Giáo án hóa học 11 bài 12 Phân bón hóa học

3 11 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2019, 19:13

Giáo án hóa học 11 bài 12 Phân bón hóa học . Giáo án hóa học 11 bài 12 Phân bón hóa học . Giáo án hóa học 11 bài 12 Phân bón hóa học . Giáo án hóa học 11 bài 12 Phân bón hóa học . Giáo án hóa học 11 bài 12 Phân bón hóa học Tuần 10 (Từ 29/10/2018 đến 3/11/2018) Ngày soạn: 24/10/2018 Ngày bắt đầu dạy: / /2018 Tiết 20 BÀI 12: PHÂN BĨN HỐ HỌC A MỤC TIÊU Kiến thức HS biết: - Nguyên tố dinh dưỡng cần thiết cho trồng - Thành phần số loại phân bón hóa học thơng thường - Nhận biết số loại phân bón hóa học - Đánh giá chất lượng loại phân bón hóa học Kỹ - Giải tập phân bón Thái độ, tư tưởng - Có lòng u thích mơn - Có thái độ nghiêm túc học tập - HS biết cách bảo quản sử dụng số loại phân bón hóa học Định hướng phát triển lực - lực ngơn ngữ hóa học - lực giải vấn đề: thơng qua thí nghiệm, rút kết luận - Năng lực tính tốn hóa học B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án Học sinh Ôn cũ Xem trước C TIẾN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định lớp học Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Viết phương trình phản ứng theo sơ đồ Quặng photphoric  photpho  diphotpho pentaoxit  axit photphoric  amoni photphat  axit photphoric  canxi photphat Dẫn vào Vì bác nơng dân lại bón phân cho cây? Vậy phân bón hóa học gì, chúng có tác dụng gì? Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV – HS Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu phân đạm GV: phân bón hợp chất cung cấp Phân bón hóa học hợp chất có nguyên tố dinh dưỡng cho trồng chứa nguyên tố dinh dưỡng bón Có loại phân bón hóa học cho nhằm nâng cao suất ? Phân đạm cung cấp nguyên tố gì? ? Phân đạm có tác dụng trồng? ? Độ dinh dưỡng phân đạm đánh nào? ? Thế đạm amoni? ? Loại phân thích hợp cho loại đất nào? Tại sao? ? Thế đạm nitrat? ? Phân đạm amoni đạm nitrat có khuyết điểm sử dụng? ? Tính hàm lượng nitơ phân urể? ? Điều chế? ? Sự chuyển hóa urê đất? I- Phân đạm Phân đạm cung cấp nitơ cho trồng dạng ion NH4+ NO3Kích thích trình sinh trưởng cây, làm tăng tỉ lệ protein thực vật, trồng phát triển nhanh, cho nhiều củ, hạt, hoa * Độ dinh dưỡng xác định hàm lượng %N phân 1- Phân đạm amoni : NH4Cl, (NH4)2SO4, NH4NO3 * Thích hợp cho loại đất chua, muối bị thủy p hân tạo mơi trường axit 2- Phân đạm nitrat : NaNO3, Ca(NO3)2 * Tan nhiều nước nên hấp thụ nhanh, dễ bị nước trôi Urê : (NH2)2CO * Màu trắng, tan nhiều nước, 46%N Điều chế: CO2 + 2NH3  (NH2)2CO + H2O * bị phân hủy tác dụng vi sinh vật tác dụng với nước: (NH2)2CO + 2H2O  (NH4)2CO3 Hoạt động : Tìm hiểu phân lân ? Phân lân cung cấp ngun tố gì? ? Phân lân có tác dụng trồng? ? Độ dinh dưỡng phân lân đánh nào? * độ dinh dưỡng ? * điều chế ? * độ dinh dưỡng? * điều chế ? II – Phân lân Phân lân cung cấp photpho cho dạng ion PO43Phân lân cần cho thời kỳ sinh trưởng Độ dinh dưỡng đánh giá theo tỉ lệ % P2O5 tương ứng với lượng P có thành phần 1- Supephotphat a) Supephotphat đơn Chứa 14-20% P2O5 Sản xuất cách cho bột quặng photphoric apatit tác dụng với H2SO4 đặc Ca3(PO4)2+2H2SO4 Ca(H2PO4)2 + 2CaSO4 CaSO4 không tan nước làm rắn đất b) Supephotphat kép Chứa 40 - 50% P2O5 * Thành phần? ? độ dinh dưỡng? * Thích hợp cho loại đất nào? Sản xuất: cho bột quặng photphoric apatit tác dụng với H2SO4 đặc qua hai giai đoạn Ca3(PO4)2 + H2SO4  H3PO4 + 3CaSO4 Ca3(PO4)2 + H3PO4  Ca(H2PO4)2 2- Phân lân nung chảy Thành phần hỗn hợp photphat silicat canxi magie Chứa 12 – 14% P2O5 Thích hợp cho đất chua Hoạt động 3: Tìm hiểu phân kali III- Phân kali ? Phân lân cung cấp nguyên tố gì? Cung cấp nguyên tố kali dạng ion K+ ? Phân lân có tác dụng đối VD: KCl K2SO4 với trồng? Thúc đẩy trình tạo chất bột, chất đường, chất xơ, chất dầu, tăng cường ? Độ dinh dưỡng phân lân sức chống rét, chống sâu bệnh chịu đánh nào? hạn Đánh giá % K2O ứng với lượng K thành phần phân bón Trong tro có K2CO3 cung cấp K cho Hoạt động 4: Tìm hiểu phân hỗn hợp, phân phức hợp phân vi lượng IV- Phân hỗn hợp phân phức hợp HS nghiên cứu SGK Phân hỗn hợp chứa đồng thời hai ba nguyên tố dinh dưỡng - Phân hỗn hợp NPK: chứa (NH4)2HPO4 KNO3 - Phân hỗn hợp amophot: hỗn hợp NH4H2PO4, (NH4)2HPO4 V- Phân vi lượng Cung cấp nguyên tố B, Zn, Mn, Cu, Mo dạng hợp chất Củng cố HS nắm số loại phân bón hố học bản: thành phần dinh dưỡng Hướng dẫn nhà Làm BT SGK Rút kinh nghiệm, bổ sung sau dạy ... đánh nào? hạn Đánh giá % K2O ứng với lượng K thành phần phân bón Trong tro có K2CO3 cung cấp K cho Hoạt động 4: Tìm hiểu phân hỗn hợp, phân phức hợp phân vi lượng IV- Phân hỗn hợp phân phức hợp...? Phân đạm cung cấp nguyên tố gì? ? Phân đạm có tác dụng trồng? ? Độ dinh dưỡng phân đạm đánh nào? ? Thế đạm amoni? ? Loại phân thích hợp cho loại đất nào? Tại sao? ? Thế đạm nitrat? ? Phân. .. phân lân đánh nào? * độ dinh dưỡng ? * điều chế ? * độ dinh dưỡng? * điều chế ? II – Phân lân Phân lân cung cấp photpho cho dạng ion PO4 3Phân lân cần cho thời kỳ sinh trưởng Độ dinh dưỡng đánh giá
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 11 bài 12 Phân bón hóa học, Giáo án hóa học 11 bài 12 Phân bón hóa học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay