Giáo án hóa học 11 bài 1 Sự điện li

5 10 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2019, 18:58

Giáo án hóa học 11 bài 1 Sự điện li . Giáo án hóa học 11 bài 1 Sự điện li Giáo án hóa học 11 bài 1 Sự điện li Giáo án hóa học 11 bài 1 Sự điện li . Giáo án hóa học 11 bài 1 Sự điện li . Giáo án hóa học 11 bài 1 Sự điện li Tuần (Từ 3/9/2018 đến 8/9/2018) Ngày soạn: 30/8/2018 Ngày bắt đầu dạy: / /2018 Tiết BÀI 1: SỰ ĐIỆN LI A MỤC TIÊU Kiến thức - HS nêu định nghĩa chất điện li, xác định chất điện li - HS phân loại chất điện li mạnh chất điện li yếu - HS giải thích nguyên nhân tính dẫn điện dung dịch chất điện li chế trình điện li Kỹ - HS viết phương trình điện li chất điện li mạnh chất điện li yếu - HS giải tập xác định nồng độ ion dung dịch chất điện li Thái độ, tư tưởng - Có lòng u thích mơn - Có thái độ nghiêm túc học tập Định hướng phát triển lực - lực ngơn ngữ hóa học - lực giải vấn đề: thơng qua thí nghiệm, rút kết luận B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp trực quan - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án Bộ dụng cụ chứng minh tính dẫn điện dung dịch Các dung dịch: NaCl, NaOH, HCl, C2H5OH, CH3COOH Học sinh Xem trước C TIẾN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định lớp học Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Không Dẫn vào Một số dung dịch có khả dẫn điện, số dung dịch không dẫn điện Vậy ngun nhân dung dịch có khả dẫn điện, dung dịch có khả dẫn điện? Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV – HS Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu tượng điện li I Hiện tượng điện li GV giới thiệu thí nghiệm 1.Thí nghiệm Cốc 1: nước cất Cốc 2: dung dịch NaCl Cốc 3: dung dịch nước đường saccarozơ HS từ tượng thí nghiệm nêu nhận xét Cốc 1: đèn khơng sáng Cốc 2: đèn sáng Cốc 3: đèn không sáng => cốc 1,3 không dẫn điện, cốc dẫn điện GV: làm tương tự với cốc: cốc (1) đựng NaCl rắn, khan, cốc (2) đựng NaOH rắn khan; cốc (3) đựng ancol etylic; cốc (4) đựng dung dịch HCl cốc (5) đựng dung dịch NaOH thấy cốc 1,2,3 không dẫn điện, cốc 4, đèn sáng => dẫn điện HS nêu kết luận? KL: NaCl, NaOH rắn khan, nước cất, dung dịch đường, ancol etylic không dẫn điện, dung dịch muối, axit, bazơ có dẫn điện Ngun nhân tính dẫn điện GV: dựa vào kiến thức học lớp 9, dung dịch axit, bazơ, muối nhắc lại có dòng điện? HS: Dòng điện dòng chuyển dời có GV: dung dịch axit, bazơ, muối hướng electron lại dẫn điện => rút điều gì? HS: Các axit, bazơ muối hồ tan GV hướng dẫn HS viết phương vào nước tạo ion trình điện li NaCl, HCl, NaOH Các phương trình điện li: NaCl → Na+ + Cl – HCl → H+ + Cl – NaOH → Na+ + OH – GV y/c HS đọc SGK nêu khái Quá trình phân li chất nước niệm chất điện li điện li gọi điện li Những chất tan nước phân li ion gọi chất điện li => Vậy axit, bazơ, muối chất điện li Hoạt động 2: Phân loại chất điện li GV nêu thí nghiệm: tiến hành thí II Phân loại chất điện li nghiệm trước với dung dịch Thí nghiệm HCl 0,1M CH3COOH 0,1M Hiện tượng: bóng đèn cốc đựng dung dịch HCl sáng so với bóng đèn cốc đựng dung dịch CH3COOH Chứng tỏ điều gì? HS: nồng độ ion dung dịch HCl lớn nồng độ ion dung dịch GV: dựa vào mức độ phân li ion, CH3COOH người ta chia chất điện li mạnh chất điện li yếu Chất điện li mạnh chất điện li GV đưa khái niệm chất điện li yếu mạnh a) Chất điện li mạnh Chất điện li mạnh chất tan HS lấy ví dụ? nước, phân tử hoà tan bị phân GV bổ sung: phương trình điện li ion chất điện li mạnh, người ta dùng VD: axit mạnh, bazơ mạnh, muối mũi tên chiều trình điện li tan NaCl, HCl, NaOH VD: Viết trình điện li axit mạnh H2SO4? VD: tính nồng độ ion có VD: H2SO4 → 2H+ + SO42dung dịch H2SO4 0,1M 0,1M 0,2M 0,1M b) Chất điện li yếu GV: Thế chất điện li yếu? lấy ví Chất điện li yếu chất tan dụ? nước, có phần số phân tử hoà tan bị phân li ion, số lại tồn dạng phân tử dung dịch GV bổ sung: phương trình điện Vd: axit yếu H2S, CH3COOH, chất điện li yếu, người ta dùng bazơ yếu Mg(OH)2 mũi tên chiều trình điện li xảy chiều VD: Viết trình điện li axit yếu VD: CH3COOH  CH3COO- + H+ CH3COOH? GV: phân li chất điện li yếu trình thuận nghịch, tốc độ phân li tốc độ kết hợp cân điện li đượcthiết lập Khi đó, nồng độ chất phân tử ion không thay đổi Cân điện li cân động Giống cân hoá học khác, cân điện li tuân theo nguyên lý chuyển dịch cân Le Chatelier VD: Cb sau tồn dung dịch: CH3COOH  CH3COO- + H+ Cân chuyển dịch theo chiều khi: a) nhỏ vài giọt HCl đặc b) nhỏ vài giọt dung dịch NaOH Theo nguyên lý chuyển dịch cân Le Chatelier: a) nhỏ vài giọt HCl => tăng [H+] => cân chuyển dịch theo chiều làm giảm [H+] => cân chuyển dịch theo chiều nghịch b) nhỏ vài giọt dung dịch NaOH => OH- trung hoà H+ => giảm [H+] => cân chuyển dịch theo chiều làm tăng [H+] => cân chuyển dịch theo chiều thuận GV bổ sung: Để đánh giá mức độ phân li ion chất điện li dung dịch, người ta dùng khái niệm độ điện li: * Độ điện li: Độ điện li (α) chất điện li tỉ số số phân tử phân li ion (n) tổng số phân tử hoà tan (no) n C α = no = C o Độ điện li chất khác nằm khoảng ≤ α ≤ VD: Tính nồng độ mol CH3COOH, CH3COO- H+ dung dịch CH3COOH 0,043M biết độ điện li α = 2,0% C: nồng độ mol/l phần chất tan phân li thành ion Co: nồng độ mol/l ban đầu chất điện li 0≤α≤1 α = 0: chất không điện li α = 1: chất điện li mạnh < α < 1: chất điện li yếu * Ảnh hưởng pha loãng đến độ điện li : Khi pha loãng dung dịch , độ điện li chất tăng CH3COOH  CH3COO- + H+ Bđ: 0,043M 0 Phân li: x M x x C x 100 α = C o = 0,043 % = 2,0% => x = 8,6.10-4M [CH3COOH] = 0,043 – 8,6.10-4 = 0,04214M + [H ] = [CH3COO-] = 8,6.10-4M Củng cố hướng dẫn nhà Củng cố Y/c HS ghi nhớ khái niệm điện li, chất điện li, phân biệt chất điện li mạnh chất điện li yếu, viết phương trình điện li chất BT4 SGK – D BT5 SGK – A • Hướng dẫn nhà Làm BT3 SGK Bài 1: Trong 1ml dung dịch axit nitrơ nhiệt độ định có 5,64.1019 phân tử HNO2, 3,60.1018 ion NO2- a) Tính độ điện li axit nitrơ dung dịch nhiệt độ b) Tính nồng độ mol dung dịch nói Bài 2: Dung dịch axit axetic 0,6% có khối lượng riêng xấp xỉ 1g/ml Độ điện li axit axetic điều kiện 1,0% Tính nồng độ mol ion H + dung dịch (bỏ qua điện li nước) • Rút kinh nghiệm, bổ sung sau dạy ... mức độ phân li ion, CH3COOH người ta chia chất điện li mạnh chất điện li yếu Chất điện li mạnh chất điện li GV đưa khái niệm chất điện li yếu mạnh a) Chất điện li mạnh Chất điện li mạnh chất... ban đầu chất điện li 0≤α 1 α = 0: chất không điện li α = 1: chất điện li mạnh < α < 1: chất điện li yếu * Ảnh hưởng pha loãng đến độ điện li : Khi pha loãng dung dịch , độ điện li chất tăng CH3COOH... trình phân li chất nước niệm chất điện li điện li gọi điện li Những chất tan nước phân li ion gọi chất điện li => Vậy axit, bazơ, muối chất điện li Hoạt động 2: Phân loại chất điện li GV nêu thí
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 11 bài 1 Sự điện li, Giáo án hóa học 11 bài 1 Sự điện li

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay