Chuong 1 tuan 1 KTXD

22 11 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2019, 14:58

Đây là tài liệu của các bạn sinh viện hiện tại đang học tại Đại học Bách Khoa TP HCM. Đồng thời cũng là giáo án của giảng viên tại Đại học Bách Khoa. Nó sẽ rất hữu ích cho công việc học tập của các Bạn. Chúc Bạn thành công. Trường Đại học Bách Khoa TP HCM Khoa Kỹ thuật Xây dựng Bộ môn Kỹ thuật Quản lý Tài nguyên nước TS Hồ Tuấn Đức  hotuanduc@hcmut.edu.vn 8/2017 Kế hoạch giảng dạy Tuần 21/08/2017 Nội dung Tiêu chuẩn cấp nước 2–4 Mạng lưới cấp nước bên 5–7 Mạng lưới nước bên ngồi (nước mưa nước thải) – 10 Cấp nước bên cơng trình Tài liệu Cấp nước Nguyễn Thống NXB Xây Dựng Cấp nước – Mạng lưới đường ống cơng trình – Tiêu chuẩn thiết kế (TCXDVN 33:2006) Bộ Xây Dựng Phòng cháy, chống cháy cho nhà cơng trình – u cầu thiết kế (TCVN 2622:1995) Tiêu chuẩn Việt Nam Bộ Xây Dựng Cấp nước bên – Tiêu chuẩn thiết kế (TCVN 4513:1988) Tiêu chuẩn Việt Nam Bộ Xây Dựng Thốt nước – Mạng lưới cơng trình bên ngồi – Tiêu chuẩn thiết kế (TCVN 7957:2008) Bộ Xây Dựng 21/08/2017 Tài liệu (tt) Thoát nước bên – Tiêu chuẩn thiết kế (TCVN 4474:1987) Bộ Xây Dựng Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia Quy hoạch Xây dựng (QCVN : 01/2008/BXD) Bộ Xây Dựng Nghị định việc phân loại đô thị (NĐ 42/2009/NĐ-CP) Chính phủ 21/08/2017 Trường Đại học Bách Khoa TP HCM Khoa Kỹ thuật Xây dựng Bộ môn Kỹ thuật Quản lý Tài nguyên nước TS Hồ Tuấn Đức  hotuanduc@hcmut.edu.vn 08/2017 Khái quát hệ thống cấp nước Yêu cầu bản: cung cấp đầy đủ liên tục lưu lượng nước với chất lượng nước áp lực nước đạt yêu cầu sử dụng Yêu cầu phương án: chi phí xây dựng quản lý vận hành rẻ, dễ quản lý khả tự động hóa cao 21/08/2017 Yêu cầu Lưu lượng  Đối tượng tiêu chuẩn dùng nước  Hệ số khơng điều hòa Áp lực  Áp lực tối thiểu, áp lực tối đa  Tổn thất áp lực 21/08/2017 Chất lượng nước cấp Tiêu chuẩn dùng nước tổng hợp (TCXDVN 33:2006) 21/08/2017 Phân loại đô thị (theo NĐ 42/2009/NĐ-CP) Loại Trực thuộc Đặc biệt TW 000 000 I TW Tỉnh TW Tỉnh 000 000 500 000 800 000 300 000 III Tỉnh 150 000 IV Tỉnh Huyện Huyện 50 000 II V 21/08/2017 Dân số tối thiểu Mật độ nội thành Phi NN 000 Phân loại đô thị (theo NĐ 42/2009/NĐ-CP) Ví dụ Một thị X trực thuộc Tỉnh, có diện tích nội thành 10 dân số nội thành ước tính 600.000 người Khu cơng nghiệp ngoại thành có tổng diện tích 20 Tỷ lệ phi nông nghiệp đô thị đạt mức 90% Xác định đô thị loại 21/08/2017 10 Tiêu chuẩn dùng nước chi tiết Ăn uống, sinh hoạt cho dân cư Tưới cây, rửa đường Công nghiệp dịch vụ Khu công nghiệp (30 m3/ha/ngày) Nước thất thoát Nước cho nhà máy xử lý nước Nước dự phòng cho phát triển Nước chữa cháy 21/08/2017 11 Tiêu chuẩn dùng nước chi tiết (TCXDVN 33:2006) 21/08/2017 12 Tiêu chuẩn dùng nước chi tiết 21/08/2017 13 Tiêu chuẩn dùng nước chi tiết Ví dụ Với thị cho Ví dụ 1, xác định tiêu chuẩn cấp nước trung bình ngày, tính đến năm 2020, cho yêu cầu sau: a Nước sinh hoạt cho nội đô (m3/ngày) b Nước phục vụ công cộng (m3/ngày) c Nước cho công nghiệp dịch vụ đô thị (m3/ngày) d Nước cho khu công nghiệp (m3/ngày) e Nước dự phòng cho phát triển (m3/ngày) 21/08/2017 14 Tiêu chuẩn dùng nước cơng nhân Ngồi lượng nước dùng cho Khu cơng nghiệp, cần tính thêm lượng nước dùng cho công nhân, bao gồm:  nước sinh hoạt (bảng 3.4)  nước tắm (bảng 3.5) (TCXDVN 33:2006) 21/08/2017 15 Tiêu chuẩn dùng nước công nhân 21/08/2017 16 Tiêu chuẩn dùng nước cơng nhân Ví dụ Từ khu cơng nghiệp cho Ví dụ 1, biết nhà máy ngày làm việc ca, ca giờ, số lượng công nhân 600 người/ca Phân xưởng tỏa nhiệt thấp, q trình sản xuất khơng làm bẩn quần áo tay chân Hãy xác định: a Nhu cầu dùng nước sinh hoạt công nhân (m3/ngày) b Nhu cầu tắm rửa công nhân (m3/ngày) c Lượng nước thất trung bình ngày (m3/ngày) d Lưu lượng trung bình trạm bơm cấp II cấp I (m3/ngày) 21/08/2017 17 Chế độ dùng nước  Hệ số không điều hòa ngày  Hệ số khơng điều hòa 21/08/2017 18 Chế độ dùng nước Ví dụ Từ khu thị cho Ví dụ kết tính ví dụ 3, xác định : a Lượng nước cấp cho nội đô khu công nghiệp ngày dùng nước nhiều (m3) b Lượng nước cấp cho nội đô khu công nghiệp dùng nước nhiều (m3) c Lưu lượng tính tốn lớn nhỏ cho nội đô khu công nghiệp (m3/s) 21/08/2017 19 Tiêu chuẩn dùng nước chữa cháy 21/08/2017 20 Tiêu chuẩn dùng nước chữa cháy (TCVN 2622:1995) 21/08/2017 21 Tiêu chuẩn dùng nước chữa cháy Ví dụ Từ khu đô thị khu công nghiệp cho Ví dụ 1, xác định số đám cháy tính tốn tiêu chuẩn dùng nước cho chữa cháy Biết nhà xây khu vực đô thị dạng hỗn hợp, có loại tầng khơng phụ thuộc bậc chịu lửa 21/08/2017 22 ... chữa cháy 21/ 08/2 017 11 Tiêu chuẩn dùng nước chi tiết (TCXDVN 33:2006) 21/ 08/2 017 12 Tiêu chuẩn dùng nước chi tiết 21/ 08/2 017 13 Tiêu chuẩn dùng nước chi tiết Ví dụ Với thị cho Ví dụ 1, xác định... nhỏ cho nội đô khu công nghiệp (m3/s) 21/ 08/2 017 19 Tiêu chuẩn dùng nước chữa cháy 21/ 08/2 017 20 Tiêu chuẩn dùng nước chữa cháy (TCVN 2622 :19 95) 21/ 08/2 017 21 Tiêu chuẩn dùng nước chữa cháy Ví dụ... tắm (bảng 3.5) (TCXDVN 33:2006) 21/ 08/2 017 15 Tiêu chuẩn dùng nước công nhân 21/ 08/2 017 16 Tiêu chuẩn dùng nước cơng nhân Ví dụ Từ khu cơng nghiệp cho Ví dụ 1, biết nhà máy ngày làm việc ca,
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuong 1 tuan 1 KTXD, Chuong 1 tuan 1 KTXD

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay