Giáo án hóa học 11 bài 14 Bài thực hành 2 tính chất của một số hợp chất của nitơ photpho

3 6 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2019, 19:16

Giáo án hóa học 11 bài 14 Bài thực hành 2 tính chất của một số hợp chất của nitơ photpho . Giáo án hóa học 11 bài 14 Bài thực hành 2 tính chất của một số hợp chất của nitơ photpho . Giáo án hóa học 11 bài 14 Bài thực hành 2 tính chất của một số hợp chất của nitơ photpho Tuần 11 (Từ 5/11/2018 đến 10/11/2018) Ngày soạn: 1/11/2018 Ngày bắt đầu dạy: / /2018 Tiết 21 BÀI 14: BÀI THỰC HÀNH TÍNH CHẤT MỘT SỐ HỢP CHẤT CỦA NITƠ, PHOTPHO A MỤC TIÊU Kiến thức HS ôn tập kiến thức tính chất số hợp chất nitơ, photpho: tính oxi hố axit nitric, tính oxi hố muối kali nitrat Kỹ - Phân biệt loại phân bón hố học - Tiến hành thí nghiệm hố học, quan sát tượng rút nhận xét Thái độ, tư tưởng - Có lòng u thích mơn - Có thái độ nghiêm túc học tập Định hướng phát triển lực - lực ngơn ngữ hóa học - lực giải vấn đề: thơng qua thí nghiệm, rút kết luận - Năng lực tính tốn hóa học B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp thực hành thí nghiệm - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: Dụng cụ, hoá chất: - Dụng cụ: dụng cụ, gồm: ống nghiệm, kẹp gỗ, đũa thuỷ tinh, giá để ống nghiệm, chổi rửa, giấy lau - Hoá chất: dung dịch HNO3 loãng, đặc, dd NaOH, Cu, KNO3 tinh thể, (NH4)2SO4, phân supephotphat kép Học sinh Xem trước thực hành C TIẾN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định lớp học Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Trong trình thực hành Giảng Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV – HS Néi dung Hoạt động 1: Chia nhóm thực hành GV giới thiệu nội dung thí nghiệm: hố chất cách tiến hành HS ghi nhớ bước tiến hành Khi làm thí nghiệm, ghi lại tượng vào GVlưu ý HS tiến hành thí nghiệm cẩn thận, tránh để hoá chất rơi tay, quần áo, sách GV chia lớp thành nhóm (4 tổ), phân cơng nhóm trưởng, chia dụng cụ hố chất cho nhóm Hoạt động 2: Tiến hành thí nghiệm GV giới thiệu hoá chất: dung dịch HNO3 lỗng, đặc, dd NaOH, Cu Tiến hành thí nghiệm: SGK Quan sát màu khí bay nhận xét? Lưu ý: HNO3 đặc nguy hiểm, phải cẩn thận Khí NO2 độc, nên phải đậy kín miệng ống nghiệm bơng tẩm NaOH Sau thí nghiệm, để ống nghiệm nguội ngâm vào chậu nước vôi để khử độc I Nội dung Thí nghiệm 1: Tính oxi hố axit nitric ống nghiệm 1: có khí màu nâu đỏ bay lên, dung dịch ống nghiệm chuyển sang màu xanh Cu + 4HNO3đ  Cu(NO3)2+ 2NO2+2H2O ống nghiệm 2: có khí bay lên, lúc đầu khơng màu, sau chuyển sang màu nâu đỏ, dung dịch ống nghiệm chuyển sang màu xanh 3Cu + 8HNO3 loãng  3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O 2NO + O2  2NO2 Hoạt động 2: Tiến hành thí nghiệm Tiến hành thí nghiệm SGK => Hiện tượng? Giải thích? Lưu ý: đun cho KNO3 chảy hết cho than hồng vào ống nghiệm Hoạt động 3: Tiến hành thí nghiệm - GV hướng dẫn HS quan sát bề mẫu phân bón: (NH4)2SO4, KCl,Ca(H2PO4)2 - Cho lượng nhỏ mẫu phân bón vào ống nghiệm có sẵn 3ml nước quan sát Tiến hành thí nghiệm SGK => Hiện tượng? Giải thích? Thí nghiệm 2: Tính oxi hố muối kali nitrat - mẩu than nóng đỏ bùng cháy, có tiếng nổ lách tách 2KNO3  2KNO2 + O2 Thí nghiệm 3: Phân biệt số loại phân bón hố học a) Thử tính tan nước - mẫu phân bón tan b) Phân biệt đạm amoni sunfat - có khí mùi khai bay lên, làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh Tiến hành thí nghiệm SGK => Hiện tượng? Giải thích? NH4+ + OH-  NH3 + H2O c) Phân biệt kali clorua supephotphat kép - ống nghiệm có kết tủa trắng KCl Ag+ + Cl-  AgCl Sau tiến hành thí nghiệm GV y/c nhóm phát biểu, nêu tượng giải thích Kết thúc thí nghiệm, nhóm thu dọn rửa dụng cụ Củng cố Y/c HS ghi nhớ tính chất số hợp chất nitơ, photpho phân bón hố học Hướng dẫn nhà Viết tường trình buổi học sau nộp: Bản tường trình thí nghiệm  Tên thí nghiệm  Hoá chất, dụng cụ  Cách tiến hành  Hiện tượng  Giải thích viết phương trình phản ứng Kẻ bảng nhận xét phân bón hố học: Phương trình hố học Màu sắc, phản ứng với dung Tên phân Tính tan CT hố học dạng tinh dịch: bón nước thể NaOH AgNO3 Rút kinh nghiệm, bổ sung sau dạy ... ghi nhớ tính chất số hợp chất nitơ, photpho phân bón hố học Hướng dẫn nhà Viết tường trình buổi học sau nộp: Bản tường trình thí nghiệm  Tên thí nghiệm  Hoá chất, dụng cụ  Cách tiến hành ... ống nghiệm chuyển sang màu xanh 3Cu + 8HNO3 loãng  3Cu(NO3 )2 + 2NO + 4H2O 2NO + O2  2NO2 Hoạt động 2: Tiến hành thí nghiệm Tiến hành thí nghiệm SGK => Hiện tượng? Giải thích? Lưu ý: đun cho... thích? Thí nghiệm 2: Tính oxi hố muối kali nitrat - mẩu than nóng đỏ bùng cháy, có tiếng nổ lách tách 2KNO3  2KNO2 + O2 Thí nghiệm 3: Phân biệt số loại phân bón hố học a) Thử tính tan nước - mẫu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 11 bài 14 Bài thực hành 2 tính chất của một số hợp chất của nitơ photpho, Giáo án hóa học 11 bài 14 Bài thực hành 2 tính chất của một số hợp chất của nitơ photpho

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay