Giáo án hóa học 11 bài 9 Axit nitric và muối nitrat

8 19 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2019, 19:08

Giáo án hóa học 11 bài 9 Axit nitric và muối nitrat . Giáo án hóa học 11 bài 9 Axit nitric và muối nitrat . Giáo án hóa học 11 bài 9 Axit nitric và muối nitrat . Giáo án hóa học 11 bài 9 Axit nitric và muối nitrat . Giáo án hóa học 11 bài 9 Axit nitric và muối nitrat Tuần (từ 8/10/2018 đến 13/10/2018) Ngày soạn : 4/10/2018 Ngày bắt đầu dạy: / /2018 BÀI 9: AXIT NITRIC MUỐI NITRAT A MỤC TIÊU Kiến thức - HS nêu cấu tạo phân tử, ứng dụng, điều chế axit nitric muối nitrat - HS liệt kê tính chất vật lý, tính chất hố học cuỷa axit nitric muối nitrat - HS biết cách phân biệt muối nitrat với muối khác Kỹ - HS viết phương trình hóa học dạng phân tử ion rút gọn thể tính chất muối amoni - HS quan sát, nhận xét suy luận logic Thái độ, tư tưởng - Có lòng u thích mơn - Có thái độ nghiêm túc học tập Định hướng phát triển lực - lực ngơn ngữ hóa học - lực giải vấn đề: thơng qua thí nghiệm, rút kết luận - Năng lực tính tốn hóa học B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án Học sinh Ôn cũ Xem trước C TIẾN TRÌNH PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định lớp học Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Nêu tính chất hóa học muối amoni Lấy ví dụ minh họa Dẫn vào Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV - HS Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu cấu tạp phân tử HNO3 A- AXIT NITRIC HNO3 HS viết công thức phân tử công I- Cấu tạo phân tử O thức cấu tạo , xác định số oxi hóa N H O N O CTCT: Trong phân tử HNO3 nitơ có số oxi hóa +5 Hoạt động 2: Tìm hiểu tính chất vật lí HNO3 II- Tính chất vật lí HS nêu tính chất vật lý HNO3 - HNO3 tinh khiết chất lỏng không đặc màu, bốc khói mạnh khơng khí ẩm Dung dịch HNO3 để lâu ngày có - Khối lượng riêng 1,53g/cm3 màu vàng NO2 phân hủy tan - ts = 86oC axit nên phải bảo quản Không bền lắm: 4HNO3 → 4NO2 + O2 + lọ sẫm màu bọc giấy 2H2O đen, bảo quản nơi khô mát - Tan nước theo tỉ lệ Hoạt động 3: Nghiên cứu tính chất hóa học HNO3 III- Tính chất hóa học HS lấy ví dụ tính axit viết 1- Tính axit phương trình phản ứng minh hoạ - Làm quỳ tím đổi mu Chú ý: trừ oxit bazơ, bazơ - Tác dụng oxit bazơ bazơ → muối + muèi cã tÝnh khö nước - Tác dụng với muốimuối axit - HNO3 axit có tính oxi hóa mạnh 2- Tính oxi hóa GV: HNO3 có tính oxi hóa ? a) Tác dụng với kim loại HS dựa vào số oxi hóa N KL(trừ Pt, Au )+ HNO3 → HNO3 để giải thích muối + spkhử + H2O Cu+4HNO3(đ)→Cu(NO3)2+2NO2+2 H2O GV ®a mét sè vÝ dơ 3Cu+8HNO3(l)→3Cu(NO3)2+NO+4H2O 8Al+30HNO3→8Al(NO3)3+3N2O+15H2O 5Mg+12HNO3→5Mg(NO3)2+N2+6H2O 4Zn+10HNO3→4Zn(NO3)2+NH4NO3+ * S¶n phÈm khư phơ thuộc nh 3H2O vào kim loại nồng độ axit? * Sản phẩm khử phụ thuộc vào kim loại nồng độ axit: kim loại mạnh, axit loãng, N+5 bị khử thấp + Tác dụng với kim loại yếu Cu , Ag HNO3 đậm đặc bị khử đến NO2 HNO3 lỗng bị khử đến NO + Tác dụng với kim loại có tính khử mạnh Mg, Zn, Al HNO3 bị khử đến N2O N2 ; HNO3 loãng bị khử đến NH4NO3 Chú ý: Fe, Al, Cr bị thụ động hóa dung dịch HNO3 đặc nguội * Hỗn hợp gồm thể tích HNO3 đặc thể tích HCl gọi nước cường thủy Au+HNO3 +3HCl→AuCl3 + NO + 2H2O b) Tác dụng với phi kim: C, S, P… Phi kim bị oxi hóa đến mức cao nhất, phi kim bị khử đến NO2 NO tùy theo nồng độ axit C + HNO3 → CO2 + NO2 + 2H2O HS viết phương trình phản ứng S + HNO3 → H2SO4 + NO2 + H2O c) Tác dụng với hợp chất: H2S, HI, SO2, FeO, muối sắt (II) Nguyên tố bị oxi hóa lên mức cao 3FeO+10HNO3→3Fe(NO3)3+NO+ 5H2O H2S + HNO3 → 3S + 2NO + 4H2O Hoạt động 4: Tìm hiểu ứng dụng điêu chế HNO3 HS đọc SGK tìm ứng IV- Ứng dụng dụng HNO3 SGK V- Điều chế HS tìm hiểu SGK cho biết 1- Trong phòng thí nghiệm phòng thí nghiệm HNO3 điều Cho kali nitrat natri nitrat tác dụng chế với H2SO4 đậm đặc đun nóng GV: Nên đun nóng nhẹ HNO3 dễ NaNO3(r) + H2SO4 → HNO3 + NaHSO4 bị phân huỷ 2- Trong cơng nghiệp HS tóm tắt sơ đồ trình sản xuất HNO3 sx từ amoniac qua ba giai HNO3 cơng nghiệp đoạn * Oxi hóa amoniac oxi khơng khí , to = 850-900oC; xúc tác hợp kim Pt Ir NH3 + 5O2 → 4NO + H2O ∆H < * Oxi hóa NO thành NO2 NO + O2 → NO2 * Chuyển hóa NO2 thành HNO3 NO2 + O2 + H2O → HNO3 Củng cố Chú ý tính chất hóa học axit nitric: đặc biệt tính oxi hóa mạnh Hướng dẫn nhà Làm BT 2, trang 64 SGK Rút kinh nghiệm, bổ sung sau dạy Tuần (từ 9/10/2017 đến 14/10/2017) Tiết 15 Ngày soạn : 4/10/2017 Ngày bắt đầu dạy: / /2017 AXIT NITRIC MUỐI NITRAT (TIẾP) A MỤC TIÊU Kiến thức - HS nêu cấu tạo phân tử, ứng dụng, điều chế axit nitric muối nitrat - HS liệt kê tính chất vật lý, tính chất hố học cuỷa axit nitric muối nitrat - HS biết cách phân biệt muối nitrat với muối khác Kỹ - HS viết phương trình hóa học dạng phân tử ion rút gọn thể tính chất muối amoni - HS quan sát, nhận xét suy luận logic Thái độ, tư tưởng - Có lòng u thích mơn - Có thái độ nghiêm túc học tập Định hướng phát triển lực - lực ngơn ngữ hóa học - lực giải vấn đề: thơng qua thí nghiệm, rút kết luận - Năng lực tính tốn hóa học B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án Học sinh Ôn cũ Xem trước C TIẾN TRÌNH PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định lớp học Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Hồn thành phương trình phản ứng sau vào cho biết axit nitric thể tính chất phản ứng đó: 1/ NaOH + HNO3 → 2/ NH3 + HNO3 → 3/ Fe + HNO3 đặc nóng → 4/ Cu + HNO3 lỗng → Sau HS hồn thành phương trình, y/c HS gọi tên sản phẩm Dẫn vào Liên hệ lại phương trình phần kiểm tra cũ: Các chất NaNO (natri nitrat), NH4NO3 (amoni nitrat), Fe(NO3)3 (sắt (III) nitrat) Cu(NO3)2 (đồng (II) nitrat) muối nitrat Vậy theo em muối nitrat? HS trả lời GV: muối nitrat muối axit nitric Hơm tìm hiểu muối nitrat Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV - HS Nội dung Hoạt động 1:Tìm hiểu tính chất vật lí muối nitrat B- MUỐI NITRAT GV y/c HS ghi lại định nghĩa lấy Muối nitrat muối axit nitric số ví dụ muối nitrat vào VD: … I- TÍNH CHẤT CỦA MUỐI NITRAT 1- Tính chất vật lý GV y/c HS nghiên cứu bảng tính tan phần cuối SGK cho biết tính tan muối nitrat HS trả lời Tất muối nitrat dễ tan GV bổ sung: Tất muối nitrat nước chất điện li mạnh chất điện li mạnh Vậy em viết phương trình điện li NaNO3? NaNO3 → Na+ + NO3GV lưu ý: ion NO3- khơng màu Màu dung dịch có màu ion kim loại Ví dụ muối Cu(NO3)2 có màu xanh màu ion Cu2+, muối Fe(NO3)3 có màu vàng ion Fe3+ Ion NO3- không màu Hoạt động 2:Nghiên cứu tính chất hóa học muối nitrat Muối nitrat muối Em nhắc lại 2- Tính chất hóa học tính chất muối học lớp 9? HS trả lời: muối tác dụng với kim loại, với axit, với bazơ với muối GV lưu ý thêm - Phản ứng kim loại với muối tuân theo nguyên tắc kim loại mạnh đẩy kim loại yếu khỏi muối - Phản ứng muối với axit, bazơ hay với muối phản ứng trao đổi ion, muốn xảy phải thỏa mãn điều kiện sản phẩm có chất kết tủa, chất khí chất điện li yếu Tuy nhiên lưu ý thêm rằng, tất muối nitrat tan, chất điện li mạnh không bay hơi, nên phản ứng có xảy hay khơng phụ thuộc vào sản phẩm lại Vì khơng phải phản ứng đặc trưng muối nitrat Tuy nhiên, tất muối nitrat lại có chung đặc điểm bền với nhiệt, chúng dễ bị nhiệt phân hủy GV lưu ý: sản phẩm nhiệt phân muối nitrat khác tùy thuộc vào kim loại GV hỏi lại dãy hoạt động hóa của kim loại học lớp HS đọc, GV ghi lên bảng GV lấy ví dụ KNO3 HS viết phương trình GV lấy ví dụ Cu(NO3)2 HS viết phương trình GV lấy ví dụ AgNO3 HS viết phương trình Phản ứng nhiệt phân * Muối nitrat kim loại hoạt động mạnh (trước Mg) phân huỷ thành muối nitrit + O2 KNO3 KNO2 + O2 Lưu ý: trường hợp đặc biệt Ba(NO3)2 BaO + 2NO2 + ½ O2 * Muối nitrat kim loại hoạt động (từ Mg – Cu) phân huỷ thành oxit kim loại + NO2 + O2 Cu(NO3)2 2CuO + 4NO2 + O2 * Muối nitrat kim loại hoạt động yếu (sau Cu) phân huỷ thành kim loại + NO2 + O2 2AgNO3 2Ag + 2NO2 + O2 * Muối amoni nitrat: GV: em đọc lại phương trình phản ứng nhiệt phân muối amoni nitrat? HS đọc phương trình GV ghi lên bảng VD vận dụng: GV cho số chất: Fe(NO3)3, NaNO3, Hg(NO3)2 Hãy viết phương trình phản ứng nhiệt phân NH4NO3 VD: N2O + 2H2O HS lên bảng viết GV lưu ý: trước viết phương trình cần làm gì? Trả lời: cần xác định độ mạnh yếu kim loại xem kim loại thuộc nhóm GV y/c HS nhận xét bảng bổ sung có GV hỏi: Em xác định số oxi hóa N ion nitrat? Từ có suy nghĩ gì? HS trả lời: số oxi hóa +5, mức oxi hóa cao N, có tính oxi hóa GV bổ sung: nhiên, ion nitrat khơng thể tính oxi hóa mơi trường trung tính mà thể tính oxi hóa mơi trường axit Trong mơi trường axit, có ion H+, ion NO3- kết hợp với H+ thể tính oxi hóa axit HNO3, ví dụ, hòa tan Cu kim loại GV nêu tượng: Cu phản ứng tạo dung dịch muối đồng (II) có màu xanh, có khí NO khơng màu ra, hóa nâu khơng khí Vì người ta dùng phản ứng để nhận biết ion nitrat GV nêu thí nghiệm HS nhận xét viết phương trình phân tử, phương trình ion rút gọn 2Fe(NO3)3 Fe2O3 + 6NO2 + O2 NaNO3 NaNO2 + O2 Hg(NO3)2 Hg + 2NO2 + O2 * Tính oxi hóa ion NO3- mơi trường axit (bổ sung tùy đối tượng HS) Trong môi trường axit, ion NO3- thể tính oxi hóa axit HNO3 VD: Cu tan dung dịch NaNO3 có nhỏ vài giọt H2SO4 lỗng làm mơi trường 3Cu+8H++2NO3-→ 3Cu2++2NO↑+4H2O 3- Nhận biết ion nitrat Cho dung dịch tác dụng với đồng H2SO4 3Cu + 8NaNO3 + H2SO4 → 3Cu(NO3)2 + NO↑ + H2O + Na2SO4 2NO + O2 → 2NO2 (nâu đỏ) 3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ +2NO↑ + 4H2O Hoạt động 3: Tìm hiểu ứng dụng muối nitrat II- ỨNG DỤNG HS liên hệ SGK liên hệ thực tiễn, - Làm phân bón hóa học (phân đạm) tìm ứng dụng muối nitrat - Điều chế thuốc nổ đen (75%KNO3; HS trả lời 10% S 15%C) GV nêu lại: Muối nitrat dùng làm phân bón hóa học (phân đạm) Ta nghiên cứu phân bón hóa học sau Hỗn hợp KNO3, S, C dùng làm thuốc nổ nhờ khả dễ bị nhiệt phân sinh oxi KNO3 Hoạt động 4: Tự đọc thêm chu trình nitơ tự nhiên C- CHU TRÌNH CỦA NITƠ TRONG TỰ NHIÊN HS đọc SGK tự tìm hiểu chu Cây xanh đồng hóa nitơ biến thành trình nitơ tự nhiên protein thực vật, động vật đồng hóa protein thực vật tạo protein động vật sau chuyển hóa thành hợp chất hữu chứa nitơ Nhờ loại vi khuẩn khác phần hợp chất chuyển hóa thành NH3→muối nitrat,N2 Mưa giơng biến N2 thành NO → NO2 → HNO3 → muối nitrat Một số loại vi khuẩn có khả hấp thụ nitơ từ khí chuyển hóa thành hợp chất chứa nitơ 3- Con người bón vào đất hợp chất chứa nitơ Củng cố Như vậy, tìm hiểu muối nitrat, muối axit nitric Các em cần ghi nhớ tính chất muối nitrat, mà đặc biệt phản ứng nhiệt phân Chú ý rằng, viết phản ứng nhiệt phân muối nitrat, cần xác định xem muối kim loại nào, thuộc nhóm kim loại để viết cho sản phẩm Làm BT lớp theo nhóm Hướng dẫn nhà Làm BT SGK Rút kinh nghiệm, bổ sung sau dạy ... /2017 AXIT NITRIC VÀ MUỐI NITRAT (TIẾP) A MỤC TIÊU Kiến thức - HS nêu cấu tạo phân tử, ứng dụng, điều chế axit nitric muối nitrat - HS liệt kê tính chất vật lý, tính chất hố học cuỷa axit nitric muối. .. nghĩa lấy Muối nitrat muối axit nitric số ví dụ muối nitrat vào VD: … I- TÍNH CHẤT CỦA MUỐI NITRAT 1- Tính chất vật lý GV y/c HS nghiên cứu bảng tính tan phần cuối SGK cho biết tính tan muối nitrat. .. HS trả lời GV: muối nitrat muối axit nitric Hơm tìm hiểu muối nitrat Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV - HS Nội dung Hoạt động 1:Tìm hiểu tính chất vật lí muối nitrat B- MUỐI NITRAT GV y/c HS
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 11 bài 9 Axit nitric và muối nitrat, Giáo án hóa học 11 bài 9 Axit nitric và muối nitrat

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay