Giáo án hóa học 11 bài 16 Hợp chất của cacbon

8 9 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2019, 19:19

Giáo án hóa học 11 bài 16 Hợp chất của cacbon . Giáo án hóa học 11 bài 16 Hợp chất của cacbon Giáo án hóa học 11 bài 16 Hợp chất của cacbon . Giáo án hóa học 11 bài 16 Hợp chất của cacbon . Giáo án hóa học 11 bài 16 Hợp chất của cacbon Tuần 12 (Từ 12/11/2018 đến 17/11/2018) Ngày soạn: 7/11/2018 Ngày bắt đầu dạy: / /2018 Tiết 23 BÀI 16: HỢP CHẤT CỦA CACBON A MỤC TIÊU Kiến thức - HS viết công thức cấu tạo phân tử CO CO2 - HS nêu tính chất vật lí tính chất hóa học CO CO2 - HS nêu phương pháp điều chế ứng dụng CO CO2 - HS nêu tính chất vật lí tính chất hóa học axit cacbonic muối cacbonat Kỹ - Vận dụng kiến thức để giải thích tính chất ứng dụng oxit cacbon đời sống kỹ thuật - Rèn kỹ giải tập cacbon hợp chất Thái độ, tư tưởng - Có lòng u thích mơn - Có thái độ nghiêm túc học tập Định hướng phát triển lực - lực ngơn ngữ hóa học - lực phát giải vấn đề B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp trực quan - phương pháp đàm thoại - gợi mở - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: Giáo án, hệ thống câu hỏi liên quan Học sinh Học cũ, làm BTVN Xem trước C TIẾN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ BT4, SGK Dẫn vào Hợp chất quan trọng cacbon: oxit, hidroxit muối cacbon? Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV - HS Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu cacbon monooxit A –CACBON MONOOXIT HS viết cấu hình electron C O 1- Cấu tạo phân tử GV giảng liên kết CO Giữa C O có liên kết cộng hóa trị liên kết cộng hóa trị cho-nhận HS nghiên cứu SGK cho biết : - Tính chất vật lý CO HS dựa vào đặc điệm cấu tạo phân tử để dự đốn tính chất hóa học CO CO cháy với lửa xanh lam nhạt, tỏa nhiều nhiệt HS nghiên cứu SGK cho biết điều chế CO cách HS viết phương trình phản ứng Làm loại sản phẩm phụ khỏi hỗn hợp sau phản ứng ? GV : Bản chất phản ứng dựa vào tính khử C nhiệt độ cao C Công thức cấu tạo : O 2- Tính chất vật lý CO chất khí khơng màu, khơng mùi, khơng vị, nhẹ khơng khí, tan nước Hóa lỏng -191,5oC Hóa rắn -205,2oC Rất bền với nhiệt độc 3- Tính chất hóa học CO có liên kết ba giống N2 nên hoạt động nhiệt độ thường hoạt động đun nóng a) CO oxit trung tính (oxit khơng tạo muối) Khơng tác dụng với nước, dung dịch axit, bazơ b) Tính khử mạnh • Tác dụng với O2: 2CO(k) + O2(k) → CO2 (k) • Tác dụng với oxit kim loại Ở nhiệt độ cao CO khử nhiều oxit kim loại thành kim loại (oxit kim loại sau Al) CO + CuO → CO2 + Cu 4- Điều chế a) Trong cơng nghiệp * Cho nước qua than nóng đỏ (nhiệt độ khoảng 1050oC) C + H2O CO + H2 Hỗn hợp khí tạo thành gọi khí than ướt (44%CO; 45% H2; 5% H2O; 6% N2) * Cho nước qua than nung đỏ lò gas C + O2 → CO2 CO2 + O2 → CO Hỗn hợp khí thu đưọc gọi khí lò gas (25%CO; 70%N2; 4%CO2 1%khí khác) Khí than ướt khí lò ga dùng làm nhiên liệu b) Trong phòng thí nghiệm Cho H2SO4 đậm đặc tác dụng với HCOOH đun nóng H SO dam dac HCOOH → CO + H2O Hoạt động 2: Tìm hiểu cacbon đioxit B- CACBON ĐIOXIT (CO2) 1- Cấu tạo phân tử CO2 HS nhắc laị loại liên kết phân tử Công thức cấu tạo : CO2 cấu trúc phân tử CO2 O C O Rút nhận xét tính phân cực hay Phân tử khơng phân cực khơng phân cực CO2 2- Tính chất vật lý CO2 chất khí khơng màu, nặng gấp 1,5 lần khơng khí tan khơng nhiều HS cho biết tính chất vật lý CO2 nước (ở điều kiện thường lit H2O hòa tan lit CO2) Nén áp suất 60 atm, CO2 hóa lỏng Làm lạnh đột ngột -76oC CO2 hóa rắn gọi nước đá khô, dùng làm môi trường lạnh bảo quản thực phẩm CO2 khơng trì cháy, nên dùng để chữa cháy (nén bình chữa cháy) 3- Tính chất hóa học HS cho biết tính chất hóa học CO2 a) Tác dụng với kim loại có tính khử mạnh (như Al, Mg) GV: C có số oxi hóa +4 nên khó CO2 + 2Mg → 2MgO + C thay đổi thay đổi gặp chất khử CO2 không cháy không trì mạnh cháy nên dùng dập tắt lửa, HS: CO2 không độc không dùng đám cháy có Mg nhơm Là oxit axit Tác dụng với nước tạo thành axit cacbonic CO2 + H2O  H2CO3 Tác dụng với dung dịch kiềm: => tạo loại muối tuỳ vào tỉ lệ phản ứng CO2 + NaOH → NaHCO3 CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O nOH − nCO 2 HCO3HS làm ví dụ GV hướng dẫn: Xét tỉ lệ số mol OH- muối muối CO322 muối với số mol CO2 để xác định loại muối tạo thành, từ tính khối lượng VD: Tính khối lượng muối tạo thành cho 112ml khí CO2 hấp thụ trong: a) 50ml dung dịch NaOH 1M b) 100ml dung dịch NaOH 0,8M c) 50ml dung dịch Ca(OH)2 1,5M HS viết phương trình phản ứng hóa học a) nNaOH = 0,05.1 = 0,05 mol => nOH- = 0,05 mol nOH − nCO = => tạo muối NaHCO CO2 + NaOH → NaHCO3 0,05 0,05 0,05 mol => mNaHCO3 = 0,05.84 = 4,2 gam b) nNaOH = 0,1.0,8 = 0,08 mol => nOH- = 0,08 mol nOH − nCO = 1,6 => tạo muối CO2 + NaOH → NaHCO3 x x x CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O y 2y y mol => nCO2 = x + y = 0,05 gam => nNaOH = x + 2y = 0,08 gam Giải được: x = 0,02; y = 0,03 c) nCa(OH)2 = 0,05.1,5 = 0,075 mol => nOH- = 0,15 mol nOH − nCO = => tạo muối CaCO , Ca(OH) dư CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O 0,05 0,05 mol => mCaCO3 = 0,05.100 = gam 4- Điều chế a) Trong công nghiệp Nung đá vôi 900-1000oC CaCO3(r) → CaO (r) + CO2 (k) b) Trong phòng thí nghiệm Cho dung dịch HCl tác dụng với đá vôi CaCO3 + 2HCl→ CO2↑ + CaCl2 + H2O Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố - Ghi nhớ tính chất hóa học số hợp chất quan trọng cacbon * Hướng dẫn nhà Làm BT SGK Rút kinh nghiệm, bổ sung sau dạy Tuần 12 (Từ 12/11/2018 đến 17/11/2018) Ngày soạn: 7/11/2018 Ngày bắt đầu dạy: / /2018 Tiết 24 HỢP CHẤT CỦA CACBON A MỤC TIÊU Kiến thức - HS nêu tính chất vật lí tính chất hóa học axit cacbonic muối cacbonat Kỹ - Vận dụng kiến thức để giải thích tính chất ứng dụng oxit cacbon đời sống kỹ thuật - Rèn kỹ giải tập cacbon hợp chất Thái độ, tư tưởng - Có lòng u thích mơn - Có thái độ nghiêm túc học tập Định hướng phát triển lực - lực ngơn ngữ hóa học - lực phát giải vấn đề B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp trực quan - phương pháp đàm thoại - gợi mở - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: Giáo án, hệ thống câu hỏi liên quan Học sinh Học cũ, làm BTVN Xem trước C TIẾN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Nêu tính chất hóa học CO, CO2 Chữa BT - SGK Dẫn vào Tiếp tục tìm hiểu hợp chất quan trọng cacbon: axit muối cacbon +4 Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV – HS Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu axit cacbonic C- AXIT CACBONIC VÀ MUỐI CACBONAT I Axit cacbonic (H2CO3) H2CO3 axit bền dễ bị phân hủy Axit cacbonic axit yếu nấc H2CO3  H+ + HCO3- K1 = 4,5.10-7 GV ý toán CO2 + kiềm cho HCO3-  H+ + CO32- K2 = 4,8.10-11 loại muối khác tùy vào tỉ lệ => tạo loại muối Hoạt động 2: Tìm hiểu muối cacbonat II Muối cacbonat GV: Cho biết có loại muối Có hai loại muối: muối trung hòa từ H2CO3 ? (CO32-) muối axit (HCO3-) Tính chất vật lí Tính tan: Các muối cacbonat trung hòa HS nêu tính tan muối cacbonat kim loại kiềm amoni (trừ Li2CO3) muối hidrocacbonat tan nước (NaHCO3 tan) Tính chất hóa học a) Tác dụng với axit Tất muối cacbonat dễ dàng tác dụng với dung dịch axit mạnh → CO2 + H2 O HS viết phương trình hóa học dạng NaHCO3 + HCl → NaCl + H2O + CO2 phân tử dạng ion thu gọn ↑ HCO3- + H+ → H2O + CO2 ↑ Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + H2O + CO2↑ CO32- + 2H+ → H2O + CO2 ↑ b) Tác dụng với dung dịch kiềm Các muối hidrocacbonat tác dụng với GV: ý tính chất muối dung dịch kiềm → muối cacbonat trung hidrocacbonat : vừa tác dụng với hòa + H2O axit, vừa tác dụng với bazơ NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O HCO3- + OH- → CO32- + H2O Ion hidrocacbonat (HCO3-) vừa tác GV nêu thí nghiệm: thổi CO2 vào dụng với axit, vừa tác dụng dung dịch nước vôi => nước vơi với bazơ => ion HCO3- có tính lưỡng vẩn đục tính => tất muối hidrocacbonat Tiếp tục thổi đến dư CO2 => dung có tính lưỡng tính dịch trở lại c) T¸c dơng víi CO2 Muối cacbonat trùng hòa tác dụng với GV giới thiệu phản ứng nhiệt phân CO2 dung dịch → muối muối cacbonat hidrocacbonat CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O CO2 + CaCO3 + H2O → Ca(HCO3)2 d) Phản ứng nhiệt phân - Nhiệt phân muối hidrocacbonat: t → muối cacbonat + CO2 + H2O VD: t 2NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O t0 Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O - Nhiệt phân muối cacbonat trung hồ: + Muối cacbonat kim loại kiềm khơng bị nhiệt phân + Muối cacbonat kim loại khác → oxit kim loại + CO2 t MgCO3 → MgO + CO2 t0 - Muối amoni cacbonat → NH3 + CO2 + H2O Một số muối cacbonat quan CaCO3 : dùng làm chất độn lưu hóa cao su số ngành công nghiệp Na2CO3 (soda khan) dùng công nghiệp thủy tinh, đồ gốm, bột giặt NaHCO3 dùng làm thuốc chữa bệnh đau dày Hoạt động 3: Luyện tập Bài tập – SGK Hướng dẫn: t - Viết phương trình phản ứng nhiệt CaCO3 → CaO + CO2 phân CaCO3 0,5265 mol 0,5265 mol - Tính số mol khí - Giải tốn hấp thụ CO2 vào dung dịch nNaOH = 0,5.1,8 = 0,9 mol kiềm, ý tỉ lệ nOH-/nCO2 = 1, => tạo muối CO2 + NaOH → NaHCO3 x x x CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O y 2y y mol => nCO2 = x + y = 0,5625 gam => nNaOH = x + 2y = 0,9 gam Giải được: x = 0,225; y = 0,3375 Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố Ghi nhớ tính chất hóa học số hợp chất quan trọng cacbon * Hướng dẫn nhà Làm BT SGK Rút kinh nghiệm, bổ sung sau dạy ... Tiết 24 HỢP CHẤT CỦA CACBON A MỤC TIÊU Kiến thức - HS nêu tính chất vật lí tính chất hóa học axit cacbonic muối cacbonat Kỹ - Vận dụng kiến thức để giải thích tính chất ứng dụng oxit cacbon đời... tính chất hóa học số hợp chất quan trọng cacbon * Hướng dẫn nhà Làm BT SGK Rút kinh nghiệm, bổ sung sau dạy Tuần 12 (Từ 12 /11/ 2018 đến 17 /11/ 2018) Ngày soạn: 7 /11/ 2018... Giáo án, hệ thống câu hỏi liên quan Học sinh Học cũ, làm BTVN Xem trước C TIẾN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Nêu tính chất hóa học
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 11 bài 16 Hợp chất của cacbon, Giáo án hóa học 11 bài 16 Hợp chất của cacbon

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay