Giáo án hóa học 10 bài 30 Lưu huỳnh

3 10 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2019, 18:03

Giáo án hóa học 10 bài 30 Lưu huỳnh . Giáo án hóa học 10 bài 30 Lưu huỳnh . Giáo án hóa học 10 bài 30 Lưu huỳnh . Giáo án hóa học 10 bài 30 Lưu huỳnh . Giáo án hóa học 10 bài 30 Lưu huỳnh . Giáo án hóa học 10 bài 30 Lưu huỳnh Giáo án Hoá học lớp 10 THPT Đờng An Đặng Thị Hơng Giang Tun 27 (T 2/3/2015 n 7/3/2015) Ngày soạn: 28/2/2015 Ngày bắt đầu dạy: …………………… Tiết 53 BÀI 30: LƯU HUỲNH I MỤC TIÊU Kiến thức HS biết: - Vị trí lưu huỳnh bảng tuần hồn cấu hình electron ngun tử - Hai dạng thù hình lưu huỳnh; Cấu tạo phân tử tính chất vật lý lưu huỳnh biến đổi theo nhiệt độ - Tính chất hố học lưu huỳnh vừa có tính oxi hố, vừa có tính khử Trong hợp chất, lưu huỳnh có số oxi hố -2, +4, +6 HS hiểu: - Vì cấu tạo phân tử tính chất vật lý lưu huỳnh biến đổi theo nhiệt độ - Vì lưu huỳnh vừa có tính oxi hố, vừa có tính khử Kỹ Rèn luyện kỹ viết phản ứng hố học thể hiến tính chất lưu huỳnh Phát triển lực - lực ngơn ngữ hóa học - lực giải vấn đề Tình cảm, thái độ - Có lòng u thích mơn - Có thái độ nghiêm túc học tập II CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp trực quan - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án, tranh mô tả cấu tạo tinh thể tính chất vật lý lưu huỳnh tà phương lưu huỳnh đơn tà Học sinh Xem trước III TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ So sánh tính chất hố học oxi ozon Lấy thí dụ chứng minh Giảng Hoạt động GV – HS Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu vị trí cấu hình electron lưu huỳnh I Vị trí, cấu hình electron ngun Gi¸o ¸n Hoá học lớp 10 THPT Đờng An Đặng Thị Hơng Giang – tử GV y/c HS viết cấu hình electron lưu huỳnh (16S) từ cho biết vị trí lưu huỳnh bảng tuần hồn HS lên bảng viết cấu hình trả lời S: 1s22s22p63s23p4 => Lưu huỳnh nằm 16, nhóm VIA, chu kỳ NTK: 32 Hoạt động 2: Tìm hiểu tính chất vật lí lưu huỳnh GV cho HS xem tranh để thấy rõ hai dạng thù hình lưu huỳnh dạng tà phương dạng đơn tà, phân biệt khác cấu tạo tinh thể tính chất vật lý hai dạng thù hình 16 II Tính chất vật lý Hai dạng thù hình lưu huỳnh - Lưu huỳnh tà phương (S) - Lưu huỳnh đơn tà (S) - GV giải thích nguyên nhân trạng thái, màu sắc lưu huỳnh thay đổi Ảnh hưởng nhiệt độ đến tính theo nhiệt độ: Ở nhiệt độ thấp, lưu chất vật lý (đọc sgk) huỳnh có cấu trúc vòng, phân tử S8, nhiệt độ cao hơn, cấu trúc vòng t0 < 1190C: lưu huỳnh bắt đầu bị phá, chuỗi nguyên tử tạo thành kết hợp với Nhiệt độ CTPT Trạng thái Màu sắc tạo thành chuỗi dài, độ < 1190C S8 rắn vàng nhớt tăng lên Tiếp tục đun nóng làm 119-187 C S8 lỏng vàng đứt mạch này, độ nhớt lại 187 C Sn quánh nhớt nâu đỏ giảm xuống lưu huỳnh bắt đầu bay 445 C S4 da cam Nhiệt độ cao, phân tử lưu 1400 C S2 da cam huỳnh bị phá vỡ thành phân 1700 C S da cam tử nhỏ GV lưu ý HS: để đơn giản, phản ứng hoá học, ta dùng ký hiệu S mà không dùng CTPT S8 Hoạt động 3: Tìm hiểu tính chất hóa học lưu huỳnh III Tính chất hố học GV: từ cấu hình electron, độ âm điện Độ âm điện: 2,58 mức oxi hoá lưu huỳnh, em Các mức oxi hố: -2, 0, +4, +6 dự đốn tính chất hoá học lưu huỳnh? HS trả lời: lưu huỳnh có tính oxi hố tính khử GV: Lưu huỳnh thể tính oxi hố Tính oxi hố: tác dụng với kim nào? thể tính khử nào? loại hidro Lấy thí dụ minh ho Giáo án Hoá học lớp 10 THPT Đờng An HS trả lời: Lưu huỳnh thể tính oxi hố tác dụng với kim loại hidro (có độ âm điện nhỏ hơn) thể tính khử tác dụng với phi kim mạnh (có độ âm điện lớn hơn) HS lấy thí dụ xác định số oxi hố lưu huỳnh, từ xác định vai trò lưu huỳnh phản ng Đặng Thị Hơng Giang S + Fe FeS (sắt II sunfua) S phản ứng với kim loại nhiệt độ cao, riêng phản ứng với thuỷ ngân nhiệt độ thường S + Hg  HgS (thuỷ ngân sunfua) => ứng dụng: dùng lưu huỳnh để loại bỏ thuỷ ngân nhiệt kế vỡ => Lưu huỳnh thể tính oxi hố Tính khử: tác dụng với phi kim S + O2  SO2 (lưu huỳnh đioxit) => Lưu huỳnh thể tính khử Hoạt động 4: Tìm hiểu ứng dụng, trạng thái tự nhiên sản xuất lưu huỳnh GV y/c HS nghiên cứu SGK nêu IV Ứng dụng lưu huỳnh ứng dụng, trạng thái tự nhiên SGK sản xuất lưu huỳnh thực tế V Trạng thái tự nhiên sản xuất HS nghiên cứu SGK trả lời SGK Củng cố Tính chất hố học lưu huỳnh gì? Mỗi tính chất lấy ví dụ minh hoạ HS chữa BT1,2 SGK GV hướng dẫn HS làm tập SGK Hướng dẫn nhà - BT SGK Rút kinh nghiệm dạy: ... hình lưu huỳnh - Lưu huỳnh tà phương (S) - Lưu huỳnh đơn tà (S) - GV giải thích nguyên nhân trạng thái, màu sắc lưu huỳnh thay đổi Ảnh hưởng nhiệt độ đến tính theo nhiệt độ: Ở nhiệt độ thấp, lưu. . .Giáo án Hoá học lớp 10 THPT Đờng An Đặng Thị Hơng Giang t GV y/c HS vit cu hình electron lưu huỳnh (16S) từ cho biết vị trí lưu huỳnh bảng tuần hồn HS lên bảng... hoá học, ta dùng ký hiệu S mà không dùng CTPT S8 Hoạt động 3: Tìm hiểu tính chất hóa học lưu huỳnh III Tính chất hố học GV: từ cấu hình electron, độ âm điện Độ âm điện: 2,58 mức oxi hoá lưu huỳnh,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 10 bài 30 Lưu huỳnh, Giáo án hóa học 10 bài 30 Lưu huỳnh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay