Giáo án hóa học 11 bài 15 Cacbon

4 16 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2019, 19:17

Giáo án hóa học 11 bài 15 Cacbon . Giáo án hóa học 11 bài 15 Cacbon . Giáo án hóa học 11 bài 15 Cacbon . Giáo án hóa học 11 bài 15 Cacbon . Giáo án hóa học 11 bài 15 Cacbon . Giáo án hóa học 11 bài 15 Cacbon Tuần 11 (Từ 5/11/2018 đến 10/11/2018) Ngày soạn: 31/10/2018 Ngày bắt đầu dạy: / /2018 Tiết 22 BÀI 15: CACBON A MỤC TIÊU Kiến thức HS nêu cấu trúc dạng thù hình cacbon HS giải thích tính chất vật lí tính chất hóa học cacbon HS biết vai trò quan trọng cacbon đời sống kỹ thuật Kỹ - Vận dung tính chất vật lí tính chất hóa học cacbon để giải tập liên quan Thái độ, tư tưởng - Có lòng u thích mơn - Có thái độ nghiêm túc học tập - Có ý thức sử dụng mục đích dạng thù hình cacbon Định hướng phát triển lực - lực ngôn ngữ hóa học - lực giải vấn đề: thơng qua thí nghiệm, rút kết luận B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp trực quan - phương pháp đàm thoại - gợi mở - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: Giáo án, hệ thống câu hỏi liên quan Học sinh Xem trước C TIẾN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Kh«ng Dẫn vào Kim cương than chì tạo nên từ loại ngun tố, ngun tố gì? Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV - HS Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu vị trí, cấu hình electron ngun tử cacbon I Vị trí, cấu hình electron ngun GV y/c HS viết cấu hình electron tử 2 cacbon (6C) từ cho biết vị trí 6C: 1s 2s 2p cacbon bảng tuần hoàn cacbon nằm ô 6, nhóm IVA, chu kỳ HS lên bảng viết cấu hình trả lời Nguyên tử khối: 12 Các số oxi hóa: -4, 0, +2, +4 Hoạt động 2: Tìm hiểu tính chất vật lí cacbon II Tính chất vật lý HS nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi: Một số dạng thù hình C : - C có dạng thù hình ? 1- Kim cương 2- Than chì 3- Feleren 4- Cacbon vơ định hình - So sánh khác cấu tạo tính chất vật lý dạng thù hình? Kim cương Than chì Cacbon vơ định hình thuộc tinh thể Tinh thể than chì có Than vơ định hình ngun tử có cấu cấu trúc lớp , gồm tinh thể trúc tứ diện nên lớp liên kết với nhỏ có cấu tạo Cấu tạo kim cương chất lực Van de van xốp cứng tất yếu nên dễ tách khỏi chất Là tinh thể không Tinh thể màu xám có khả hấp phụ màu suốt, đen, có ánh kim, dẫn chất Tính chất khơng dẫn điện, dẫn điện nhiệt tốt nhiệt kim loại GV bổ sung số thông tin: - Kim cương có cấu trúc tứ diện đều, liên kết nguyên tử liên kết cộng hóa trị bền vững nên kim cương bền vững, kim cương vật liệu cứng tự nhiên Tinh thể kim cương suốt khơng màu, có khả phản xạ ánh sáng nên viên kim cương trông lấp lánh đẹp, kim cương dùng làm đồ trang sức đắt tiền - Than chì có cấu trúc lớp, lớp liên kết yếu với nên than chì mềm Vì than chì dùng làm bút chì, viết, vạch đen để lại nhiều lớp tinh thể than chì - Cacbon có khả hấp phụ => liên hệ: Giải thích nấu cơm bị khê, kinh nghiệm dân gian cho miếng than củi vào nồi cơm làm hết mùi khê Giải thích: tính chất vật lí than có khả hấp phụ, than củi có khả hấp phụ khí nồi cơm làm hết mùi khê Hoạt động 2: Nghiên cứu tính chất hóa học cacbon III Tính chất hố học GV đưa số hợp chất cacbon y/c HS xác định số oxi hoá: CH4 C CO CO2 Các mức oxi hoá: -4, 0, +2, +4 GV: từ mức oxi hoá cacbon, dự đốn tính chất hố học cacbon? HS trả lời: cacbon có tính oxi hố tính khử GV: tính khử tính chất chủ yếu C Tính khử a) Tác dụng với oxi HS lấy thí dụ xác định số oxi hoá Cacbon cháy khơng khí tỏa cacbon, từ xác định vai trò nhiều nhiệt cacbon phản ứng C + O2 → CO2 GV: Cacbon phản ứng với oxi, phản ứng tỏa nhiều nhiệt nên than (cacbon) dùng làm nhiên liệu => liên hệ: Đun bếp than độc, đặc biệt không đun bếp than nơi kín gió Hãy dùng kiến thức hóa học cho biết khí độc sinh q trình đun than? Giải thích: than cacbon, đun than, cacbon phản ứng với oxi theo phản ứng: C + O2 → CO2 Ở nhiệt độ cao: C + CO2 → 2CO Khí CO độc, khơng nên đun b) Tác dụng với hợp chất bếp than Ở nhiệt độ cao C khử nhiều hợp chất HS xác định số oxi hóa C C + 4HNO3 → CO2 + 4NO2 + H2O phản ứng CO2 + C → CO SiO2 + 2C → Si + CO Khử nhiều oxit kim loại thành kim HS tự lấy thêm ví dụ loại (oxit kim loại sau Al) Fe2O3 + 3C → Fe + CO Tính oxi hóa a) Tác dụng với hidro Cacbon phản ứng với hidro nhiệt độ cao tạo thành metan C + H2 → CH4 b) Tác dụng với kim loại GV lưu ý số oxi hóa C hợp Ở nhiệt độ cao C phản ứng với chất cacbua -4, GV lưu ý trường hợp CaC2 , Na2C2: số oxi hóa C -1 kim loại tạo thành cacbua kim loại 4Al + 3C → Al4C3 ( nhôm cacbua) Ca + C → CaC2 (canxi cacbua) 2Na + 2C → Na2C2 (natri cacbua) Hoạt động 4: Tìm hiểu thêm số ứng dụng, trạng thái tự nhiên điều chế cacbon IV Ứng dụng GV y/c HS nghiên cứu SGK nêu SGK ứng dụng, trạng thái tự nhiên sản V Trạng thái tự nhiên xuất photpho thực tế Kim cương than chì C tự HS nghiên cứu SGK trả lời gần tinh khiết Có khống vật canxit (thành phần có CaCO3) magiezit (MgCO3) đolomit (CaCO3.MgCO3) than mỏ Dầu mỏ, khí thiên nhiên hỗn hợp chất khác có chứa C chủ yếu hidrocacbon Cơ thể động vật thực vật chứa hợp chất hữu chủ yếu C tạo thành VI Điều chế HS tham khảo SGK nêu cách điều SGK chế loại cacbon Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố - Ghi nhớ dạng thù hình, tính chất hóa học cacbon * Hướng dẫn nhà Làm BT SGK Rút kinh nghiệm, bổ sung sau dạy ... chất hóa học cacbon III Tính chất hố học GV đưa số hợp chất cacbon y/c HS xác định số oxi hoá: CH4 C CO CO2 Các mức oxi hoá: -4, 0, +2, +4 GV: từ mức oxi hoá cacbon, dự đoán tính chất hố học cacbon? ... biệt khơng đun bếp than nơi kín gió Hãy dùng kiến thức hóa học cho biết khí độc sinh trình đun than? Giải thích: than cacbon, đun than, cacbon phản ứng với oxi theo phản ứng: C + O2 → CO2 Ở nhiệt... thù hình ? 1- Kim cương 2- Than chì 3- Feleren 4- Cacbon vơ định hình - So sánh khác cấu tạo tính chất vật lý dạng thù hình? Kim cương Than chì Cacbon vơ định hình thuộc tinh thể Tinh thể than
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 11 bài 15 Cacbon, Giáo án hóa học 11 bài 15 Cacbon

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay