Giáo án hóa học 10 Ôn tập học kì II

8 6 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2019, 18:56

Giáo án hóa học 10 Ôn tập học kì II . Giáo án hóa học 10 Ôn tập học kì II . Giáo án hóa học 10 Ôn tập học kì II . Giáo án hóa học 10 Ôn tập học kì II . Giáo án hóa học 10 Ôn tập học kì II . Giáo án hóa học 10 Ôn tập học kì II Tuần 35 (Từ 23/4/2018 đến 28/4/2018) Tiết 68 Ngày soạn: 12/4/2018 Ngày dạy tiết đầu: ……/……/2018 ÔN TẬP HỌC KỲ II (tiết 1) A MỤC TIÊU Kiến thức - Hệ thống hố tồn kiến thức chương trình - Nhấn mạnh, khắc sâu kiến thức trọng tâm chương chương trình Kỹ - Củng cố vận dụng kiến thức học Thái độ, tư tưởng Có thái độ nghiêm túc học tập Có lòng u thích mơn Định hướng phát triển lực Năng lực ngôn ngữ hóa học Năng lực phát giải vấn đề Năng lực tính tốn Năng lực tư logic B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp luyện tập - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án, chuẩn bị tập liên quan Học sinh Ôn tập kiến thức cũ C TIẾN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Trong trình ôn tập Dẫn vào Ôn tập tổng kết lại kiến thức hóa học học học II , chuẩn bị cho kiểm tra học Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động 1: Tổng kết chương 4: Phản ứng oxi hoá khử GV y/c HS điền thông tin theo mẫu: - Các khái niệm phản ứng oxi hoá khử: - Chất khử: - Chất oxi hoá: - Sự oxi hoá: - Sự khử: - Các bước lập pthh phản ứng oxi hoá khử? Hoạt động GV Hoạt động HS BT1: Xác định số oxi hoá của: BT1 - Nitơ trong: NH2OH, N2H4, HNO2, - N: -1, -2, +3, +5 HNO3 - Lưu huỳnh trong: H2S, H2SO3, - S: -2, +4, +6, -1 H2SO4, FeS2 - Photpho trong: PCl3, PCl5, P2O5, - P: +3, +5, +5, +5 H3PO4 BT2: Hãy nêu cách điều chế CuO BT2 bằng: - Một phản ứng oxi hoá khử a) 2Cu + O2  2CuO - Một phản ứng phản b) Cu(OH)2  CuO + H2O ứng oxi hoá khử BT3: Lập pthh phản ứng oxi hoá BT3 khử theo sơ đồ sau: a) Mg + H2SO4  MgSO4 + H2S + a) 4Mg + 5H2SO4  4MgSO4 + H2S H2O + 4H2O b) Al + HNO3  Al(NO3)3 + N2O + b) 8Al + 30HNO3  8Al(NO3)3 + H2O 3N2O + 15H2O c) K2Cr2O7 + HCl  KCl + CrCl3 + c) K2Cr2O7 + 14HCl  2KCl + Cl2 + H2O 2CrCl3 + 3Cl2 + 7H2O Hoạt động 2: Tổng kết chương 5: Nhóm halogen GV y/c HS điền thông tin theo mẫu: Các halogen Độ âm điện Tính oxi hố Phản ứng với H2 Phản ứng với H2O Các dd HX - Tính khử Nhận biết Flo Clo Brom Iot ion halogenua Thuốc thử: Hoạt động GV BT1: Có bình, bình chứa khí: clo, hidro, nitơ, oxi, cacbonic Nêu phương pháp để nhận bình chứa clo trường hợp sau: - Các bình làm thuỷ tinh khơng màu - Các bình làm thuỷ tinh màu nâu sẫm BT2: Đốt cháy nhơm khí clo thu 26,7g nhơm clorua Tính khối lượng nhơm thể tích khí clo (đktc) tham gia phản ứng BT3: Mangan dioxit dùng phản ứng điều chế oxi từ kaliclorat phản ứng điều chế khí clo từ dd axit clohidric đặc Hãy cho biết vai trò MnO2 phản ứng BT4: Cho 16g hỗn hợp X gồm Fe Mg tác dụng hồn tồn với dung dịch HCl thu 8,96 lit khí đktc Tính khối lượng Fe Mg hỗn hợp ban đầu Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố Hoạt động HS BT1 - TH1: Bình chứa khí màu vàng lục bình chứa khí clo - TH2: Bình chứa khí làm màu giấy màu tẩm nước bình chứa khí clo BT2: 2Al + 3Cl2  2AlCl3 nAlCl3 = = 0,2 mol => Theo ptpư: nAl = nAlCl3 = 0,2 mol mAl = 0,2.27 = 5,4g nCl2 = 3/2 nAlCl3 = 0,3 mol VCl2 = 0,3.22,4 = 6,72 lit BT3 Trong phản ứng điều chế oxi từ KClO3, MnO2 đóng vai trò chất xúc tác Trong phản ứng điều chế clo từ HCl, MnO2 đóng vai trò chất oxi hố HS viết ptpư BT4: Fe + 2HCl  FeCl2 + H2 x x Mg + 2HCl  MgCl2 + H2 y y có hệ: mhh = 56x + 24y = 16 nH2 = x + y = = 0,4 giải được: x = 0,2; y = 0,2 => mFe = 56.0,2 = 11,2 gam; mMg = 0,2.24 = 4,8 gam Chú ý cách xác định phản ứng oxi hóa khử, vai trò chất phản ứng Chú ý số tính chất hóa học halogen hợp chất, phương pháp giải số dạng tập đơn giản halogen * Hướng dẫn nhà Học làm BT SBT Rút kinh nghiệm bổ sung sau dạy Tuần 36 (Từ 30/4/2018 đến 5/5/2018) Tiết 69 Ngày soạn: 19/4/2018 Ngày dạy tiết đầu: ……/……/2018 ÔN TẬP HỌC KỲ II (tiết 2) I MỤC TIÊU Kiến thức - Hệ thống hố tồn kiến thức chương trình - Nhấn mạnh, khắc sâu kiến thức trọng tâm chương chương trình Kỹ - Củng cố vận dụng kiến thức học Phát triển lực - lực ngơn ngữ hóa học - lực giải vấn đề: thơng qua quan sát thí nghiệm, rút kết luận Tình cảm, thái độ - Có lòng u thích mơn - Có thái độ nghiêm túc học tập II CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp luyện tập - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án, chuẩn bị tập liên quan Học sinh Ôn tập kiến thức cũ III TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Trong trình ôn tập Dẫn vào Ôn tập tổng kết lại kiến thức hóa học học học II , chuẩn bị cho kiểm tra học Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1: Tổng kết chương 6: Oxi – Lưu huỳnh GV y/c HS điền thơng tin theo mẫu: Tính chất đặc trưng của: - O2 : - O3 : - S: - H2S: - SO2 , H2SO3 : - SO3 , H2SO4 : Sơ đồ sản xuất H2SO4 công nghiệp: Nhận biết ion sunfat? BT1: Đốt cháy magie đưa vào bình đựng SO2, phản ứng sinh chất bột A BT1 màu trắng bột B màu vàng (ở nhiệt 2Mg + SO2  2MgO + S độ cao, phần bột B tác dụng với (A) (B) Mg) A tác dụng với dd H2SO4 loãng Mg + S  MgS sinh muối nước B không tác MgO + H2SO4  MgSO4 dụng với dd H2SO4 loãng tác dụng với dd H2SO4 đặc, nóng sinh S + 2H2SO4 (đặc)  3SO2 + 2H2O khí SO2 Hãy cho biết tên chất A, B viết pthh phản ứng xảy BT2: Cho 35,6g hỗn hợp hai muối Na2SO3 NaHSO3 tác dụng với lượng dư dd H2SO4 Khi phản ứng kết thúc thu 6,72 lit khí (đktc) a) Viết pthh phản ứng xảy b) Tính khối lượng muối hỗn hợp ban đầu BT2: a) Các pthh: Na2SO3 + H2SO4  Na2SO4 + SO2 + H2O 2NaHSO3 + H2SO4  Na2SO4 + 2SO2 + H2O b) Gọi x y số mol Na2SO3 NaHSO3 hỗn hợp Có hệ phương trình: Khối lượng hh: 126x + 104y = 35,6 Số mol SO2 : x + y = = 0,3 Giải hệ x = 0,2, y = 0,1 m Na2SO3 = 0,2.126 = 25,2 gam m NaHSO3 = 0,1.104 = 10,4 gam Hoạt động 2: Tổng kết chương 7: Tốc độ phản ứng cân hố học GV y/c HS điền thơng tin theo mẫu: - Tốc độ phản ứng: định nghĩa? Các yếu tố ảnh hưởng? - Cân hoá học: định nghĩa? Các yếu tố ảnh hưởng? - Nguyên lý chuyển dịch cân ? BT1: Hãy cho biết người ta sử dụng yếu tố để tăng tốc độ phản ứng trường hợp sau: a) Rắc men vào tinh bột nấu chín để ủ rượu b) Đập nhỏ đá vôi để nung vôi c) Nén hỗn hợp khí nitơ hidro nhiệt độ cao để tổng hợp amoniac BT2: Trong cặp phản ứng sau, cặp có tốc độ phản ứng lớn hơn? a) Fe + dd HCl 0,1M Fe + dd HCl 0,2M b) Al + dd NaOH 2M 250C Al + dd NaOH 500C c) Zn hạt + dd HCl 1M 250C Zn bột + dd HCl 1M 250C d) Nhiệt phân riêng KClO3 nhiệt phân hỗn hợp KClO3 MnO2 BT1 a) Dùng chất xúc tác b) Tăng diện tích tiếp xúc chất rắn c) Tăng nồng độ khí tăng nhiệt độ BT3: Cho phản ứng thu nhiệt thuận nghịch: N2 (k) + O2 (k)  2NO (k) Hãy cho biết yếu tố áp suất nhiệt độ yếu tố không làm chuyển dịch cân phản ứng trên? BT3 Áp suất không làm thay đổi cân số mol khí hai vế phương trình BT2 a) Phản ứng có tốc độ lớn dd HCl có nồng độ cao b) Phản ứng có tốc độ lớn thực nhiệt độ cao c) Phản ứng có tốc độ lớn diện tích bề mặt Zn bột lớn Zn hạt d) Phản ứng có tốc độ lớn có sử dụng chất xúc tác Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố Chú ý số tính chất hóa học oxi, lưu huỳnh hợp chất, phương pháp giải số dạng tập đơn giản oxi, lưu huỳnh hợp chất Khái niệm tốc độ phản ứng cân hóa học, yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng cân hóa học * Hướng dẫn nhà Học làm BT SBT Rút kinh nghiệm bổ sung sau dạy ... lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Trong q trình ơn tập Dẫn vào Ôn tập tổng kết lại kiến thức hóa học học học kì II , chuẩn bị cho kiểm tra học kì Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV Hoạt động HS... phương pháp đàm thoại - phương pháp luyện tập - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án, chuẩn bị tập liên quan Học sinh Ôn tập kiến thức cũ III TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Ổn định tổ chức Ổn... tính chất hóa học oxi, lưu huỳnh hợp chất, phương pháp giải số dạng tập đơn giản oxi, lưu huỳnh hợp chất Khái niệm tốc độ phản ứng cân hóa học, yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng cân hóa học *
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 10 Ôn tập học kì II, Giáo án hóa học 10 Ôn tập học kì II

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay