SKKN NGỮ văn 9 PHẦN NGHỊ LUẬN xã hội

32 48 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2019, 17:28

A- ĐẶT VẤN ĐỀ I- Lí do chọn đề tài 1. Lí do về lý luận Để đáp ứng được những yêu cầu đổi mới của sự phát triển giáo dục trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XI xác định: "Đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục theo định hướng phát triển năng lực của người học". Đặc biệt để giúp học sinh rút ngắn khoảng cách giữa nhà trường và xã hội thì công tác giáo dục trong nhà trường hiện nay cần phải có sự đổi mới theo hướng, gắn lý thuyết sách vở với thực tiễn cuộc sống, hướng học sinh biết quan tâm đến xã hội để các em có những đồng cảm, chia sẻ và bày tỏ cảm xúc của mình về những vấn đề đang diễn ra của cuộc sống hôm nay. Do đó, giáo viên phải là người đóng vai trò trung tâm trong việc cung cấp thông tin và định hướng thông tin khi đứng trên bục giảng để học sinh nắm bắt, chuyển hóa những thông tin trong xã hội thành nhận thức, tình cảm và hành động của mình. Bởi vậy, kiểu bài làm văn nghị luận xã hội là một nội dung không thể thiếu trong chương trình Ngữ văn bậc THCS và cả bậc THPT. Ngoài những bài nghị luận văn học để học sinh cảm nhận và đi tìm vẻ đẹp văn chương thì kiểu bài nghị luận xã hội giúp các em đến gần với cuộc sống thực tiễn hơn. Bài nghị luận xã hội rèn luyện cho học sinh cách nhìn nhận, kiến giải, trình bày những ý kiến riêng về một vấn đề tư tưởng đạo lý hoặc một vấn đề xã hội đáng quan tâm. Việc rèn luyện kiểu bài này không chỉ cần cho học sinh khi làm các bài kiểm tra, bài thi mà còn cần cho người học khi vào đời. Bởi vì trong cuộc sống, dù làm bất cứ công việc gì, ở bất kỳ lĩnh vực nào, mỗi người cũng có lúc phải trình bày ý kiến riêng của mình về vấn đề liên quan đến đời sống, xã hội. 2. Lí do về thực tiễn. 2.1. Về thực tiễn chương trình và tính cấp thiết của vấn đề : Trong chương trình ngữ văn bậc THCS, phần tập làm văn nghị luận về tư tưởng đạo lí và các hiện tượng xã hội khác cũng đóng một vai trò quan trọng trong cấu trúc chương trình ngữ văn lớp 7 đến lớp 9: Ví dụ : Một số đề bài trong sách giáo khoa: Lớp 7 - Đề 1: Ít lâu nay, một số bạn trong lớp có phần lơ là học tập. Em hãy viết một bài văn để thuyết phục bạn: Nếu còn trẻ ta không chịu khó học tập thì lớn lên sẽ chẳng làm được việc gì có ích. - Đề 2: Hãy chứng minh rằng rừng đã bảo vệ cuộc sống của chúng ta. Lớp 8 - Đề 1: Câu nói của M.Go-rơ-ki: “ Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, là con đường sống” gợi cho em những suy nghĩ gì? - Đề 2: Hãy nói “ không” với các tệ nạn xã hội Lớp 9 - Đề 1: Đất nước ta có nhiều tấm gương học sinh nghèo vượt khó, học giỏi. em hãy trình bày một số tấm gương đó và nêu suy nghĩ của mình. - Đề 2: Suy nghĩ về đạo lí uống nước nhớ nguồn Có lẽ do xác định được tầm quan trọng của kiểu bài này mà trong các kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT trong những năm trở lại đây phần viết đoạn văn nghị luận xã hội là bắt buộc phải có trong cấu trúc đề thi. Ví dụ : Đề thi vào lớp 10 môn Ngữ văn của Sở Giáo dục Hà Nội - Đề thi vào lớp 10 THPT năm học 2016- 2017: Câu 3 ( 2điểm) : Em hãy trình bày suy nghĩ (khoảng 2/3 trang giấy thi) về trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với việc giữ gìn bản sắc, văn hóa dân tộc trong thời kì hội nhập và phát triển - Đề thi vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018: Câu 3 ( 2điểm) : Hãy trình bày suy nghĩ của em( khoảng 12 câu) về quan niệm: được sống trong tình yêu thương là hạnh phúc của mỗi con người Những đề thi vừa qua cho thấy, thực tiễn cuộc sống có vai trò vô cùng quan trọng trong phát triển khả năng nhận thức và nhân cách học sinh. Biết được thực tiễn cuộc sống, trước mắt các em sẽ làm tốt các bài thi, bài kiểm tra có nội dung liên quan. Quan trọng hơn, bước đầu các em có sự quan tâm đến những vấn đề, sự kiện diễn ra trong thực tiễn xã hội, giúp các em có vốn sống ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đó là phương pháp giáo dục tốt để các em từng bước hình thành và phát triển nhân cách bền vững sau này. Bởi vậy, việc tổ chức ôn tập cho học sinh để có một kiến thức vững vàng để làm tốt bài thi là một vấn đề khá cấp thiết khi mùa thi đang đến gần. Kinh nghiệm ôn thi vào lớp 10 THPT môn Ngữ văn phần Nghị luận xã hội CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM KINH NGHIỆM ÔN THI VÀO LỚP 10 THPT MÔN NGỮ VĂN PHẦN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI Lĩnh vực: Giáo dục Đào tạo (Ngữ văn ) NĂM HỌC 2017-2018 A- ĐẶT VẤN ĐỀ 0/30 Kinh nghiệm ôn thi vào lớp 10 THPT môn Ngữ văn phần Nghị luận xã hội I- Lí chọn đề tài Lí lý luận Để đáp ứng yêu cầu đổi phát triển giáo dục thời kì cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XI xác định: "Đổi hình thức, phương pháp thi, kiểm tra đánh giá kết giáo dục theo định hướng phát triển lực người học" Đặc biệt để giúp học sinh rút ngắn khoảng cách nhà trường xã hội cơng tác giáo dục nhà trường cần phải có đổi theo hướng, gắn lý thuyết sách với thực tiễn sống, hướng học sinh biết quan tâm đến xã hội để em có đồng cảm, chia sẻ bày tỏ cảm xúc vấn đề diễn sống hơm Do đó, giáo viên phải người đóng vai trò trung tâm việc cung cấp thông tin định hướng thông tin đứng bục giảng để học sinh nắm bắt, chuyển hóa thơng tin xã hội thành nhận thức, tình cảm hành động Bởi vậy, kiểu làm văn nghị luận xã hội nội dung khơng thể thiếu chương trình Ngữ văn bậc THCS bậc THPT Ngoài nghị luận văn học để học sinh cảm nhận tìm vẻ đẹp văn chương kiểu nghị luận xã hội giúp em đến gần với sống thực tiễn Bài nghị luận xã hội rèn luyện cho học sinh cách nhìn nhận, kiến giải, trình bày ý kiến riêng vấn đề tư tưởng đạo lý vấn đề xã hội đáng quan tâm Việc rèn luyện kiểu không cần cho học sinh làm kiểm tra, thi mà cần cho người học vào đời Bởi sống, dù làm cơng việc gì, lĩnh vực nào, người có lúc phải trình bày ý kiến riêng vấn đề liên quan đến đời sống, xã hội Lí thực tiễn 2.1 Về thực tiễn chương trình tính cấp thiết vấn đề : Trong chương trình ngữ văn bậc THCS, phần tập làm văn nghị luận tư tưởng đạo lí tượng xã hội khác đóng vai trò quan trọng cấu trúc chương trình ngữ văn lớp đến lớp 9: Ví dụ : Một số đề sách giáo khoa: Lớp - Đề 1: Ít lâu nay, số bạn lớp có phần lơ học tập Em viết văn để thuyết phục bạn: Nếu trẻ ta khơng chịu khó học tập lớn lên chẳng làm việc có ích - Đề 2: Hãy chứng minh rừng bảo vệ sống Lớp 1/30 Kinh nghiệm ôn thi vào lớp 10 THPT môn Ngữ văn phần Nghị luận xã hội - Đề 1: Câu nói M.Go-rơ-ki: “ Hãy yêu sách, nguồn kiến thức, đường sống” gợi cho em suy nghĩ gì? - Đề 2: Hãy nói “ khơng” với tệ nạn xã hội Lớp - Đề 1: Đất nước ta có nhiều gương học sinh nghèo vượt khó, học giỏi em trình bày số gương nêu suy nghĩ - Đề 2: Suy nghĩ đạo lí uống nước nhớ nguồn Có lẽ xác định tầm quan trọng kiểu mà kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm trở lại phần viết đoạn văn nghị luận xã hội bắt buộc phải có cấu trúc đề thi Ví dụ : Đề thi vào lớp 10 môn Ngữ văn Sở Giáo dục Hà Nội - Đề thi vào lớp 10 THPT năm học 2016- 2017: Câu ( 2điểm) : Em trình bày suy nghĩ (khoảng 2/3 trang giấy thi) trách nhiệm hệ trẻ việc giữ gìn sắc, văn hóa dân tộc thời kì hội nhập phát triển - Đề thi vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018: Câu ( 2điểm) : Hãy trình bày suy nghĩ em( khoảng 12 câu) quan niệm: sống tình yêu thương hạnh phúc người Những đề thi vừa qua cho thấy, thực tiễn sống có vai trò vơ quan trọng phát triển khả nhận thức nhân cách học sinh Biết thực tiễn sống, trước mắt em làm tốt thi, kiểm tra có nội dung liên quan Quan trọng hơn, bước đầu em có quan tâm đến vấn đề, kiện diễn thực tiễn xã hội, giúp em có vốn sống từ ngồi ghế nhà trường Đó phương pháp giáo dục tốt để em bước hình thành phát triển nhân cách bền vững sau Bởi vậy, việc tổ chức ôn tập cho học sinh để có kiến thức vững vàng để làm tốt thi vấn đề cấp thiết mùa thi đến gần 2.2 Về thực tiễn dạy học : Trong chương trình ngữ văn lớp 9, kiểu nghị luận xã hội có dung lượng khoảng 8-10 tiết kể tiết viết Vì phía giáo viên chưa thực coi trọng kiểu Hoặc có dạy gói gọn số đề sách giáo khoa mà khơng mở rộng dạng đề khác.Về phía học sinh, vốn kiến thức thực tế ít, khơng biết tìm đưa dẫn chứng thuyết phục viết mình, bỡ ngỡ trước vấn đề mở có liên quan đến tính thời sự, xã hội Vì yêu cầu mà việc rèn luyện giúp cho học sinh có kĩ làm tốt văn nghị luận xã hội việc làm cần thiết 2.3 Về lực nghiên cứu: Xuất phát từ vấn đề có tính lí luận, sở thực tiễn cộng với trăn trở thân kinh nghiệm dạy học môn Ngữ văn nhiều 2/30 Kinh nghiệm ôn thi vào lớp 10 THPT môn Ngữ văn phần Nghị luận xã hội năm, với sáng kiến kinh nghiệm: "Kinh nghiệm ôn thi vào lớp 10 THPT môn Ngữ văn phần Nghị luận xã hội ", tơi mong muốn góp phần nhỏ với giáo viên trực tiếp giảng dạy phần làm văn để bước khắc phục tồn nội dung, phương pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học đạt kết cao kì thi vào lớp 10 THPT mơn Ngữ văn II Mục đích nghiên cứu - Giúp học sinh nắm vững kiến thức, biết vận dụng phát huy kiến thức học để em tự tin làm đạt kết cao kì thi có liên quan đến phần làm văn nghị luận xã hội - Giúp học sinh hiểu rõ mục đích việc học kiểu nghị luận xã hội, em bồi dưỡng nhân cách phẩm chất cách tự nhiên, tránh áp đặt, giáo điều; giúp em có đánh giá , thái độ ứng xử trước vấn đề đặt ra, rút ngắn khoảng cách nhà trường xã hội - Cùng đồng nghiệp chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy môn Ngữ văn kinh nghiệm ôn tập để công tác thi tuyển sinh lớp 10 môn Ngữ văn đạt hiệu III- Đối tượng nghiên cứu, khảo sát, thực nghiệm 1- Đối tượng nghiên cứu: - Các phương pháp dạy học tích cực theo định hướng phát triển lực HS - Các phương pháp dạy học ôn tập phần làm văn nghị luận xã hội - Bộ môn Ngữ văn 2- Đối tượng khảo sát, thực nghiệm: học sinh lớp 9C IV Phương pháp nghiên cứu: Trong q trình thực đề tài này, tơi vận dụng phối hợp nhiều phương pháp có phương pháp sau: - Phương pháp đọc tài liệu, nghiên cứu lý thuyết - Phương pháp nghiên cứu thực tế - Phương pháp vấn đáp trò chuyện - Phương pháp thực nghiệm V- Phạm vi kế hoạch nghiên cứu: 1- Phạm vi nghiên cứu: - Khái quát vấn đề có liên quan đến phần làm văn nghị luận xã hội - Đề tài nghiên cứu trọng tâm phương pháp tổ chức hướng dẫn học sinh cách viết văn nghị luận xã hội với hai phần: nghị luận tư tưởng đạo lý nghị luận tượng xã hội để làm tốt thi vào lớp 10 môn Ngữ văn 2- Kế hoạch nghiên - Thời gian nghiên cứu: năm học 2017 - 2018 - Bắt đầu thực : 15 / / 2017 - Kết thúc trình thực hiện: 30 / / 2018 3/30 Kinh nghiệm ôn thi vào lớp 10 THPT môn Ngữ văn phần Nghị luận xã hội B - QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN I- Thực trạng vấn đề 1- Tình trạng chưa thực hiện: 1.1 Về phía học sinh: - Trong xu nay, nhìn chung học sinh khơng thích học mơn Ngữ văn Vì dẫn đến việc em thường đầu tư cho môn học - Tư tưởng học sinh làm lại chăm đến phần nghị luận văn học mà không nghĩ đoạn văn nghị luận xã hội phần dễ đạt điểm tối đa - Học sinh thiếu kiến thức thực tế, dẫn chứng dẫn chứng kiểu nghị luận xã hội đòi hỏi người viết phải có hiểu biết xã hội định mà phải thường xuyên quan sát xung quanh, phải cập nhật thong tin ti vi, phương tiện thơng tin đại chúng khác có - Mặt khác nghị luận xã hội dung lượng quy định (chỉ khoảng 300 đến 400 từ 2/3 giấy thi) nhiều học sinh chưa viết dung lượng theo yêu cầu, viết dài, lan man mà khơng đọng, súc tích 1.2 Về phía giáo viên: - Vốn kiến thức SGK GV chưa nhiều , thiếu mở rộng - GV chưa vận dụng linh hoạt phương pháp dạy học biện pháp tổ chức dạy học nhằm gây hứng thú, giúp HS nhớ lâu nội dung học - Việc ứng dụng công nghệ thông tin để cung cấp tư liệu cho học sinh hạn chế giáo viên ngại khó để tìm kiếm thông tin, dẫn chứng cho vấn đề nghị luận xã hội đặt thời gian - Chưa thật trọng đến kiểu nghị luận xã hội mà trọng đến kiểu nghị luận văn học đoạn văn nghị luận văn học có số điểm gấp đơi đoạn văn nghị luận xã hội thang điểm thi môn Ngữ văn Số liệu điều tra trước thực đề tài - Trong năm học 2017-2018 phân công dạy môn Ngữ văn lớp 9C Khi chưa thực đề tài giáo viên tiến hành cho học sinh làm khảo sát chất lượng với cấu trúc đề giống đề thi vào lớp 10 Hà Nội Chất lượng khảo sát lớp 9C sau: Điểm giỏi Điểm Điểm trung Điểm yếu-kém Lớp 9C (9-10) ( 7-8,75) bình (5-6.75) (0,25-4,75) 30HS=100% SL % SL % SL % SL % Khi chưa thực 0 10 33% 19 63% 4% đề tài Trên kết khảo sát lớp 9C chưa áp dụng SKKN Nhìn chung kết học tập học sinh chưa cao Điểm giỏi khơng có, điểm ít, chủ 4/30 Kinh nghiệm ơn thi vào lớp 10 THPT môn Ngữ văn phần Nghị luận xã hội yếu đạt điểm trung bình chí có học sinh yếu Qua kết khảo sát thấy cần thiết phải đổi cách học, cách tiếp cận với vấn đề đặt mơn Ngữ văn để học sinh nắm chắc, nhớ lâu nội dung học tự tin để làm thi vào lớp 10 đạt kết cao II- Các biện pháp thực Từ thực trạng trên, tiến hành số công việc cần thiết trước lựa chọn phương pháp hướng dẫn HS ôn tập: * Đối với giáo viên: - Thu thập thông tin, hình ảnh, clip dẫn chứng thực tế cho nội dung đề - Giúp học sinh phân biệt xác lập đắn phương pháp làm văn nghị luận theo dạng đề khác Biết vận dụng phối hợp tri thức kĩ vào giải vấn đề đặt Qua lĩnh hội kiến thức phát triển lực, kĩ - Phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo học sinh Phải buộc học sinh chủ động tự đọc, tự học, tự lựa chọn phương pháp làm bài, tự làm việc độc lập theo theo hướng dẫn giáo viên - Xây dựng kế hoạch dạy học lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp với vấn đề , dạng Kế hoạch dạy học ôn thi cho học sinh lớp thực vào buổi chiều học khóa Vậy nên giáo viên phải lên phân phối chương trình cụ thể, khoa học để vừa đảm bảo củng cố kiến thức lớp, vừa mở rộng, nâng cao kết hợp với làm số tập liên quan để tích lũy kiến thức chuẩn bị cho kì thi vào lớp 10 * Đối với học sinh: Giáo viên định hướng học sinh huy động kiến thức từ nguồn: + Kiến thức từ sách vở: Chủ yếu từ báo chí, sách tham khảo lĩnh vực sống, từ văn học, lịch sử, khoa học, tôn giáo, sách gương người tốt việc tốt …" Hạt giống tâm hồn", + Kiến thức từ đời sống từ trải nghiệm thân: yêu cầu học sinh có thói quen quan sát sống, hoạt động, việc, vấn đề từ sống xung quanh qua chương trình ti vi chương trình thời sự, hoạt hình quà tặng sống, chương trình sinh từ làng, người tử tế…… Sau thực cơng việc trên, q trình dạy học tơi sử dụng biện pháp sau: 1-Biện pháp : Hướng dẫn học sinh ôn lại kiến thức kiểu làm văn nghị luận xã hội 1.1 Khái niệm kiểu văn nghị luận xã hội Trong SGV Ngữ văn ( kì II) đánh giá: Nghị luận xã hội lĩnh vực rộng lớn; từ bàn việc, tượng tong đời sống đến luận bàn 5/30 Kinh nghiệm ôn thi vào lớp 10 THPT môn Ngữ văn phần Nghị luận xã hội vấn đề trị, sách, từ vấn đề đạo đức, lối sống đến vấn đề có tầm chiến lược, vấn đề tư tưởng, triết lí… Theo từ điển từ ngữ Hán Việt, nghị luận dùng lí luận để phân tích ý nghĩa phải trái, bàn bạc, mở rơng vấn đề Còn xã hội trước hết tập thể người sống, gắn bó với quan hệ sản xuất quan hệ khác Cũng hiểu xã hội thuộc quan hệ người người mặt trị, kinh tế, triết học, lịch sử, văn học, ngơn ngữ… Từ hiểu nghị luận xã hội văn bàn vấn đề xã hội- nhân sinh, tư tưởng đạo lí, lối sống cao đẹp, hình tượng tích cực tiêu cực đời sống, vấn đề tự nhiên, mơi trường… Mục đích cuối tạo tác động tích cực đến người mối quan hệ người với người xã hội Ở phần này, để củng cố lại kiến thức, giáo viên chia nhóm cho học sinh tìm liệt kê việc, tượng xã hội vấn đề tư tưởng đạo lí để học sinh bước đầu nhớ lại đặc điểm kiểu Ví dụ: - Nhóm 1-2: Liệt kê việc tượng dùng làm đề nghị luận việc tượng xã hội ( bệnh vơ cảm, bệnh lề mệ, thói quen xả rác bừa bãi, việc làm tử tế, tác hại trò chơi điện tử…) - Nhóm 3-4: Liệt kê vấn đề, tư tưởng dung làm đề nghị luận tư tưởng đạo lí ( đạo lí uống nước nhớ nguồn, lòng dũng cảm, vị tha, giá trị thời gian….) Sau nhóm trao đổi, làm việc nhóm, giáo viên cử đại diện nhóm lên thuyết trình, nhóm khác nhận xét, bổ sung Qua hoạt động này, HS củng cố vấn đề có liên quan đến đề để từ có ý thức thu thập, tìm kiếm thơng tin dẫn chứng phù hợp cho viết sau 1.2 Hướng dẫn học sinh ôn lại cách làm văn nghị luận xã hội Trong phần giáo viên lưu ý học sinh số nội dung sau: 1.2.1 Yêu cầu chung nghị luận xã hội - Đảm bảo kĩ nghị luận nói chung (dù văn có độ dài khoảng mơt trang giấy đoạn văn khoảng nửa trang giấy) - Tập trung hướng tới luận đề, triển khai thành luận điểm chặt chẽ, quán, tìm dẫn chứng xác đáng, giàu sức thuyết phục 1.2.2 Các kĩ cần có * Kĩ tìm hiểu đề, tìm ý lập dàn - Đọc kĩ đề, lưu ý từ ngữ quan trọng gợi hướng làm - Xác định kiểu nghị luận để tránh nhầm lẫn phương pháp - Xác định nội dung nghị luận để tránh lạc đề 6/30 Kinh nghiệm ôn thi vào lớp 10 THPT môn Ngữ văn phần Nghị luận xã hội - Xác định phạm vi tư liệu cho viết * Kĩ tìm dẫn chứng: Trong trình đọc sách báo, nghe tin tức phương tiện thông tin, cần ghi lại nhân vật tiêu biểu, kiện, số xác việc Sau thời gian tích lũy cần chọn lọc, ghi nhớ rút học ý nghĩa cho số dẫn chứng tiêu biểu để áp dụng phù hợp vào viết Ví dụ: Giáo viên cho HS thực hành phân tích xác định phạm vi,yêu cầu số đề Đề 1: Suy nghĩ em quan niệm: tình yêu thương hạnh phúc người - Phương pháp lập luận: giải thích, chứng minh, bình luận… - Vấn đề nghị luận: tình yêu thương người với người, với tất mà người gắn bó, hạnh phúc - Phạm vi nghị luận: thực tế đời sống, sách, báo 1.2.3- Các dạng đề văn nghị luận xã hội * Dạng đề có mệnh lệnh: thường có từ nêu suy nghĩ, bàn, trình bày ý kiến, phân tích, bình luận, chứng minh… Ví dụ: - Đề 1: Bàn tranh giành nhường nhịn - Đề 2: Suy nghĩ em câu tục ngữ “ uống nước nhớ nguồn”: * Dạng đề mở, khơng có mệnh lệnh: thường cung cấp câu tục ngữ,, khái niệm mang tư tưởng…đòi hỏi người làm phải suy nghĩ để làm sáng tỏ làm học sinh phải vận dụng giải thích, chứng minh bình luận vấn đề nghị luận để bày tỏ suy nghĩ, đánh giá vấn đề Ví dụ: - Đề 1: Lòng dũng cảm sống - Đề 2: Bệnh vô cảm * Dạng đề gián tiếp dạng ý kiến, câu danh ngôn, ngạn ngữ, câu chuyện mẩu tin… : dạng đề này, giáo viên yêu cầu học sinh đọc kĩ đề để tìm vấn đề cần nghị luận khâu quan trọng học sinh xác định sai vấn đề nghị luận viết bị sai, lạc đề Ví dụ: - Đề 1: Bàn vai trò tác dụng to lớn sách đời sống tinh thần người, văn hào Nga M.Go-rơ-ki viết: “Sách mở rộng trước mắt chân trời mới” Từ ý kiến trên, em viết nghị luận ngắn bàn vai trò sách việc đọc sách sống hôm - Đề 2: Trong báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật bàn Thế hệ gấu bơng, có đề cập hai tượng: 7/30 Kinh nghiệm ôn thi vào lớp 10 THPT môn Ngữ văn phần Nghị luận xã hội Một bé mười lăm tuổi, mẹ chở đánh cầu lông Xe hai mẹ bị va quệt, đồ đạc xe văng tung tóe Người mẹ vội vàng gom nhặt, vài người đường dừng lại phụ giúp, bé thờ đứng nhìn Đợi mẹ nhặt xong thứ, cô bé leo lên xe thản nhiên dặn: “Lát mẹ nhớ mua cho li chè!” Một cậu học sinh hỏi ca sĩ tiếng mà cậu hâm mộ, cậu trả lời rành mạch cách ăn mặc, sở thích ca sĩ Nhưng hỏi nghề nghiệp, sở thích cha mẹ cậu, cậu ta ấp úng, khơng trả lời Là người gia đình, em trình bày suy nghĩ hai tượng qua văn ngắn (khoảng trang giấy thi) 1.2.4- Dàn chung văn nghị luận Giáo viên hướng dẫn học sinh nhớ lại dàn chung nghị luận xã hội * Phần nêu vấn đề ( mở bài): Nêu vấn đề cần bàn luận ( trực tiếp gián tiếp) * Phần giải vấn đề ( thân bài): + giải thích, nêu khái niệm vấn đề , nghĩa đen, nghĩa hàm ẩn( có) + Nêu, phân tích biểu vấn đề + Đánh giá, bàn luận, mở rộng vấn để + Bài học liên hệ thực tiễn, nhận thức hành động * Phần kết thúc vấn đề: khẳng định lại vấn đề ý nghĩa vấn đề thân, cộng đồng, xã hội… * Ví dụ: Đề bài: Suy nghĩ em mối quan hệ học hành Giáo viên hướng dẫn học sinh lập dàn ý * Đặt vấn đề: Bàn mối quan hệ học hành, Bác Hồ dạy: “học phải đôi với hành” * Giải vấn đề: - Giải thích: + “ Học”: trình tiếp nhận, lĩnh hội tri thức, kinh nghiệm từ thực tiễn vào bên đầu óc người Học hiểu nắm bắt lý thuyết, biến lý thuyết thành kĩ + “Hành”: trình vận dụng tri thức, kinh nghiệm vào sống nhằm hồn thành cơng việc cụ thể Hành hiểu trình biến lý thuyết thành hành động cụ thể nhằm hoàn thiện kĩ hồn thành cơng việc + Đánh giá: “học” “hành” có mối liên hệ mật thiết, chặt chẽ - Phân tích, đánh giá, chứng minh: + Nếu “học” mà khơng “hành” nắm vững lý thuyết mà thiếu kĩ năng, 8/30 Kinh nghiệm ôn thi vào lớp 10 THPT môn Ngữ văn phần Nghị luận xã hội thiếu kinh nghiệm thực tế, làm việc dễ thất bại, trở thành người vô dụng (Dẫn chứng) + Nếu “hành” mà khơng “học” có kĩ năng, kinh nghiệm thực tế thiếu hiểu biết, khơng có đạo lý thuyết, dễ mắc sai lầm công việc, trở thành kể phá hoại (Dẫn chứng) + Nếu vừa “học” vừa “hành” vừa nắm vững lý thuyết vừa có kĩ vững vàng, hình thành kinh nghiệm thực tế, sai sót, dễ hồn thành cơng việc thành công sống (Dẫn chứng) + Dẫn chứng phân tích gương tiêu biểu: Hành trình tìm đường cứu nước Bác Hồ + Khẳng định: “học” “hành” trình biện chứng liên tục tách rời Muốn thành công sống cần kết hợp chặt chẽ “học” “hành” - Bàn luận mở rộng: + vai trò học đôi với hành việc áp dụng lý thuyết vào thực tiễn đời sống + Phê phán lối học chay, học vẹt, học không đôi với hành * Kết thúc vấn đề: khẳng định tầm quan trọng học đôi với hành Rút học liên hệ thân 2- Biện pháp 2: Hướng dẫn học sinh phân biệt kiểu nghị luận việc, tượng xã hội kiểu nghị luận tư tưởng đạo lí Trong phần này, giáo viên cho học sinh tìm số điểm giống khác hai kiểu nghị luận việc, tượng đời sống với nghị luận tư tưởng đạo lí: 2.1 Giống nhau: - Đều dạng nghị luận xã hội - Đều rút tư tưởng, đạo lí, lối sống cho người - Mang đặc điểm chung văn nghị luận: Có bố cục phần luận điểm đắn rõ ràng, lập luận chặt chẽ, giàu sức thuyết phục lời văn xác, sinh động 2.2 Khác nhau: Gv hướng dẫn học sinh kẻ bảng khác hai kiểu Nghị luận mọt việc, tượng Nghị luận tư tưởng đạo lí Đời sống Yêu cầu: - Các vấn đề nghị luận phải tạo - Làm sáng tỏ vấn đề tư ý tác động đến đời sống xã hội tưởng đạo lí cách giải thích, mơi trường, dân số, giao thơng, chứng minh, so sánh đối chiếu, phân chạy đua vũ trang, giữ gìn sắc văn tích…để chỗ đúng( sai) 9/30 Kinh nghiệm ôn thi vào lớp 10 THPT môn Ngữ văn phần Nghị luận xã hội Trong buổi học ( thường buổi ôn chiều, giáo viên từ 2-4 đề để học sinh trao đổi, phân tích xác định yêu cầu đề lập dàn chung cho đề 3.2 Chia nhóm yêu cầu hoạt động nhóm Thơng thường lớp có tổ giáo viên cha nhóm tổ bàn quay vào thành nhóm Tiến trình thảo luận nhóm sau: - Nêu yêu cầu thảo luận, thời gian thảo luận - Phân công học sinh điều hành nội dung thảo luận - Đại diện nhóm lên thuyết trình kết thảo luận nhóm - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung, phản biện - Giáo viên đánh giá tồn q trình thảo luận Trong phần thảo luận, giáo viên yêu cầu nhóm xác định phạm vi, yêu cầu đề bài, vấn đề cần nghị luận dàn ý chung đề Còn phần viết cảm xúc riêng học sinh nên làm việc nhóm mà phải hoạt động cá nhân Mục đích hoạt động nhóm giúp học sinh xác định vấn đề nghị luận bước làm để tránh lạc đề Ví dụ: *Nhóm 1-2: Phân tích đề lập dàn cho đề sau: Đề bài: Được sống tình yêu thương hạnh phúc người Trong qua trình thảo luận, HS phải rút nội dung sau * Phân tích đề - Phương pháp lập luận: giải thích, trình bày suy nghĩ, chứng minh, bình luận - Vấn đề nghị luận: tình yêu thương người với người, với tất mà người gắn bó, hạnh phúc - Phạm vi nghị luận: thực tế đời sống, sách, báo * Dàn Đặt vấn đề - Hạnh phúc khái niệm tinh thần trừu tượng Tùy theo vai trò, vị trí cá nhân, từ giai cấp xã hội mà có quan niệm khác hạnh phúc - Nhân dân ta quan niệm: Tình thương hạnh phúc người Giải vấn đề a Giải thích câu nói: Tình thương hạnh phúc người - Tình thương: tình cảm nồng nhiệt làm cho gắn bó mật thiết có trách nhiệm với người, với vật (Từ điển tiếng Việt) - Hạnh phúc: trạng thái sung sướng cảm thấy hoàn toàn đạt ý nguyện (Từ điển tiếng Việt) - Tại Tình thương hạnh phúc người? 17/30 Kinh nghiệm ôn thi vào lớp 10 THPT môn Ngữ văn phần Nghị luận xã hội + Tình thương khiến cho người ta ln hướng để chia sẻ, thông cảm, đùm bọc lẫn + Như thỏa mãn ý nguyện, hưởng sung sướng, hạnh phúc mà tình thương mang lại b Phân tích để khẳng định, chứng minh biểu hiện, ý nghĩa tình thương: - Trong phạm vi gia đình: + Con biết nghe lời dạy bảo cha mẹ, biết đem lại niềm vui cho cha mẹ, hiếu thảo, tình thương hạnh phúc + Tình thương u, hòa thuận anh em, cha mẹ tạo nên bền vững hạnh phúc gia đình - Trong phạm vi xã hội: + Tình thương chân thành sở tình u đơi lứa + Tình thương truyền thống đạo lí: Thương người thể thương thân; tạo nên gắn bó chặt chẽ quan hệ cộng đồng giai cấp, dân tộc + Tình thương mở rộng, nâng cao thành tình yêu nhân loại c Phê phán, bác bỏ: Lối sống thờ ơ, vô cảm, thiếu tình thương, khơng biết quan tâm, chia sẻ, đồng cảm giúp đỡ người khác… d Liên hệ thân: Rút học phương châm sống xứng đáng người có đạo đức, có nhân cách hành động tình thương Kết thúc vấn đề - Tình thương lẽ sống cao người Tình thương vượt lên khác biệt dân tộc giới - Để tình thương thực trở thành hạnh phúc người, phải vươn lên chống đói nghèo, áp bất cơng, chiến tranh phi nghĩa… để góp phần xây dựng giới hòa bình thịnh vượng… *Nhóm 3-4: Phân tích đề lập dàn cho đề sau Em trình bày suy nghĩ mối quan hệ cá nhân tập thể” * Phân tích đề - Phương pháp lập luận: giải thích, trình bày suy nghĩ, chứng minh, bình luận - Vấn đề nghị luận: mối quan hệ, vai trò trách nhiệm người tập thể, cồng đồng… - Phạm vi nghị luận: thực tế đời sống, sách, báo * Dàn bài: Đặt vấn đề 18/30 Kinh nghiệm ôn thi vào lớp 10 THPT môn Ngữ văn phần Nghị luận xã hội - Thời xa xưa cha ơng ta có câu chuyện “bó đũa” nói sức mạnh cá nhân tập thể Nếu bạn bẻ gãy đũa dễ bó đũa khó -Trong xã hội tồn song song mối quan hệ cá nhân tập thể Cá nhân tập thể xem hai lối sống liền trái ngược Giải vấn đề - Giải thích: Cá nhân gì? Là cá thể tách biệt khơng có liên kết riêng Tập thể bao gồm nhiều cá nhân tạo thành, cá nhân tách biệt lại tạo thành tập thể vững mạnh họ biết quan tâm giúp đỡ phát triển - Đánh giá: Như cá nhân tập thể đứng tách hồn tồn đối lập Nhưng xét nghĩa tương trợ chúng có ý nghĩa hỗ trợ làm phong phú cho Mỗi cá nhân tạo nên nhiều màu sắc cho tập thể Trong xã hội khơng có cá nhân tồn độc lập hay biệt lập so với tập thể Nó ln cá thể tạo nên hùng mạnh tập thể Như nói rằng, tập thể tạo dựng nên từ nhiều cá nhân - Liên hệ, mở rộng: Tuy nhiên, xã hội có cá nhân tồn mà không đồng hành với tập thể họ tách biệt khỏi tập thể nghĩ cho lợi ích cá nhân Những cá nhân cần phải tẩy chay loại bỏ Mỗi cá nhân có ý thức trách nhiệm xây dựng tập thể vững mạnh đồn kết Đó mục tiêu lớn sống tập thể, cộng đồng người Kết thúc vấn đề - Khẳng định lại mối quan hệ tách rời cá nhân tập thể Là học sinh bạn cần làm tốt vai trò ngoan trò giỏi, đồng thời đồn kết giúp đỡ bạn bè lớp Sau nhóm hồn thành kết thảo luận mình, giáo viên yêu cầu đại diện nhóm lân trình bày kết Có thể gọi nhóm lên trình bày, nhóm bổ sung, nêu ý kiến phản biện Tương tự nhóm trình bày, nhóm bỏ sung Sau giáo viên đánh giá chung rút dàn chung để định hướng làm cho học sinh 3.3 Hướng dẫn học sinh viết Trong thao tác này, giáo viên nên cho học sinh viết phần mở bài, kết phần thân Sau giáo viên gọi số học sinh đọc phần trình bày nhận xét, sửa lỗi cho em Giáo viên cho em ngồi cạnh trao đổi để nhận xét phần viết bạn Để hoàn thiện viết giáo viên nên cho học sinh nhà làm 19/30 Kinh nghiệm ôn thi vào lớp 10 THPT môn Ngữ văn phần Nghị luận xã hội 4- Biện pháp 4: Hướng dẫn học sinh sử dụng công nghệ thơng tin loại tài liệu khác để tìm kiếm dẫn chứng, tư liệu 4.1 Giáo viên sử dụng máy chiếu đa mạng in-te-net để cung cấp thông tin tư liệu cho học sinh Đối với làm văn nghị luận xã hội, cách viết khó, chí dễ viết gắn liền với thực tiễn đời sống kiểu nghị luận văn chương Nhưng khó học sinh khâu tìm dẫn chứng dẫn chứng viết phải người thật, kiện thật bịa đặt Mặt khác vốn sống em hạn chế Việc tiếp cận với phương tiện truyền thông hay cơng nghệ thơng tin khơng phải khơng có điều kiện em lên mạng xem ti vi lại chương trình phim truyện kênh giải trí khác mà xem chương trình thời hay chương trình người tốt việc tốt, lòng nhân ái, trái tim cho em…Vì trình giảng dạy giáo viên ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào việc cung cấp cho học sinh thông tin, dẫn chứng cần thiết trình làm Các thơng tin tranh ảnh, phim tư liệu, phim hoạt hình mẩu tin báo… nhiên thông tin phải phù hợp với dạng đề bài, không lan man lạc sang đề tài khác Ví dụ: Đề bài: Trình bày suy nghĩ em lòng dũng cảm sống thời bình Đối với đề , học sinh quen với khái niệm lòng dũng cảm nhân dân ta kháng chiến chống giặc ngoại xâm nên viết nhiều lòng dũng cảm cha ơng ta q khứ chống giặc Còn thời bình, lòng dũng cảm biểu đa dạng giáo viên cung cấp cho học sinh xem số hình ảnh hay tư liệu thể lòng dũng cảm sống thời bình Ví dụ: * Bài viết 1: Chủ tịch nước tặng huân chương dũng cảm cho 'hiệp sĩ' (Bài viết báo Vietnamnet.vn) Ngày 18/5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ký định truy tặng tặng huân chương dũng cảm cho "hiệp sĩ" Đội "hiệp sĩ" Tân Bình vụ vây bắt nhóm trộm xe SH đường Cách mạng tháng (Q.3, TP.HCM), bị chúng công khiến "hiệp sĩ" tử vong "hiệp sĩ" bị thương nặng Theo đó, Chủ tịch nước truy tặng huân chương dũng cảm cho hai "hiệp sĩ" gồm: anh Nguyễn Văn Thôi (quê quán xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ, Bình Định) anh Nguyễn Hồng Nam (q huyện Trảng Bom, Đồng Nai); tặng huân chương dũng cảm cho "hiệp sĩ" gồm anh: Trần Văn Hoàng (q qn Bình 20/30 Kinh nghiệm ơn thi vào lớp 10 THPT môn Ngữ văn phần Nghị luận xã hội Định, tạm trú P.13, Q.Tân Bình), Nguyễn Đức Huy (ngụ P.Tân Thành, Q.Tân Phú), Đinh Phú Quý (ngụ xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi), Đinh Văn Tài (ngụ P.10, Q.Tân Bình) Lê Văn Tuyên (quê xã Vạn Thắng, huyện Nơng Cống, Thanh Hóa; tạm trú quận 1); có hành động dũng cảm q trình phát tổ chức vây bắt đối tượng trộm tài sản công dân địa bàn TP.HCM Trung ương Đoàn truy tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho "hiệp sĩ" Nguyễn Hoàng Nam truy tặng khen cho "hiệp sĩ" Nguyễn Văn Thôi Như đưa tin, vào tối 13/5, nhóm "hiệp sĩ" Tân Bình gồm người, ơng Trần Văn Hồng làm trưởng nhóm, lúc vây bắt nhóm đối tượng trộm xe SH trước cửa hiệu thời trang đường Cách Mạng Tháng (P.10, Q.3) bị đối tượng dùng khí chống trả Hậu quả, hai "hiệp sĩ" Nguyễn Hồng Nam (29 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, quê Trảng Bom, Đồng Nai) Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, quê Bình Định) bị đâm tử vong Ba "hiệp sĩ" bị thương gồm: Trần Văn Hồng (trưởng nhóm "hiệp sĩ", ngụ Q.Tân Bình), Nguyễn Đức Huy (24 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) Đinh Phú Quý (22 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) *Bài viết : Quảng Bình: Hành động dũng cảm cứu du khách sông Son ( Bài viết báo điện tử Văn hóa) Mấy hơm nay, người dân xã Sơn Trạch truyền tai hành động dũng cảm người đàn ông lao sông Son để cứu người bị nạn vụ việc vừa xảy Bốn “người hùng”, ông Lê Quý Lân (52 tuổi, thôn Hà Lời), ông Nguyễn Văn Quyết (43 tuổi, thôn Na), anh Hồng Mạnh Khiên (31 tuổi, thơn Cù Lạc 1) anh Nguyễn Hồng Hải (23 tuổi, thôn Xuân Tiến) Ngoài ra, ứng cứu với “4 người hùng” sơng Son có 17 người dân xã Sơn Trạch dũng cảm cứu người gặp nạn lúc mưa to gió lớn * Bài viết 3: Ngư dân Khánh Hòa dũng cảm kiên cường bám biển Hoàng Sa, Trường Sa ( viết báo điện tử VOV) Trước việc Trung Quốc liên tục có nhiều hành động gây hấn khu vực hạ đặt giàn khoan trái phép xua đuổi tàu cá Việt Nam, ngư dân tỉnh Khánh Hòa tâm bám biển, bám ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa Những ngày này, cảng cá Hòn Rớ, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang tấp nập tàu cá vào Nhiều tàu cá vừa từ vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa trở về, bán cá xong nhanh chóng nạp dầu, chuẩn bị nước đá, lương thực để khơi Ông Nguyễn Văn Tính, chủ tàu cá KH 96057 phường Vĩnh Thọ, thành phố Nha Trang cho biết: Hơn 30 năm gắn bó với ngư trường Hồng Sa, 21/30 Kinh nghiệm ôn thi vào lớp 10 THPT môn Ngữ văn phần Nghị luận xã hội Trường Sa, ông ngư dân địa phương xúc trước hành động ngang ngược Trung Quốc Ơng Tính cho biết, ngư dân bán cá xong lại chuẩn bị cho chuyến khơi để bảo vệ biển đảo Mặc dù gặp nhiều khó khăn, ngư dân ngày đêm bám biển Trường Sa, Hoàng Sa để khẳng định chủ quyền lãnh thổ Việt Nam Ngư dân tới đơng tốt để ủng hộ cho lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư ta Ông Nguyễn Văn Cường, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang khẳng định: “Ngư dân địa phương kiên cường bám biển Bà thấy rằng, trách nhiệm nhân dân Đảng Nhà nước để tâm bảo vệ chủ quyền” 4.2 Giáo viên hướng dẫn hoc sinh tìm kiếm thơng tin liên quan đến vấn đề nghị luận Hiện nay, thời đại bùng nổ cơng nghệ thơng tin việc tìm kiếm tư liệu dẫn chứng người thật, việc thật khơng khó Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu địa chương trình sau * Trên đài truyền hình Việt Nam: tìm hiểu thơng tin chương trình sau: + Chương trình thời phát lúc 19h hàng ngày + Chương trình: việc làm tử tế + Chương trình: vượt lên số phận + Chương trình: Trái tim cho em, cặp yêu thương + Chương trình phim hoạt hình: Quà tặng sống…… * Trên mạng in-ter-net: tìm hiểu thơng tin trang báo điện tử thống: báo Vietnamnet, báo Pháp luật, báo Tuổi trẻ, báo Giáo dục thời đại, báo Thiếu niên Tiền phong… 5- Biện pháp 5: Hướng dẫn học sinh kĩ viết đoạn văn nghị luận xã hội đề thi vào lớp 10 THPT môn Ngữ văn 5.1 Đặc điểm đoạn văn nghị luận xã hội đề thi vào lớp 10 * Về dung lượng: khoảng 2/3 trang giấy thi * Về kiểu đề bài: xuất phát từ nội dung, tư tưởng tác phẩm văn học Ví dụ : Đề thi vào lớp 10 môn Ngữ văn Sở Giáo dục Hà Nội - Đề thi vào lớp 10 THPT năm học 2015- 2016: Câu ( 2điểm): Từ đoạn trích ( tác phẩm Những ngơi xa xôi) hiểu biết xã hội, em viết đoạn văn khoảng nửa trang giấy thi trình bày suy nghĩ thái độ người mối quan hệ cá nhân tập thể - Đề thi vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018: Câu ( 2điểm) : từ đoạn 22/30 Kinh nghiệm ôn thi vào lớp 10 THPT môn Ngữ văn phần Nghị luận xã hội trích ( thơ nói với con), trình bày suy nghĩ em ( khoảng 12 câu) quan niệm: sống tình yêu thương hạnh phúc người Có thể nói, tác phẩm văn học trở thành nguồn đề tài phong phú, có nhiều nội dung trở thành đối tượng kiểu nghị luận Đây dạng đề phổ biến cấu trúc đề thi vào lớp 10 thành phố Hà Nội Nội dung loại viết yêu cầu HS cần trình bày hiểu biết thân vấn đề xã hội nhắc đến văn vốn kiến thức thực tế sống, thực trạng vấn đề với mặt tốt- xấu, đúngsai, cũ- mới… từ bày tỏ thái độ, quan điểm đề giải pháp, liên hệ mở rộng vấn đề, giải vấn đề sâu sắc thuyết phục Khi bàn vấn đề mối liên hệ với sống lưu ý học sinh tùy theo tính chất vấn đề mà có cách xử lí cụ thể Nếu vấn đề đặt mang màu sắc tư tưởng, đạo lí, cần vận dụng mơ hình giải thích khái niệm- phân tích, lí giải- bình luận, đánh giá Nếu vấn đề đặt tượng đời sống, cần vận dụng mơ hình giới thiệu thực trạng- phân tích bình luận ngun nhân- kết (hậu quả)- đề xuất ý kiến (giải pháp) 5.2 Cách làm Dù đề yêu cầu viết đoạn văn thực chất lại văn ngắn nội dung đoạn văn có đầy đủ nội dung giống văn nghị luận xã hội giáo viên cần hướng dẫn học sinh cách viết ngắn gọn mà đầy đủ nội dung * Các bước làm bài: - Bước 1: Đọc kĩ đề, phát vấn đề cần giải - Bước 2: xem xét vấn đề cần nghị luận có liên quan tới tác phẩm, liên quan khía cạnh để từ tìm luận để giải thích, chứng minh vấn đề xác định Ví dụ: đề thi mối quan hệ cá nhân với tập thể tác phẩm Những xa xôi Lê Minh Khuê: cá nhân nhân vật: Nho, Thao, Phương Định Tập thể tổ trinh sát mặt đường bao gồm ba Tập thể rộng đơn vị công binh tuyến đường Trường Sơn mà ba cô gái tổ.Từ hiểu biết tác phẩm ta suy cá nhân, tập thể vai trò cá nhân tập thể - Bước 3: Gạch dàn ý cho viết a- Giải thích khái niêm ( có) b- Nêu biểu vấn đề thực tế đời sống c- Đánh giá, bàn bạc, mở rộng vấn đề: Ảnh hưởng, tác động tượng (vấn đề) đến sống người xung quanh với xã hội nào? 23/30 Kinh nghiệm ôn thi vào lớp 10 THPT môn Ngữ văn phần Nghị luận xã hội Những suy nghĩ hướng giải tượng (vấn đề) đó; làm để phát huy (nếu vấn đề tốt) hạn chế (nếu vấn đề chưa tích cực) d- Liên hệ, học nhận thức hành động: Vấn đề tác động đến thân nào? Bản thân hiểu điều từ vấn đề nêu, có ước Bước 4: Hồn chỉnh văn theo dàn ý lập câu văn có cảm xúc lập luận chặt chẽ *Ví dụ : Đề :Trong truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa” Nguyễn Thành Long, có đoạn văn sau: “Quê cháu Lào Cai Năm trước, cháu tưởng cháu xa đấy, hóa lại khơng Cháu có ơng bố tuyệt Hai bố viết đơn xin lính mặt trận Kết quả: bố cháu thắng cháu – không Nhân dịp Tết, đoàn lái máy bay lên thăm quan cháu Sa Pa Khơng có cháu Các lại cử lên tận Chú nói: nhờ cháu có góp phần phát đám mây khô mà ngày ấy, tháng ấy, không quân ta hạ phản lực Mĩ cầu Hàm Rồng Đối với cháu, thật đột ngột, không ngờ lại Chú lái máy bay có nhắc đến bố cháu, ơm cháu mà lắc “Thế – hòa nhé!” Chưa hòa đâu bác Nhưng từ hôm cháu thấy thật hạnh phúc.”( Lời trò chuyện anh niên với ơng họa sĩ kĩ sư) Từ lời nói anh niên, viết văn nghị luận (khoảng trang giấy thi) nêu suy nghĩ em hạnh phúc *Gợi ý - Về hình thức: Bài viết cần trình bày dạng văn nghị luận hoàn chỉnh, bố cục rõ ràng phần, hệ thống ý mạch lạc, lập luận chặt chẽ, diễn đạt lưu loát, biểu cảm Do nội dung vấn đề liên quan đến nhiều tình cảm nên khuyến khích văn tìm giọng điệu, hình thức thích hợp trình bày ý kiến với điều kiện phải đảm bảo đặc trưng văn nghị luận - Về nội dung: Bài viết trình bày theo cách khác nêu ý sau: + Đây lời nói anh niên trò chuyện với ông họa sĩ Anh cảm thấy hạnh phúc góp phần phát đám mây khơ giúp khơng qn ta hạ phản lực Mỹ cầu Hàm Rồng Đó niềm vui cống hiến, làm việc có ích cho đất nước Niềm hạnh phúc chàng trai trẻ sống mục đích cao cả: góp phần xây dựng bảo vệ Tổ quốc + Quan niệm hạnh phúc, phù hợp với lứa tuổi hoàn cảnh sống tại: + Hạnh phúc yêu thương yêu thương, giúp đỡ người khác… -> Niềm vui, nguồn hạnh phúc, ý nghĩa sống 24/30 Kinh nghiệm ôn thi vào lớp 10 THPT môn Ngữ văn phần Nghị luận xã hội + Hạnh phúc biết cống hiến, sống có ý nghĩa, sống có ích, có mục đích lý tưởng cao đẹp -> Cách nâng tâm hồn cao đẹp + Phê phán quan niệm sai lầm hạnh phúc: Hạnh phúc sống có đầy đủ cải vật chất, người quan tâm chăm sóc, sống hẹp hòi, ích kỷ, khơng quan tâm đến sống người xung quanh + Xác định thái độ thân: Đồng tình với suy nghĩ, nhận thức anh niên hạnh phúc: Góp phần sức lực nhỏ bé vào sống lao động dựng xây đất nước, sống có trách nhiệm với thân, gia đình, xã hội, đất nước, biết mở rộng tâm hồn để yêu thương sẻ chia Phê phán thái độ sống vị kỷ, tầm thường 5.3 Một số lưu ý làm * Phải đọc kỹ đề Đọc kỹ đề, gạch chân từ, cụm từ quan trọng để giải thích xác lập luận điểm cho tồn Từ có định hướng mà viết cho tốt * Phải lập dàn ý đại cương Lập dàn ý khâu quan trọng Lập dàn ý giúp ta kiểm soát hệ thống ý, khơng sót ý làm * Dẫn chứng phải phù hợp Dẫn chứng phải có tính thực tế thuyết phục (người thật, việc thật) Đưa dẫn chứng phải thật khéo léo phù hợp (tuyệt đối khơng kể lể dài dòng) * Lập luận chặt chẽ, lời văn cô đọng, hàm súc * Phải rút học nhận thức hành động Bất kỳ đề thi mục đích giáo dục nhân cách cho lớp trẻ, sau phân tích, chứng minh, bàn luận… học sinh phải rút cho học Có nghị luận vấn đề đặt có ý nghĩa giáo dục * Độ dài phù hợp với yêu cầu thi III- Kết thực có so sánh đối chứng 1-Bảng so sánh đối chứng trước sau thực đề tài: Điểm giỏi Điểm Điểm trung Điểm yếu-kém Lớp 9C (9-10) ( 7-8,75) bình (5-6.75) (0,25-4,75) 30HS=100% SL % SL % SL % SL % Khi chưa thực 0 10 33% 19 63% 4% đề tài Khi thực đề tài 11% 20 65% 2- Nhận xét: 25/30 24% Kinh nghiệm ôn thi vào lớp 10 THPT môn Ngữ văn phần Nghị luận xã hội Sau áp dụng đề tài vào thực tế giảng dạy, chất lượng làm văn nghị luận xã hội học sinh mà lớp trực tiếp giảng dạy nâng cao rõ rệt Giờ em làm hướng, bám sát vào thực tế đời sống biết rút học cho thân Các em hiểu chất kiểu văn này, khơng thấy khó viết văn không bị khô khan trước Biết lấy dẫn chứng từ thực tế sống đời thường để đưa vào ; nhiều có sức hút lay động người đọc Đặc biệt em biết phân biệt hai kiểu nghị luận xã hội: nghị luận việc, tượng đời sống nghị luận tư tưởng, đạo lí C - KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 1- Kết luận: Qua thực đề tài rút học kinh nghiệm sau: * Về phía giáo viên - Để làm điều đòi hỏi người giáo viên việc bồi dưỡng nâng cao lực soạn giảng, kỹ đứng lớp, cần phải thường xuyên nghe đài, xem tivi, đọc sách báo, hiểu rõ hoàn cảnh học sinh, gần gũi đời sống nhân dân để am hiểu, nắm bắt tình hình tích lũy vốn kiến thức số kiện sách - Lựa chọn phương pháp/ kĩ thuật dạy học linh hoạt với bài, phần để học sôi nổi, sinh động, đồng thời giáo dục nhiều kĩ làm cho học sinh - Thường xuyên rèn luyện cho học sinh kĩ viết đoạn văn nghị luận xã hội vấn đề gần gũi sống - Cung cấp, đồng thời hướng dẫn cho học sinh tìm dẫn chứng cụ thể tham khảo số văn mẫu - Đặc biệt vào giai đoạn ơn luyện cho kì thi, giáo viên nên có thao tác hệ thống tập rèn luyện hai dạng cụ thể cho học sinh, rèn thành thạo kĩ vững kiến thức để viết - Tìm đọc tài liệu tham khảo liên quan đến tác phẩm để có liên hệ cần thiết * Về phía học sinh: - Ơn cách thường xuyên, khoa học, có hệ thống - Nắm đặc điểm dạng cách làm để không bị lạc đề - Tự trau kĩ làm thi, đặc biệt kĩ viết đoạn văn - Thường xuyên cập nhật thông tin sách báo phương tiện truyền thông khác 2- Những đề xuất khuyến nghị 26/30 Kinh nghiệm ôn thi vào lớp 10 THPT môn Ngữ văn phần Nghị luận xã hội - Thư viện nhà trường cần đầu tư thêm tài liệu môn Ngữ văn đặc biệt tài liệu ôn thi vào lớp 10 Cần bổ sung vào thư viện loại sách “Hạt giống tâm hồn’, “Học làm người”, “Kỹ sống”…để HS vừa bồi dưỡng đạo đức nhân cách, vừa bổ sung tư liệu làm văn NLXH - Các cấp lãnh đạo tổ chức thêm hội thảo chuyên đề nội dung phương pháp ôn tập môn Ngữ văn cho học sinh lớp chuẩn bị thi vào lớp 10 để giáo viên dạy môn Ngữ văn toàn huyện học hỏi thêm kinh nghiệm đồng nghiệp nhằm áp dụng vào trình dạy học làm cho chất lượng thi vào lớp 10 mơn Ngữ văn ngày tốt Tôi xin chân thành cảm ơn! D- TÀI LIỆU THAM KHẢO 27/30 Kinh nghiệm ôn thi vào lớp 10 THPT môn Ngữ văn phần Nghị luận xã hội Phân phối chương trình ngữ văn THCS - BGD SGK, SGV Ngữ văn lớp tập 1-2 - BGD Tài liệu ôn thi vào lớp 10 Sở GD Hà Nội Sách tuyển tập làm văn nghị luận xã hội – NXB Hồ Chí Minh Một số trang báo điện tử mạng in-ter-net E- PHỤ LỤC 28/30 Kinh nghiệm ôn thi vào lớp 10 THPT môn Ngữ văn phần Nghị luận xã hội THIẾT KẾ VÀ SƯU TẦM MỘT SỐ ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10THPT ĐỂ RÈN KĨ NĂNG LÀM BÀI CHO HỌC SINH ĐỀ THI THỬ SỐ ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO 10 THPT Năm học: 2017-2018 Môn thi: Ngữ Văn Ngày 02 tháng năm 2018 Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề Phần I (6đ) Cho câu thơ: Thuyền ta lái gió với buồm trăng Câu Viết xác dòng thơ để hoàn thiện hai khổ thơ ? Câu Cho biết tác giả, tác phẩm hai khổ thơ vừa viết ? Trong hai khổ thơ tác giả sử dụng biện pháp tu từ ? Câu Cho câu chủ đề sau: “ Đoàn thuyền đánh cá không tranh sơn mài lộng lẫy vẻ đẹp thiên nhiên mà ca ca ngợi vẻ đẹp người lao động” a Đề tài đoạn văn chứa câu chủ đề ? Đề tài đoạn văn trước câu chủ đề ? b Hãy viết tiếp 10 đến 12 câu tạo thành đoạn văn tổng - phân - hợp hồn chỉnh Trong đoạn văn có sử dụng phép câu ghép Gạch chân phép câu ghép Phần II (4đ): Đọc đoạn văn , thực yêu cầu bên dưới: “Vắng lặng đến phát sợ Cây lại xơ xác Đất nóng Khói đen vật vờ cụm khơng trung, che lại từ xa Các anh cao xạ có nhìn thấy chúng tơi khơng? Chắc có anh có ống nhòm thu trái đất vào tầm mắt…(Lê Minh Khuê, Những xa xôi) Câu 1- Tìm câu có yếu tố miêu tả đoạn trích Nêu tác dụng chung yếu tố miêu tả văn tự Câu 2- Xác định thành phần câu kết luận cấu trúc ngữ pháp câu văn : “ Chắc có, anh có ống nhòm thu trái đất vào tầm mắt” Câu 3- Từ tác phẩm hiểu biết xã hội Viết đoạn văn nửa trang giấy thi bàn mối quan hệ cá nhân với tập thể -Hết ĐỀ THI THỬ SỐ 29/30 Kinh nghiệm ôn thi vào lớp 10 THPT môn Ngữ văn phần Nghị luận xã hội KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CỦA HÀ NỘI Năm học 2017 – 2018 Môn thi: Ngữ văn Ngày thi: 20 tháng năm 2018 Thời gian làm bài: 120phút Phần I : ( điểm ) : Cho đoạn văn: “… Báo cáo hết! người trai trở lại giọng vui vẻ - Năm phút mười Còn 20 phút thơi Bác vào nhà Chè ngấm đấy.” Câu 1: Đoạn văn trích tác phẩm ? nêu hồn cảnh sáng tác giải thích ý nghĩa nhan đề tác phẩm Câu 2: Trong đoạn trích người nói người nghe ? nói hồn cảnh ? Xác định hàm ý câu “chè ngấm đấy” Câu 3: Viết đoạn văn quy nạp 12 câu phân tích vai trò ơng Họa sĩ tác phẩm Trong đoạn văn sử dụng phép nối thành phần tình thái Phần II ( 4đ) : Cho đoạn thơ “Sang thu” : Sông lúc dềnh dàng Chim bắt đầu vội vã Có đám mây mùa hạ Vắt nửa sang thu Câu 1- Khổ thơ trích thơ nào? Của ai?Tìm từ láy nghĩa từ láy khổ thơ ? Câu 2- Chỉ nêu tác dụng biện pháp tu từ sử dụng khổ thơ ? Câu 3- Dựa vào thơ hiểu biết xã hội Em trình bày khoảng 2/3 trang giấy thi biến đổi khí hậu hậu người tình hình - Hết Họ tên thí sinh:……… Số báo danh:………… MỤC LỤC 30/30 Kinh nghiệm ôn thi vào lớp 10 THPT môn Ngữ văn phần Nghị luận xã hội NỘI DUNG TRANG A: ĐẶT VẤN ĐỀ I- Lí chọn đề tài II- Mục đích nghiên cứu III- Đối tượng nghiên cứu, khảo sát thực nghiệm IV- Phương pháp nghiên cứu V- Phạm vi, kế hoạch nghiên cứu B: QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN I- Thực trạng vấn đề II- Các biện pháp thực 1- Biện pháp 1: Hướng dẫn học sinh ôn lại kiến thức kiểu làm văn nghị luận xã hội 2- Biện pháp 2: Hướng dẫn học sinh phân biệt kiểu nghị luận việc, tượng xã hội kiểu nghị luận tư tưởng đạo lí 3- Biện Pháp 3: Hướng dẫn học sinh ơn tập, thảo luận theo nhóm 16 4- Biện pháp 4: Hướng dẫn học sinh sử dụng cơng nghệ thơng tin 20 để tìm kiếm dẫn chứng, tư liệu 5- Biện pháp 5: Hướng dẫn học sinh kĩ viết đoạn văn nghị 22 luận xã hội đề thi vào lớp 10 THPT môn Ngữ văn III- Kết thực có so sánh đối chứng 25 - Bảng so sánh đối chứng trước sau thực đề tài 25 2- Nhận xét 26 C- KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 26 D- DANH MỤC TÀI LIÊU THAM KHẢO 28 E –PHỤ LỤC : số đề thi thử vào lớp 10 THPT 29 31/30 ... vấn đề nghị luận xã hội đặt thời gian - Chưa thật trọng đến kiểu nghị luận xã hội mà trọng đến kiểu nghị luận văn học đoạn văn nghị luận văn học có số điểm gấp đôi đoạn văn nghị luận xã hội thang... đến phần làm văn nghị luận xã hội - Đề tài nghiên cứu trọng tâm phương pháp tổ chức hướng dẫn học sinh cách viết văn nghị luận xã hội với hai phần: nghị luận tư tưởng đạo lý nghị luận tượng xã hội. .. thức kiểu làm văn nghị luận xã hội 1.1 Khái niệm kiểu văn nghị luận xã hội Trong SGV Ngữ văn ( kì II) đánh giá: Nghị luận xã hội lĩnh vực rộng lớn; từ bàn việc, tượng tong đời sống đến luận bàn 5/30
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN NGỮ văn 9 PHẦN NGHỊ LUẬN xã hội, SKKN NGỮ văn 9 PHẦN NGHỊ LUẬN xã hội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay