Giáo án hóa học 10 bài 35 Bài thực hành 5 : Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh

4 9 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2019, 18:16

Giáo án hóa học 10 bài 35 Bài thực hành 5 : Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh. Giáo án hóa học 10 bài 35 Bài thực hành 5 : Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh. Giáo án hóa học 10 bài 35 Bài thực hành 5 : Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh. Tuần 31 (Từ 30/3/2015 đến 4/4/2015) Ngày soạn: 25/3/2015 Ngày bắt đầu dạy: …………………… Tiết 61 BÀI 35: BÀI THỰC HÀNH SỐ TÍNH CHẤT CÁC HỢP CHẤT CỦA LƯU HUỲNH I MỤC TIÊU Kiến thức Củng cố kiến thức tính chất hố học hợp chất lưu huỳnh như: tính khử hidrosunfua, tính khử tính oxi hố lưu huỳnh dioxit, tính oxi hoá mạnh axit sunfuric Kỹ Tiếp tục rèn luyện kỹ thực hành thí nghiệm với lượng nhỏ hố chất, quan sát giải thích tượng thí nghiệm Đặc biệt yêu cầu thực thí nghiệm an tồn với hố chất độc, dễ gây nguy hiểm như: SO 2, H2S, H2SO4đ Phát triển lực - lực ngơn ngữ hóa học - lực giải vấn đề: thông qua quan sát thí nghiệm, rút kết luận Tình cảm, thái độ - Có lòng u thích mơn - Có thái độ nghiêm túc học tập II CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp trực quan - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án - Dụng cụ: ống nghiệm, ống nghiệm có nhám, giá để ống nghiệm, giá thí nghiệm, ống dẫn thuỷ tinh chữ L, thẳng, vuốt nhọn, lọ thuỷ tinh miệng rộng có nắp kín đậy, nút cao su có khoan lỗ, ống dẫn cao su, nút caosu không khoan lỗ, đèn cồn, kẹp gỗ - Hoá chất: dd H2SO4 đ, dd HCl, dd Br2 loãng, FeS, Cu, dd Na2SO3 Học sinh Đọc trước thí nghiệm, ơn tập kiến thức liên quan III TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Trong q trình làm thí nghiệm Giảng Hoạt động GV - HS Nội dung GV chia lớp thành nhóm thực hành, phân cơng nhóm trưởng Giới thiệu hố chất, dụng cụ nhóm GV lưu ý làm thí nghiệm: cẩn thận, khơng để rơi hố chất, đặc biệt cẩn thận với hoá chất độc dễ gây nguy hiểm H2S, SO2, H2SO4 GV chia dụng cụ hóa chất cho nhóm HS nhận dụng cụ I Nội dung thí nghiệm TN1: Điều chế chứng minh tính GV hướng dẫn HS làm thí nghiệm điều khử hidro sunfua chế đốt cháy H2S: - Nối nhánh ống nghiệm với ống dẫn thuỷ tinh hình chữ L đầu vt nhọn đoạn ống dẫn cao su, đặt lên giá ống nghiệm - Cho vào ống nghiệm 1-2 mẩu FeS hạt ngô, đậy ống nghiệm nút cao su có ống hút nhỏ giọt chứa dd HCl - Bóp bóng cao su để dd HCl chảy xuống tiếp xúc với FeS Khí H2S tạo thành dẫn qua nhánh ống nghiệm Đốt khí đầu vuốt nhọn ống dẫn GV hướng dẫn HS quan sát tượng xảy Hiện tượng: Khí đầu ống Lưu ý: - Chỉ dùng lượng nhỏ hoá chất, vuốt nhọn cháy lắp dụng cụ thí nghiệm thật kín để H2S ptpứ: khơng bay ngồi khơng khí FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S HS tiến hành thí nghiệm quan sát 2H2S + 3O2 → 2H2O + 2SO2 tượng TN2 Tính khử lưu huỳnh Viết pthh giải thích? dioxit GV hướng dẫn HS làm thí nghiệm: - Nối nhánh ống nghiệm có nhánh với ống dẫn thuỷ tinh ống dẫn caosu Nhúng đầu ống dẫn thuỷ tinh vào ống nghiệm khác chứa dd brom lỗng (có thể dùng dd KMnO4 lỗng) Kẹp ống nghiệm lên giá thí nghiệm - Cho vào ống nghiệm có nhánh lượng nhỏ Na2SO3 Đậy ống nghiệm nút cao su có kèm ống nhỏ giọt chứa H2SO4đ - Bóp bóng cao su cho H2SO4 đ chảy xuống tiếp xúc tác dụng với Na2SO3 Lưu ý: khí SO2 khơng màu, mùi hắc, độc, làm thí nghiệm với lượng nhỏ hố chất cẩn thận, lắp dụng cụ kín để khí SO2 khơng bay ngồi khơng khí GV hướng dẫn HS quan sát tượng xảy có khí SO2 theo ống dẫn sang ống nghiệm chứa dd brom Quan sát màu dd brom HS tiến hành thí nghiệm quan sát tượng Hiện tượng: Ống nghiệm chứa dd brom nhạt màu dần Pthh: Na2SO3 + H2SO4đ → Na2SO4 + SO2 + H2O SO2 + Br2 + H2O → 2HBr + H2SO4 TN3: Thử tính oxi hố lưu huỳnh dioxit HS giải thích viết ptpứ GV hướng dẫn HS làm thí nghiệm: - Nối nhánh ống nghiệm có nhánh với ống dẫn thuỷ tinh dài, đầu nhúng vào ống nghiệm chứa 2-3 ml nước cất Để ống nghiệm lên giá ống nghiệm - Cho vào ống nghiệm có nhánh 2-3 mẩu FeS hạt ngơ Đậy ống nghiệm nút cao su có kèm ống nhỏ giọt chứa dd HCl lỗng - Bóp bóp cao su để dd HCl chảy xuống, tiếp xúc phản ứng với FeS Khí H2S tạo thành dẫn sang ống nghiệm tạo thành dd axit sunfuhidric - Dẫn khí SO2 điều chế thí nghiệm vào ống nghiệm chứa dd H2S vừa điều chế GV hướng dẫn HS quan sát tượng xảy HS tiến hành thí nghiệm quan sát tượng GV y/c HS viết pthh phản ứng Xác định vài trò chất Hiện tượng: xuất chất rắn màu vàng ống nghiệm Pthh: SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O SO2: chất oxi hoá H2S: chất khử TN4 Tính oxi hố H2SO4 đặc GV hướng dẫn HS làm thí nghiệm: - Cho vào ống nghiệm a) 1ml H2SO4 đặc, 1-2 mảnh phoi bào đồng, kẹp ống nghiệm kẹp gỗ, vắm kẹp gỗ vào giá để thí nghiệm Đậy ống nghiệm nút cao su có ống dẫn thuỷ tinh hình chữ L nối với ống nghiệm b) chứa 2ml nước cất vào mẩu giấy quỳ - Dùng đèn cồn đun nóng ống nghiệm a) GV hướng dẫn HS quan sát tượng xảy HS tiến hành thí nghiệm HS quan sát tượng Hiện tượng: - Ống nghiệm a): có bọt khí, dd từ không màu chuyển sang màu xanh - Ống nghiệm b): có bọt khí, giấy quỳ tím chuyển sang màu đỏ Pthh: Cu + 2H2SO4 đ → CuSO4 + SO2 + 2H2O GV y/c HS viết pthh phản ứng Lưu ý: muốn thấy rõ màu xanh dd ống nghiệm a), nhỏ thêm vài giọt nước Củng cố Kết thúc thí nghiệm, GV nhận xét buổi thực hành nhắc HS thu dọn dụng cụ hoá chất vệ sinh vị trí Hướng dẫn nhà HS viết tường trình theo mẫu - Tên thí nghiệm - Dụng cụ, hoá chất - Các tiến hành - Hiện tượng quan sát - Giải thích - Nhận xét Yêu cầu nộp tường trình vào buổi học Rút kinh nghiệm dạy: ... buổi thực hành nhắc HS thu dọn dụng cụ hố chất vệ sinh vị trí Hướng dẫn nhà HS viết tường trình theo mẫu - Tên thí nghiệm - Dụng cụ, hố chất - Các tiến hành - Hiện tượng quan sát - Giải thích -. .. thí nghiệm: - Nối nhánh ống nghiệm có nhánh với ống dẫn thuỷ tinh dài, đầu nhúng vào ống nghiệm chứa 2-3 ml nước cất Để ống nghiệm lên giá ống nghiệm - Cho vào ống nghiệm có nhánh 2-3 mẩu FeS... nghiệm - Cho vào ống nghiệm 1-2 mẩu FeS hạt ngô, đậy ống nghiệm nút cao su có ống hút nhỏ giọt chứa dd HCl - Bóp bóng cao su để dd HCl chảy xuống tiếp xúc với FeS Khí H2S tạo thành dẫn qua nhánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 10 bài 35 Bài thực hành 5 : Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh, Giáo án hóa học 10 bài 35 Bài thực hành 5 : Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay