Giáo án hóa học 11 bài 10 Photpho

3 9 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2019, 19:10

Giáo án hóa học 11 bài 10 Photpho . Giáo án hóa học 11 bài 10 Photpho . Giáo án hóa học 11 bài 10 Photpho . Giáo án hóa học 11 bài 10 Photpho . Giáo án hóa học 11 bài 10 Photpho . Giáo án hóa học 11 bài 10 Photpho Tuần (Từ 22/10/2018 đến 27/10/2018) Ngày soạn: 17/10/2018 Ngày bắt đầu dạy: / /2018 Tiết 17 BÀI 10: PHOTPHO A MỤC TIÊU Kiến thức HS nêu được cấu tạo phân tử dạng thù hình phopho HS liệt kê tính chất vật lý, tính chất hố học photpho, điều chế ứng dụng photpho HS hiểu ngun nhân tính chất hóa học photpho Kỹ - HS viết phương trình hóa học thể tính chất photpho - Giải tập photpho Thái độ, tư tưởng - Có lòng u thích mơn - Có thái độ nghiêm túc học tập Định hướng phát triển lực - lực ngôn ngữ hóa học - lực giải vấn đề: thơng qua thí nghiệm, rút kết luận - Năng lực tính tốn hóa học B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án Học sinh Ôn cũ Xem trước C TIẾN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định lớp học Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Khơng Dẫn vào Ta tìm hiểu nitơ hợp chất nitơ Nitơ thuộc nhóm VA bảng tuần hoàn Các nguyên tố nhóm có tính chất hóa học tương tự hay khơng? Ta xét ngun tố thứ nhóm với nitơ, Photpho Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV - HS Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu vị trí, cấu hình electron nguyên tử photpho GV y/c HS viết cấu hình electron I Vị trí, cấu hình electron ngun photpho (15P) từ cho biết vị trí tử photpho bảng tuần hoàn 2 HS lên bảng viết cấu hình trả lời 15P: 1s 2s 2p 3s 3p photpho nằm ô 15, nhóm VA, chu kỳ Hoạt động 2: Tìm hiểu tính chất vật lí photpho HS nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi: II Tính chất vật lý - P có dạng thù hình? 1- Photpho trắng - So sánh tính chất vật lí dạng Chất rắn khơng màu vàng thù hình? Cấu trúc phân tử tinh thể : P4 HS kẻ bảng so sánh tính chất vật lí Mềm, dễ nóng chảy: tnc = 44,1oC dạng thù hình P Không tan nước P trắng P đỏ dung môi hữu benzen, CS2, ete Rất độc, gây bỏng nặng Tự bốc cháy khơng khí 400C Phát quang bóng tối Khi đun nóng đến 2500C khơng có khơng khí, P trắng chuyển dần thành P đỏ 2- Photpho đỏ Chất rắn dạng bột, màu đỏ Cấu trúc polime: Pn Không tan dung môi thông thường, dễ hút ẩm chảy rữa Bền khơng khí nhiệt độ thường, bốc cháy nhiệt độ 250oC Không phát quang bóng tối Sự chuyển hố photpho đỏ photpho Khi đun nóng khơng có khơng khí, photpho đỏ chuyển thành hơi, làm trắng? lạnh, photpho ngưng tụ thành photpho trắng Hoạt động 3: Tìm hiểu tính chất hóa học photpho GV đưa số hợp chất III Tính chất hố học photpho y/c HS xác định số oxi hoá: PH3 P P2O3 P2O5 Các mức oxi hoá: -3, 0, +3, +5 GV: từ mức oxi hố photpho, dự đốn tính chất hố học Tính oxi hố photpho? a) Tác dụng với kim loại  HS trả lời: photpho có tính oxi hố photphua tính khử P chi tác dụng với kim loại mạnh như: K, Na, Ca, Mg … tạo phophua HS lấy thí dụ xác định số oxi hoá kim loại t photpho, từ xác định vai trò P + Ca ��� Ca3P2 photpho phản ứng Tính khử a) Tác dụng với oxi Photpho cháy không khí đốt o nóng Photpho dễ dàng tác dụng với clo đốt nóng Thiếu oxi: P + O2  P2O3 (điphotpho trioxit) Dư oxi: 4P + 5O2  2P2O5 (điphotpho pentaoxit) b) Tác dụng với clo Thiếu clo: 4P + Cl2  2PCl3 (photpho triclorua) Dư clo: 4P + 5Cl2  2PCl5 (photphopentaclorua) c) Tác dụng với hợp chất P tác dụng với chất có tính oxi hóa mạnh 6P + KClO3  P2O5 + KCl P+5HNO3(đ)  H3PO4 + 5NO2 + H2O P tác dụng với S tạo P2S3 (điphotpho trisunfua) P2S5 (điphotpho pentasunfua) P dễ dàng tác dụng với hợp chất có tính oxi hóa mạnh HNO3 KClO3 KNO3 K2Cr2O7 P + HNO3(đ)  ? ? Tại P hoạt động mạnh N2 ko? Hoat động 4: Tìm hiểu ứng dụng trạng thái thí nghiệm photpho IV Ứng dụng GV y/c HS nghiên cứu SGK nêu SGK ứng dụng, trạng thái tự nhiên sản V Trạng thái tự nhiên xuất photpho thực tế P không tồn trạng thái tự Phần HS nghiên cứu SGK trả lời lớn tồn dạng muối axit photphoric Khoáng vật apatit 3Ca3(PO4)2 CaF2 photphorit Ca3(PO4)2 P có protein thực vật, xương, răng, tế bào não Trong công nghiệp P sản xuất VI Điều chế cách nào? Nung hỗn hợp quặng photphorit (hoặc apatit) cát than cốc 1200oC lò điện Ca3(PO4)2 + 3SiO3 + 5C  3CaSiO3 + 2P + 5CO Củng cố Gv nhấn mạnh: - Vị trí P bảng tuần hồn - So sánh dạng thù hình P: P trắng P đỏ - Tính chất hóa học P: tính oxi hóa tính khử Hướng dẫn nhà Làm BT SGK Rút kinh nghiệm, bổ sung sau dạy ... chuyển hố photpho đỏ photpho Khi đun nóng khơng có khơng khí, photpho đỏ chuyển thành hơi, làm trắng? lạnh, photpho ngưng tụ thành photpho trắng Hoạt động 3: Tìm hiểu tính chất hóa học photpho. .. chất III Tính chất hoá học photpho y/c HS xác định số oxi hoá: PH3 P P2O3 P2O5 Các mức oxi hoá: -3, 0, +3, +5 GV: từ mức oxi hoá photpho, dự đốn tính chất hố học Tính oxi hố photpho? a) Tác dụng... trò P + Ca ��� Ca3P2 photpho phản ứng Tính khử a) Tác dụng với oxi Photpho cháy khơng khí đốt o nóng Photpho dễ dàng tác dụng với clo đốt nóng Thiếu oxi: P + O2  P2O3 (điphotpho trioxit) Dư oxi:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 11 bài 10 Photpho, Giáo án hóa học 11 bài 10 Photpho

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay