Giáo án hóa học 10 bài 38 Cân bằng hóa học

8 10 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2019, 18:19

Giáo án hóa học 10 bài 38 Cân bằng hóa học . Giáo án hóa học 10 bài 38 Cân bằng hóa học . Giáo án hóa học 10 bài 38 Cân bằng hóa học Giáo án hóa học 10 bài 38 Cân bằng hóa học . Giáo án hóa học 10 bài 38 Cân bằng hóa học Tuần 33 (Từ 9/4/2018 đến 14/4/2018) Tiết 64 Ngày soạn: 29/3/2018 Ngày dạy tiết đầu: ……/……/2018 BÀI 38: CÂN BẰNG HOÁ HỌC A MỤC TIÊU Kiến thức HS biết: cân hóa học Thế chuyển dịch cân yếu tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cân Kỹ Vận dụng thành thạo nguyên lí chuyển dịch cân Thái độ, tư tưởng Có thái độ nghiêm túc học tập Có lòng u thích mơn Định hướng phát triển lực Năng lực ngơn ngữ hóa học Năng lực phát giải vấn đề: thơng qua quan sát thí nghiệm, rút kết luận Năng lực tính tốn Năng lực tư logic B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp trực quan - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án Học sinh Xem trước Ôn cũ C TIẾN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng hoá học? Dẫn vào Trong phương trình phản ứng gặp, có phản ứng xảy chiều, có phản ứng hai chiều Vậy khác phản ứng nào? Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV – HS Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu phản ứng chiều, phản ứng thuận nghịch cân hoá học I Phản ứng chiều, phản ứng thuận nghịch cân hoá học GV đưa vd SGK Phản ứng chiều GV: ta thường xét đến phản ứng chất đầu tham gia phản ứng tạo thành chất sản phẩm khơng có q trình ngược lại, chất sản phẩm không phản ứng với để tạo thành chất đầu Các phản ứng gọi phản ứng chiều VD: HCl + NaOH  NaCl + H2O GV y/c HS lấy ví dụ phản ứng chiều khác HS lấy ví dụ GV bổ sung: GV lấy ví dụ: 2SO2 + O2  2SO3 Pư thường viết mũi tên hai chiều, điều có nghĩa gì? Ở đk trên, SO2 tác dụng với O2 sinh SO3, đồng thời SO3 bị phân huỷ tạo thành SO2 O2 Pư xảy theo hai chiều trái ngược gọi phản ứng thuận nghịch Khi phản ứng xảy ra: H2 kết hợp với I2 tạo thành HI, phần HI vừa tạo lại phân huỷ thành H2 I2 Số mol H2 I2 giảm dần nên tốc độ phản ứng thuận giảm dần, số mol HI tăng dần nên tốc độ phản ứng nghịch tăng dần Đến lúc tốc độ phản ứng thuận tốc độ phản ứng nghịch Tại trạng thái cân bằng, phản ứng dừng lại mà phản ứng thuận phản ứng nghịch xảy ra, với tốc độ (vt = vn) Điều có nghĩa đơn vị thời gian, nồng độ chất phản ứng giảm bao nhiều theo phản ứng thuận lại tạo nhiêu theo phản ứng nghịch Do cân hố học cân động Là phản ứng xảy theo chiều xác định từ trái sang phải Trong phản ứng hoá học chiều, người ta dùng mũi tên chiều phản ứng Phản ứng thuận nghịch Là phản ứng xảy theo chiều ngược điều kiện Trong phản ứng thuận nghịch, người ta dùng mũi tên hai chiều Quy ước: Phản ứng theo chiều từ trái sang phải gọi phản ứng thuận Phản ứng theo chiều ngược lại, từ phải sang trái gọi phản ứng nghịch Cân hóa học Ví dụ : H2 (k) + I2 (k)  2HI (k) Ban đầu: vt > ; = Khi phản ứng: nồng độ H2 giảm, nồng độ I2 giảm => vt giảm nồng độ HI tăng => tăng đến thời điểm : vt = => hệ đạt trạng thái cân - Cân hóa học trạng thái phản ứng thuận nghịch tốc độ phản ứng thuận tốc độ phản ứng nghịch - Cân hóa học cân động Ở trạng thái cân bằng, nồng độ chất phản ứng thuận nghịch giữ nguyên điều kiện thực phản ứng không biến đổi Trạng thái phản ứng thuận nghịch gọi cân hoá học * /0 " $ %& - ' II Sự chuyển dịch cân hóa học GV mơ tả thí nghiệm SGK: Trong ống a b có hỗn hợp khí NO2 N2O4 trạng thái cân hoá học Khi ngâm ống a vào nước đá, thấy màu 2NO2 (k) N2O4 (k) ống a nhạt ống b => giải thích (màu nâu đỏ) (khơng màu) màu nhạt nghĩa sao? Khi ngâm ống a vào nước đá, thấy HS giải thích: màu ống a nhạt đi, màu ống a nhạt ống b điều chứng tỏ ngâm vào nước => lượng NO2 giảm đi, lượng đá, lượng NO2 giảm đi, lượng N2O4 N2O4 tăng lên tăng lên => ptử NO2 phản ứng thêm để tạo GV bổ sung: ptử NO2 phản ứng N2O4 thêm để tạo N4O4, nghĩa cân cân hoá học hoá học ban đầu bị phá vỡ ban đầu bị phá vỡ GV bổ sung: Nếu ngâm ống a Sau thời gian, màu hỗn hợp nước đá thời gian, màu hỗn khí chứa giữ ngun khơng hợp khí chứa nhạt dần đến đổi => nồng độ NO2 N2O4 không mức độ giữ nguyên, tốc đổi => tốc độ phản ứng tạo N2O4 độ phản ứng tạo N2O4 tốc độ tốc độ phân huỷ N2O4 => phân huỷ N2O4 => cân hố học cân hố học hình hình thành thành => gọi chuyển dịch cân hoá học 3" GV y/c HS nêu định nghĩa ĐN: Sự chuyển dịch cân hóa chuyển dịch cân hố học học phá vỡ trạng thái cân cũ để chuyển sang trạng thái cân yếu tố bên tác động lên cân Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố Khái niệm cân hoá học chuyển dịch cân hoá học? * Hướng dẫn nhà Học làm BT SGK Rút kinh nghiệm bổ sung sau dạy              ... N2O4 => cân hoá học cân hoá học hình hình thành thành => gọi chuyển dịch cân hoá học 3" GV y/c HS nêu định nghĩa ĐN: Sự chuyển dịch cân hóa chuyển dịch cân hố học học phá vỡ trạng thái cân cũ... vt = => hệ đạt trạng thái cân - Cân hóa học trạng thái phản ứng thuận nghịch tốc độ phản ứng thuận tốc độ phản ứng nghịch - Cân hóa học cân động Ở trạng thái cân bằng, nồng độ chất phản ứng thuận... phản ứng thuận nghịch gọi cân hoá học * /0 " $ %& - ' II Sự chuyển dịch cân hóa học GV mơ tả thí nghiệm SGK: Trong ống a b có hỗn hợp khí NO2 N2O4 trạng thái cân hoá học Khi ngâm ống a vào nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 10 bài 38 Cân bằng hóa học, Giáo án hóa học 10 bài 38 Cân bằng hóa học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay