Giáo án hóa học 10 bài 31 Bài thực hành 4: Tính chất của oxi lưu huỳnh

3 7 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2019, 18:06

Giáo án hóa học 10 bài 31 Bài thực hành 4: Tính chất của oxi lưu huỳnh. Giáo án hóa học 10 bài 31 Bài thực hành 4: Tính chất của oxi lưu huỳnh. Giáo án hóa học 10 bài 31 Bài thực hành 4: Tính chất của oxi lưu huỳnh. Giáo án Hoá học lớp 10 THPT Đờng An Đặng Thị Hơng Giang Tun 27 (T 2/3/2015 n 7/3/2015) Ngày soạn: 28/2/2015 Ngày bắt đầu dạy: …………………… Tiết 54 BÀI 31: BÀI THỰC HÀNH SỐ TÍNH CHẤT CỦA OXI, LƯU HUỲNH I MỤC TIÊU Kiến thức Củng cố kiến thức tính chất hố học oxi lưu huỳnh: tính oxi hố mạnh Ngồi lưu huỳnhtính khử Chứng minh ảnh hưởng nhiệt độ đến tính chất vật lý lưu huỳnh Kỹ Tiếp tục rèn luyện kỹ thực hành thí nghiệm với lượng nhỏ hố chất, quan sát giải thích tượng thí nghiệm Phát triển lực - lực ngôn ngữ hóa học - lực giải vấn đề: thơng qua quan sát thí nghiệm, rút kết luận Tình cảm, thái độ - Có lòng u thích mơn - Có thái độ nghiêm túc học tập II CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp trực quan - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án - Dụng cụ: ống nghiệm, giá để ống nghiệm, giá thí nghiệm, lọ thuỷ tinh miệng rộng 100ml, kẹp đốt hoá chất, muỗng đốt hoá chất, đèn cồn, kẹp gỗ - Hoá chất:dây thép, bột lưu huỳnh, oxi điều chế sẵn đựng lọ thuỷ tinh 100ml, tham gỗ, bột sắt, cát Học sinh Đọc trước thí nghiệm, ơn tập kiến thức liên quan III TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Không Giảng GV chia lớp thành nhóm thực hành, phân cơng nhóm trưởng Giới thiệu hố chất, dụng cụ nhóm GV nhắc lại số lưu ý làm thí nghiệm: cẩn thận, khơng để rơi hố chất, đặc biệt cẩn thận với phản ứng đốt cháy GV chia dụng cụ hóa chất cho nhóm Gi¸o ¸n Hoá học lớp 10 THPT Đờng An Hot ng ca GV – HS Hoạt động 1: Tiến hành thí nghiệm GV hướng dẫn HS làm thí nghiệm SGK hướng dẫn HS quan sát tượng Lưu ý: - Cần làm uốn sợi dây thép thành hình xoắn lò xo để tặng diện tích tiếp xúc, phản ứng nhanh - Mẩu than gỗ có tác dụng làm mồi than cháy tạo nhiệt lượng đủ lớn để phản ứng Fe O2 xảy - Để an toàn, cần cho vào đáy lọ thuỷ tinh cát đề phòng phản ứng xảy hạt sắt cháy rơi xuống làm vỡ lọ HS tiến hành TN quan sỏt hin tng Vit pthh gii thớch? Đặng Thị H¬ng Giang – Nội dung I Nội dung thí nghiệm TN1: Tính oxi hố oxi Hiện tượng: mẩu than cháy hồng, đưa vào lọ chứa oxi, dây thép cháy sáng chói, nhiều hạt nhỏ bắn toé pháo hoa ptpứ: 3Fe + 2O2 → Fe3O4 Hoạt động 2: Mơ tả thí nghiệm GV hướng dẫn cách làm thí nghiệm SGK hướng dẫn quan sát biến đổi trạng thái lưu huỳnh theo nhiệt độ Lưu ý: hướng ống nghiệm phía khơng người tránh hít phải lưu huỳnh độc HS tiến hành thí nghiệm: lấy lưu huỳnh (khoảng hạt ngô), cho vào ống nghiệm chịu nhiệt Kẹp ống nghiệm kẹp gỗ kẹp giá thí nghiệm Dùng đèn cồn đun nóng ống nghiệm HS quan sát tượng Hoạt động 3: Tiến hành thí nghiệm GV chuẩn bị trước hỗn hợp bột sắt bột lưu huỳnh theo tỉ lệ : khối lượng GV hướng dẫn HS làm thí nghiệm SGK quan sát tượng xảy TN2 Sự biến đổi trạng thái lưu huỳnh theo nhiệt độ Hiện tượng: Lưu huỳnh rắn màu vàng → chất lỏng màu vàng linh động → quánh nhớt màu nâu đỏ → lưu huỳnh màu da cam TN3: Tính oxi hố lưu huỳnh Gi¸o ¸n Ho¸ häc líp 10 THPT §êng An Lưu ý: - phải dùng ống nghiệm trung tính khơ - Khi hỗn hợp đỏ rực phải dừng đun HS tiến hành thí nghiệm: cho vào ống nghiệm khô lượng nhỏ hỗn hợp bột sắt lưu huỳnh Kẹp chặt ống nghiệm giá thí nghiệm Đun nóng ống nghiệm đèn cồn HS quan sát tượng xảy GV y/c HS viết pthh phản ứng Xác định vài trò chất Hoạt động 4: Tiến hành thí nghiệm Gv hướng dẫn HS làm thí nghiệm SGK quan sát tượng xảy Lưu ý: khí SO2 có mùi hắc, gây khó thở, phải cẩn thận làm thí nghiệm, làm xong phải đậy nắp lọ ngay, tránh hít phải khí HS tiến hành thí nghiệm: Cho lượng nhỏ lưu huỳnh vào muỗng lấy hoá chất dùng đũa thủy tinh hơ nóng, nhúng đầu đũa vào bột lưu huỳnh Đốt cháy lưu huỳnh lửa đèn cồn Mở nắp lọ thuỷ tinh đựng đầy khí O2, cho nhanh chóng muống/đũa thuỷ tinhlưu huỳnh cháy vào lọ HS quan sát tng Đặng Thị Hơng Giang Hin tng: phn ng xảy mạnh toả nhiệt, hỗn hợp đỏ lên Pthh: Fe + S → FeS (+Q) S: chất oxi hố Fe: chất khử TN4 Tính khử lưu huỳnh Hiện tượng: Lưu huỳnh cháy lọ có oxi mạnh liệt nhiều cháy khơng khí Pthh: S + O2 → SO2 S: chất khử O2: chất oxi hoá GV y/c HS viết pthh phản ứng, xác định vai trò chất phản ứng Củng cố Kết thúc thí nghiệm, GV nhận xét buổi thực hành nhắc HS thu dọn dụng cụ hoá chất vệ sinh vị trí Hướng dẫn nhà HS viết tường trình theo mẫu nộp tường trình vào buổi học Rút kinh nghiệm dạy: .. .Giáo án Hoá học lớp 10 THPT Đờng An Hot động GV – HS Hoạt động 1: Tiến hành thí nghiệm GV hướng dẫn HS làm thí nghiệm SGK hướng dẫn HS quan sát tượng Lưu ý: - Cần làm uốn sợi dây thép thành... màu vàng linh động → quánh nhớt màu nâu đỏ → lưu huỳnh màu da cam TN3: Tính oxi hố lưu huỳnh Gi¸o ¸n Ho¸ häc líp 10 THPT §êng An Lưu ý: - phải dùng ống nghiệm trung tính khơ - Khi hỗn hợp đỏ rực... động 4: Tiến hành thí nghiệm Gv hướng dẫn HS làm thí nghiệm SGK quan sát tượng xảy Lưu ý: khí SO2 có mùi hắc, gây khó thở, phải cẩn thận làm thí nghiệm, làm xong phải đậy nắp lọ ngay, tránh hít
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 10 bài 31 Bài thực hành 4: Tính chất của oxi lưu huỳnh, Giáo án hóa học 10 bài 31 Bài thực hành 4: Tính chất của oxi lưu huỳnh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay