏi dung dịch muối Tính axit yếu: Na2SiO3 +CO2 + H2OH2SiO3 +Na2CO3 III Muối silicat - Chỉ có silicat kim loại kiềm tan nước, lại khơng tan\ - Dung dịch đậm đặc Na2SiO3 K2SiO3 gọi thủy tinh lỏng) Thủy tinh lỏng dùng chế keo dán thủy tinh sứ, tẩm vào vải gỗ khó cháy Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố - HS ghi nhớ tính chất hố học quan trọng hợp chất silic So sánh điểm giống khác silic cacbon * Hướng dẫn nhà Làm BT SGK Rút kinh nghiệm, bổ sung sau dạy ... hình Si, tính chất vật lý Si HS thảo luận tính chất Si sở tính chất C học HS viết phương trình hóa học I- Tính chất vật lý Silic có hai dạng thù hình: silic tinh thể silic vơ định hình Silic tinh... cương, màu xám, có ánh kim, dẫn điện Nhiệt độ nóng chảy 1420oC Nhiệt độ sơi2620oC Silic tinh thể có tính bán dẫn Silic vơ định hình chất bột màu nâu II- Tính chất hóa học Si có số oxi hóa -4; 0; +2... silic B- HỢP CHẤT CỦA SILIC I- Silic đioxit (SiO2) 1) Tính chất vật lý HS quan sát mẫu vật cho biết tính chất Là chất rắn dạng tinh thể không tan vật lý SiO2 nước Nhiệt độ nóng chảy 171 3oC Nhiệt
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 11 bài 17 Silic và hợp chất của silic, Giáo án hóa học 11 bài 17 Silic và hợp chất của silic

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay