Giáo án hóa học 10 bài 33 Axit sunfuric Muối sunfat

6 7 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2019, 18:10

Giáo án hóa học 10 bài 33 Axit sunfuric Muối sunfat . Giáo án hóa học 10 bài 33 Axit sunfuric Muối sunfat . Giáo án hóa học 10 bài 33 Axit sunfuric Muối sunfat . Giáo án hóa học 10 bài 33 Axit sunfuric Muối sunfat . Tuần 29 (Từ 16/3/2015 đến 21/3/2015) Ngày soạn: 10/3/2015 Ngày bắt đầu dạy: …………………… Tiết 57 BÀI 33: AXIT SUNFURIC H2SO4 – MUỐI SUNFAT I MỤC TIÊU Kiến thức HS biết: - Axit sunfuric lỗng axit mạnh có đầy đủ tính chất chung axit, axit sunfuric đặc nóng lại có tính chất khác với axit khác có tính oxi hố mạnh - Vai trò axit sunfuric kinh tế quốc dân - Phương pháp sản xuất axit sunfuric công nghiệp HS hiểu: - Axit sunfuric đặc nóng có tính oxi hố mạnh gây gốc 2− SO4 S có số oxi hố cao (+6) Kỹ Viết PTPƯ H2SO4 đặc nóng oxi hố kim loại hoat động yếu (đứng sau hiđro dãy hoạt động hoá học kim loại) số phi kim Phát triển lực - lực ngơn ngữ hóa học - lực giải vấn đề Tình cảm, thái độ - Có lòng u thích mơn - Có thái độ nghiêm túc học tập II CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp trực quan - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án Học sinh Xem trước III TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Nêu tính chất hố học SO2 Lấy thí dụ minh hoạ Giảng Hoạt động GV – HS Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu tính chất vật lí axit sunfuric I AXIT SUNFURIC GV y/c HS đọc sgk tính chất vật lí 1-Tính chất vật lí axit H2SO4 đậm đặc va nêu nhận xét? Axit H2SO4 đậm đặc chất lỏng sánh GV nêu cách pha lỗng axit H2SO4 dầu, khơng màu, nặng gần gấp nhấn mạnh nguy hiểm đổ nước hai lần nước, tan vô hạn nước vào axit H2SO4 đặc để pha loãng Khi pha loãng H2SO4 đặc phải rót từ từ axit vào nước Hoạt động 2: Tìm hiểu tính chất hóa học axit sunfuric Tính chất hố học a) Tính chất chung dung dịch GV y/cầu HS nêu tính chất chung H2SO4 lỗng axit? + Tính axit HS nêu tính chất chung axit - Làm đổi màu quỳ tím ⇒ đỏ GV lưu ý: - Tác dụng với kim loại (trước H) ⇒ - điều kiện phản ứng axit với kim muối + H2 loại: kim loại đứng trước H dãy - Tác dụng với oxit bazơ vµ bazơ ⇒ hoạt động hoá học muối + nước - điều kiện phản ứng axit với dung - Tác dụng với muốimuối dịch muối: sp tạo thành có chất kết tủa axit (đk: sp có ↓ ↑) bay VD: GV yêu cầu HS lấy thí dụ phản H2SO4 + Fe → FeSO4 + H2 ứng để minh hoạ? H2SO4 + Cu → không phản ứng H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O H2SO4 + NaOH → NaHSO4 + H2O H2SO4 + CuO → CuSO4 + H2O H2SO4 + BaCl2→ BaSO4 ↓ + 2HCl H2SO4 + Na2CO3→ Na2SO4 + CO2 + H2O Lưu ý: phản ứng H2SO4 với dung dịch kiềm tạo loại muối tuỳ thuộc vào tỉ lệ phản ứng => H2SO4 axit nấc b) Tính chất H2SO4 đặc * Tính oxi hóa: - Tác dụng với hầu hết kim loại (trừ Au.Pt): kể kim loại yếu đứng sau GV: Xác định số oxi hoá S H dãy hoạt động hoá học sản H2SO4 đặc dự đốn tính chất hố phẩm tạo thành khơng giải phóng khí học H2SO4? H2 mà tạo thành SO2 nước HS trả lời: S có số oxi hố +6 nên Kim loại bị oxh lên mức oxi hố cao H2SO4 có tính oxi hoá mạnh nhất: KL + H2SO4 đn’ → muối + SO2 + GV Gợi ý HS viết phương trình H2 O phản ứng cho axit H2SO4 đặc nóng tác dụng với kim loại phi kim hợp 2H2SO4 đn’ + Cu → chất CuSO4 + SO2 + 2H2O HS viết phương trình phản ứng axit 6H2SO4 đn’ + 2Fe → H2SO4 đặc nóng tác dụng với đồng, sắt Fe2(SO4 )3 + 3SO2 + 6H2O Chú ý: Một số kim loại (Al, Fe ) bị thụ động H2SO4 đặc nguội HS viết phương trình phản ứng axit H2SO4 đặc nóng tác dụng với S, P - Tác dụng với nhiều phi kim: C, S, P 2H2SO4 đn + C→CO2 + 2SO2 + 2H2O 2H2SO4 đn + S → 3SO2 + 2H2O 5H2SO4 đn + 2P → 2H3PO4 + 5SO2 +2H2O GV y/c HS viết phản ứng H2SO4 đặc nóng với chất khử học H2S HS viết phản ứng - Tác dụng với nhiều hợp chất có tính khử: H2SO4đn + KBr → K2SO4 + SO2 + Br2 + H2O 3H2SO4 đn + H2S → 4SO2 + 4H2O GV thơng báo tính háo nước H2SO4 đặc - hoá than đường saccarozơ - hoá than hợp chất gluxit * Tính háo nước - Hút ẩm, làm khơ khí H2SO4 đặc có khả làm khơ khí khơng có tính khử: SO2, Cl2, CO2 - Hoá than hợp chất hữu H SO4 đ C12H22O11   → 12C + 11H2O C12(H2O)11 H SO4 đ (C5H10O5)n   → 5nC + 5nH2O GV lưu ý HS: H2SO4 đặc lấy nước quần áo da tay… phải cẩn thận làm việc với H2SO4 đặc Củng cố GV nhấn mạnh: tính chất hố học axit sunfuric lỗng tính axit; tính chất hố học axit H2SO4 đặc tính oxi hố mạnh y/c HS viết phương trình phản ứng: FeO + H2SO4 lỗng → FeO + H2SO4 đặc → Fe2O3 + H2SO4 loãng → Fe2O3 + H2SO4 đặc → Hướng dẫn nhà - Học làm BT SGK Rút kinh nghiệm dạy: Tuần 29 (Từ 16/3/2015 đến 21/3/2015) Ngày soạn: 10/3/2015 Ngày bắt đầu dạy: …………………… Tiết 58 AXIT SUNFURIC H2SO4 – MUỐI SUNFAT (tiếp) I MỤC TIÊU Kiến thức HS biết: - Vai trò axit sunfuric kinh tế quốc dân - Phương pháp sản xuất axit sunfuric công nghiệp HS hiểu: - Axit sunfuric đặc nóng có tính oxi hố mạnh gây gốc SO42− S có số oxi hố cao (+6) Kỹ Viết phương trình phản ứng thể tính chất hóa học H 2SO4 loãng đặc Phát triển lực - lực ngơn ngữ hóa học - lực giải vấn đề Tình cảm, thái độ - Có lòng u thích mơn - Có thái độ nghiêm túc học tập II CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp trực quan - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án Học sinh Xem trước III TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Nêu tính chất hố học H2SO4 Lấy thí dụ minh hoạ Giảng Hoạt động GV - HS GV y/c HS nghiên cứu SGK cho biết ứng dụng H2SO4 HS: nghiên cứu SGK trả lời Nội dung I AXIT SUNFURIC Ứng dụng SGK Sản xuất axit sunfuric GV y/c HS nghiên cứu SGK cho biết phương pháp điều chế H2SO4 công nghiệp HS: nghiên cứu SGK trả lời Gồm công đoạn: - Sản xuất SO2: t S + O2 → SO2 t 4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2 - Sản xuất SO3: , 450 − 500 C 2SO2 + O2 VO   → 2SO3 - Hấp thụ SO3 H2SO4: H2SO4 + nSO3 → H2SO4.nSO3 (oleum) II Muối sunfat Nhận biết ion sunfat Muối sunfat - Muối sunfat muối axit GV: Khái niệm muối sunfuric sunfat? Có loại muối sunfat? Lấy Có loại muối: ví dụ? - muối sunfat (chứa gốc SO42- - muối HS trả lời lấy ví dụ trung hồ) - muối hidrosunfat (chứa gốc HSO4- muối axit) 0 GV Yêu cầu HS viết phương trình phản ứng H2SO4 tác dụng với KOH tạo muối axit muối trung hồ HS viết phương trình phản ứng GV hỏi : Khi tạo muối axit tạo muối trung hoà? HS Dựa vào tỉ lệ mol chất tham gia phản ứng để rút nhận xét HS Nêu cách nhận biết ion sunfat: H2SO4 + NaOH → NaHSO4 + H2O H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O Tính tan: muối sunfat dễ tan nước trừ BaSO4 không tan, CaSO4, Ag2SO4, PbSO4, SrSO4 tan Có đầy đủ tính chất hố học muối: tác dụng với axit, bazơ, muối * ƯD: - Na2SO4 khan: nấu thuỷ tinh - MgSO4: thuốc nổ - (NH4)2SO4: phân đạm - CuSO4 loãng: trừ sâu, khử trùng hạt giống - CaSO4.2H2O: thạch cao, nặn tượng, bó bột - K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O: phèn chua Nhận biết ion sunfat (SO42-) Thuốc thử: dd muối bari VD: dùng ion Ba 2+ (BaCl2) tạo kết tủa trắng Ba(NO3)2, BaCl2 không tan axit Hiện tượng: có kết tủa trắng GV y/c HS viết ptpứ minh hoạ HS viết ptpứ H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 ↓ + 2HCl Na2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4 ↓ + 2NaOH Củng cố HS chữa BT3 – SGK (Tr.143) Phân biệt lọ dd: NaCl, HCl, Na2SO4, Ba(NO3)2 - Dùng quỳ tím nhận dung dịch HCl - Rót dd lọ lại vào ống nghiệm để thử Cho vài giọt dung dịch BaCl2 vào ống nghiệm trên, ống nghiệm tạo kết tủa trắng Na2SO4 BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4↓ + 2NaCl - Còn dung dịch chưa biết NaCl Ba(NO 3)2, rót dung dịch vào ống nghiệm cho vào ống nghiệm vài giọt dung dịch Na2SO4 (đã biết), ống nghiệm có kết tủa màu trắng Ba(NO3)2 Na2SO4 + Ba(NO3)2 →BaSO4↓ + 2NaCl Hướng dẫn nhà BT 6.38, 6.39, 6.41 SBT Hồn thành dãy biến hố sau: H2SO4 H2S SO2 SO3 S Rút kinh nghiệm dạy: ... (oleum) II Muối sunfat Nhận biết ion sunfat Muối sunfat - Muối sunfat muối axit GV: Khái niệm muối sunfuric sunfat? Có loại muối sunfat? Lấy Có loại muối: ví dụ? - muối sunfat (chứa gốc SO42- - muối. .. soạn: 10/ 3/2015 Ngày bắt đầu dạy: …………………… Tiết 58 AXIT SUNFURIC H2SO4 – MUỐI SUNFAT (tiếp) I MỤC TIÊU Kiến thức HS biết: - Vai trò axit sunfuric kinh tế quốc dân - Phương pháp sản xuất axit sunfuric. .. muối hidrosunfat (chứa gốc HSO4- muối axit) 0 GV Yêu cầu HS viết phương trình phản ứng H2SO4 tác dụng với KOH tạo muối axit muối trung hồ HS viết phương trình phản ứng GV hỏi : Khi tạo muối axit
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 10 bài 33 Axit sunfuric Muối sunfat, Giáo án hóa học 10 bài 33 Axit sunfuric Muối sunfat

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay