Chuong 8 luat KTXD lý thuyết

40 17 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2019, 14:59

Đây là tài liệu của các bạn sinh viện hiện tại đang học tại Đại học Bách Khoa TP HCM. Đồng thời cũng là giáo án của giảng viên tại Đại học Bách Khoa. Nó sẽ rất hữu ích cho công việc học tập của các Bạn. Chúc Bạn thành công. BÀI GIẢNG LUẬT XÂY DỰNG PHÁP LUẬT VỀ XÂY DỰNG TS ĐỖ TIẾN SỸ KHOA KTXD – ĐHBK Nội dung giảng TỔNG QUAN VỀ LUẬT XÂY DỰNG QUY HOẠCH XÂY DỰNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH KHẢO SÁT, THIẾT KẾ XÂY DỰNG XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN NHÀ THẦU TS ĐỖ TIẾN SỸ Nội dung hình ảnh chương tham khảo từ giảng của: PGS.TS Lương Đức Long TS Trần Đức Học TS ĐỖ TIẾN SỸ TÀI LIỆU THAM KHẢO Hiến pháp năm 2013 Luật xây dựng số 50/2014/QH13 Luật đất đai năm 45/2013/QH13 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 Luật đầu tư năm 2014 Luật nhà năm 65/2014/QH13 Luật quy hoạch đô thị năm 2009 GS.TSKH Nghiêm Văn Dĩnh (2007), Giáo trình Luật Xây dựng, NXB GTVT LS Lương Xuân Hùng (2004), Giáo trình Luật Xây dựng, NXB tổng hợp TP.HCM 10.Bùi Mạnh Hùng, năm (2001), Giáo trình Pháp luật xây dựng, NXB Xây dựng TS ĐỖ TIẾN SỸ TỔNG QUAN VỀ LUẬT XÂY DỰNG 1.1 Mục đích pháp luật xây dựng       Nâng cao vai trò quản Nhà nước Đảm bảo xây dựng cơng trình bền vững Xây dựng theo quy hoạch, có trật tự Bảo vệ mơi trường Phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, chống thiên tai Xác định quyền nghĩa vụ tổ chức, cá nhân TS ĐỖ TIẾN SỸ TỔNG QUAN VỀ LUẬT XÂY DỰNG 1.2 Một số khái niệm   Pháp luật Hình thức Pháp luật Các loại văn quy phạm pháp luật Việt Nam • Các văn luật: Hiến pháp Đạo luật • Các văn luật: Nghị quyết, Pháp lệnh, Thông tư 1.3 Hiến pháp  Ngày 28/11/2013 Hiến pháp Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ thơng qua gồm 11 chương 120 điều 1.4 Luật Xây Dựng  Ngày 18/06/2014 Luật xây dựng Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ thông qua gồm 10 chương 168 điều TS ĐỖ TIẾN SỸ QUY HOẠCH XÂY DỰNG 2.1 Quy định chung    Khái niệm: Quy hoạch xây dựng việc tổ chức không gian đô thị điểm dân cư nông thôn, hệ thống cơng trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội Yêu cầu • Phù hợp với quy hoạch tổng thể • Tổ chức, xếp không gian lãnh thổ sở khai thác sử dụng hợp tài ngun • Tạo lập mơi trường sống tiện nghi, an tồn bền vững • Cơ sở cho cơng tác kế hoạch, quản thu hút đầu tư Trình tự lập phê duyệt • Lập phê duyệt nhiệm vụ, Điều tra khảo sát, Lập đồ án, Thẩm định TS ĐỖ TIẾN SỸ QUY HOẠCH XÂY DỰNG (cont) 2.2 Quy hoạch xây dựng vùng    Khái niệm: Tổ chức hệ thống điểm dân cư, hệ thống cơng trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội địa giới hành tỉnh liên tỉnh Đối tượng • Lập cho vùng có chức tổng hợp chuyên ngành gồm vùng trọng điểm, vùng liên tỉnh, vùng tỉnh, vùng liên huyện, vùng huyện, vùng công nghiệp, vùng đô thị lớn Nhiệm vụ • Dự báo quy mô dân số • Tổ chức khơng gian sở cơng nghiệp • Tổ chức không gian hệ thống đô thị TS ĐỖ TIẾN SỸ TS ĐỖ TIẾN SỸ 10 QUY HOẠCH XÂY DỰNG (cont) 2.2 Quy hoạch xây dựng vùng    Căn cứ: • Nhiệm vụ phê duyệt • Quy hoạch tổng thể • Định hướng quy hoạch tổng thể Nội dung • Đánh giá trạng • Xác định hệ thống đô thị, điểm dân cư Thẩm định, phê duyệt • Vùng trọng điểm, vùng liên tỉnh vùng lập theo yêu cầu Thủ tướng Chính phủ: Thủ tướng, Bộ • Vùng thuộc tỉnh: UBND, Sở TS ĐỖ TIẾN SỸ 26 XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH 5.1 Giấy phép XD  Trước khởi cơng xây dựng cơng trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng trừ TH sau • Cơng trình thuộc bí mật Nhà nước • Cơng trình xây dựng theo tuyến khơng qua thị • Cơng trình xây dựng thuộc dự án khu thị, khu cơng nghiệp quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt • Quy mơ nhỏ thuộc xã vùng sâu, vùng xa • Nhà riêng lẻ vùng sâu, vùng xa không thuộc đô thị TS ĐỖ TIẾN SỸ 27 XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH (cont) 5.1 Giấy phép XD  Điều kiện cấp giấy phép xây dựng • Phù hợp với quy hoạch chi tiết duyệt • Bảo đảm quy định giới đường đỏ, giới xây dựng; thiết kế đô thị • Các cơng trình xây dựng, khu bảo tồn di sản văn hoá phải bảo đảm mật độ xây dựng, đất trồng xanh • Cơng trình sửa chữa, cải tạo không làm ảnh hưởng đến cơng trình lân cận kết cấu • Bảo đảm khoảng cách theo quy định TS ĐỖ TIẾN SỸ 28 XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH (cont) 5.2 Giải phóng mặt  u cầu • Việc giải phóng mặt xây dựng phải lập thành phương án • Đối với dự án có nhu cầu tái định cư phải lập phương án dự án tái định cư • Phạm vi giải phóng mặt xây dựng phải phù hợp với quy hoạch chi tiết • Thời hạn giải phóng mặt xây dựng phải đáp ứng theo yêu cầu tiến độ TS ĐỖ TIẾN SỸ 29 XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH (cont) 5.2 Giải phóng mặt  Nguyên tắc • Việc đền bù tài sản để giải phóng mặt xây dựng phải bảo đảm lợi ích bên liên quan • Đền bù thơng qua kết hợp hình thức tiền, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà • Khơng đền bù TH sau: Đất lấn chiếm, Cơng trình XD trái phép, cối, hoa màu tài sản khác xuất sau thời điểm công bố quy hoạch TS ĐỖ TIẾN SỸ 30 XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH (cont) 5.2 Giải phóng mặt  Tổ chức giải phóng MB • Thành lập Hội đồng đền bù giải phóng mặt 5.3 Xây dựng cơng trình  Những điều kiện để chuẩn bị khởi cơng • Có mặt xây dựng • Có giấy phép xây dựng • Có thiết kế vẽ thi cơng • Có hợp đồng xây dựng • Có đủ nguồn vốn • Có biện pháp để bảo đảm an tồn TS ĐỖ TIẾN SỸ 31   XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (cont) u cầu cơng trường phải có biển báo • Tên đơn vị thi cơng • Tên đơn vị thiết kế • Tên tổ chức người giám sát thi cơng • Chủ đầu tư xây dựng cơng trinh • Thời gian thi cơng cơng trình Cơng tác giám sát thi cơng • Để theo dõi, kiểm tra chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động vệ sinh môi trường thi công • Thực từ khởi công; thường xuyên, liên tục • Căn vào thiết kế duyệt, quy chuẩn, tiêu chuẩn • Trung thực, khách quan, khơng vụ lợi TS ĐỖ TIẾN SỸ 33 TS ĐỖ TIẾN SỸ 34  XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH (cont) Các vấn đề khác liên quan đến thi cơng • Nhật ký thi cơng xây dựng cơng trình • Bản vẽ hồn cơng • Kiểm định, giám định chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chất lượng cơng trình xây dựng • Nghiệm thu nội • Nghiệm thu cơng trình xây dựng • Bảo hành cơng trình xây dựng • Bảo trì cơng trình xây dựng • Giải cố cơng trình xây dựng • Phá dỡ cơng trình xây dựng TS ĐỖ TIẾN SỸ 35 LỰA CHỌN NHÀ THẦU 6.1 Quy định chung  Hoạt động đấu thầu để lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hố, xây lắp gói thầu thuộc dự án • Dự án sử dụng vốn NN từ 30% trở lên • Dự án sử dụng vốn nhà nước để mua sắm tài sản nhằm trì hoạt động thường xuyên quan nhà nước • Dự án sử dụng vốn nhà nước để mua sắm tài sản nhằm phục vụ việc cải tạo TS ĐỖ TIẾN SỸ 36 LỰA CHỌN NHÀ THẦU (cont) 6.2 Một số từ ngữ  Vốn nhà nước  Đấu thầu  Hoạt động đấu thầu  Người có thẩm quyền  Bên mời thầu  Nhà thầu  Nhà thầu phụ  Nhà thầu tư vấn  Nhà thầu cung cấp  Nhà thầu xây dựng  Gói thầu  Hồ sơ mời sơ tuyển              Gói thầu EPC Hồ sơ dự sơ tuyển Hồ sơ mời thầu Hồ sơ dự thầu Hồ sơ yêu cầu Hồ sơ đề xuất Giá gói thầu Giá dự thầu Giá đề nghị trúng thầu Giá trúng thầu Giá đánh giá Bảo đảm dự thầu Thẩm định đấu thầu TS ĐỖ TIẾN SỸ 37 LỰA CHỌN NHÀ THẦU (cont) 6.3 Các hành vi bị nghiêm cấm đấu thầu  Đưa, nhận đòi hỏi thứ có giá trị cá nhân tổ chức có liên quan  Dùng ảnh hưởng cá nhân để tác động  Cấu kết, thông đồng bên mời thầu với nhà thầu  Tổ chức cá nhân vừa tham gia đánh giá hồ sơ dự thầu vừa thẩm định TS ĐỖ TIẾN SỸ 38 LỰA CHỌN NHÀ THẦU (cont) 6.4 Các hình thức lựa chọn nhà thầu  Đấu thầu rộng rãi hoạt động xây dựng  Đấu thầu hạn chế hoạt động xây dựng  Chỉ định thầu hoạt động xây dựng 6.5 Phương thức đấu thầu  Đấu thầu giai đoạn túi hồ sơ  Đấu thầu giai đoạn hai túi hồ sơ  Đấu thầu hai giai đoạn túi hồ sơ  Đấu thầu hai giai đoạn hai túi hồ sơ TS ĐỖ TIẾN SỸ 39 LỰA CHỌN NHÀ THẦU (cont) 6.6 Xử tình đấu thầu  Cần điều chỉnh giá gói thầu nội dung gói thầu  Dự tốn gói thầu (khơng bao gồm dự phòng) duyệt thấp cao giá gói thầu duyệt  Tại thời điểm đóng thầu, đóng sơ tuyển, hết hạn nộp hồ sơ quan tâm, có nhà thầu nộp hồ sơ  Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần  Trường hợp hồ sơ dự thầu có đơn giá khác thường  Trường hợp có hồ sơ dự thầu vượt qua bước đánh giá mặt kỹ thuật  Trường hợp có hai hồ sơ dự thầu có kết đánh giá tốt nhất, ngang  …… TS ĐỖ TIẾN SỸ 40 LỰA CHỌN NHÀ THẦU (cont) 6.7 Hủy loại hồ sơ dự thầu  Hủy đấu thầu • Thay đổi mục tiêu, phạm vi đầu tư • Có chứng thơng đồng với nhà thầu • Tất HSDT khơng đáp ứng u cầu HSMT • Tất nhà thầu có thơng đồng  Loại bỏ hồ sơ dự thầu • Khơng đáp ứng u cầu quan trọng • Khơng đáp ứng u cầu mặt kỹ thuật • Có lỗi số học với tổng giá trị tuyệt đối > 10% giá dự thầu • Có sai lệch với tổng giá trị tuyệt đối >10% giá dự thầu TS ĐỖ TIẾN SỸ THANK YOU 41 TS ĐỖ TIẾN SỸ ... Pháp lệnh, Thông tư 1.3 Hiến pháp  Ngày 28/ 11/2013 Hiến pháp Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ thơng qua gồm 11 chương 120 điều 1.4 Luật Xây Dựng  Ngày 18/ 06/2014 Luật xây dựng Quốc hội khóa XIII,... dựng cơng trình bền vững Xây dựng theo quy hoạch, có trật tự Bảo vệ mơi trường Phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, chống thiên tai Xác định quyền nghĩa vụ tổ chức, cá nhân... Xây Dựng  Ngày 18/ 06/2014 Luật xây dựng Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ thông qua gồm 10 chương 1 68 điều TS ĐỖ TIẾN SỸ QUY HOẠCH XÂY DỰNG 2.1 Quy định chung    Khái niệm: Quy hoạch xây dựng việc
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuong 8 luat KTXD lý thuyết, Chuong 8 luat KTXD lý thuyết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay