Giáo án hóa học 10 bài 29 Oxi ozon

6 9 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2019, 18:01

Giáo án hóa học 10 bài 29 Oxi ozon. Giáo án hóa học 10 bài 29 Oxi ozon. Giáo án hóa học 10 bài 29 Oxi ozon. Giáo án hóa học 10 bài 29 Oxi ozon. Giáo án hóa học 10 bài 29 Oxi ozon. Giáo án hóa học 10 bài 29 Oxi ozon. Giáo án Hoá học lớp 10 THPT Đờng An Đặng Thị Hơng Giang Tun 26 (T 23/2/2015 n 28/2/2015) Ngày soạn: 8/2/2014 Ngày bắt đầu dạy: …………………… Tiết 51 CHƯƠNG 6: OXI – LƯU HUỲNH BÀI 29: OXI - OZON I MỤC TIÊU Kiến thức HS biết: - Tính chất vật lý, tính chất hố học oxi HS hiểu: - Ngun nhân tính oxi hố mạnh oxi - Nguyên tắc điều chế oxi phòng thí nghiệm Kỹ Rèn luyện kỹ viết phương trình hóa học phản ứng O tác dụng với số đơn chất hợp chất Phát triển lực - lực ngôn ngữ hóa học - lực giải vấn đề: thơng qua quan sát thí nghiệm, rút kết luận Tình cảm, thái độ - Có lòng u thích mơn - Có thái độ nghiêm túc học tập II CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp trực quan - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án Học sinh Xem trước III TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Không Giảng Hoạt động GV - HS Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu ngun tố oxi A - Oxi Kí hiệu: O Nguyên tử khối: 16 I Vị trí cấu tạo GV y/c HS viết cấu hình electron O (Z = 8): 1s22s22p4 oxi cho biết vị trí oxi Vị trí: oxi nằm số 8, chu kỳ 2, GV: từ số electron lớp => nhóm VIA xu hướng oxi tạo l.kết hhọc? HS: Oxi có electron lớp ngồi Gi¸o ¸n Hoá học lớp 10 THPT Đờng An cựng, nờn cú xu hướng nhận thêm electron để đạt cấu hình bền vững khí GV: Dự đốn cấu tạo phân tử oxi? HS: oxi đưa electron để ghép chung lại tạo thành cặp electron dùng chung GV y/c HS viết sơ đồ trình hình thành phân tử O2 cho biết liên kết phõn t O2 l liờn kt gỡ Đặng Thị Hơng Giang – CTCT phân tử O2: O = O Liên kết phân tử O2 liên kết cộng hoá trị khơng cực Hoạt động 2: Tìm hiểu tính chất vật lí oxi II Tính chất vật lý Oxi chất khí, khơng màu, khơng mùi, GV y/c HS liên hệ thực tế cho biết không vị, nặng khơng khí, tan tính chất vật lý O2 nước t0s = -1830C GV y/c HS giải thích oxi Oxi suy trì sống trì cháy nặng khơng khí? Oxi có mặt khơng khí, chiếm ≈ 21% thể tích Hoạt động 3: Nghiên cứu tính chất hóa học oxi GV: dự đoán t/chất hoá học O2? III Tính chất hố học HS: độ âm điện oxi lớn (3,44) nên oxi có tính oxi hố mạnh GV: oxi phi kim hoạt động mạnh, Tính chất bản: tính oxi hố mạnh có tính oxi hoá mạnh, hợp chất (trừ hợp chất với flo), oxi có mức oxi hố -2 Tác dụng với kim loại GV: phản ứng thể tính chất Oxi tác dụng với hầu hết kim loại (trừ oxi: tác dụng với kim loại, với Au, Pt ) phi kim, với hợp chất 3Fe + 2O2 → Fe3O4 GV y/c HS lấy ví dụ phản ứng oxi Tác dụng với phi kim tác dụng với kim loại, phi kim, lưu ý Oxi tác dụng với hầu hết phi kim (trừ đk nhiệt độ xác định số oxi hố halogen) oxi, từ cho biết vai trò oxi S + O2 → SO2 phản ứng? Tác dụng với hợp chất GV lấy ví dụ phản ứng oxi với Oxi tác dụng với nhiều hợp chất vô hợp chất hữu 4FeO + O2 → 2Fe2O3 Hoạt động 4: Tìm hiểu ứng dụng phương pháp điều chế oxi IV Ứng dụng GV y/c HS tự nghiên cứu phần ứng SGK dụng SGK V Điều chế Gi¸o ¸n Hoá học lớp 10 THPT Đờng An GV nờu phng pháp y/c HS viết ptpứ minh hoạ, phản ứng phân huỷ KMnO4 KClO3 HS: viết ptpứ GV giới thiệu phương pháp điều chế oxi trong cụng nghip Đặng Thị Hơng Giang Trong PTN - Phân huỷ hợp chất giàu oxi bền với nhiệt t 2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2 MnO ,t 2KClO3   → 2KCl + 3O2 Trong cơng nghiệp - Từ khơng khí: phương pháp chưng cất phân đoạn khơng khí lỏng kk lỏng →-1960C: N2 →-1830C: O2 - Từ nước: điện phân nước 2H2O dienphan  → 2H2↑ + O2↑ Củng cố Nhắc lại tính chất hố học oxi tính oxi hố mạnh, tính chất thể qua phản ứng oxi với kim loại, phi kim hợp chất Hướng dẫn nhà BT1: So sánh thể tích khí oxi thu (đktc) nhiệt phân huỷ hoàn toàn KMnO4 KClO3 trường hợp sau: a) Các chất có khối lượng b) Các chất có số mol BT2: Tính khối lượng KMnO4 cần thiểt để điều chế lượng oxi vừa đủ để đốt cháy hết 3,2 gam Cu Rút kinh nghiệm dạy: Gi¸o ¸n Ho¸ häc líp 10 THPT Đờng An Đặng Thị Hơng Giang Tun 26 (Từ 23/2/2015 đến 28/2/2015) Ngày soạn: 8/2/2014 Ngày bắt đầu dạy: …………………… Tiết 52 OXIOZON (tiếp) I MỤC TIÊU Kiến thức HS biết: - Tính chất vật lý, tính chất hố học oxi ozon tính oxi hố mạnh, tính oxi hố ozon mạnh oxi - Vai trò oxi tầng ozon sống trái đất HS hiểu: - Ngun nhân tính oxi hố mạnh oxi ozon Kỹ Rèn luyện kỹ giải toán hoá học với oxi ozon Phát triển lực - lực ngôn ngữ hóa học - lực giải vấn đề Tình cảm, thái độ - Có lòng u thích mơn - Có thái độ nghiêm túc học tập II CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp trực quan - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án Học sinh Xem trước III TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Nêu tính chất hố học oxi Lấy thí dụ minh hoạ Giảng Hoạt động GV – HS Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu ozon B – Ozon (O3) I Tính chất GV giới thiệu tính chất vật lý, tính - Khí, màu xanh nhạt, có mùi đặc chất hoá học ozon trưng, hoá lỏng -1120C - Tính chất hố học đặc trưng: tính oxi hố mạnh, mạnh oxi Ozon oxi hoá nhiều kim loại, phi kim hợp chất GV: lấy ví dụ minh hoạ tính oxi hố vơ hữu ozon mạnh oxi - Ở điều kiện thường, oxi khụng oxi Giáo án Hoá học lớp 10 THPT Đờng An GV: tự nhiên ozon có mặt đâu? HS: tầng ozon GV: ozon tạo thành nào? GV y/c nghiên cứu phần ứng dụng SGK cho biết ozon có ứng dụng thực tế? HS nghiên cứu SGK trả lời GV bổ sung (nu cn) Đặng Thị Hơng Giang hoỏ c bc, ozon oxi hoá bạc thành bạc oxit Ag + O2 → 2Ag + O3 →Ag2O + O2 O3 + 2KI + H2O → 2KOH + I2 + O2 - Bị phân huỷ 2O3 → 3O2 II Ozon tự nhiên - Tầng ozon: - Tia tử ngoại mặt trời chuyển hoá oxi thành ozon III Ứng dụng Tia tử ngoại SGK Hoạt đông 2: Luyện tập GV y/c HS trả lời BT3 – SGK GV y/c HS chữa BT6 - SGK BÀI TẬP BT3 – SGK(Tr.127) a) Oxi ozon có tính oxi hố: (tác dụng với kim loại) b) Ozon có tính oxi hố mạnh oxi: O2 + Ag → không phản ứng O3 + 2Ag →Ag2O + O2 BT6 – SGK (Tr 128) Đặt x y số mol O2 O3 hỗn hợp ptpứ: 2O3 → 3O2 y y a) Sự gia tăng thể tích hỗn hợp khí O3 phân huỷ thành O2 tạo nhiều mol khí b) Số mol hỗn hợp khí trước phản ứng là: x + y (mol) Sau phản ứng, số mol khí là: x+ y (mol) Số mol khí tăng so với ban đầu là: (x + y) – (x + y) = 0,5y Gi¸o án Hoá học lớp 10 THPT Đờng An Đặng Thị H¬ng Giang – Ta có 0,5y ứng với 2% nên y ứng với 4% Vậy O3 chiếm 4% O2 chiếm 96% Củng cố GV nhấn mạnh lại: Tính chất hố học đặc trưng ozon: tính oxi hố mạnh, mạnh oxi Hướng dẫn nhà - Làm BT6.4, 6.9, 6.10 SBT - Bài tập làm thêm: Hỗn hợp khí gồm oxi ozon có tỉ khối so với hidro Tính thành phần phần trăm thể tích khí hỗn hợp Rút kinh nghiệm dạy: ... …………………… Tiết 52 OXI – OZON (tiếp) I MỤC TIÊU Kiến thức HS biết: - Tính chất vật lý, tính chất hố học oxi ozon tính oxi hố mạnh, tính oxi hố ozon mạnh oxi - Vai trò oxi tầng ozon sống trái đất... tính oxi hoá mạnh oxi ozon Kỹ Rèn luyện kỹ giải toán hoá học với oxi ozon Phát triển lực - lực ngơn ngữ hóa học - lực giải vấn đề Tình cảm, thái độ - Có lòng u thích mơn - Có thái độ nghiêm túc học. .. hoá học ozon trưng, hoá lỏng -1120C - Tính chất hố học đặc trưng: tính oxi hoá mạnh, mạnh oxi Ozon oxi hoá nhiều kim loại, phi kim hợp chất GV: lấy ví dụ minh hoạ tính oxi hố vơ hữu ozon mạnh oxi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 10 bài 29 Oxi ozon, Giáo án hóa học 10 bài 29 Oxi ozon

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay