skkn một số biện pháp chỉ đạo hướng dẫn giáo viên hình thành kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo lớn tại trường mầm non

42 29 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2019, 18:24

Sáng kiến kinh nghiệm Phượng Đỗ Mai SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG MẦM NON B XÃ VẠN PHÚC Một số biện pháp đạo hướng dẫn giáo viên hình thành kỹ sống cho trẻ mẫu giáo lớn trường mầm non B xã Vạn Phúc NĂM HỌC: 2012 – 2013 Trường Mầm non B xã Vạn Phúc Sáng kiến kinh nghiệm Phượng Đỗ Mai A ĐẶT VẤN ĐỀ Mục tiêu giáo dục trẻ em trở thành quan điểm lớn chủ tịch Hồ Chí Minh, trẻ em đối tượng Bác quan tâm giáo dục nhiều nhất, liên tục Hồ Chí Minh xuất phát từ truyền thống nhân dân tộc: Chăm sóc giáo dục trẻ em trách nhiệm, tình thương hạnh phúc người, gia đình, cộng đồng Truyền thống thể văn hóa dân gian việt Nam: “Dạy từ thủa thơ”, để sau này: “Con cha nhà có phúc” Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng việc giáo dục trẻ em trí tuệ, tính cách người phụ thuộc lớn vào nội dung, phương pháp hết giáo dục tuổi Để thực tốt mục tiêu xã hội mục đích Đảng ta là: Dân giàu nước mạnh xã hội dân chủ, công văn minh trước nhiệm vụ giáo dục phải đào tạo người xã hội chủ nghĩa người phải phát triển toàn diện Trong xã hộị làm thay đổi sống người, nhiều vấn đề phức tạp liên tục nảy sinh Bên cạnh tác động tích cực có tác động tiêu cực, gây hại cho người đặc biệt trẻ em người có trẻ em khơng có kiến thức cần thiết để biết lựa chọn sống tích cực, khơng có lực để ứng phó, để vượt qua thách thức mà hành động theo cảm tính dễ trở ngại rủi ro sống Do hình thành kỹ sống cho người nói chung trẻ em nói riêng trở thành nhiệm vụ quan trọng Giáo dục kỹ sống nhằm giúp trẻ phát triển hài hòa, tồn diện nhân cách, cung cấp cho trẻ kiến thức cần thiết kỹ sống cho lành mạnh có ý nghĩa Giúp trẻ hiểu biết kiến thức kỹ sống cung cấp thành hành động cụ thể trình hoạt động thực tiễn với thân, với người khác, với xã hội, ứng phó trước tình huống, học cách giao tiếp ứng xử với người, giải mâu thuẫn mối quan hệ thể thân cách tích cực, góp phần đào tạo người với đầy đủ mặt “ Đức, trí, thể, mĩ”, “ Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín” Tuy nhiên giáo dục kỹ sống cho trẻ phải phù hợp với lứa tuổi trẻ cho trẻ cảm nhận thấy gần gũi với sống thân, gia đình, nhà trường xã hội Giáo dục kỹ sống cho trẻ phải định hướng định hình cho trẻ hành vi tốt đẹp Giáo dục kỹ cho trẻ từ cấp học mầm non, trẻ từ tuổi bắt đầu tiếp thu môi trường sống xung quanh giọng nói người lớn trò chuyện với trẻ, cách thức tiếp xúc với trẻ tất tác động đến phát triển trẻ, lứa tuổi nên dạy cho trẻ điều dễ nhớ, dễ học, dễ hiểu tuyệt đối không nên áp đặt ý kiến hay suy nghĩ chủ quan cha mẹ, giáo người lớn Vì việc hình thành phát triển kỹ sống cần tiến hành từ bậc học mầm non Trường Mầm non B xã Vạn Phúc Sáng kiến kinh nghiệm Phượng Đỗ Mai Là phó hiệu trưởng phụ trách chuyên mơn tơi nhận thấy việc hình thành phát triển kỹ sống cho trẻ trường tơi hạn chế chưa sâu sắc, tỉ mỉ, chưa có tiêu chí cụ thể, trình độ chun mơn giáo viên non kém, chưa có nhiều kinh nghiệm việc hình thành kỹ sống cho trẻ Vì việc hình thành kỹ sống cho trẻ phải tiến hành q trình chăm sóc ni dưỡng trẻ, tích hợp, lồng ghép vào hoạt động ngày vô quan trọng q trình phát triển tồn diện nhân cách trẻ Nhận thức tầm quan trọng tơi khơng ngừng nghiên cứu tìm tòi biện pháp để giúp trẻ hình thành kỹ sống cho trẻ cách tốt nhất, mạnh dạn chọn đề tài: “ Một số biện pháp đạo, hướng dẫn giáo viên giáo dục hình thành kỹ sống cho trẻ mẫu giáo lớn trường mầm non B xã vạn Phúc” Để nghiên cứu thực đề tài thực nghiệm áp dụng trẻ mẫu giáo lớn lớp A1, A2, A3 thời gian từ tháng 8/2012 đến tháng 5/ 2013 Với đề tài mong muốn trẻ đến trường không học tri thức mà trẻ học hình thành nhân cách tốt để trở thành người có ích cho gia đình xã hội * Sáng kiến nhằm đạt mục đích: - Khảo sát thực trạng kỹ sống trẻ mẫu giáo lớn Xây dựng số biện pháp tác động sư phạm nhằm hình thành hoàn thiện số kỹ sống phù hợp với trẻ mẫu giáo lớn - Đề kiến nghị nhằm nâng cao hiệu công việc hình thành kỹ sống cho trẻ mẫu giáo lớn * Đối tượng nghiên cứu: - Một số biểu kỹ sống trẻ khối mẫu giáo lớn trường mầm non B xã Vạn Phúc * Phạm Vi nghiên cứu kế hoạch nghiên cứu: - Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng tất kỹ sống trẻ mẫu giáo lớn Tiến hành áp dụng biện pháp hình thành kỹ sống vào lớp A1, A2, A3 - Tháng năm 2012: Nghiên cứu chọn đề tài SKKN - Tháng 10,11,12 năm 2012: Xây dựng đề cương SKKN - Tháng 1,2,3 năm 2013: Viết biện pháp sáng kiến kinh nghiệm - Tháng năm 2013: hoàn thành sáng kiến kinh nghiệm Trường Mầm non B xã Vạn Phúc Sáng kiến kinh nghiệm Phượng Đỗ Mai B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lý luận: Trong thời đại kiến thức cần trang bị cho kỹ để hoàn thiện thân, phù hợp với phát triển xã hội Nội dung giáo dục kỹ sống cho trẻ mầm non nói chung trẻ lớp mẫu giáo nói riêng cần: Đảm bảo tính khoa học, tính vừa sức nguyên tắc đồng tâm phát triển từ dễ đến khó, đảm bảo tính liên thông độ tuổi Thống nội dung giáo dục với sống thực trẻ, chuẩn bị cho trẻ bước hòa nhập vào sống, phù hợp với phát triển tâm sinh lý trẻ em, hài hòa chăm sóc ni dưỡng giáo dục, giúp trẻ phát triển thể cân đối, khỏe mạnh, nhanh nhẹn, cung cấp kỹ sống phù hợp với lứa tuổi, giúp trẻ em biết kính trọng, yêu mến lễ phép với ông bà, cha mẹ, thầy giáo, yêu quý anh, chị, em, bạn bè, thật mạnh dạn, tự tin hồn nhiên, yêu thích đẹp ham hiểu biết, thích học Mục tiêu giáo dục mầm non quy định điều I luật giáo dục là: Phấn đấu cho trẻ phát triển hài hòa, tồn diện cân đối mặt Thể chất, đạo đức, trí tuệ, thẩm mỹ lao động Hình thành sở ban đầu nhân cách để chuẩn bị cho trẻ vào lớp Nhằm đạt mục tiêu người giáo viên mầm non cần biết giáo dục kỹ sống cho trẻ cách khoa học Vậy ta hiểu kỹ sống gì? “ Kỹ sống kỹ cần có cho hành vi tích cực, lành mạnh giúp bạn đối mặt với thách thức sống” Nội dung giáo dục kỹ sống cho trẻ mầm non tơi dựa vào 17 tiêu chí sau: Hiểu biết chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng - Chăm sóc vệ sinh cá nhân Giữ an toàn cá nhân - Nhận thức thân - Tự tin tự trọng - Cảm nhận thể cảm xúc - Thiết lập mối quan hệ tích cực với bạn người lớn - Hợp tác với người khác - Thích ứng quan hệ xã hội - Tôn trọng người khác Nghe hiểu lời nói - Sử dụng lời nói – Giao tiếp - Nhận thức môi trường xã hội - Nhận thức môi trường tự nhiên - Nhận thức nghệ thuật – Sáng tạo Dạy kỹ sống cho trẻ lồng ghép tích hợp vào hoạt động cách nhẹ nhàng, giáo cần có định hướng có mục đích giáo dục để đưa vào dạy trẻ Tác động sư phạm cô giáo thay đổi, phù hợp với nhu cần phát triển trẻ có tình cảm, có hứng thú nghệ thuật chủ yếu cô thể chỗ biết hòa nhập vào giới trẻ, biết qn người lớn để thực người bạn trẻ, biết tôn trọng đồng cảm với trẻ tạo nên khơng khí cởi mở lơi thu hút trẻ, từ giúp trẻ hiểu biết định, tạo cho trẻ có đủ điều kiện thể lực, kiến thức, kỹ năng, hình thành phát triển nhân cách tốt cho trẻ mầm non Trường Mầm non B xã Vạn Phúc Sáng kiến kinh nghiệm Phượng Đỗ Mai II sở thực tiễn: 1.1 Giới thiệu chung trường: Trường mầm non B Vạn Phúc nằm địa bàn xã Vạn Phúc, xã thuộc phía nam huyện Thanh Trì, nằm đê, ven sơng hồng Trường có khu vị trí trung tâm thuộc thôn xã, khu vực dânTrường xây dựng khang trang, rộng rãi, đồ dùng trang thiết bị cho việc dạy học tương đối đầy đủ Được quan tâm rà soát bổ sung sửa chữa hàng năm nên điều kiện chăm sóc, ni dưỡng giáo dục trẻ tốt - Thành tích đạt được: Năm 2010 nhà trường công nhận trường chuẩn quốc gia cấp độ I Nhiều năm liên tục công nhận là: - Trường tiên tiến cấp huyện - Chi Đảng vững mạnh - Cơng đồn vững mạnh xuất sắc - Đoàn niên chi đoàn vững mạnh - Cơ sở vật chất nhà trường tương đối đầy đủ, phù hợp với độ tuổi Được bổ sung, sửa chữa hàng năm - CBGV,NV nhà trường: 44 đ/c - BGH: đ/c; trình độ chun mơn chuẩn ( đ/c đại học, đ/c cao đẳng học đại học) - Giáo viên: 29 đồng chí đó: Đại học: 13 đ/c; cao đẳng: đ/c - Nhân viên: 12 đ/c: Đại học: đ/c; cao đẳng:1 đ/c; trung cấp: đ/c ( có đ/c bảo vệ) Đại học Cao đẳng Trung cấp Không qua ĐT 16 : 38 % 6: 14 % 21: 48% - CBGV,NV nhà trường tập thể đoàn kết, biết giúp đỡ lẫn Đội ngũ CBGV,NV đa số tuổi đời trẻ nên sức khỏe tốt, ngày công đảm bảo nổ nhiệt tình cơng việc - Năm học 2012-2013 trường có 10 lớp với số trẻ 430 trẻ, trẻ mẫu giáo lớn có 122 trẻ Trẻ học tương đối chuyên cần tỷ lệ chuyên cần tồn trường trung bình đạt 90% trở lên - Phụ huynh: Đa số phụ huynh làm nghề nông nghiệp Nhưng phối kết hợp việc học tập trẻ với cô giáo nhà trường tương đối tốt Phụ huynh có Sự quan tâm đến trẻ nhiều so với năm học trước Công tác XHH nhà trường phụ huynh quan tâm ủng hộ Trường Mầm non B xã Vạn Phúc Sáng kiến kinh nghiệm Phượng Đỗ Mai - Tất điều kiện, yếu tố trên, thuận lợi cho nhà trường việc chăm sóc giáo dục trẻ Chính tơi ln suy nghĩ, tìm tòi để có biện pháp tích cực giáo dục trẻ tốt sau năm học, Nhằm nâng cao chất lượng dạy học cho giáo viên học sinh - Ở năm học nhận thấy kỹ sống trẻ mẫu giáo lớn chưa hình thành tốt kỹ như: Kỹ giao tiếp, kỹ chăm sóc thân, kỹ tơn trọng người khác… kỹ thể văn hóa giao tiếp kỹ quan trọng tổng hợp nhiều kỹ kỹ quan sát, lắng nghe, hiểu lời nói… Nhận thức mức độ cần thiết việc hình thành kỹ thể văn hóa giao tiếp tơi đưa số biện pháp lựa chọn hoạt động phù hợp nhằm hình thành kỹ - Từ suy nghĩ thân qua trao đổi tìm hiểu cán bộ, giáo viên nhà trường thấy đội ngũ giáo viên chưa nhiều kinh nghiệm việc hình thành kỹ sống cho trẻ Chưa tìm biện pháp tích cực để có tác động phù hợp hình thành kỹ sống cho trẻ Chương trình giáo dục kỹ sống cho trẻ nhà trường chưa có kế hoạch cụ thể, chưa có thống nội dung dạy trẻ Tơi tiến hành khảo sát kỹ cho trẻ qua 17 tiêu chí sau: - Kỹ sống trẻ đầu năm học 2012-2013 Kỹ sống Lớp A1( 41 trẻ) Lớp A2(40 trẻ) Lớp A3(41 trẻ) Đạt Đạt Đạt Chưa đạt Chưa đạt N % N % N % N Hiểu biết chăm sóc sức 31 76 10 24 31 78 khỏe, dinh dưỡng Chăm sóc vệ sinh cá nhân 33 80 20 33 82 Giữ an toàn cá nhân 32 78 Nhận thức thân 22 30 75 % N % N 22 32 78 18 5 10 25 31 20 5 18 34 83 10 25 31 76 85 15 32 80 5 Tự tin tự trọng 34 83 17 33 82 Cảm nhận thể 31 77 10 23 30 75 cảm xúc Thiết lập mối quan hệ tích 31 75 10 20 29 73 11 27 31 76 cực với bạn người lớn Hợp tác với người khác 32 78 22 32 80 20 31 9.Thích ứng quan hệ 34 83 17 33 82 18 33 80 xã hội 10 Tôn trọng người khác 36 87 12 34 85 15 5 Trường Mầm non B xã Vạn Phúc Chưa đạt % 22 15 10 25 15 17 10 24 10 24 10 25 20 15 Sáng kiến kinh nghiệm Phượng 11.Nghe hiểu lời nói Đỗ Mai 32 78 22 30 75 10 25 31 12.Sử dụng lời nói 31 77 10 23 30 75 10 25 31 13.Giao tiếp 32 78 22 31 77 23 31 14.Nhận thức môi trường 33 80 20 31 78 22 33 80 xã hội 15 Nhận thức môi 34 83 17 31 78 22 33 80 trường tự nhiên 16 Nhận thức nghệ thuật 34 83 17 32 80 20 34 83 17 Sáng tạo 85 15 34 85 15 33 80 10 25 10 25 10 25 20 20 17 17 - Với đặc điểm tình thực đề tài tơi thấy có số thuận lợi, khó khăn sau: 2/ thuận lợi: - Được quan tâm lãnh đạo sát xao kịp thời UBND huyện, Phòng GD& ĐT huyện trì, quan tâm phối kết hợp quyền địa phương xây dựng Trường học khang trang rộng rãi - Hệ thống trường lớp hợp lý tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ học tập tham gia hoạt động - Đội ngũ cán giáo viên, nhân viên tâm huyết với nghề, có chuyển biến tốt mặt nhận thức, trách nhiệm trình thực nhiệm vụ chun mơn Phát huy tính tích cực chủ động trẻ - Mặc dù kỹ sống chưa yêu cầu bắt buộc nội dung giáo dục trẻ trường mầm non Tuy nhiên từ cán quản lý, giáo viên nhận thấy hình thành kỹ sống cho trẻ cần thiết hồn tồn thực được, nhu cầu kỹ sống cho trẻtrẻ mầm non phụ huynh quan tâm hơn, dấu hiệu điều kiện thuận lợi để giáo dục kỹ sống cho trẻ nhà trường 3/ Khó khăn: Mặc dù có thuận lợi bản, nhiên trình thực chuyên đề “ Hình thành phát triển kỹ sống cho trẻ mẫu giáo lớn” trường có khó khăn: - Kỹ sống trẻ chưa hình thành như: kỹ thể văn hóa giao tiếp, kỹ chăm sóc thân… - Giáo viên lung túng việc xây dựng biện pháp tác động sư phạm phương pháp cụ thể để hình thành kỹ sống cho trẻ Trường Mầm non B xã Vạn Phúc Sáng kiến kinh nghiệm Phượng Đỗ Mai - Giáo viên chưa tập huấn nội dung giáo dục kỹ sống phương pháp để truyền đạt nội dung kỹ - Nhà trường triển khai giáo dục kỹ sống chưa thống nhất, chủ yếu giáo viên tự tiến hành lồng ghép hoạt động hàng ngày dẫn đến chưa thống đánh giá kỹ sống cho trẻ - Còn nhiều phụ huynh ln nghĩ bé nên phải chăm sóc, phục vụ trẻ Trẻ chưa biết gì? Sẽ khơng làm gì? Từ phối hợp giáo viên phụ huynh hạn chế Chính mà trẻ khơng có tính tự lập mà hồn tồn dựa vào cô giáo cha mẹ - Từ thuận lợi, khó khăn tơi tiến hành xây dựng biện pháp để khắc phục Nhằm hình thành “kỹ sống cho trẻ mẫu giáo lớn.” III Các biện pháp: Xây dựng kế hoạch đạo giáo viên giáo dục kỹ sống cho trẻ tuổi Xây dựng kế hoạch việc thiếu trình đạo hướng dẫn giáo viên hình thành kỹ sống cho trẻ mẫu giáo nội dung, phương pháp giúp giáo viên xác định mục tiêu dạy trẻ kỹ sống Nếu xây dựng kế hoạch chi tiết, đầy đủ nội dung, phù hợp với nhận thức trẻ tạo điều kiện cho trẻ trải nghiệm tìm tòi, sáng tạo nhiều hình thức đa dạng Giúp trẻ nâng cao lực để tự lựa chọn giải pháp khác Nội dung giáo dục xuất phát từ nhận thức trẻ Xác định tầm quan trọng việc xây dựng kế hoạch, nội dung hình thành kỹ sống cho trẻ, Tôi tiến hành xây dựng kế hoạch sau: Kế hoạch đạo hình thành kỹ sống cho trẻ mẫu giáo lớn năm học 2012- 2013 Thời gian thực Kỹ dạy trẻ - Biết hoạt động thân trẻ sinh hoạt hàng Tháng: 9=>10 ngày có lợi cho sức khỏe, lớn lên phát triển Chủ đề: trường mầm thể non - Biết che miệng ho, hắt ngáp - Biết rửa tay xà phòng trước ăn, sau vệ sinh tay bẩn Đầu tóc, quần áo gọn gàng - Nhận biết không tự ý sử vật đồ vật nguy hiểm( dao, đinh, kim tiêm, ổ điện, bật lửa ) - Trẻ biết kêu cứu gặp nguy hiểm - Biết trai hay gái có ứng xử phù hợp - Chấp nhận cố gắng thực công việc giao - Biết an ủi chia vui người thân bạn bè - Dễ hòa đồng bạn nhóm chơi - Biết lắng nghe ý kiến bạn - Khơng nói tục chửi bậy - Kể tên nhóm thực phẩm Trường Mầm non B xã Vạn Phúc Sáng kiến kinh nghiệm Phượng Tháng 10=>11 Chủ đề: Gia đình Tháng 11=>12 Chủ đề: nghề nghiệp Tháng 12=>01 Chủ đề: Thế giới động vật Đỗ Mai - Có thói quen rửa mặt, đánh hàng ngày - Không theo nhận quà người lạ chưa người thân cho phép - Nói họ tên, địa nhà số điện thoại tên bố, mẹ X - Bộc lộ cảm xúc vui, buồn, tức giận…… - Chủ động giao tiếp với bạn người lớn - Biết trao đổi ý kiến với bạn - Có thói quen chào hỏi, xưng hơ lễ phép với người lớn, cảm ơn, xin lỗi - trẻ phát âm rõ ràng mạch lạc, biết sử dụng số từ: chào, tạm biệt, cảm ơn, xin lỗi… - Biết điều chỉnh giọng nói phù hợp với hồn cảnh giao tiếp - Chăm lắng nghe người khác đáp lại cử nét mặt, ánh mắt phù hợp - Biết công dụng chất liệu đồ dùng thông thường sinh hoạt hàng ngày Biết số hành vi ăn uống có hại cho sức khỏe( thức ăn thiu, khơng hợp vệ sinh) - Nói khả thân - Mạnh dạn bày tỏ ý kiến thân - Hài lòng hồn thành cơng việc - Nhận biết trạng thái cảm xúc vui, buồn, tức giận người khác - Sẵn sàng giúp đỡ bạn gặp khó khăn - Chấp nhận phân cơng nhóm - Biết đề nghị giúp đỡ người khác - Biết sử dụng lời nói để thỏa thuận, trao đổi - Nói nghề nghiệp nơi làm việc bố mẹ - Biết đề xuất trò chơi, hoạt động sở thích cá nhân - Chủ động độc lập số hoạt động đơn giản ( vệ sinh cá nhân… ) - Biết số hành vi sai người mơi trường - Nói khả năng, sở thích người khác - Hiểu đáp lại lời nói người khác - Hiểu nghĩa số từ vật tượng đơn giản ( đồ vật, vật nuôi….) Trường Mầm non B xã Vạn Phúc Sáng kiến kinh nghiệm Phượng Tháng 1=>2 Chủ đề: tết mùa xuân Tháng 2=>3 Chủ đề: Thực vật Tháng 3=>4 Chủ đề: Phương tiện quy định giao thông Tháng Chủ đề: nước tượng tự nhiên Đỗ Mai - Biết khởi động trò chuyện cách khác - Chia nhóm cối, vật đặt tên theo đặc điểm chung - Biết chọn quần áo phù hợp với thời tiết - Quan tâm, thích thú tượng thiên nhiên( đời sống thực vật, ĐV.) - Chia sẻ cảm xúc, kinh nghiệm đồ chơi với bạn - Chấp nhận khác biệt người khác với mình( sở thích, nhu cầu ) - Sử dụng từ tên gọi, hành động tính chất biểu cảm sinh hoạt hàng ngày -Thích chăm sóc cối, vật - Thiết lập mối quan hệ có nhóm bạn chơi thường xuyên - sẵn sàng thực nhiệm vụ đơn giản người khác - Biết hành động việc làm ảnh hưởng đến người khác nào? - Nhận không công nhóm bạn biết cách tạo lại cơng - Phân biệt sắc thái lời nói vui, buồn, tức, giận, ngạc nhiên, sợ hãi - Biết thứ tự giai đoạn phát triển - Biết ý nghĩa có ý thức thực theo quy định biển báo giao thông, biển báo nơi nguy hiểm - Thay đổi hành vi thể cảm xúc phù hợp với hoàn cảnh - Sử dụng loại câu khác giao tiếp: câu đơn, câu ghép, câu hỏi… - Chăm lắng nghe người khác đáp lại cử - Kể lại nội dung chuyện nghe theo trình tự - Cố gắng kiềm chế cảm xúc tiêu cực ( ăn vạ, gào khóc, ném đồ chơi…) - Tuân theo thứ tự luân phiên tham gia vào hoạt động - Có hành vi bảo vệ môi trường sinh hoạt hàng ngày (không vứt rác bừa bãi, tiết kiệm điện nước….) - Biết chờ đến lượt giao tiếp, trò chuyện thảo luận ( khơng nói leo, khơng ngắt lời người khác) - Nói đặc điểm bật mùa năm - Dự đoán số tượng tự nhiên đơn giản xảy Trường Mầm non B xã Vạn Phúc 10 Sáng kiến kinh nghiệm Phượng Đỗ Mai * Kết quả: Sau thời gian thực hình thành kỹ sống cho trẻ Tôi thấy trẻkỹ theo tiêu chí mà đưa vào dạy trẻ Trẻkỹ vệ sinh cá nhân sẽ, ý thức hành vi có hại cho sức khỏe Biết cách sử dùng đồ dùng dễ gây nguy hiểm dao kéo ( khơng có trẻ bị rủi ro, sử dụng đồ dùng này) - Trẻ nhận thức phân biệt việc làm có ích việc không nên làm… Đặc biệt kỹ giao tiếp trẻ phát triển rõ rệt Trẻ biết thể hiện, điều chỉnh với hoàn cảnh giao tiếp cho phù hợp Biện pháp 4: Hướng dẫn tích hợp nội dung hình thành kỹ sống cho trẻ vào hoạt động học chơi hàng ngày trẻ Trong cách giáo dục trẻ phải khơi gợi phát huy tham gia trẻ bên cạnh hướng dẫn cô giáo, tuyệt đối không nên áp đặt ý kiến hay suy nghĩ chủ quan cô giáo người lớn Tuyệt đối khơng phê bình hay đánh giá trẻ làm chưa tốt, triệt tiêu chủ động, tự tin hòa nhập bạn bè trẻ Kỹ sống hình thành cách tự nhiên hiệu môi trường hoạt động cụ thể từ học lớp Việc giáo dục kỹ sống tích hợp mặt giáo dục, hoạt động hàng ngày trẻ Tùy vào chủ đề theo tuần, theo tháng mà lựa chọn kỹ phù hợp để hình thành cho trẻ - Tơi lập kế hoạch từ đầu năm xây dựng tiêu chí dạy trẻ kỹ sống để đưa vào chủ đề năm học trẻ như: Chủ đề “ Thế giới thực vật” “ Thế giới động vật”, “ nước-các tượng thiên nhiên” hình thành cho trẻ kỹ nhận thức môi trường tự nhiên Với chủ đề “nghề nghiệp” dạy trẻ kỹ nhận thức môi trường xã hội Chủ đề “ Bác Hồ-quê hương-đất nước” “ tết lễ hội mùa xn” tích hợp nhằm hình thành kỹ nhận thức nghệ thuật, kỹ sáng tạo, kỹ cảm nhận thể cảm xúc Ngồi hình thành kỹ giao tiếp dạy trẻ chủ đề “ trường tiểu học” Ví dụ 1: Trong chủ đề “ Trường mầm non” Tơi đưa hình thành kỹ nhận thức thân, kỹ tự tin tự trọng vào hoạt động trẻ như: “Hoạt động đón trẻ ” - Trò chuyện với trẻ với chủ đề nhánh: “ Bạn bè thân thiết” Trẻ kể bạn lớp - Mục đích: Giáo dục kỹ nhận biết tình cảm bạn bè Nhận biết điểm giống khác mình, bạn tính cách, sở thích khả - Chuẩn bị: Hình ảnh, tranh ảnh hoạt động lớp học, Thể trạng thái tình cảm khác - Cách tiến hành: Gợi ý để trẻ kể người bạn thân thiết Qua câu hỏi đàm thoại cô trẻ Trường Mầm non B xã Vạn Phúc 28 Sáng kiến kinh nghiệm Phượng Đỗ Mai - Các thấy bạn người nào? Tích cách bạn sao? Bạn có sở thích gì? Bạn cần giúp đỡ gì? Làm để tình bạn trở lên thân thiện hơn, đồn kết hơn? ( Trẻ nhận xét chiều cao, cân nặng khn mặt tính cách bạn vui vẻ, hay cười nói, sở thích hát, múa, ăn ăn, mặc quần áo trang phục, chơi trò chơi, đồ chơi mà bạn thích) - Cho trẻ xem hình ảnh, tranh hoạt động trẻ như: Giờ học, hoạt động vui chơi, ăn, ngủ Qua trẻ phân biệt trạng thái cảm xúc qua hình ảnh thể biểu cảm xúc trẻ người khác thấy điểm giống khác bạn - Hướng cho trẻ tìm hát, thơ, câu chuyện có liên quan Ví dụ 2: Đề tài: KPKH: Trò chuyện với trẻ số thực phẩm, ăn cần có bữa ăn gia đình bé Trong “Chủ đề gia đình” với chủ đề nhánh “ Nhu cầu ăn, mặc gia đình bé” hình thành cho trẻ kỹ hiểu biết chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng, kỹ giữ an tồn cá nhân, kỹ chăm sóc vệ sinh - Mục đích: Giúp trẻ biết thực phẩm giàu chất: Chất béo, chất đạm, chất bột đường, chất vitamin muối khoáng thực phẩm giàu vitamin A, vitamin C Trẻ biết để bữa ăn đủ chất trẻ cần ăn nhiều loại thực phẩm khác - Chuẩn bị: Hình ảnh siêu thị có loại thực phẩm, video bữa ăn gia đình trẻ ( 2-3 bữa ăn), lô tô dinh dưỡng, lô tô tổng hợp, loại thực phẩm vật thật - Tiến hành: + Ổn định gây hứng thú: cho trẻ hát bài: “Niềm vui gia đình” trò chuyện với trẻ gia đình, nhu cầu ăn uống gia đình + Nội dung chính: Cơ gợi ý cho trẻ kể tên thực phẩm chế biến ăn ngày gia đình trẻ - Cho trẻ xem hình ảnh bữa ăn chính, bữa phụ gia đình bạn: Trẻ kể tên ăn, thực phẩm chế biến ăn đưa nhận xét bữa ăn đủ chất chưa? Bữa ăn đủ chất bữa ăn chế biến nhóm thực phẩm? Tại phải ăn ăn có đủ chất? chế ăn nào? - Cho trẻ chọn thực phẩm đầy đủ nhóm chất theo ý thích trẻ ( trẻ chọn thực phẩm vật thật) chọn thực phẩm theo bữa ăn chính, bữa phụ, theo yêu cầu cô ( trẻ chọn theo nhóm)Cho trẻ tự nhận xét kết bạn + Giáo dục: Trẻ biết ăn nhiều ăn khác để đầy đủ chất cho thể, khơng ăn thức ăn sống, thiu, rửa tay trước sau bữa ăn + Trò chơi luyện tập củng cố: Trẻ chơi trò chơi: “Phân loại nhóm thực phẩm” trẻ chọn thực phẩm chơi theo tổ, chơi theo luật tiếp sức ( chơi lơ tơ) Trò chơi “Người đầu bếp giỏi” trẻ chơi chế biến cho gia đình + Cơ nhận xét tuyên dương khen ngợi trẻ: Trường Mầm non B xã Vạn Phúc 29 Sáng kiến kinh nghiệm Phượng Đỗ Mai Bữa cơm thân mật gia đình bé Bữa cơm có đầy đủ chất dinh dưỡng Trường Mầm non B xã Vạn Phúc 30 Sáng kiến kinh nghiệm Phượng Đỗ Mai - Ví dụ 3: Chủ đề “ Nghề nghiệp” chủ đề nhánh “ nghề phổ biến” Tôi đưa vào dạy trẻ kỹ hợp tác với người khác, kỹ thích ứng mối quan hệ xã hội - Thơng qua hoạt động góc: Góc đóng vai, góc học tập, góc nghệ thuật, góc xây dựng - Mục đích: Trẻ biết tên số nghề, cơng việc nghề Biết sản phẩm nghề thông qua hoạt động chơi.Trẻ biết nhập vai chơi, biết cơng việc góc chơi, biết thỏa thuận với bạn nhóm chơi, lắng nghe ý kiến bạn, chấp nhận phân cơng nhóm chơi - Chuẩn Bị: Đồ chơi phục vụ góc chơi: Xây dựng, tạo hình, văn học, nấu ăn, bán hàng - Tiến hành: + Thỏa thuận chơi: Cô gợi ý để trẻ nói chủ đề học, góc chơi mà trẻ chọn gắn ảnh trẻ Trẻ nói cơng việc nhóm chơi mà trẻ thích Cô đưa số câu hỏi: Hôm chọn góc chơi nào? Con làm việc góc chơi đó? Sẽ thỏa thuận nhóm chơi sao? Khi chơi phải nào? + Cơ chốt lại giáo dục trẻ : Biết đồn kết, giúp đỡ bạn chơi, khơng nói q to để ảnh hưởng đến chơi Biết lấy cất đồ chơi gọn gàng, nơi quy định + Q trình chơi: Trẻ làm cơng việc góc chơi theo thỏa thuận nhóm, xưng hơ theo vai chơi như: bác sỹ, cô y tá, bác kỹ sư trưởng, cô đầu bếp, bác bán hàng…Trong trình chơi trẻ hỗ trợ bạn nhóm để hồn thành cơng việc cách nhanh Trẻ biết liên kết góc chơi với Trẻ chơi góc xây dựng, tạo hình, văn học liên kết góc bác sỹ, nấu ăn, bán hàng để chơi Hoặc số trẻ góc chơi khác đến góc chơi xây dựng để lắp ghép cơng trình đơn lẻ giúp bạn chơi góc xây dựng Trong chơi trẻ cô bao quát nhắc nhở thêm cho trẻ kỹ chơi, kỹ hợp tác, chia sẻ với tất nhóm chơi + Kết thúc chơi: Cơ gợi ý để trẻ tự giới thiệu kết chơi mình, cô chốt lại.Trẻ cất đồ chơi chỗ, nơi quy định sau góc chơi mà chọn góc chơi mà trẻ chơi tốt trẻ lớp nhận xét + Cô nhận xét tuyên dương khen ngợi trẻ: Trường Mầm non B xã Vạn Phúc 31 Sáng kiến kinh nghiệm Phượng Đỗ Mai Bé thích nhập vai chơi * Kết quả: dạy trẻ kỹ sống thông qua hoạt động học tập, vui chơi giúp cho trẻ hình thành kỹ cách bền vững, trẻ đoàn kết giúp đỡ bạn bè, biết giúp đỡ bố mẹ công việc vừa sức với trẻ Trẻ vui vẻ hòa nhập với bạn lớp thích giao lưu chơi với bạn lớp khác 5.Phối kết hợp với gia đình việc hình thành kỹ sống cho trẻ - Giáo dục kỹ sống việc quan trọng đòi hỏi tham gia gia đình, nhà trường Ông bà, cha mẹ, anh chị gương sáng để em noi theo gần gũi, chia sẻ, tâm sự, động viên trẻ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc sống không so sánh hay áp đặt ý nghĩ chủ quan Việc hình thành kỹ sống cho trẻ không thực trường mầm non, mà việc rèn luyện kỹ cần thực thường xuyên nhà Điều thực có hỗ trợ giáo viên Giúp cho phụ huynh hiểu biết kỹ dạy trẻ Nhiều phụ huynh cho nhỏ khơng thể làm khơng muốn làm cơng việc gia đình phụ mẹ nhặt rau, cất nồi cơm sau ăn, giúp mẹ quét nhà, úp bát… Và không trẻ có hội thực cơng việc nêu Điều cản trở trưởng thànhChỉ trẻ có đủ tự tin, trẻ mạnh dạn bày tỏ ý kiến thân, mạnh dạn tham gia vào hoạt động giao tiếp, hoạt động vui chơi, hoạt động học tập - Tuyên truyền để cha mẹ trẻ không nên bực bội trẻ đến nhà cho trẻ biết chơi suốt ngày Cha mẹ cần có niềm tin với hướng dẫngiáo dạy kỹ sống cho trẻ Trường Mầm non B xã Vạn Phúc 32 Sáng kiến kinh nghiệm Phượng Đỗ Mai - Cha mẹ cần phối hợp giáo viên cách chặt chẽ hợp lý việc tham gia tình nguyện vào trình giáo dục nhà trường Cha mẹ nên tham gia buổi trao đổi với giáo viên, tham gia buổi họp nhà trường dự số học, số hoạt động giáo dục kỹ sống cho trẻ Như phụ huynh hiểu trẻ cần phải học gì? Học nào? Muốn biết học đạt mức nào? Qua đánh gia nhận xét trẻ nào? Giáo dục trẻ cảm thấy thoải mái tự tin tình sống Nếu cha mẹ muốn giáo dục trẻ biết tự giữ kỷ luật, trước hết cần đánh thức tự ý thức trẻ, cố gắng khơi gợi để trẻ nghĩ thân tích cực đừng phá vỡ suy nghĩ tích cực thân trẻ - Trong gia đình, việc dạy trẻ nghi thức văn hóa ăn uống cần thiết Để có kỹ sử dụng đồ dùng cách xác, khéo léo, khơng đòi hỏi trẻ phải thường xuyên luyện tập mà phải đáp ứng nhu cầu trẻ, cung cấp cho trẻ mẫu kỹ sống chuẩn mực cha mẹ người xung quanh trẻ - Các hình thức tuyên truyền cha mẹ thực dạy kỹ sống + Người lớn phải gương mẫu, yêu thương, tôn trọng, đối xử cơng với trẻ đảm bảo an tồn cho trẻ + Tạo điều kiện tốt cho trẻ vui chơi, tạo tình chơi, hành động chơi Cha mẹ vào vai bạn trẻ để tham gia chơi trò chơi trẻ Chơi trò chơi có vai trò quan trọng việc rèn kỹ sống cho trẻ Các hành động chơi đòi hỏi trẻ phải suy nghĩ, giải vấn đề, thực hành ý tưởng, biết hợp tác, chia sẻ, giúp đỡ bạn chơi + Đọc sách, kể chuyện cho trẻ nghe, khuyến khích trẻ kể chuyện, đọc thơ cha mẹ nói nội dung câu chuyện, thơ qua giáo dục điều tốt cho trẻ Tăng cường kể cho trẻ nghe câu chuyện cổ tích qua rèn luyện kỹ sống cho trẻ, giúp trẻ hồn thiện mình, dạy trẻ biết yêu thương bạn bè, người + Cha mẹ ln khuyến khích trẻ nói lên quan điểm trẻ, nói chuyện với bạn bè, người gia đình cảm giác lựa chọn mình, cần giúp trẻ hiểu nên có thơng số để theo mà lựa chọn, khơng nên trích định trẻ Việc hình thành kỹ tự kiểm soát thân, rèn luyện tính tự tin cho trẻ tham gia vào hoạt động Trường Mầm non B xã Vạn Phúc 33 Sáng kiến kinh nghiệm Phượng Đỗ Mai Cô giáo trao đổi phụ huynh Trường Mầm non B xã Vạn Phúc 34 Sáng kiến kinh nghiệm Phượng Đỗ Mai Phụ huynh dự tiết kiến tập * Kết quả: Qua việc tuyên truyền với phụ huynh giáo dục kỹ sống cho trẻ phụ huynh thấy vai trò quan trọng Bằng nhiều hình thức tơi nhận thấy phối kết hợp nhịp nhàng từ phía nhà trường gia đình có nội dung giáo dục trẻ, gắn kết, hòa quyện với thành khối thống Giúp trẻ hình thành tốt kỹ sống IV Kết chung: Từ cố gắng nỗ lực thân trình nghiên cứu thực nghiệm đề tài nhận thấy thân có kinh nghiệm giáo dục kỹ sống cho trẻ Tơi có đồng thuận hợp tác tập thể cán giáo viên nhà trường, Sự ủng hộ tích cực bậc cha mẹ giúp nhà trường đạt số kết sau: - 100% trẻ có thói quen lao động tự phục vụ, trực nhật, xếp bàn ăn, tự chia thìa vào đĩa bàn…, rèn luyện kỹ tự lập, kỹ nhận thức… - 100% trẻ rèn luyện kỹ xã hội: kỹ cảm xúc, giao tiếp, trẻ đoàn kết, giúp đỡ bạn bè, kính trọng lễ phép người lớn tuổi tuyệt đối không xảy bạo hành trẻ em trường gia đình - Tỷ lệ trẻ lớp so với năm trước tăng 60 trẻ Trẻ học hơn, đạt tỷ lệ chuyên cần đạt từ 90% trở lên - Ngoài trẻkỹ khác như: Chăm sóc vệ sinh cá nhân, nhận thức thân, giao tiếp, nhận thức môi trường tự nhiên, môi trường xã hội… - Cha mẹ ln coi trọng tích cực tham gia vào hoạt động giáo dục trẻ nhà trường, tham gia vào buổi họp phụ huynh đạt 90% , tham gia vào hoạt động dạy, hoạt động tự chọn, trực tiếp giúp trẻ hoàn thành số tập, yêu cầu cô Các bậc cha mẹ có thói quen liên kết phối hợp chặt chẽ với giáo việc hình thành kỹ sống cho trẻ, trao đổi với giáo viên nhiều hình thức thơng qua đón trẻ, trả trẻ Bảng thông tin dành cho cha mẹ, phiếu đánh giá trẻ theo chuẩn tuổi cuối chủ đề thông qua sổ bé chăm ngoan mà cô giáo gửi theo tháng năm học Giao tiếp cha mẹ với tốt hơn, đa số cha mẹ nhẹ nhàng khuyên bảo cái, thay đổi cách rèn kỹ cho trẻ Cha mẹ cảm thấy hài lòng kết học tập trẻ, tin tưởng vào cách giáo dục nhà trường, thông cảm chia sẻ khó khăn giáo, cung cấp vật liệu để làm đồ dùng tự tạo phục vụ cho việc học tập, vui chơi trẻ - 100% trẻgiáo cha mẹ tạo điều kiện khuyến khích khơi dậy tính tò mò, khả sáng tạo, phát triển trí tưởng tượng, động, mạnh dạn, tự tin Qua đánh giá chất lượng trẻ cuối năm theo chuẩn phát triển Trường Mầm non B xã Vạn Phúc 35 Sáng kiến kinh nghiệm Phượng Đỗ Mai tuổi, tỷ lệ trẻ đạt mặt phát triển cao từ 97% trở lên Giúp trẻ đủ hành trang tri thức, kỹ sống, sẵn sàng học tập trường tiểu học Năm học cơng tác xã hội hóa giáo dục cho nhà trường với tổng số tiền là: 165.000.000 đ để giúp cho trẻ sử dụng phòng vi tính với đầy đủ máy tính số đồ dùng phục vụ cho môn học Cô giáo tạo hội để trẻ trò chuyện với cơ, ý đến câu hỏi trẻ giải hợp lý, công với tình xảy trẻ lớp.Trong giảng dạy, ý đến hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm nhiều hơn, phối hợp chặt chẽ, trao đổi thường xuyên với cha mẹ trẻ Nhà trường có kế hoạch cụ thể, chi tiết hơn, có biện pháp tích cực để hướng dẫn, đạo giáo viên hình thành kỹ sống cho trẻ mẫu giáo, đặc biệt với trẻ mẫu giáo lớn Có kế hoạch bổ sung sở vật chất kịp thời cho cô trẻ, đồ dùng, trang thiết bị phù hợp, đa dạng, bền đẹp sử dụng có hiệu - Kỹ sống trẻ đầu năm học 2012-2013 Kỹ sống Lớp A1( 41 trẻ) Lớp A2(40 trẻ) Lớp A3(41 trẻ) Đạt Đạt Đạt Chưa đạt Chưa đạt N % N % N % N Hiểu biết chăm sóc sức 31 76 10 24 31 78 khỏe, dinh dưỡng Chăm sóc vệ sinh cá nhân 33 80 20 33 82 Giữ an toàn cá nhân 32 78 Nhận thức thân 22 30 75 % N % N 22 32 78 18 5 10 25 31 20 5 18 34 83 10 25 31 76 85 15 32 80 5 Tự tin tự trọng 34 83 17 33 82 Cảm nhận thể 31 77 10 23 30 75 cảm xúc Thiết lập mối quan hệ tích 31 75 10 20 29 73 11 27 31 76 cực với bạn người lớn Hợp tác với người khác 32 78 22 32 80 20 31 9.Thích ứng quan hệ 34 83 17 33 82 18 33 80 xã hội 10 Tôn trọng người khác 36 87 12 34 85 15 5 11.Nghe hiểu lời nói 32 78 22 30 75 10 25 31 12.Sử dụng lời nói 31 77 10 23 30 75 10 25 31 Trường Mầm non B xã Vạn Phúc Chưa đạt % 22 15 10 25 15 17 10 24 10 24 10 25 20 15 10 25 10 25 36 Sáng kiến kinh nghiệm Phượng Đỗ Mai 13.Giao tiếp 32 78 22 31 77 14.Nhận thức môi trường xã hội 15 Nhận thức môi trường tự nhiên 16 Nhận thức nghệ thuật 17 Sáng tạo 33 80 20 31 78 23 31 10 25 22 33 80 20 34 83 17 31 78 22 33 80 20 34 83 85 17 32 80 15 34 85 20 34 83 15 33 80 17 17 - Kỹ sống trẻ cuối năm học 2012-2013 Kỹ sống Lớp A1( 41 trẻ) Lớp A2(40 trẻ) Lớp A3(41 trẻ) Đạt Đạt Đạt N % Hiểu biết chăm sóc 40 98 sức khỏe, dinh dưỡng Chăm sóc vệ sinh cá 41 100 nhân Giữ an toàn cá nhân 40 100 Nhận thức thân 40 97 Tự tin tự trọng 39 95 Cảm nhận thể 40 97 cảm xúc Thiết lập mối quan hệ 39 95 tích cực với bạn người lớn Hợp tác với người khác 40 98 9.Thích ứng quan 40 98 hệ xã hội 10 Tôn trọng người khác 41 100 11.Nghe hiểu lời nói 40 98 12.Sử dụng lời nói 40 97 13.Giao tiếp 39 95 14.Nhận thức môi 40 98 trường xã hội 15 Nhận thức môi 40 97 trường tự nhiên 16 Nhận thức nghệ 40 96 thuật Trường Mầm non B xã Vạn Phúc Chưa đạt Chưa đạt N % N % 10 24 39 97 N Chưa đạt % N % 22 39 95 N % 22 0 40 100 0 41 100 0 40 39 37 38 10 25 41 39 38 39 5 38 95 38 93 1 22 39 98 39 97 1 39 97 39 95 2 1 2 40 39 38 37 38 2 3 41 39 39 39 39 2 2 3 3 39 97 40 96 4 38 95 39 97 100 97 93 95 100 97 96 93 96 100 95 93 95 100 97 97 95 97 37 Sáng kiến kinh nghiệm Phượng 17 Sáng tạo Đỗ Mai 39 95 37 93 38 93 - Nhìn vào bảng tơi nhận thấy 100% trẻ lớp có chuyển biến rõ rệt, kỹ trẻ tăng cao so với đầu năm Trẻ lớp A1: “Kỹ hiểu biết chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng”: đầu năm 76% cuối năm đạt 98% so với đầu năm tăng 22%; “kỹ giữ an toàn cá nhân” đầu năm 78% cuối năm 100% so với đầu năm tăng 22% - Trẻ lớp A2: “kỹ nhận thức thân” đầu năm 80% cuối năm 97% tăng so với đầu năm 17%; “kỹ hợp tác với người khác” đầu năm 80% cuối năm đạt 98% so với đầu năm tăng 18% - Trẻ lớp A3: “Nghe hiểu lời nói” đầu năm 75% cuối năm 97%; kỹ giao tiếp đầu năm 75% cuối năm 95% tăng so với đầu năm 20% C KẾT THÚC VẤN ĐỀ I Kết luận Theo khảo sát ban đầu trẻ nhiều kỹ sống trẻ mẫu giáo lớn trường mầm non B xã Vạn phúc Tôi nhận thấy nhiều kỹ sống trẻ yếu chưa hình thành kỹ thể văn hóa giao tiếp, kỹ chăm sóc thân, kỹ tôn trọng người khác… Hiện trường thực giáo dục kỹ sống cho trẻ thường xuyên Với nhiều hoạt động học, hoạt động vui chơi, hoạt động khác lồng ghép hình thành kỹ sống cho trẻkỹ sốnggiáo viên hướng dẫn cho trẻ kỹ nhằm giúp trẻ phát triển toàn diện theo mặt phát triển “bộ chuẩn phát triển tuổi” đánh giá trẻ 120 số chia vào chủ đề học năm Ngồi đánh giá trẻ cuối năm học theo mặt phát triển giáo dục Trước giáo viên gọi tên kỹ kỹ tự phục vụ, gọi với tên “kỹ sống”, Kỹ sống không kỹ phục vụ mà có kỹ tâm lý, kỹ hợp tác, chia sẻ, kỹ sáng tạo, kỹ giao tiếp kỹ qua năm thực đề tài nghiên cứu trẻ trải nghiệm nhiều hơn, cách hướng dẫn cô cụ thể, rõ ràng hơn, hình thức dạy trẻ thu hút tìm biện pháp phù hợp vào dạy trẻ Vì đa số trẻ hình thành kỹ sống theo yêu cầu độ tuổi II.Bài học kinh nghiệm: Với kết đạt được, thân đúc rút số kinh nghiệm chung nghiên cứu tài liệu, tích lũy suốt q trình công tác, với mong muốn gửi đến cô giáo, cha mẹ trẻ kỹ quan trọng, cần có trẻ điều cần làm, cần tránh Nhằm giúp cô giáo, cha mẹ hình thành kỹ sống trẻ mầm non sau: - Giáo viên phải trang bị thực hành thành thạo phương pháp giảng dạy kỹ sống Tích cực nghiên cứu tìm thấy mới, sáng tạo để đưa vào dạy trẻ Trường Mầm non B xã Vạn Phúc 38 Sáng kiến kinh nghiệm Phượng Đỗ Mai - Thống nội dung giáo dục nhà trường để tiến hành đưa vào dạy trẻ Nội dung giáo dục xây dựng phải cụ thể, phù hợp với khối lớp - Cần có chuẩn nội dung giáo dục kỹ sống để định hướng đến thống theo tiêu chuẩn chung Trong trình dạy trẻ, kỹ sống cần có trẻ xác định dựa tiêu chí cụ thể kỹ năng, xác định phương pháp đánh giá mức độ hình thành kỹ trẻ sau tiết học, sau chủ đề, kết thúc năm học - Bổ sung cho giáo viên tài liệu giáo trình giảng dạy kỹ sống cho trẻ mầm non đến giáo viên Bên cạnh hướng dẫn giáo viên tìm tài liệu tham khảo qua sách báo, trang vvebsite BGD&ĐT, VVebsite mammon.com - Hướng dẫn tích hợp nội dung hình thành kỹ sống vào hoạt động học chơi hàng ngày trẻ Lựa chọn kỹ sống đưa vào chủ đề phù hợp để hình thành cho trẻ - Cần có kết hợp với gia đình việc hình thành kỹ sống cho trẻ, việc rèn luyện kỹ cần thực thường xuyên nhà Nêu cao vai trò phối hợp giáo viên với cha mẹ trẻ - Cần xây dựng lớp điểm để tiến hành thực nghiệm từ nhân rộng khối, lớp khác ( ý đến tiêu chí dạy trẻ nhận thức, kỹ cho phù hợp với độ tuổi khả nhận thực trẻ) - Nhà trường cần trang bị sở vật chất tốt để hỗ trợ cho việc hình thành kỹ sống trẻ - Việc giáo dục kỹ sống cho trẻ cần phải khơi gợi phát huy tham gia trẻ bên hướng dẫn giáo viên, không nên áp đặt ý kiến hay suy nghĩ chủ quan người lớn - Giáo viên phải có hiểu biết tâm sinh lý trẻ Nền tảng việc giáo dục kỹ sống ý thức cao giá trị thân trẻ, giáo phải tạo khơng khí dân chủ, thoải mái, có tác động kịp thời, tạo khơng khí tranh luận sôi để trẻ biết cách chấp nhận không chấp nhận Giáo viên phải ý đến cách phản hồi trẻ, hạn chế chê trẻ phủ nhận câu trả lời trẻ - Giáo viên, phụ huynh cần nhận thấy vai trò quan trọng việc hình thành kỹ sống Nhận thấy việc hình thành kỹ sống cho trẻ cần thiết kỹ hình thành nhân cách cho trẻ mầm non III Khuyến nghị: - Phòng giáo dục tạo điều kiện cho công tác bồi dưỡng đội ngũ cán quản lý, giáo viên trường nội dung, giáo dục kỹ sống - Giáo viên cần tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, hội thi BGH tổ chức - Vận dụng sáng tạo gợi ý BGH vào thực tế giáo dục kỹ sống cho trẻ cụ thể lớp phụ trách Trường Mầm non B xã Vạn Phúc 39 Sáng kiến kinh nghiệm Phượng Đỗ Mai Trên số kinh nghiệm việc “ đạo, hướng dẫn giáo viên hình thành kỹ sống cho trẻ mẫu giáo lớn trường mầm non B xã Vạn Phúc” Kính mong cấp lãnh đạo, chị em đồng nghiệp đóng góp ý kiến để giúp tơi có thêm kinh nghiệm để đạo hướng dẫn giáo viên hình thành kỹ sống cho trẻ tốt Tôi xin chân thành cảm ơn ! Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2013 Xác nhận thủ trưởng đơn vị Tơi xin cam đoan SKKN viết không chép người khác Người viết Đỗ Mai Phượng MỤC LỤC Nội dung A ĐẶT VẤN ĐỀ B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I.Cơ sở lý luận II.Cơ sở thực tiễn III.Các biện pháp: Xây dựng kế hoạch đạo giáo viên giáo dục kỹ sống cho trẻ tuổi Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên Xây dựng lớp điểm khối lớp mẫu giáo Hướng dẫn tích hợp nội dung hình thành kỹ sống cho trẻ vào hoạt động học chơi hàng ngày trẻ Phối kết hợp với gia đình việc hình thành kỹ sống cho trẻ IV.Kết chung C KẾT THÚC VẤN ĐỀ I II III Kết luận: Bài học kinh nghiệm Khuyến nghị: Trường Mầm non B xã Vạn Phúc Trang 3 6 10 13 26 30 33 36 36 36 37 40 Sáng kiến kinh nghiệm Phượng Đỗ Mai DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Thu Hương: Giáo dục dinh dưỡng sức khỏe cho trẻ mầm non theo hướng tích hợp NXB giáo dục năm 2008 Đỗ huyền: Kỹ vận động – Bồi dưỡng cho trẻ 49 phương pháp rèn luyện sức khỏe NXB văn hóa thơng tin năm 2012 Lê Thu hương: Tổ chức hoạt động phát triển nhận thức cho trẻ mầm non theo hướng tích cực NXB giáo dục 2008 Đỗ Huyền Đỗ Huyền: Kỹ giao tiếp - bồi dưỡng cho trẻ 49 lễ nghi để trở thành người dễ mến NXB văn hóa thơng tin năm 2012 Lê Thu Hương: Tổ chức hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non theo hứng tích hợp NXB giáo dục năm 2008 Lê Thu Hương: Tổ chức hoạt động giáo dục tình cảm xã hội cho trẻ mầm non theo hứng tích hợp NXB giáo dục 2008 Lê Thu Hương: Tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non theo hứng tích hợp NXB giáo dục 2008 Lê Thu Hương: Tổ chức hoạt động phát triển cho trẻ mầm non theo hứng tích hợp NXB giáo dục 2008 Hoàng Thị Hồng Mát: Hướng dẫn hoạt động khám phá khoa học cho trẻ mầm non NXB giáo dục Việt Nam năm 2009 10 Lê Thu Hương: Tổ chức thực hoạt động giáo dục trường mầm non theo chủ đề (trẻ 5-6 tuổi) 11 Trần Đại Vi: Kĩ sống – bồi dưỡng cho trẻ 49 kỹ sống thực tế NXB văn hóa thông tin năm 2012 Trường Mầm non B xã Vạn Phúc 41 Sáng kiến kinh nghiệm Phượng Đỗ Mai 12 Hoàng Thị Hồng Mát: Hướng dẫn hoạt động âm nhạc, thể dục tạo hình cho trẻ mầm non NXB giáo dục Việt Nam năm 2009 13 Lê Thu Hương: Tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ mầm non theo hương tích hợp NXB giáo dục năm 2008 14 Lê Thu Hương: Hướng dẫn tổ chức thực hoạt động giáo dục trường mầm non theo chủ đề (chương trình giáo dục mầm non trẻ 5-6 tuổi) NXB giáo dục Việt Nam năm 2010 15 Hoàng Đức Minh- Trần Thị Ngọc Trâm: Tài liệu bồi dưỡng cho cán quản lí giáo viên mầm non năm học 2010-2012 NXB giáo dục Việt Nam năm 2011 16 Thông tin Website BGD&ĐT http://WWW Edu.net 17 Thông tin Website mammon.com Trường Mầm non B xã Vạn Phúc 42 ... giáo viên chưa nhiều kinh nghiệm việc hình thành kỹ sống cho trẻ Chưa tìm biện pháp tích cực để có tác động phù hợp hình thành kỹ sống cho trẻ Chương trình giáo dục kỹ sống cho trẻ nhà trường. .. phương pháp giáo dục kỹ sống, giáo viên người giảng dạy kỹ sống cho trẻ , hết giáo viên phải người có kỹ sống có gương tốt kỹ Để cho trẻ làm theo kỹ giao tiếp, ứng xử cô giáo - Hiện nhiều giáo viên. .. Xây dựng số biện pháp tác động sư phạm nhằm hình thành hồn thiện số kỹ sống phù hợp với trẻ mẫu giáo lớn - Đề kiến nghị nhằm nâng cao hiệu cơng việc hình thành kỹ sống cho trẻ mẫu giáo lớn * Đối
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số biện pháp chỉ đạo hướng dẫn giáo viên hình thành kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo lớn tại trường mầm non , skkn một số biện pháp chỉ đạo hướng dẫn giáo viên hình thành kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo lớn tại trường mầm non

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay