Giáo án hóa học 11 bài 8 Amoniac muối amoni

7 13 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2019, 19:06

Giáo án hóa học 11 bài 8 Amoniac muối amoni . Giáo án hóa học 11 bài 8 Amoniac muối amoni . Giáo án hóa học 11 bài 8 Amoniac muối amoni . Giáo án hóa học 11 bài 8 Amoniac muối amoni . Giáo án hóa học 11 bài 8 Amoniac muối amoni Tuần (Từ 1/10/2018 đến 6/10/2018) Ngày soạn: 27/9/2018 Ngày bắt đầu dạy: ./…./2018 Tiết 12 BÀI 8: AMONIACMUỐI AMONI A MỤC TIÊU Kiến thức - Học sinh liệt kê tính chất vật lý, ứng dụng amoniac - Học sinh viết cấu tạo phân tử amoniac - Học sinh giải thích tính chất hóa học amoniac - HS nêu phương pháp điều chế amoniac phòng thí nghiệm công nghiệp Kỹ - HS dựa vào cấu tạo phân tử giải thích tính vật lý, hóa học NH3 - HS quan sát thí nghiệm hình ảnh, rút nhận xét tính chất vật lý tính chất hóa học amoniac - HS dự đốn tính chất, kiểm tra dự đốn kết luận tính chất hố học amoniac - HS viết phương trình hóa học dạng phân tử ion rút gọn - HS phân biệt amoniac với số khí biết phương pháp vật lí hóa học Thái độ, tư tưởng - Có thái độ nghiêm túc học tập - HS u thích mơn hóa học mơn khoa học khác - HS có ý thức bảo vệ môi trường Định hướng phát triển lực - lực ngơn ngữ hóa học - lực giải vấn đề: thơng qua thí nghiệm, rút kết luận - Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào sống (xử lí khí thải NH môi trường từ nguồn tự nhiên : rác thải, nước thải ) B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án Học sinh Xem trước C TIẾN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định lớp học Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Nêu tính chất hóa học N2 lấy ví dụ minh họa Dẫn vào Tìm hiểu số hợp chất quan trọng nitơ: amoniac, muối amoni, axit nitric… Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV - HS Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu cấu tạo phân tử amoniac A - AMONIAC Dựa vào cấu tạo ngtử N H I Cấu tạo phân tử mơ tả hình thành ptử NH 3? Viết Công thức phân tử : NH3 CTe CTCT ptử NH3? Công thức electron : HS nghiên cứu SGK sau trình bày: H cơng thức electron , công thức cấu H N H tạo NH3 - Nguyên tử N liên kết với nguyên Công thức cấu tạo tử H LK CHT có cực H - Ngun tử N có cặp e chưa tham gia liên kết H N H - Nguyên tử N có số oxh thấp -3 GV bổ sung: Phân tử có cấu tạo khơng đối xứng nên phân tử NH3 phân cực Hoạt động 2: Tìm hiểu tính chất vật lý amoniac II Tính chất vật lý Gv: Yêu cầu hs tính tỉ khối NH Amoniac chất khí khơng màu, mùi so với khơng khí khai xốc nhẹ khơng khí Hs: Rút nhận xét trạng thái, màu Tan nhiều nước (ở 20oC lit nước sắc, mùi, tỉ khối, tính tan NH3 hòa tan 800 lit NH3) H2O Dung dịch amoniac có tính bazơ GV nêu thí nghiệm thử tính tan NH3 (h23 sgk) Hs: Quan sát tượng giải thích - Khí NH3 tan nhiều nước làm giảm P bình nước bị hút vào bình Phenolphtalein chuyển thành màu hồng  NH3 có tính bazơ Hoạt động 3: Nghiên cứu tính chất hóa học amoniac III Tính chất hố học HS dựa vào thuyết Arenuit học để 1- Tính bazơ yếu giải thích tính bazơ NH3 a) Tác dụng với nước NH3 + H2O  NH4+ + OH=> làm quỳ tím chuyển sang màu xanh => nhận NH3 quỳ tím ẩm b) Tác dụng với axit 2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4 HS lấy ví dụ minh họa NH3 + HCl → NH4Cl c) Tác dụng với dung dịch số muối Al3++3NH3+3H2O→ Al(OH)3↓ + 3NH4+ Fe2++2NH3+2H2O→ Fe(OH)2↓ + 2NH4+ 2- Tính khử a) Tác dụng với oxi NH3 + 3O2 → 2N2 + H2O Khi có xúc tác hợp kim Pt Ir HS dựa vào số oxi hóa N 850-900oC sản phẩm NO nước NH3 dự đoán khả thay đổi số oxi NH3 + 5O2 → 4NO + H2O hóa N NH3 b) Tác dụng với clo 2NH3 + 3Cl2 → N2 + HCl NH3 (k) + HCl (k) → NH4Cl (r) tượng: có “khói” trắng¬ => phản ứng dùng nhận biết NH3 HS tính số oxi hóa N2, NO, CuO để khẳng định NH3 có tính khử c) Tác dụng với số oxit kim loại Khi đun nóng, NH3 khử số có số oxi hóa N – Nếu HS học tốt, GV đưa thêm oxit kim loại: t nội dung sau : 2NH3 + 3CuO → 3Cu + N2 + 3H2O GV làm thí nghiệm cho dung dịch 3- Khả tạo phức NH3 tác dụng với dung dịch CuSO4 Cu(OH)2 + 4NH3 → [Cu(NH3)4](OH)2 HS quan sát nhận xét: ban đầu có Màu xanh thẫm kết tủa xanh nhạt sau tan AgCl + 2NH3 → [Ag(NH3)2]Cl GV bổ sung với AgCl Hoạt động 4: Tìm hiểu ứng dụng điều chế amoniac GV y/c HS nghiên cứu SGK nêu IV Ứng dụng ứng dụng, trạng thái tự nhiên SGK sản xuất nitơ thực tế V Điều chế HS nghiên cứu SGK trả lời Trong PTN Đun nóng muối amoni với Ca(OH)2 o 2NH4Cl+Ca(OH)2→2NH3↑+CaCl2+2H2O Khí thu cho qua CaO để làm khô Trong CN Tổng hợp từ H2 N2 N2 (k) + H2(k)  NH3(k) Áp dụng nguyên lý chuyển dịch cân hóa học để dự đoán điều kiện tối Điều kiện tiến hành : nhiệt độ 450 – ưu cho phản ứng tổng hơp NH3 500oC, áp suất 300-1000 atm, xúc tác sắt kim loại hoạt hóa hỗn hợp Al2O3 K2O (hiệu suất 20-25%) Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố Chú ý tính chất hóa học NH3: tính bazơ yếu tính khử Phương pháp điều chế NH3 PTN CN * Hướng dẫn nhà Làm BT SGK Rút kinh nghiệm, bổ sung sau dạy Viết phương trình ion thu gọn? Tuần (từ 8/10/2018 đến 13/10/2018) Ngày soạn : 4/10/2018 Ngày bắt đầu dạy: / /2018 Tiết 13 AMONIACMUỐI AMONI (TIẾP) A MỤC TIÊU Kiến thức - Học sinh liệt kê tính chất vật lý, tính chất hóa học muối amoni Kỹ - HS viết phương trình hóa học dạng phân tử ion rút gọn thể tính chất muối amoni Thái độ, tư tưởng - Có lòng u thích mơn - Có thái độ nghiêm túc học tập Định hướng phát triển lực - lực ngơn ngữ hóa học - Năng lực tính tốn hóa học - Năng lực giải vấn đề B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án Học sinh Ôn cũ Xem trước C TIẾN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định lớp học Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ ? Nêu tính chất hóa học amoniac lấy ví dụ ? Chữa BT SGK Dẫn vào Amoniac bazơ, nên có khả tạo muối Vậy muối amoniac muối gì, có tính chất nào, tiếp tục tìm hiểu: Muối amoni Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV - HS Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu tính chất vật lí muối amoni B- MUỐI AMONI HS nghiên cứu SGK cho biết tính I Tính chất vật lí chất vật lý muối amoni Muối amoni hợp chất tinh GV cho muối amoni hòa tan vào nước thể ion, phân tử gồm cation amoni để HS nhận xét độ tan màu sắc NH4+ anion gốc axit dung dịch Tất muối amoni dễ tan nước Ion NH4+ không màu Hoạt động 2: Nghiên cứu tính chất hóa học muối amoni II Tính chất hóa học GV làm thí nghiệm 1- Phản ứng trao đổi ion HS quan sát * Tác dụng với dung dịch kiềm HS viết phương trình phản ứng dạng (NH4)2SO4 + NaOH → NH3 ↑ + phân tử, phương trình ion thu gọn Na2SO4 + H2O NH4+ + OH- → NH3↑ + H2O => tất muối amoni tác dụng với dung dịch kiềm tạo khí có mùi khai thoát => phản ứng dùng nhận biết muối amoni VD: phân biệt dung dịch: NH4Cl NaCl => dùng dung dịch NaOH Chú ý: muối amoni phản ứng với bazơ tan, không phản ứng với bazơ không tan Mg(OH)2 * Tác dụng với dung dịch muối NH4Cl + AgNO3 → AgCl ↓ + NH4NO3 Chú ý điều kiện phản ứng trao đổi ion * Tác dụng với dung dịch axit (NH4)2CO3 + HCl → NH4Cl + H2O + CO2↑ => muối (NH4)2CO3 có tính lưỡng tính Phản ứng nhiệt phân a) Muối amoni chứa gốc axit khơng o t có tính oxi hoá → NH3 to GV giới thiệu phản ứng nhiệt phân HS ghi NH4Cl (r) → NH3(k) + HCl (k) Muối amoni cacbonat hidrocacbonat bị phân huỷ nhiệt độ thường (NH4)2CO3 → NH3 + NH4HCO3 NH4HCO3 → NH3 + CO2 + H2O => đun nóng: (NH4)2CO3 → 2NH3 + CO2 + H2O  NH4HCO3 dùng làm bột nở bánh b) Muối amoni chứa gốc axit có tính to oxi hóa (NO2-, NO3-) → N2, N2O NH4NO2 → N2 + H2O NH4NO3 → N2O + H2O => phản ứng dùng điều chế khí N2 N2O PTN Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố - Các phản ứng thể tính chất hóa học muối amoni, đặc biệt ý phản ứng nhiệt phân muối amoni HS chữa BT2 lớp BT2 (SGK): A NH3 HS lên bảng viết chuỗi phản ứng NH3 + H2O → dung dịch NH3 NH3 + HCl → NH4Cl NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3 + H2O NH3 + HNO3 → NH4NO3 NH4NO3 → N2O + H2O BT4 (SGK): Dùng dung dịch Ba(OH)2 * Hướng dẫn nhà Làm tập lại trang 64 SGK + BT 2.11 SBT Cho lượng dư khí amoniac từ từ qua ống sứ đựng 3,2 gam CuO nung nóng đến phản ứng xảy hoàn toàn, thu chất rắn A hỗn hợp khí Chất rắn A phản ứng vừa đủ với 20ml dung dịch HCl 1M Viết phương trình hóa học phản ứng xảy Tính thể tích khí N2 (ở đktc) tạo thành sau phản ứng Rút kinh nghiệm, bổ sung sau dạy ... (từ 8/ 10/20 18 đến 13/10/20 18) Ngày soạn : 4/10/20 18 Ngày bắt đầu dạy: / /20 18 Tiết 13 AMONIAC VÀ MUỐI AMONI (TIẾP) A MỤC TIÊU Kiến thức - Học sinh liệt kê tính chất vật lý, tính chất hóa học muối. .. CHỨC DẠY HỌC Ổn định lớp học Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ ? Nêu tính chất hóa học amoniac lấy ví dụ ? Chữa BT SGK Dẫn vào Amoniac bazơ, nên có khả tạo muối Vậy muối amoniac muối gì,... lực ngơn ngữ hóa học - Năng lực tính tốn hóa học - Năng lực giải vấn đề B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án Học sinh Ôn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 11 bài 8 Amoniac muối amoni, Giáo án hóa học 11 bài 8 Amoniac muối amoni

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay